SBM Offshore » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

SBM Offshore

AEX:SBMO, NL0000360618
14,890 17:29
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 2705 2272 1861 2240
Operationele kosten 2536 1935 1781 1930
Afschrijvingen 370 435 478 463
BedrijfsResultaat 307 543 345 735
Resultaat voor belastingen 137 275 25 384
Belastingen 26 28 26 40
CashFlow 48 399 57 -211
Nettowinst 29 182 -155 212

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 1474 1243 1198 0
Immateriële activa 46 42 19 0
Financiële activa 7965 6603 6385 0
Vaste activa 9522 7922 7641 0
Voorraden 5 10 101 0
Debiteuren 247 216 175 0
Overige vorderingen 0 10 11 0
Liquide middelen 904 957 718 0
Vlottende activa 1965 3085 2351 0
Totaal activa 11488 11007 9992 0
Gewoon kapitaal 2516 2501 2634 0
Preferent kapitaal -231,37 -54,42 -99,42 0
Aandeel van derden 996 1058 978 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 6215 4935 4545 0
Kortlopende schulden 1760 2514 1835 0
Totaal passiva 11488 11007 9992 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 7300 5237 4150 4103
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 211690 213470 205670 205670
Winst per aandeel 0,14 0,9 -0,76 1,04
Dividend per aandeel 0,21 0,23 0,25 0,37
Cashflow per aandeel -2,54 2,29 4,64 8,01
Intrinsieke waarde per aandeel 11,5808 11,55619 11,91024 12,43862
Koers-winstverhouding 90,67316 17,46878 -23,14965 12,42788
Dividend rendement (%) 1,65429 1,46293 1,42096 2,86267
Rendement eigen vermogen (%) 1,16 7,23 -6,2 8,05
Koers einde boekjaar 12,69424 15,7219 17,59373 12,925

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding