Cofinimmo » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Cofinimmo

BRU:COFB, BE0003593044
130,200 17:27
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 207,53 210,66 209,94 211,73
Operationele kosten 36,96 43,22 47,76 47,13
Afschrijvingen 0,44 0,42 0,55 0,61
BedrijfsResultaat 131,37 120,81 156,81 163,76
Resultaat voor belastingen 112,41 106,96 145,85 153,93
Belastingen 4,21 5,91 3,86 2,81
CashFlow 4,92 19,23 -18,74 4,65
Nettowinst 103,97 97,39 137,36 145

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 3364,27 3507,91 3695,01 0
Immateriële activa 100,01 85,98 72,48 0
Financiële activa 82,87 93,31 110,77 0
Vaste activa 3547,18 3689,02 3881,02 0
Voorraden 2,7 0,8 33,66 0
Debiteuren 25,67 23,7 24,09 0
Overige vorderingen 15,41 15,67 16,64 0
Liquide middelen 41,27 22,53 27,18 0
Vlottende activa 114,1 93,57 140,45 0
Totaal activa 3661,28 3782,58 4021,47 0
Gewoon kapitaal 1852,92 1903,16 2082,13 0
Preferent kapitaal 92,51 138,97 143,45 0
Aandeel van derden 66,54 83,28 84,23 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 1074,67 1222,86 1140,33 0
Kortlopende schulden 667,16 573,28 714,77 0
Totaal passiva 3661,28 3782,58 4021,47 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 106 121 129 126
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 21030 21150 21350 22990
Winst per aandeel 4,96 4,61 6,45 6,32
Dividend per aandeel 5,5 5,5 5,5 5,5
Cashflow per aandeel 8,08 6,8 7,35 6,98
Intrinsieke waarde per aandeel 83,21446 82,12293 83,62389 85,24576
Koers-winstverhouding 19,84073 23,56833 17,0155 17,16772
Dividend rendement (%) 5,58886 5,06213 5,01139 5,06912
Rendement eigen vermogen (%) 5,59 5,26 7,22 6,96
Koers einde boekjaar 98,41 108,65 109,75 108,5

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding