ABN AMRO BANK N.V. » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

ABN AMRO BANK N.V.

AEX:ABN48, NL0011540547
15,820 17:29
+0,050 ( +0,32% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet
Operationele kosten 2.669,002.975,002.835,002.614,00
Afschrijvingen 177,00198,00245,00173,00
BedrijfsResultaat
Resultaat voor belastingen 2.722,002.456,003.771,003.086,00
Belastingen 798,00650,00979,00762,00
CashFlow 26.212,00-5.627,008.355,003.199,00
Nettowinst 1.919,001.805,002.773,002.246,00

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa 390.317,00394.482,00393.171,00381.295,00
Gewoon kapitaal 17.567,0018.932,0021.310,0021.358,00
Preferent kapitaal 598,00985,001.676,001.102,00
Aandeel van derden 17,005,0020,002,00
Groepsvermogen 17.584,0018.937,0021.330,0021.360,00
Achtergestelde schulden 9.708,0011.171,009.720,009.805,00
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 390.317,00394.482,00393.171,00381.295,00

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 22.04821.66419.95418.830
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 940.000940.000940.000940.000
Winst per aandeel 2,041,922,952,39
Dividend per aandeel 0,810,841,451,45
Cashflow per aandeel 27,02-6,988,502,46
Intrinsieke waarde per aandeel 17,8819,3021,2221,27
Koers-winstverhouding 10,1310,969,128,59
Dividend rendement (%) 3,923,995,397,06
Rendement eigen vermogen (%) 10,929,5313,0110,52
Koers einde boekjaar 20,6721,0526,9020,54