Fugro » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Fugro

AEX:FUR, NL0000352565
6,410 17:25
-0,054 ( -0,84% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 1806,27 1529,2 1668,1 0
Operationele kosten 2024,96 1580,9 1659,3 0
Afschrijvingen 373,64 133,2 102,94 0
BedrijfsResultaat -235,72 -70,06 -1,17 0
Resultaat voor belastingen -291,83 -117,75 -35,19 0
Belastingen 9,15 47,6 19,96 0
CashFlow -41,87 3,14 31,23 0
Nettowinst -308,93 -159,9 -51,06 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 805,99 643,7 619,98 0
Immateriële activa 393,5 372,3 376,96 0
Financiële activa 53,82 100,9 101,29 0
Vaste activa 1333,91 1156,3 1141,22 0
Voorraden 22,1 30,6 29,3 0
Debiteuren 308,81 240,66 262,14 0
Overige vorderingen 22,74 16,1 9,31 0
Liquide middelen 248,49 213,6 227,15 0
Vlottende activa 840,54 742 803,2 0
Totaal activa 2174,45 1898,3 1944,42 0
Gewoon kapitaal 934,86 712,05 668,76 0
Preferent kapitaal -657,99 -592,2 -484,22 0
Aandeel van derden 55,25 41,6 33,72 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 697,48 722,1 794,97 0
Kortlopende schulden 486,86 422,5 446,96 0
Totaal passiva 2174,45 1898,3 1944,42 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 10530 10044 10265 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 84570 84570 84570 0
Winst per aandeel -3,65 -1,89 -0,6 0
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel 1,55 0,29 0,15 0
Intrinsieke waarde per aandeel 11,05427 8,41965 7,90777 0
Koers-winstverhouding -3,98493 -6,87302 0 0
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) -33,05 -22,46 -7,64 0
Koers einde boekjaar 14,545 12,99 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding