Flow Traders

AEX:FLOW, NL0011279492
26,620 17:29
+0,280 ( +1,06% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet
Operationele kosten 140,37117,63192,93152,23
Afschrijvingen 9,097,729,3314,69
BedrijfsResultaat
Resultaat voor belastingen 109,4448,44193,9465,29
Belastingen 17,518,8433,0112,15
CashFlow 0,772,323,97-4,49
Nettowinst 91,9439,60160,9353,14

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa
Gewoon kapitaal 270,09254,10341,05331,05
Preferent kapitaal 19,0910,3214,1515,28
Aandeel van derden
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 5.789,675.919,766.780,176.755,55

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 341394436513
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 46.53046.53046.53046.530
Winst per aandeel 1,980,853,461,14
Dividend per aandeel 1,250,352,350,90
Cashflow per aandeel 1,711,351,861,70
Intrinsieke waarde per aandeel 4,555,114,986,21
Koers-winstverhouding 16,5323,538,0518,89
Dividend rendement (%) 3,821,758,444,18
Rendement eigen vermogen (%) 34,0415,5847,1916,05
Koers einde boekjaar 32,7420,0027,8421,54