Cofinimmo

BRU:COFB, BE0003593044
130,300 17:35
-0,700 (-0,53%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 209,94211,73234,62295,21
Operationele kosten 47,7647,1350,5973,99
Afschrijvingen 0,550,610,92
BedrijfsResultaat 156,81163,76224,32168,18
Resultaat voor belastingen 145,85153,93216,24125,86
Belastingen 3,862,815,5710,22
CashFlow -18,744,654,4017,08
Nettowinst 137,36145,00204,62119,22

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 3.507,913.695,014.219,801,43
Immateriële activa 85,9872,4857,8849,00
Financiële activa 93,31110,77117,394.933,61
Vaste activa 3.689,023.881,024.397,255.093,59
Voorraden 0,8033,6628,76
Debiteuren 23,7024,0923,4426,02
Overige vorderingen 15,6716,6429,8138,71
Liquide middelen 22,5327,1831,5748,64
Vlottende activa 93,57140,45160,99160,03
Totaal activa 3.782,584.021,474.558,245.253,61
Gewoon kapitaal 1.903,162.082,132.451,342.574,78
Preferent kapitaal 138,97143,45204,61119,22
Aandeel van derden 83,2884,2382,6274,59
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 1.222,861.140,331.025,921.417,96
Kortlopende schulden 573,28714,77998,361.186,29
Totaal passiva 3.782,584.021,474.558,245.253,61

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 129126120135
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 21.35022.99025.85026.480
Winst per aandeel 6,456,327,934,50
Dividend per aandeel 5,505,505,605,80
Cashflow per aandeel 7,356,986,556,78
Intrinsieke waarde per aandeel 83,6285,2589,2491,32
Koers-winstverhouding 17,0217,1716,5227,07
Dividend rendement (%) 5,015,074,274,76
Rendement eigen vermogen (%) 7,226,968,354,63
Koers einde boekjaar 109,75108,50131,00121,80