PostNL Koninklijke

AEX:PNL.NL, NL0009739416
3,708 17:35
-0,016 (-0,43%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 3.520,002.779,002.841,003.321,00
EBITDA (mln.) 322,00174,00231,00457,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 243,0091,0051,00293,00
Resultaat voor belasting (mln.) 201,00161,00103,00273,00
Netto winst (mln.) 148,0033,004,00213,00
Winst per aandeel 0,330,070,010,43
Koers winst verhouding 12,3528,53201,206,49
Dividend per aandeel 0,230,240,080,28
Dividend rendement 5,64%12,02%3,98%10,04%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 510,00494,00414,00613,00
Immateriële activa 257,00212,00364,00339,00
Financiële activa 16,009,009,003,00
Vaste activa 817,00798,001.126,001.007,00
Voorraden 6,005,004,003,00
Debiteuren 386,00313,00271,00336,00
Overige vorderingen 9,002,001,0028,00
Liquide middelen 645,00269,00480,00651,00
Vlottende activa 1.253,00900,001.012,001.202,00
Totaal activa 2.080,001.698,002.138,002.210,00
Gewoon kapitaal 34,0046,00-21,00219,00
Preferent kapitaal 72,7265,46-102,52-508,00
Aandeel van derden 3,003,003,002,00
Langlopende schulden 827,00770,001.205,001.065,00
Kortlopende schulden 1.216,00879,00951,00923,00
Totaal passiva 2.080,001.698,002.138,002.210,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 38.96537.78546.30340.541
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 453.530469.200493.950494.630
Cashflow per aandeel 0,220,060,430,37
Intrinsieke waarde per aandeel -0,16-0,14-0,120,16
Koers Intrinsieke waarde verhouding -26,29-14,07-16,4217,16
Rendement eigen vermogen (%) 435,2971,74-19,0595,95
Koers einde boekjaar 4,082,002,012,79