SBM Offshore » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

SBM Offshore

AEX:SBMO, NL0000360618
14,900 17:29
-0,170 ( -1,13% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 2272 1861 2240 0
Operationele kosten 1935 1781 1930 0
Afschrijvingen 435 478 463 0
BedrijfsResultaat 543 345 735 0
Resultaat voor belastingen 275 25 384 0
Belastingen 28 26 40 0
CashFlow 399 57 -211 0
Nettowinst 182 -155 212 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 1474 1243 1198 0
Immateriële activa 46 42 19 0
Financiële activa 7965 6603 6385 0
Vaste activa 9522 7922 7641 0
Voorraden 5 10 101 0
Debiteuren 247 216 175 0
Overige vorderingen 0 10 11 0
Liquide middelen 904 957 718 0
Vlottende activa 1965 3085 2351 0
Totaal activa 11488 11007 9992 0
Gewoon kapitaal 2516 2501 2634 0
Preferent kapitaal -231,37 -54,42 -99,42 0
Aandeel van derden 996 1058 978 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 6215 4935 4545 0
Kortlopende schulden 1760 2514 1835 0
Totaal passiva 11488 11007 9992 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 5237 4150 4103 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 213470 205670 205670 0
Winst per aandeel 0,9 -0,76 1,04 0
Dividend per aandeel 0,23 0,25 0,37 0
Cashflow per aandeel 2,29 4,64 8,01 0
Intrinsieke waarde per aandeel 11,55619 11,91024 12,43862 0
Koers-winstverhouding 17,46878 -23,14965 0 0
Dividend rendement (%) 1,46293 1,42096 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 7,23 -6,2 8,05 0
Koers einde boekjaar 15,7219 17,59373 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding