Proximus » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Proximus

BRU:PROX1, BE0003810273
25,340 9:35
+0,090 ( +0,36% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 5873 5802 5826 0
Operationele kosten 5057 4993 5046 0
Afschrijvingen 917 963 1016 0
BedrijfsResultaat 816 808 778 0
Resultaat voor belastingen 715 738 723 0
Belastingen 167 185 194 0
CashFlow -205 37 7 0
Nettowinst 523 522 506 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 2910 2976 3054 0
Immateriële activa 3378 3664 3620 0
Financiële activa 3 3 0 0
Vaste activa 6372 6735 6752 0
Voorraden 125 123 129 0
Debiteuren 1149 1111 1042 0
Overige vorderingen 46 83 68 0
Liquide middelen 303 338 344 0
Vlottende activa 1745 1793 1739 0
Totaal activa 8117 8527 8490 0
Gewoon kapitaal 2819 2857 2862 0
Preferent kapitaal -21 -22 -42 0
Aandeel van derden 162 156 150 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 2697 2789 3151 0
Kortlopende schulden 2439 2725 2328 0
Totaal passiva 8117 8527 8490 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 13633 13391 13385 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 338030 338030 338030 0
Winst per aandeel 1,62 1,62 1,57 0
Dividend per aandeel 1,5 1,5 1,5 0
Cashflow per aandeel 4,5 4,35 4,61 0
Intrinsieke waarde per aandeel 6,90767 7,02021 7,0347 0
Koers-winstverhouding 16,88889 16,88272 0 0
Dividend rendement (%) 5,48246 5,48446 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 18,55 18,27 17,68 0
Koers einde boekjaar 27,36 27,35 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding