PROSUS

AEX:PRX, NL0013654783
61,900 17:35
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  201720182019
Omzet 1.835,002.303,002.654,00
Operationele kosten 1.161,001.411,001.636,00
Afschrijvingen
BedrijfsResultaat 2.594,0011.555,004.444,00
Resultaat voor belastingen 349,0011.394,004.509,00
Belastingen 11,0037,00258,00
CashFlow 2.257,007.536,00-8.628,00
Nettowinst 2.606,0011.485,004.307,00

Balans (x 1.000.000) (USD)

  201720182019
Materiële activa 55,0096,00143,00
Immateriële activa 3.185,003.139,002.829,00
Financiële activa 10.806,0016.806,0019.889,00
Vaste activa 14.102,0020.087,0022.881,00
Voorraden 94,00139,00148,00
Debiteuren 138,00169,00135,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 3.209,0010.809,009.168,00
Vlottende activa 3.780,0011.493,009.982,00
Totaal activa 17.882,0031.580,0032.863,00
Gewoon kapitaal 11.254,0024.082,0027.117,00
Preferent kapitaal 11.194,5824.022,5827.057,58
Aandeel van derden 319,00274,00132,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 4.176,004.460,004.034,00
Kortlopende schulden 2.133,002.764,001.580,00
Totaal passiva 17.882,0031.580,0032.863,00

Overige Data

  201720182019
Aantal werknemers 11.76614.43515.677
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.188.4501.188.4501.188.450
Winst per aandeel 2,199,663,62
Dividend per aandeel
Cashflow per aandeel -0,34-0,23-0,02
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 18,38
Dividend rendement (%)
Rendement eigen vermogen (%) 23,1647,6915,88
Koers einde boekjaar 66,53