Proximus » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Proximus

BRU:PROX1, BE0003810273
27,650 17:29
+0,090 ( +0,33% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 6012 5873 5802 5826
Operationele kosten 5235 5057 4993 5046
Afschrijvingen 869 917 963 1016
BedrijfsResultaat 775 816 808 778
Resultaat voor belastingen 655 715 738 723
Belastingen 156 167 185 194
CashFlow -200 -205 37 7
Nettowinst 482 523 522 506

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 2910 2976 3054 0
Immateriële activa 3378 3664 3620 0
Financiële activa 3 3 0 0
Vaste activa 6372 6735 6752 0
Voorraden 125 123 129 0
Debiteuren 1149 1111 1042 0
Overige vorderingen 46 83 68 0
Liquide middelen 303 338 344 0
Vlottende activa 1745 1793 1739 0
Totaal activa 8117 8527 8490 0
Gewoon kapitaal 2819 2857 2862 0
Preferent kapitaal -21 -22 -42 0
Aandeel van derden 162 156 150 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 2697 2789 3151 0
Kortlopende schulden 2439 2725 2328 0
Totaal passiva 8117 8527 8490 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 14090 13633 13391 13385
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 338030 338030 338030 338030
Winst per aandeel 1,5 1,62 1,62 1,57
Dividend per aandeel 1,5 1,5 1,5 1,5
Cashflow per aandeel 4,1 4,5 4,35 4,61
Intrinsieke waarde per aandeel 6,85735 6,90767 7,02021 7,0347
Koers-winstverhouding 20 16,88889 16,88272 15,04459
Dividend rendement (%) 5 5,48246 5,48446 6,35055
Rendement eigen vermogen (%) 17,21 18,55 18,27 17,68
Koers einde boekjaar 30 27,36 27,35 23,62

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding