SBM Offshore » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

SBM Offshore

AEX:SBMO, NL0000360618
16,045 15:57
-0,200 ( -1,23% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2015201620172018
Omzet 2.705,002.272,001.861,002.240,00
Operationele kosten 2.536,001.935,001.781,001.930,00
Afschrijvingen 370,00435,00478,00463,00
BedrijfsResultaat 307,00543,00345,00735,00
Resultaat voor belastingen 137,00275,0025,00384,00
Belastingen 26,0028,0026,0040,00
CashFlow 48,00399,0057,00-211,00
Nettowinst 29,00182,00-155,00212,00

Balans (x 1.000.000) (USD)

  2015201620172018
Materiële activa 1.686,001.474,001.243,001.198,00
Immateriële activa 45,0046,0042,0019,00
Financiële activa 3.801,007.965,006.603,006.385,00
Vaste activa 5.591,009.522,007.922,007.641,00
Voorraden 8,005,0010,00101,00
Debiteuren 287,00247,00216,00175,00
Overige vorderingen 0,000,0010,0011,00
Liquide middelen 515,00904,00957,00718,00
Vlottende activa 5.749,001.965,003.085,002.351,00
Totaal activa 11.340,0011.488,0011.007,009.992,00
Gewoon kapitaal 2.496,002.516,002.501,002.634,00
Preferent kapitaal -250,92-231,37-54,42-99,42
Aandeel van derden 970,00996,001.058,00978,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 5.521,006.215,004.935,004.545,00
Kortlopende schulden 2.354,001.760,002.514,001.835,00
Totaal passiva 11.340,0011.488,0011.007,009.992,00

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 7.3005.2374.1504.103
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 211.690213.470205.670205.670
Winst per aandeel 0,140,90-0,761,04
Dividend per aandeel 0,210,230,250,37
Cashflow per aandeel -2,542,294,648,01
Intrinsieke waarde per aandeel 11,5811,5611,9112,44
Koers-winstverhouding 90,6717,47-23,1512,43
Dividend rendement (%) 1,651,461,422,86
Rendement eigen vermogen (%) 1,167,23-6,208,05
Koers einde boekjaar 12,6915,7217,5912,93