Exmar « Terug naar discussie overzicht

Forum Exmar geopend

2.489 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 » | Laatste
Thole
0
Het artikel van ABM FN trekt op niets. De titel van De Tijd is bijna tegenovergesteld.
Robin C
1
Vergelijking met 3de kwartaal van vorig jaar heeft geen zin. Degelijk 3de kwartaal 2023 en al veel gebeurd in het 4de kwartaal, zie persbericht.
Het zit wel goed met Exmar!
boothram
1
het kwartaalverslag lijkt wel gecensureerd: al het te goede nieuws eruitgefilterd, zodat dus niets overbllijft, want er was niets slechts te melden.
neem de kwartaalomzet: x4. bijna geen uitgaven detailleerd, het zal dus wel hoofdzakelijk netto winst zijn. En de VLGC spot : Normaal publiceert men de prijs per maand, en die liep op tot 4 miljoen, en een gemiddelde van 40000.. (1,2 milj?). zal nu wel het dubbel zijn!
Op naar 500 miljoen omzet in q4.. beurskapitalisatie kleiner dan kwartaalomzet
Onrechtmatige desinformatie noem dit kwartaalverslag: geen enkele indicatie waar de kosten werden gemaakt, of niets die een beeld geeft van uitgaven en cashflow...Dat is totaal onverantwoord, want kwartaalinformatie moet een getrouw beeld geven, en dit klopt dus niet, tot bewijs met de cijfers van het tegendeel, en dan moeten we echt wel weten waar de kostenposten staan, wat er van cash toekomt en waarom die veel hogere omzet niet tot hoger GEBOEKTE resultaten komt, dat die veel hogere resultaten er wel zijn, dat mogelijke duidelijk zijn... die shipping kosten voor eenzelfde aantal boten, kunnen niet zo veel hoger oplopen, dus is er veel capex geboekt als uitgeven waarschijnlijk, en waardeverminderingen zonder grond En ja, wie zijn aandelen te goedkoop heeft verkocht moet denken aan eisen van schadevergoeding... want het merendeel was al gekend bij de lancering van het bod.
Ja kijk gewoon kwartaalresultaten x 4, en dan weet je het al....beurskoers moet ook x4...
KAATSCLUB
2
Exmar investeert in olie- en gasboringen

De hele vloot van Exmar draagt bij aan de winst.

10 november 2023 18:40

De update over het derde kwartaal van 2023 demonstreert de goede vorm waarin de gastankerrederij Exmar verkeert. Het bedrijf investeert ook opnieuw in offshore olie- en gasboringen.

Tijdens het zomerkwartaal boekte Exmar een bedrijfswinst (ebit) van 54,4 miljoen dollar, blijkt uit een beknopte kwartaalupdate die de gastankerrederij vrijdagavond publiceerde. Dat is een stuk minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen de bedrijfswinst liefst 347 miljoen dollar bedroeg. Dat was weliswaar te danken aan de lucratieve verkoop van de drijvende lng-fabriek Tango FLNG aan het Italiaanse energiebedrijf ENI.

Die transactie leverde Exmar een eenmalige meerwaarde van ruim 300 miljoen dollar op. Die uitzonderlijke meevaller buiten beschouwing gelaten stijgt de bedrijfswinst met 70 procent, van 32 miljoen dollar vorig jaar naar 54 miljoen over het derde kwartaal van 2023.

54 MILJOEN KWARTAALWINST
De bedrijfswinst (ebit) landde het jongste kwartaal op 54 miljoen dollar.
Ondertussen wordt duidelijk welke plannen Exmar heeft met de cash die de verkoop van de Tango in het laatje bracht. In de kwartaalupdate maakte Exmar bekend dat het een belang van 11,5 procent heeft genomen in Vantage, een Amerikaanse specialist in offshore olie- en aardgasboringen. Daarmee maakt de rederij na meer dan twee decennia zijn comeback in de sector van olie- en gasboringen. Exmar spreekt over een veelbelovende en strategische investering in een markt die te lang over het hoofd gezien werd. Afgaande op de beurswaarde van Vantage gaat het waarschijnlijk om een investering van 30 à 40 miljoen dollar.

Hoge marktprijzen
Het maritieme gastransport - de historische corebusiness van de groep - droeg het jongste kwartaal flink bij aan de inkomsten. 'De markt voor VLGC's (Very Large Gas Carriers, red.) is uitzonderlijk sterk in 2023', klinkt het. De prijzen op de spotmarkt liggen historisch hoog. 'Dat niveau wordt ondersteund door de toegenomen lpg-productie in de VS en de lpg-import in China.'

De markt voor VLGC's is uitzonderlijk sterk in 2023.

Het bedrijf geeft ook mee dat de Tango en het aan ENI verhuurde opslagschip Excalibur klaar zijn voor ingebruikname. Eind oktober verlieten die schepen hun werf in Dubai om koers te zetten richting Congo-Brazzaville, waar ENI ze zal inzetten voor de export van aardgas. Exmar blijft voor dat project ook de komende jaren ondersteunende diensten leveren.

MEGADIVIDEND
Eind oktober keerde Exmar 5,4 euro cash per aandeel uit.
Daarnaast doet ook de FSRU Eemshaven, de hervergassingsinstallatie die de Nederlandse Gasunie voor minstens vijf jaar huurt van Exmar, zijn werk. 'De FSRU heeft in de zomer gestaag op lagere capaciteit gedraaid en wordt nu opgeschaald voor het winterseizoen', aldus Exmar.

De Eemshaven zet lng dat via schepen aangevoerd wordt om in gasvorm, waarna het aardgas via pijpleidingen verder doorheen Nederland en Europa getransporteerd wordt.

Olie- en gasboringen
Het gros van Exmars cashberg werd aangewend voor de uitkering van een megadividend: eind oktober keerde Exmar 5,4 euro cash per aandeel uit. Dat geld had hoofdaandeelhouder Nicolas Saverys nodig voor de financiering van zijn overnamebod op de gastankerrederij. Hoewel Saverys niet genoeg aandelen kon binnenrijven om Exmar van de beurs te halen, boden heel wat aandeelhouders hun stukken aan.

Nicolas Saverys na mislukt bod op Exmar: ‘Ik ben niet teleurgesteld’
Per 30 september controleerde Saverys 83,76 procent van het totaal aantal Exmar-aandelen. De rest zit in de handen van kleine aandeelhouders die koppig zijn blijven vasthouden aan hun stukken.

Het megadividend leverde Saverys zo'n 260 miljoen euro op. Opmerkelijk is dat Exmar die couponknip op de beurs bijzonder vlot verteerde. Mogelijk anticipeerden beleggers zo al op de sterke operationele cijfers.
Ortho2023
0
deze resultaten zijn uitstekend, het is 0,64 euro per aandeel ($0,69)....Ik ben ongeduldig om de verkoopprijs (oktober...) van de twee verkochte schepen te kennen in verhouding tot hun boekwaarde opgenomen in de balans en de presentatie van de operatie... dit zal ons een goede indicatie geven van de onderwaardering van de vloot die is georganiseerd om ons te misleiden tijdens de operatie...
boothram
0
deepwater rigs...
ook deme kocht een deepwater rig voor de ontginning van mangaanlnollen (zie deme)
Deze rigs worden tegenwoordig ook toegepasts voor gas en dus niet meer uitsluitend voor olie
vantage drills nam grote Risico's met zware hefbomen. Ze lijken de problemen t boven gekomen, en met een kapitalisatie van 330 miljoen lijken ze nu wel interessante turnover.
Het blijft een gokje, maar samenwerking 'met heel Antwerpen' is hier misschien wel van toepassing. Dat nicolas zegt 'maar niet met mij 'dan wellicht niet. Gezien de vergrote inzetbaarheid van deepwater rigs is de investering dan wel erg intressant
Vantage heeft een zware lening aan 9,5%, maar lijkt in staat daar winst op te boeken...
boothram
3
in mijn post van 2023 heb ik een fout van exmar gecopieerd: het gaat dus niet overal over kwartaalresultaten, maar soms over 9 maanden dat blijkt niet uit pagina hoofdingen (vorig jaar q3 wel)
wel is enorme onduidelijkheid: de extra kosten gemaakt voor het eni project zijn dus geboekt als uitgaven: tegenover de ontvangsten staat immer geen winst. in welke mate dat die vooralsnog aanleiding geven tot extra contractuele betalingen door eni is nog niet duidelijk. Men moet nu toch wel weten welke capaciteit beschikbaar wordt...dus die premie!
Overigens, bij de haljaarresultaten bleek een grafiek , die van spot op vlgc een kolommetje te weinig te bevatten spot opbrengst van juli: die gegevens zijn vrij snel beschikbaar en hadden dus moeten in de chart voorkomen. Wellicht waren die niet geschikt voor publicatie.
2 vlgc hebben wel vaste contracten, maar dat is beperkt in de tijd en er wordt niet gezegd wanneer die vervallen. de nieuwe maandprijzen voor een vlgc zijn mede door de panamacrisis opgelopen tot 3 a 4 miljoen, zegge en schrijve dus 3x 100 000 per dag, in het rapport spreekt men van een gemiddelde rond 41000... Dat is dus op jaarbasis 1000 dagen aan 100 000 waar we geen beeld op krijgen. potentiele meeropbrengst jaarlijks 2$ per aandeel..alleen al voor de vlgc.
De infrasturctuuropbrengsten zijn ook niet voldoende gedetailleerde: ik denk dat de eni nog niet betaalde voor de excalibur, en dat daarin dus 2 kwartalen voor de excalibur inbegrepen kunnen zijn, en dat de overige kosten wellicht aanleiding geven tot het uitbetalen van de extra premie in eni contract voorzien. dat verklaart waarom de infrastructuurinkomsten in q2 zo laag waren en in q3 zo hoog.
overig is waarschijnlijk iets gelijkaardig aan de gang bij de kosten voor studies en ondersteuning. 50 miljoen in 1 kwartaal, hebben die dan zoveel ingenieus ingezet? Nee dus, niet in 1 kwartaal. Bexco kan ook een en ander verdoezelen, waarom dit keer niet consolidatie apart? Het was een traditie, en er is alle reden om die te behouden: het is essentieel om inzicht te krijgen in de rekeningen.
Gelieve alles wat ik schrijf maar eens te controleren, ik zoek niet altijd allles opnieuw op, ga soms voort op geheugen, extrapolatie en analyse, bij pogingen om de ware toedracht te kennen. Gezien vermeende grove nalatigheden in rapportering wil ik daaromtrent dus conversatie...
Ik denk dat niet mag geweten zijn wat de contracten op excalibur en eemshaven werkelijk opbrengen en welke kosten daadwerkelijk daaraan verbonden zijn. Deze gegevens lijken sterl van die aard te zijn, dat met voorkennis te weinig werd aangeboden bij het bod op exmar. FSMA, wordt wakker. Ook de facturatie van bexco zou wat opgeschoven kunnen zijn, effen uitgesteld...?? vergelijk q2 met q3...en oordeel zelf! Ik hoop dus dat de beurcomissie ingrijpt en ons het recht terug geeft om een getrouw beeld te krijgen van de gang van zaken.
Ortho2023
2
Nu de verschillende avonturen van het overnamebod en het superdividend achter de rug zijn, moet de prijs van Exmar zich geleidelijk in lijn brengen met die van zijn sectorgenoten, BWLPG, ODF, Damico, Dorian en collega's....met een kleine korting vanwege de illiquiditeit volgens sommige...of een premie voor een volgende overnamepoging...of zelfs een toekomstige verkoop of fusie...volgens anderen, waaronder ikzelf!
KAATSCLUB
1
www.hetbodopexmaristelaag.be/update-1...Update 13 november: de derdekwartaal cijfers van Exmar!

De derdekwartaal cijfers (Q3) van 2023 van Exmar werden vrijdag na-beurs gepubliceerd. Zoals we ook vorige keer dienden te zeggen, zijn ook deze cijfers niet geauditeerd. Bovendien zijn ze redelijk summier, meer gedetailleerde cijfers volgen bij de publicatie van de jaarcijfers van 2023 op 28 maart 2024. Toch werden we zeker niet ontgoocheld!

Allereerst zien we dat Exmar in Q3 2023 operationeel zeer sterk boerde: het realiseerde een EBITDA voor dit kwartaal van 41 miljoen USD, zelfs nog meer dan in onze meer optimistische inschattingen. Deze uitstekende performance komt vanuit alle business units. Allereerst opereerde het Shipping departement zeer goed (24 miljoen USD EBITDA in Q3), aangevuurd door de aanhoudend hoge vrachttarieven voor al zijn scheepstypes. Ook het Infrastructure departement boerde goed (16,5 miljoen USD EBITDA in Q3), hoofdzakelijk dankzij de inkomsten van de Excalibur en de Eemshaven die nu voor langere termijn onder contract liggen. Ten laatste draagt ook de investering van Bexco, de touwslager, positief aan de EBITDA bij.

Verrekenen we ook nog de minieme intrestkosten en belastingen in dit derde kwartaal, genereerde Exmar zo’n 34,0 miljoen USD netto cash-flow (excl. Investeringen), zo’n 60 cent/aandeel! Vergis u niet, dit is in één kwartaal tijd! U kan zelf rekenen wat dit op jaarbasis betekent…

Daarnaast gebeurde er ook op investeringsvlak redelijk veel de laatste tijd:

De Sombeke en de Libramont, twee MGC-schepen in JV met Seapeak, werden verkocht en dan terug-gecharterd. Deze transacties gebeurden in oktober en impacteerden nog niet deze Q3 2023 cijfers. We zullen dan volgend kwartaal zien wat de impact was voor Exmar. Het gaat hier interessant zijn te zien hoe de verkoopsprijzen zich verhouden ten opzichte van de boekwaarde en de schattingswaarde zoals weergegeven in de prospectus. Waarom verkoopt Exmar eerst 2 boten om ze dan onmiddellijk terug te huren? Omdat de familie Saverys hierin denkt een goede trade te doen. Zoals gezegd: het zijn traders, denken ze een goede prijs te vinden, dan verkopen ze, of kopen ze. Meer moet daar niet achter worden gezocht. En zoals gezegd geeft deze rotatie in assets ons de opportuniteit om de waarderingen zoals uitgezet in de Prospectus aan te toetsen.
Exmar nam ook een participatie van 11,5% in Vantage Drilling International (VTDRF). Vantage is een beursgenoteerd US-bedrijf actief in de sector van offshore olie- en gasboringen. Deze participatie werd in de maanden september en oktober opgebouwd. Er worden geen cijfers vrijgegeven, maar hier is mogelijks een investering van rond de 35 miljoen USD (deel Exmar) mee gemoeid. Wat moeten we hiervan maken? Exmar noemt de participatie in zijn persbericht “strategisch”, met veel pathos wordt aangekondigd dat “Exmar terug in de offshore boorsector stapt”. We denken hier opnieuw dat deze participatie meer in het licht van een trade moet worden gezien: Nicolas Saverys ziet waarde in de aankoop van dit aandeel op korte termijn. Houdt hij het op langetermijn aan? Misschien. Verkoopt hij het volgende maand? Ook goed mogelijk. Opnieuw, de familie Saverys zijn traders, meer niet.
De derdekwartaal resultaten waren dus zonder meer schitterend. De vraag stelt zich dan ook wat het huidige lopende kwartaal (Q4 2023) te bieden zal hebben? Gezien de aanhoudend hoge bevrachtingstarieven op dit moment, en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, verwachten we ook voor dit lopende kwartaal opnieuw topcijfers. Het mag duidelijk zijn dat Exmar in volle vorm is. Daarnaast is Exmar actief bezig met investeringen en desinvesteringen. Hier is hier moeilijk een lijn in te trekken. Deze zaken moeten vooral gezien worden als een actieve strategie van traden tussen verschillende assets. Dit zit in het DNA van de familie Saverys. Never a dull moment…

Voor ons zijn deze resultaten de zoveelste bevestiging van onze case die we de afgelopen maanden hebben beschreven. Wij zijn tevreden. De volgende afspraak is op 28 maart 2024 voor de jaarcijfers van 2023, tenzij er ondertussen nog andere wendingen gebeuren in dit verhaal uiteraard… We houden u er dan opnieuw van op de hoogte.
arconati
1
quote:

bootrham schreef op 11 november 2023 20:37:

deepwater rigs...
ook deme kocht een deepwater rig voor de ontginning van mangaanlnollen (zie deme)
Deze rigs worden tegenwoordig ook toegepasts voor gas en dus niet meer uitsluitend voor olie
vantage drills nam grote Risico's met zware hefbomen. Ze lijken de problemen t boven gekomen, en met een kapitalisatie van 330 miljoen lijken ze nu wel interessante turnover.
Het blijft een gokje, maar samenwerking 'met heel Antwerpen' is hier misschien wel van toepassing. Dat nicolas zegt 'maar niet met mij 'dan wellicht niet. Gezien de vergrote inzetbaarheid van deepwater rigs is de investering dan wel erg intressant
Vantage heeft een zware lening aan 9,5%, maar lijkt in staat daar winst op te boeken...
Die participatie staat mij niet echt aan. Doet mij denken aan Noble, SBM en Transocean. Op dat laatste overal aangeraden nogal wat verlies geleden. Anderzijds is de conjunctuur misschien gekeerd voor dit soort bedrijven en kan je daar een korte rit naar boven mee maken.
arconati
1
De extrapolatie van de resultaten van het derde kwartaal geeft toch al netto 1.26€ per aandeel op jaarbasis. Dat is niet mis en wellicht te beschouwen als een minimum. Het was mij al eerder opgevallen dat Exmar weinig profiteert van die hogere verscheepstarieven, maar het zijn lange-termijncontracten, met dus zeer geringe prijsaanpassingen. Bovendien gaat het niet om aardgas, maar andere gassen. Ik verwacht daar dus eigenlijk niet veel van. Wat er uit de lezing van de orakelachtige tekst te distilleren is, is mogelijk dat de huur van de Exalibur nog niet in het kwartaal zit, want het 'komt van de werf en is in oktober onderweg naar Congo'.
Ortho2023
0
quote:

arconati schreef op 13 november 2023 15:17:

De extrapolatie van de resultaten van het derde kwartaal geeft toch al netto 1.26€ per aandeel op jaarbasis. Dat is niet mis en wellicht te beschouwen als een minimum. Het was mij al eerder opgevallen dat Exmar weinig profiteert van die hogere verscheepstarieven, maar het zijn lange-termijncontracten, met dus zeer geringe prijsaanpassingen. Bovendien gaat het niet om aardgas, maar andere gassen. Ik verwacht daar dus eigenlijk niet veel van. Wat er uit de lezing van de orakelachtige tekst te distilleren is, is mogelijk dat de huur van de Exalibur nog niet in het kwartaal zit, want het 'komt van de werf en is in oktober onderweg naar Congo'.
De Excalibur nam actief deel aan de winst in het derde kwartaal, aangezien hij lange tijd rond Cyprus voer voordat hij rond september naar de scheepswerf ging...
KAATSCLUB
2
quote:

arconati schreef op 13 november 2023 15:17:

De extrapolatie van de resultaten van het derde kwartaal geeft toch al netto 1.26€ per aandeel op jaarbasis. Dat is niet mis en wellicht te beschouwen als een minimum. Het was mij al eerder opgevallen dat Exmar weinig profiteert van die hogere verscheepstarieven, maar het zijn lange-termijncontracten, met dus zeer geringe prijsaanpassingen. Bovendien gaat het niet om aardgas, maar andere gassen. Ik verwacht daar dus eigenlijk niet veel van. Wat er uit de lezing van de orakelachtige tekst te distilleren is, is mogelijk dat de huur van de Exalibur nog niet in het kwartaal zit, want het 'komt van de werf en is in oktober onderweg naar Congo'.
De netto winst per aandeel bedroeg bij de halfjaarcijfers 0,34 per aandeel , nu in het 3de kw bedraagt de de wpa 0,64 = 0,98 wpa ....indien de winst in kw4 op hetzelfde niveau ligt als in kw3 en dat verwacht ik absoluut dan komen we op een jaarwinst van 1,60 euro per aandeel !!!
boothram
0
met de beschikbare gegevens is het voor iedereen gissen. Zeker als het om de huur van de excalibur gaat, of om de toewijzingen aan kapitaaluitgaven. Het recht op degelijke informatie werd van de aandeelhouders ontstolen.
De investering in advantage driling is op de kaaiman eilanden, en exmar zou wel eens kunnen daarnaartoe willen...Maar we mogen alleen weten dat hij nog meer geld wil steken in fossiele brandstoffen, omdat dat dus meer opbrengt en geen rekeningschap aflegt aan milieu, althans niet vrijwillig en direct. Tweecijferige groei van de klimaatproblematiek, zijn schuld!! (ook dat nog).
En dat hij zijn rechtmatig deel aan de overheidsfinancies niet wil bijdragen, alleen grof profiteren.
KAATSCLUB
0
quote:

bootrham schreef op 14 november 2023 09:23:

met de beschikbare gegevens is het voor iedereen gissen. Zeker als het om de huur van de excalibur gaat, of om de toewijzingen aan kapitaaluitgaven. Het recht op degelijke informatie werd van de aandeelhouders ontstolen.
De investering in advantage driling is op de kaaiman eilanden, en exmar zou wel eens kunnen daarnaartoe willen...Maar we mogen alleen weten dat hij nog meer geld wil steken in fossiele brandstoffen, omdat dat dus meer opbrengt en geen rekeningschap aflegt aan milieu, althans niet vrijwillig en direct. Tweecijferige groei van de klimaatproblematiek, zijn schuld!! (ook dat nog).
En dat hij zijn rechtmatig deel aan de overheidsfinancies niet wil bijdragen, alleen grof profiteren.
Als je aandeelhouder bent van Exmar en je hebt een probleem dat hij geld steekt in fossiele brandstoffen en je bent een groene rakker die de klimaatproblematiek hoog in het vaandel voert etc....stel jezelf dan de vraag " zit ik wel op mijn plaats als Exmar aandeelhouder zijnde?? ".
boothram
0
hij doet dat in zijn eigen naam blijkt uit interview. overigens totnogtoe investeringen in dual fuel en of co2 vermijdende investeringen vind ik dus wel goed, en daarom wens ik meer van dat. Weglopen omdat een dictator een andere weg lijkt te willen opgaan? Het zijn de woorden van nicolas saverijs die ik bekritiseer. Als hij de rig wil inzetten in vergroening. Dat kan ook. Het is zijn discours die ik onlangs las die de indruk geeft dat hij een andere weg wil opslaan. Dat van 2cijferige groei buiten belgie en eencijfeerige groei in België, slaat op niets. Advantage drilling is sterk onder gekapitaliseerd, en ja als alles goed gaat zal het zeker heel veel opbrengen, maar ... dan moeten de rigs blijven beantwoorden aaan de noden (en dat denk ik wel), het is zelfs een opportuniteit om relatief te 'vergroenen', of zoals deme doet met de rig van transocean... de oceaanbodem duurzaam ontginnen, als dit mogelijk is. Overigeins, misschien is er al meer gesubsidieerd en minder gedaan buiten europa, maar dat is voor Europa een voorsprong op de rest van de wereld. Dat 2 cijferige rendement zou nu wel eens van de andere kant kunnen komen. Maar ja, nicolas wil natuurlijk nog meer belastingvrij en gesubsidieerd, vandaar zijn stelling: maar we zitten wel in dezelfde financiële markt...dus vergelijkbare rendementen te verwachten, al de rest is publiciteit voor eigen zaak.
R.U.S.
0
quote:

KAATSCLUB schreef op 13 november 2023 18:06:

[...]

De netto winst per aandeel bedroeg bij de halfjaarcijfers 0,34 per aandeel , nu in het 3de kw bedraagt de de wpa 0,64 = 0,98 wpa ....indien de winst in kw4 op hetzelfde niveau ligt als in kw3 en dat verwacht ik absoluut dan komen we op een jaarwinst van 1,60 euro per aandeel !!!
Opgelet ! Best geen reken-EXMAR-rijk foutjes maken! De cijfers zogezegd voor Q3 2023 zijn de cijfers voor de periode 01-09/2023, dus voor 9 maanden ! De netto wpa bedroeg in Q1 2023 0.31 $, in Q2 2023 0.03 $ en in Q3 2023 0.30 $, dat geeft tesamen 0.64 $. Gegeven zoals andere forumleden doorgaven flink wat in kosten is opgenomen en mss zelfs omzetten nog niet geboekt, hoop ik met u dat de WPA dik boven de 1 $ uit zal komen.
KAATSCLUB
0
quote:

R.U.S. schreef op 14 november 2023 13:13:

[...]
Opgelet ! Best geen reken-EXMAR-rijk foutjes maken! De cijfers zogezegd voor Q3 2023 zijn de cijfers voor de periode 01-09/2023, dus voor 9 maanden ! De netto wpa bedroeg in Q1 2023 0.31 $, in Q2 2023 0.03 $ en in Q3 2023 0.30 $, dat geeft tesamen 0.64 $. Gegeven zoals andere forumleden doorgaven flink wat in kosten is opgenomen en mss zelfs omzetten nog niet geboekt, hoop ik met u dat de WPA dik boven de 1 $ uit zal komen.
Je zit volledig fout , lees de resultaten goed aub voor je iets zegt, de eerste zes maanden was er een netto winst van 0,34 euro (zie halfjaarverslag) en in het 3de kw is er een netto winst van 0,64 euro ( zie 3de kwartaalverslag) dat geeft na 9 maanden 0,98 euro

www.exmar.com/sites/default/files/med...

www.exmar.com/sites/default/files/med...
boothram
1
je neemt er best de cijfers van q2 erbij, want inderdaad, sommige cijfers slaan op 9 maanden, maar dat is om de hoge (capex)kosten in eerste jaarhelft nog eens te misbruiken. Maar anderzijds lijken me nog vele zaken niet geboekt, (of als capex). Overigens zijn veel termijncontracten aan herziening toe... Alleen niet duidelijk wanneer. Ik meen te weten dat sommige VLGC contracten nog dit jaar vervallen, of al vervallen zijn. Ook in de 'handysize' gas carriers was binnenkort verkopen geplant... zal nu wel een andere prijs worden(maar wellicht wel nieuwe contracten!)!. Tradewinds meldt een groot tekort aan dat soort schepen, wegens het haast onbeschikbaar panamatraject, dus effen langs de kaap der goede hoop..Het is een blijvend probleem, en als er al veel nieuwbouw is, omdat men veel meer zal nodig hebben voor energietransitie, alle parameters voor exmar blijven bullish, en het recht op degelijke info wordt ons bestolen. Bestolen, want we hebben er recht op.
2.489 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 23 feb 2024 17:35
Koers 7,350
Verschil +0,170 (+2,37%)
Hoog 7,350
Laag 7,150
Volume 15.448
Volume gemiddeld 17.596
Volume gisteren 11.022

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront