ADYEN NV

AEX:ADYEN.NL, NL0012969182
1.840,600 17:36
-51,200 (-2,71%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 1.012,511.490,812.293,863.641,57
EBITDA (mln.) 98,40170,81275,60402,48
Bedrijfs resultaat (mln.) 92,46163,52260,87373,91
Resultaat voor belasting (mln.) 92,22162,28256,88323,18
Netto winst (mln.) 71,31131,15204,04261,02
Winst per aandeel 2,424,446,798,63
Koers winst verhouding 106,99107,66220,74

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 19,9918,1423,48160,07
Immateriële activa 3,985,067,649,97
Financiële activa 25,08195,07282,2420,88
Vaste activa 54,92223,15356,74421,38
Voorraden 4,026,665,6119,55
Debiteuren 25,5742,3346,9375,08
Overige vorderingen 2,068,79
Liquide middelen 869,921.146,921.603,582.737,49
Vlottende activa 1.082,281.503,262.025,113.737,08
Totaal activa 1.137,201.726,412.381,864.158,46
Gewoon kapitaal 389,78582,40868,321.218,13
Preferent kapitaal 27,9387,45163,75149,93
Langlopende schulden 5,1347,4292,81210,38
Kortlopende schulden 742,291.096,591.420,732.729,95
Totaal passiva 1.137,201.726,412.381,864.158,46

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 7168731.1821.747
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 29.44029.55030.06030.250
Cashflow per aandeel 6,8110,7715,3733,61
Intrinsieke waarde per aandeel 40,27
Koers Intrinsieke waarde verhouding 47,31
Rendement eigen vermogen (%) 18,2922,5223,5021,43
Koers einde boekjaar 475,05731,001.905,00