Cofinimmo

BRU:COFB.BL, BE0003593044
78,700 17:35
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 211,73286,17295,21340,81
EBITDA (mln.) 164,37
Bedrijfs resultaat (mln.) 163,76256,54168,18248,88
Resultaat voor belasting (mln.) 153,93216,24125,86275,49
Netto winst (mln.) 145,00204,62119,22260,34
Winst per aandeel 6,328,374,508,78
Koers winst verhouding 17,1715,6527,0716,00
Dividend per aandeel 5,505,605,806,00
Dividend rendement 5,07%4,27%4,76%4,27%

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 1,281,432,02
Immateriële activa 57,8849,0044,11
Financiële activa 4.228,144.933,615.749,65
Vaste activa 4.397,255.093,595.985,53
Debiteuren 23,4426,0234,84
Overige vorderingen 37,6438,7150,57
Liquide middelen 31,5748,6419,86
Vlottende activa 160,99160,03191,42
Totaal activa 4.558,245.253,616.176,95
Gewoon kapitaal 2.451,342.574,783.233,27
Preferent kapitaal 204,62119,22260,34
Aandeel van derden 82,6374,5954,26
Langlopende schulden 1.025,921.417,961.616,43
Kortlopende schulden 998,361.186,291.273,00
Totaal passiva 4.558,245.253,616.176,95

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 120135145
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 24.46026.48029.660
Cashflow per aandeel 6,926,786,76
Intrinsieke waarde per aandeel 94,3191,32102,61
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,391,331,37
Rendement eigen vermogen (%) 8,354,638,05
Koers einde boekjaar 131,00121,80140,5083,70

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront