ABN AMRO BANK N.V.

AEX:ABN48, NL0011540547
6,754 17:29
-0,092 ( -1,34% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet
Operationele kosten 2.975,002.835,002.614,002.487,00
Afschrijvingen 198,00245,00173,00240,00
BedrijfsResultaat
Resultaat voor belastingen 2.456,003.771,003.086,002.680,00
Belastingen 650,00979,00762,00634,00
CashFlow -5.627,008.355,003.199,00-9.273,00
Nettowinst 1.805,002.773,002.246,002.046,00

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa 394.482,00393.171,00381.295,00375.054,00
Gewoon kapitaal 18.932,0021.310,0021.358,0021.471,00
Preferent kapitaal 985,001.676,001.102,00568,00
Aandeel van derden 5,0020,002,000,00
Groepsvermogen 18.937,0021.330,0021.360,0021.471,00
Achtergestelde schulden 11.171,009.720,009.805,0010.041,00
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 394.482,00393.171,00381.295,00375.054,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 21.66419.95418.83017.977
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 940.000940.000940.000940.000
Winst per aandeel 1,922,952,392,18
Dividend per aandeel 0,841,451,451,28
Cashflow per aandeel -6,988,502,463,85
Intrinsieke waarde per aandeel 19,3021,2221,2721,56
Koers-winstverhouding 10,969,128,597,44
Dividend rendement (%) 3,995,397,067,89
Rendement eigen vermogen (%) 9,5313,0110,529,53
Koers einde boekjaar 21,0526,9020,5416,22