Sligro Food Group » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Sligro Food Group

AEX:SLIGR, NL0000817179
23,900 17:35
+0,050 ( +0,21% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 2670 2813 2142 2346
Operationele kosten 2526 2682 2026 2262
Afschrijvingen 57 67 53 61
BedrijfsResultaat 109 95 105 290
Resultaat voor belastingen 105 91 95 56
Belastingen 24 18 19 10
CashFlow 20 -2 -32 -27
Nettowinst 81 73 81 276

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 381 303 313 0
Immateriële activa 221 298 292 0
Financiële activa 68 62 65 0
Vaste activa 670 663 670 0
Voorraden 245 207 217 0
Debiteuren 119 132 175 0
Overige vorderingen 2 1 16 0
Liquide middelen 92 58 33 0
Vlottende activa 545 684 535 0
Totaal activa 1215 1347 1214 0
Gewoon kapitaal 627 651 537 0
Preferent kapitaal 605,34 629,34 509,34 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 136 221 215 0
Kortlopende schulden 452 475 462 0
Totaal passiva 1215 1347 1214 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 5740 6571 6741 4056
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 44260 44260 44260 44260
Winst per aandeel 1,85 1,66 1,84 6,25
Dividend per aandeel 1,2 1,3 1,4 1,4
Cashflow per aandeel 3,16 3,46 3,89 1,02
Intrinsieke waarde per aandeel 12,50452 12,87754 13,31789 10,73656
Koers-winstverhouding 18 19,92771 21,65761 5,568
Dividend rendement (%) 3,6036 3,92987 3,51317 4,02299
Rendement eigen vermogen (%) 13,37 11,64 12,44 51,4
Koers einde boekjaar 33,3 33,08 39,85 34,8

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding