NN Group » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

NN Group

AEX:NN12, NL0010773842
32,000 17:29
-0,150 ( -0,47% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet
Operationele kosten 1.220,001.218,001.674,001.716,00
Afschrijvingen 48,0044,00157,00195,00
BedrijfsResultaat
Resultaat voor belastingen 1.761,001.463,002.524,001.657,00
Belastingen 166,00273,00392,00524,00
CashFlow -23,001.307,00883,00-611,00
Nettowinst 1.565,001.189,002.110,001.117,00

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa
Gewoon kapitaal 20.469,0022.706,0022.718,0022.850,00
Preferent kapitaal 8.275,9710.512,8210.105,1110.237,07
Aandeel van derden 9,0012,00317,00234,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 162.152,00168.505,00227.062,00224.246,00

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 11.56111.46314.50514.312
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 333.550334.850340.750341.060
Winst per aandeel 4,713,676,313,34
Dividend per aandeel 1,511,551,661,90
Cashflow per aandeel -20,40-6,36-15,62-7,30
Intrinsieke waarde per aandeel 59,8666,3165,0465,13
Koers-winstverhouding 6,918,775,7210,42
Dividend rendement (%) 4,644,814,605,46
Rendement eigen vermogen (%) 7,655,249,294,89
Koers einde boekjaar 32,5532,2036,1234,80