PostNL Koninklijke » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

PostNL Koninklijke

AEX:PNL, NL0009739416
1,628 11:46
+0,021 ( +1,31% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 3423 3520 2779 0
Operationele kosten 3132 3267 2608 0
Afschrijvingen 92 79 83 0
BedrijfsResultaat 290 243 91 0
Resultaat voor belastingen 335 201 161 0
Belastingen 55 53 34 0
CashFlow 285 5 -304 0
Nettowinst 279 148 33 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 505 510 494 0
Immateriële activa 201 257 212 0
Financiële activa 18 16 9 0
Vaste activa 763 817 798 0
Voorraden 5 6 5 0
Debiteuren 357 386 313 0
Overige vorderingen 2 9 2 0
Liquide middelen 640 645 269 0
Vlottende activa 1169 1253 900 0
Totaal activa 1936 2080 1698 0
Gewoon kapitaal -79 34 46 0
Preferent kapitaal -561,42 72,72 65,46 0
Aandeel van derden 3 3 3 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 711 827 770 0
Kortlopende schulden 1301 1216 879 0
Totaal passiva 1936 2080 1698 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 46456 44263 42693 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 442810 453530 469200 0
Winst per aandeel 0,63 0,33 0,07 0
Dividend per aandeel 0,12 0,23 0,24 0
Cashflow per aandeel 0,25 0,22 0,06 0
Intrinsieke waarde per aandeel -0,29841 -0,15503 -0,14197 0
Koers-winstverhouding 6,49524 12,35152 0 0
Dividend rendement (%) 2,93255 5,64279 0 0
Rendement eigen vermogen (%) -353,16 435,29 71,74 0
Koers einde boekjaar 4,092 4,076 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding