OCI » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

OCI

AEX:OCI, NL0010558797
19,415 17:29
-0,150 ( -0,77% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 2259,2 2259,7 3315,1 0
Operationele kosten 3457,6 3874,9 5227,7 0
Afschrijvingen 317,2 330,9 424,9 0
BedrijfsResultaat 443,8 110,8 440,9 0
Resultaat voor belastingen 223,3 -105,9 108,9 0
Belastingen 48,7 -3,1 9,4 0
CashFlow -285,7 -178,7 236,1 0
Nettowinst 167,9 -103,6 -48,7 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 5231 5143,2 4975,7 0
Immateriële activa 489,5 491 487,3 0
Financiële activa 696,2 676,9 703,5 0
Vaste activa 6462,8 6404,6 6109 0
Voorraden 141 190,8 233,6 0
Debiteuren 123,6 178,4 280,5 0
Overige vorderingen 1,2 0,1 0 0
Liquide middelen 392,2 231 460,7 0
Vlottende activa 797,5 739 1211 0
Totaal activa 7260,3 7143,6 7320 0
Gewoon kapitaal 1432,7 1149,6 1007,3 0
Preferent kapitaal -73,91 -211,61 -224,11 0
Aandeel van derden 345,3 292,4 469,8 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 4546,7 4098,5 4532,3 0
Kortlopende schulden 935,6 1603,1 1310,6 0
Totaal passiva 7260,3 7143,6 7320 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 2871 2879 2933 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 210310 210310 210310 0
Winst per aandeel 0,8 -0,5 -0,23 0
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel 1,53 0,86 3,19 0
Intrinsieke waarde per aandeel 6,81232 5,46622 4,7896 0
Koers-winstverhouding 21,84622 -50,44256 0 0
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 11,72 -9,01 -4,83 0
Koers einde boekjaar 17,47698 25,22128 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding