UNILEVER PLC

AEX:UNA.NL, GB00B10RZP78
45,960 17:38
-0,315 (-0,68%)

Kerncijfers

  2016201720182019
Omzet (mln.) 52.713,0053.715,0050.982,0051.980,00
EBITDA (mln.) 9.402,0010.090,0014.586,0010.868,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 7.938,008.552,0012.839,008.886,00
Resultaat voor belasting (mln.) 7.469,008.153,0012.383,008.289,00
Netto winst (mln.) 5.184,006.053,009.389,005.625,00
Winst per aandeel 3,324,006,473,87
Koers winst verhouding 11,7611,817,3313,24
Dividend per aandeel 1,281,431,551,64
Dividend rendement 3,28%3,03%3,27%3,20%

Balans (mln.)

  2016201720182019
Materiële activa 11.673,0010.411,0010.347,0012.062,00
Immateriële activa 27.433,0028.401,0029.493,0031.029,00
Financiële activa 673,00675,00642,00874,00
Vaste activa 42.545,0043.302,0043.975,0048.376,00
Voorraden 4.278,003.962,004.301,004.164,00
Debiteuren 3.329,003.439,004.350,004.916,00
Overige vorderingen 317,00488,00472,00397,00
Liquide middelen 3.382,003.317,003.230,004.185,00
Vlottende activa 13.884,0016.983,0015.481,0016.430,00
Totaal activa 56.429,0060.285,0059.456,0064.806,00
Gewoon kapitaal 16.354,0013.629,0011.572,0013.192,00
Preferent kapitaal -3.069,36-4.215,36-4.915,36-4.684,71
Aandeel van derden 626,00758,00720,00694,00
Langlopende schulden 18.893,0022.721,0027.392,0029.942,00
Kortlopende schulden 20.556,0023.177,0019.772,0020.978,00
Totaal passiva 56.429,0060.285,0059.456,0064.806,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 169.000161.000155.000155.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.714.7301.714.7301.714.7301.460.720
Cashflow per aandeel 4,114,253,945,55
Rendement eigen vermogen (%) 31,7044,4181,1442,64
Koers einde boekjaar 39,0547,2347,4051,23