Lavide Holding (voorheen Qurius) « Terug naar discussie overzicht

Lavide doet zichzelf kado aan Mieger. CEO stapt op.

37 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
The Duck Master
1
Eat this fuckers!

Lavide Holding (hierna: Lavide) is naar aanleiding van het – voor Lavide ongunstige - tussenarrest van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van september jl. een voorwaardelijke schikking overeengekomen met de curator van Mieger Adviesburo B.V (Mieger) en enkele partijen die deze procedure voor Mieger hebben gefinancierd (hierna gezamenlijk Mieger c.s.). Deze schikking voorziet in een uitgifte van aandelen Lavide aan Mieger c.s. De schikking zal integraal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de BAVA op 5 februari 2014.

Naast de schikking zal Lavide op de BAVA toelichting geven over de stand van zaken, de strategie en de samenstelling van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Ten aanzien van de Raad van Bestuur heeft mevrouw Pigeaud-Wijdeveld op eigen verzoek aangegeven haar bestuursfunctie te willen beëindigen per datum van de BAVA. Zij heeft te kennen gegeven desgewenst wel beschikbaar te blijven voor de overdracht en afronding van de jaarrekening. De agenda en oproepstukken voor de BAVA van 5 februari worden beschikbaar gesteld via de website van Lavide.

Nadere toelichting op voorstel tot schikking inzake rechtszaak Mieger
Op 4 september j.l. heeft Lavide mededeling gedaan van het – voor Lavide onverwachte en ongunstige - tussenarrest van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden inzake het – uit 2006 daterende- conflict van Qurius met Mieger. Mieger heeft in 2005 haar onderneming verkocht aan Magnus Holding NV (een rechtsvoorganger van Qurius, de oude naam van Lavide). Bij de koop was een earn-out-regeling ter grootte van 2,8 miljoen aandelen B in Magnus Holding (hetgeen gelijk is aan 7.000 aandelen B in Lavide) overeengekomen. Over de earn-out regeling is een geschil ontstaan. Nadat Lavide aanvankelijk door twee rechters in het gelijk was gesteld, heeft het Hof in een tussenarrest van 3 september 2013 onverwacht gesteld dat Lavide voor de overname in 2005 alsnog de volledige koopsom aan Mieger moet voldoen inclusief een recht op schadevergoeding. De volledige tekst van het tussenarrest is te vinden op de website van Lavide en op www.rechtspraak.nl.

Hoewel Lavide zich inhoudelijk niet kan vinden in het tussenarrest heeft Lavide in de afgelopen maanden overleg gevoerd met vertegenwoordigers van Mieger c.s. van het in 2006 failliet gegane Mieger om de mogelijkheden van een schikking te verkennen. Ondanks dat het verzoek van Lavide aan het Gerechtshof tot het openstellen van tussentijds cassatieberoep bij de Hoge Raad op 21 oktober jl. is verworpen, blijft voor Lavide het middel van cassatie open voor het eindvonnis.

Een verdere rechtsgang zal de beperkte financiële middelen van Lavide echter verder uithollen en de mogelijkheden voor het op korte termijn realiseren van een reverse listing sterk beperken. Een voor Lavide negatief eindvonnis zou bovendien naar verwachting kunnen resulteren in een schikkingsbedrag dat hoger is dan de waarde van het eigen vermogen van Lavide op dat moment.
Gezien de omstandigheden achten het Bestuur en de Raad van Commissarissen van Lavide het bereiken van een schikking met Mieger c.s. derhalve in het belang van Lavide.

De belangrijkste elementen van de voorwaardelijke schikking zijn:
Lavide zal – indien de BAVA de schikking goedkeurt - direct na goedkeuring van de BAVA nieuwe aandelen A uitgeven. Het aantal aandelen dat wordt uitgegeven aan Mieger c.s. is zodanig dat Mieger c.s. na de emissie een belang van 25% houdt in het geplaatste kapitaal van Lavide. Dit komt overeen met een emissie van 33,3% van het uitstaande kapitaal.
Lavide verstrekt voorts aan Mieger c.s. direct na goedkeuring van de BAVA het recht (een optie) op levering van een tweede tranche aandelen A. Deze optie heeft een looptijd van één jaar. Het aantal aandelen dat de curator op grond van deze optie geleverd kan krijgen is zodanig, dat de curator na uitoefening van dat recht zijn belang vergroot van 25% tot 50% in het geplaatste kapitaal in Lavide. In combinatie met het vorige punt kan het aandelenkapitaal derhalve verdubbelen.
Lavide zal voorts aan Mieger c.s. direct na goedkeuring van de BAVA een bedrag van 50.000 euro betalen.
Mieger c.s. draagt de heer Krijgsman voor als bestuurder en zal voor 15 januari 2014 tenminste één nieuw lid van de Raad van Commissarissen voordragen.
Mieger c.s. zal zich inspannen om te bezien of hij initiatieven kan vinden of ontplooien, die waarde genereren voor Lavide.
Lavide heeft het recht om Mieger c.s. te verzoeken gedurende zes maanden, nadat de eigen middelen van Lavide uitgeput zijn, de reguliere kosten van instandhouding te financieren middels een lening zonder rente en zonder zekerheden van 75.000 euro. Ter compensatie van deze lening verstrekt Lavide een call-optie op 32.500 aandelen tegen de koers van eind januari 2014.
Na goedkeuring van de BAVA en uitvoering van de schikkingsafspraken, wordt de gerechtelijke procedure beëindigd door Mieger c.s..
Bestuur en Raad van Commissarissen realiseren zich dat deze schikking aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de aandeelhouders Lavide en een wezenlijke wijziging van de verhoudingen binnen de aandeelhoudersvergadering van Lavide tot gevolg kunnen hebben.
Gezien het belang van deze kwestie hebben Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen besloten om het besluit tot het aangaan van de schikking ter goedkeuring voor te leggen aan de BAVA.
keffertje
0
Arie S
0
[verwijderd]
0
Dames en heren goedemiddag. Ik ben de advocaat van de curator van Mieger, waar de claim vandaan is gekomen die de levensvatbaarheid van Lavide thans zo beinvloedt. Wij realiseren ons dat de ontwikkelingen voor u als aandeelhouders niet prettig zijn. Desondanks hopen we dat u open staat voor onze voorstellen om de problemen op te lossen, waarbij voor alle aandeelhouders weer waarde gaat worden gecreeerd. Niet alleen voor ons, maar ook voor u. Zie onze toelichting op de situatie, zoals geplaatst op de website van Lavide. Ook komen we graag met u als aandeelhouder in contact, zodat we de zaak wat completer en genuanceerder kunnen toelichten. Iedereen die daarvoor open staat, wilt u uw gegevens mailen naar mijn kantoor? Graag naar adres info@dgb.nl. Daarna neem ik contact met u op.
keffertje
0
quote:

Adriaan de Gier schreef op 27 december 2013 14:43:


Dames en heren goedemiddag. Ik ben de advocaat van de curator van Mieger, waar de claim vandaan is gekomen die de levensvatbaarheid van Lavide thans zo beinvloedt. Wij realiseren ons dat de ontwikkelingen voor u als aandeelhouders niet prettig zijn. Desondanks hopen we dat u open staat voor onze voorstellen om de problemen op te lossen, waarbij voor alle aandeelhouders weer waarde gaat worden gecreeerd. Niet alleen voor ons, maar ook voor u. Zie onze toelichting op de situatie, zoals geplaatst op de website van Lavide. Ook komen we graag met u als aandeelhouder in contact, zodat we de zaak wat completer en genuanceerder kunnen toelichten. Iedereen die daarvoor open staat, wilt u uw gegevens mailen naar mijn kantoor? Graag naar adres info@dgb.nl. Daarna neem ik contact met u op.


Het moet niet gekker worden: eerst zien we de beoogde leden van de RvB en RvC (Vincent/Robert)hier maandenlang op het forum allerlei wilde ideeen uitbraken en nu gaat de advocaat zich ermee bemoeien? Je kunt hem bellen of mailen voor een genuanceerdere toelichting... hoe zat het ook al weer met de geheimhoudingsplicht van de advocaat (IEX moderator check even of dit echt de advocaat is, de naam bestaat namelijk wel en het e-mail adres klopt ook).
[verwijderd]
0
Beste Keffertje, advocaten melden zich inderdaad niet vaak op dit soort fora, dus verrassend, dat snap ik. Maar ik besta echt en heb niemands naam geleend :-) Als u die genuanceerde toelichting wilt horen, dan hoor ik het wel. Goed weekend!
DeZwarteRidder
0
quote:

Adriaan de Gier schreef op 27 december 2013 16:44:


Beste Keffertje, advocaten melden zich inderdaad niet vaak op dit soort fora, dus verrassend, dat snap ik. Maar ik besta echt en heb niemands naam geleend :-) Als u die genuanceerde toelichting wilt horen, dan hoor ik het wel. Goed weekend!


Contact zoeken met de curator van Mieger heeft natuurlijk geen enkele zin, temeer daar er tegenstrijdige belangen zijn; een curator wil gewoon snel geld zien en niet een LT-aandeelhouder worden.

En als deze curator wel een goed langetermijn-plan heeft, dan moet hij dat gewoon bekendmaken.
[verwijderd]
0
Beste DeZwarteRidder, curatoren hebben normaal gesproken geen LT-plannen, daar hebt u helemaal gelijk in. Maar deze wel. Simpel gezegd wil deze curator een reverse listing realiseren. Het oplossen van het oude issue mbt. de claim van Mieger is de eerste stap in dat proces. Vandaar de uitnodiging voor contact en als er meerdere belangstellenden zijn is het ook denkbaar om een meeting te beleggen.
DeZwarteRidder
0
quote:

Adriaan de Gier schreef op 27 december 2013 18:46:


Beste DeZwarteRidder, curatoren hebben normaal gesproken geen LT-plannen, daar hebt u helemaal gelijk in. Maar deze wel. Simpel gezegd wil deze curator een reverse listing realiseren. Het oplossen van het oude issue mbt. de claim van Mieger is de eerste stap in dat proces. Vandaar de uitnodiging voor contact en als er meerdere belangstellenden zijn is het ook denkbaar om een meeting te beleggen.


Een omgekeerde beursintroductie is een moeizaam en langdurig proces, dat vaak blijkt te mislukken; ik adviseer u om Value8 in te schakelen als adviseur.
witte ridder
0
Fornix - Snowworld 18,63 - 13,18 PPvD
Dico - Dico 1,60 - 1,35 PPvD
Aamicoo - New Source Group 2,00 - 1,60 PPvD
Witte Molen - MTY Holding 6,60 - 5,00 PPvD
Vivenda - Inverko 0,04 - 0,299 VP

Ik adviseer u om Vincent Poorter in te schakelen als adviseur
DeZwarteRidder
0
quote:

witte ridder schreef op 27 december 2013 20:35:


Fornix - Snowworld 18,63 - 13,18 PPvD
Dico - Dico 1,60 - 1,35 PPvD
Aamicoo - New Source Group 2,00 - 1,60 PPvD
Witte Molen - MTY Holding 6,60 - 5,00 PPvD
Vivenda - Inverko 0,04 - 0,299 VP

Ik adviseer u om Vincent Poorter in te schakelen als adviseurBlijkbaar weet jij niet wat een omgekeerde beursintroductie is en welke van Value8 zijn.

In bovenstaand rijtje staan 2 omgekeerde beursintroducties van Value8,
waarvan er 1 mislukt is.
Dankzij de missers van Value8 weten zij exact welke fouten ze niet moeten maken, terwijl Vincent HELEMAAL GEEN ervaring heeft.


keffertje
0
quote:

Adriaan de Gier schreef op 27 december 2013 18:46:


Beste DeZwarteRidder, curatoren hebben normaal gesproken geen LT-plannen, daar hebt u helemaal gelijk in. Maar deze wel. Simpel gezegd wil deze curator een reverse listing realiseren. Het oplossen van het oude issue mbt. de claim van Mieger is de eerste stap in dat proces. Vandaar de uitnodiging voor contact en als er meerdere belangstellenden zijn is het ook denkbaar om een meeting te beleggen.


Van Lookeren Campagne heeft - blijkens de AFM meldingen van vanochtend - zijn conclusies getrokken!
DeZwarteRidder
0
Van Lookeren verkleint belang in Lavide

Gepubliceerd op 29 dec 2013 om 12:14 | Views: 672

AMSTERDAM (AFN) - Gijs van Lookeren Campagne, een van de 2 directeuren van Greenwheels, heeft zijn kapitaalbelang en stemrecht in Lavide teruggebracht tot 2,95 procent. Dat blijkt uit een melding van 24 december bij de Autoriteit Financiële Markten die dit weekeinde bekendgemaakt werd.

Bij de vorige melding, op 15 november van dit jaar, had Van Lookeren nog een kapitaalbelang en stemrecht van 4,71 procent in het voormalige Qurius.
DeZwarteRidder
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 29 december 2013 15:15:


Van Lookeren verkleint belang in Lavide
Gepubliceerd op 29 dec 2013 om 12:14 | Views: 672
AMSTERDAM (AFN) - Gijs van Lookeren Campagne, een van de 2 directeuren van Greenwheels, heeft zijn kapitaalbelang en stemrecht in Lavide teruggebracht tot 2,95 procent. Dat blijkt uit een melding van 24 december bij de Autoriteit Financiële Markten die dit weekeinde bekendgemaakt werd.
Bij de vorige melding, op 15 november van dit jaar, had Van Lookeren nog een kapitaalbelang en stemrecht van 4,71 procent in het voormalige Qurius.


Ik veronderstel dat deze meneer plannen had om Greenwheels via Lavide naar de beurs te brengen en daar nu van af ziet.
[verwijderd]
0

Persbericht curator Mieger Adviesburo B.V. inzake Lavide Holding N.V.
Utrecht 30 december 2013

Lavide Holding N.V. heeft op 24 december 2013 een voorwaardelijke schikking getroffen met de curator van de claim van Mieger Adviesburo B.V. Die schikking wordt op 5 februari 2014 voorgelegd aan de BAVA, die daarvoor goedkeuring dient te verlenen. Als de schikking doorgang vindt, zijn de belangrijkste gevolgen dat de claim van Mieger vervalt en dat er verwatering voor de aandeelhouders van Mieger optreedt ter grootte van 50% (de curator krijgt recht op een emissie van 100% van de aandelen tov. het huidige kapitaal). Zie voor verdere gegevens over de schikking en de BAVA de website van Lavide (lavide.nl).

De curator deelt mede dat hij - indien de BAVA de schikking goedkeurt - als grootaandeelhouder wil bezien of en stimuleren dat er voor Lavide een reverse listing kan worden gerealiseerd, waarbij Lavide een lopende onderneming koopt tegen (opnieuw) emissie van aandelen. Als dat doorgang vindt, zal verdere verwatering van de aandelen optreden, maar wel waarde in de onderneming worden gebracht. Vooruitlopend op die situatie en uit het oogpunt van tijdwinst voert de curator momenteel al onderhandelingen met één partij en gesprekken met twee andere partijen die mogelijk kandidaat zijn voor een dergelijke reverse listing.
Indien andere partijen geinteresseerd zijn in een dergelijke reverse listing en daarover ook overleg wensen, dan kunnen zij contact opnemen met de curator via zijn advocaat, mr. Adriaan de Gier (www.dgb.nl).
DeZwarteRidder
0
Als de schikking doorgang vindt, zijn de belangrijkste gevolgen dat de claim van Mieger vervalt en dat er verwatering voor de aandeelhouders van Mieger optreedt ter grootte van 50% (de curator krijgt recht op een emissie van 100% van de aandelen tov. het huidige kapitaal).

Klopt dit wel...???

Ik dacht dat de verwatering bij Lavide plaatsvond...???
[verwijderd]
0
DeZwarteRidder
0
quote:

Adriaan de Gier schreef op 31 december 2013 14:15:


Dat is een typefout: gaat om verwatering bij aandeelhouders Lavide Holding N.V.Maar goed dat dit geen rechtszaak is....!!
37 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 17 sep 2021 17:35
Koers 0,620
Verschil +0,010 (+1,64%)
Hoog 0,620
Laag 0,600
Volume 4.001
Volume gemiddeld 12.700
Volume gisteren 6.854