PostNL Koninklijke » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

PostNL Koninklijke

AEX:PNL, NL0009739416
2,191 16:30
-0,067 ( -2,97% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2014 2015 2016 2017
Omzet 4259 3465 3423 3520
Operationele kosten 3854 3125 3132 3267
Afschrijvingen 100 93 92 79
BedrijfsResultaat 404 304 290 243
Resultaat voor belastingen 309 260 335 201
Belastingen 83 77 55 53
CashFlow 117 -230 285 5
Nettowinst 225 149 279 148

Balans (x 1.000.000)

  2014 2015 2016 2017
Materiële activa 519 508 505 510
Immateriële activa 130 146 201 257
Financiële activa 478 686 18 16
Vaste activa 1187 1378 763 817
Voorraden 5 5 5 6
Debiteuren 355 337 357 386
Overige vorderingen 2 3 2 9
Liquide middelen 585 355 640 645
Vlottende activa 1097 860 1169 1253
Totaal activa 2477 2251 1936 2080
Gewoon kapitaal -597 -223 -79 34
Preferent kapitaal -829,27 -429,33 -561,42 72,72
Aandeel van derden 7 7 3 3
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 1577 1481 711 827
Kortlopende schulden 1358 986 1301 1216
Totaal passiva 2477 2251 1936 2080

Overige Data

  2014 2015 2016 2017
Aantal werknemers 56221 49174 46456 44263
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 440920 441570 442810 453530
Winst per aandeel 0,51 0,34 0,63 0,33
Dividend per aandeel 0 0 0,12 0,23
Cashflow per aandeel 0,44 0,48 0,25 0,22
Intrinsieke waarde per aandeel -1,35399 -0,50502 -0,29841 -0,15503
Koers-winstverhouding 6,07843 10,29412 6,49524 12,35152
Dividend rendement (%) 0 0 2,93255 5,64279
Rendement eigen vermogen (%) -37,69 -66,82 -353,16 435,29
Koers einde boekjaar 3,1 3,5 4,092 4,076

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding