Intervest Offices & Warehouses « Terug naar discussie overzicht

Forum Intervest Off-Ware geopend

198 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » | Laatste
IEX - Forummoderator
0
Intervest Offices & Warehouses is een gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) naar Belgisch recht, gespecialiseerd in investeringen in bedrijfsvastgoed: up to date kantoorgebouwen en logistiek vastgoed van prima kwaliteit, gelegen op strategisch locaties buiten het centrum van steden en verhuurd aan eersterangshuurders. Aan het einde van 2015, werd de marktwaarde van de vastgoedbeleggingen, met een totale verhuurbare oppervlakte van 717.073 m2, geraamd op een reële waarde van 634 MEUR. De portefeuille is verdeeld in 51,4% kantoren (229.669 m2) en 48,6% logistieke gebouwen (487.404 m2).

Groet Henk
pielsje
0
logistiek vastgoed is booming, ben dan ook benieuwd wanneer Intervest overgenomen gaat worden..

voda
0
PERSBERICHT: Intervest Offices & Warehouses: Resultaat van het keuzedividend in aandelen voor boekjaar 2017

-- Aandeelhouders kiezen voor 57,5% van de aandelen voor keuzedividend

-- Versterking van het eigen vermogen met EUR 10 miljoen

De aandeelhouders van de gereglementeerde vastgoedvennootschap Intervest
Offices & Warehouses (hierna 'Intervest') hebben voor 57,5% van hun
dividendgerechtigde aandelen geopteerd voor de inbreng van hun
dividendrechten in ruil voor nieuwe aandelen in plaats van de
uitbetaling van het dividend in cash.

Dit leidt voor Intervest tot een versterking van het eigen vermogen van
EUR 10,0 miljoen (kapitaal en uitgiftepremie) door middel van de creatie
van 485.819 nieuwe aandelen. Het totaal aantal aandelen Intervest
bedraagt hierdoor vanaf vandaag, 22 mei 2018, 18.891.443. De overige
dividenden worden in cash uitbetaald voor een totaal brutobedrag van EUR
14,8 miljoen (inclusief roerende voorheffing).

Deze kapitaalverhoging zorgt voor een daling van de schuldgraad met 1,4%
in vergelijking met een 100% dividenduitkering in cash. Na de
dividenduitkering bedraagt de schuldgraad van Intervest circa 45,8%. De
niet in cash uitbetaalde middelen zal Intervest aanwenden ter
financiering van haar groeiplannen waarbij de verdere uitbreiding in
logistiek vastgoed en de heroriëntering in de kantorenportefeuille
de leidraad zijn.

De effectieve afwikkeling van de dividenduitkering zal op woensdag 23
mei 2018 plaatsvinden waarbij, in functie van de keuze van de
aandeelhouder, (i) de nieuwe aandelen, uitgegeven in ruil voor de
inbreng van dividendrechten, zullen worden geleverd, of (ii) het
dividend over 2017 in cash zal worden uitbetaald, of (iii) een
combinatie van beide voorgaande betalingsmodaliteiten zal plaatsvinden.

De nieuw gecreëerde aandelen noteren vanaf woensdag 23 mei 2018 en
zijn vanaf dan verhandelbaar op Euronext Brussels. De nieuwe aandelen
zijn deelgerechtigd in de resultaten van Intervest met ingang op 1
januari 2018 (eerste dividend betaalbaar in mei 2019).

Volledig persbericht:

Resultaat keuzedividend 2017:
hugin.info/137397/R/2194512/850081.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the information
contained therein.

Source: Intervest Offices & Warehouses NV via Globenewswire

www.intervestoffices.be

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
PERSBERICHT: Intervest verwerft Ubicenter in Leuven op Philipssite, een hedendaags kantoor--complex dat perfect aansluit op haar innovatieve en inspirerende Greenhouse-concept

Intervest rolt haar strategie om te investeren in inspirerende
multitenantkantoren op goed bereikbare locaties in grote agglomeraties
in Vlaanderen verder uit en heeft, onder de gebruikelijke opschortende
voorwaarden, een onderhandse overeenkomst gesloten voor het verwerven
van Ubicenter. Ubicenter is een hedendaags kantoorcomplex aan de
stadsrand van Leuven met een verhuurbare oppervlakte van 23.150 m(2)
kantoorruimte.

Het gebouw bevindt zich op Philipssite, in een aangename, levendige
groene omgeving. Het complex beantwoordt aan alle vereisten van het
"nieuwe werken". Dit sluit naadloos aan bij het Greenhouse-concept van
Intervest in Antwerpen, Mechelen en Brussel.

Volledig persbericht:

Bijlage

-- Intervest verwerft Ubicenter in Leuven
prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Down...

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
PERSBERICHT: Intervest breidt met projectontwikkeling Gold Forum haar SHYlogistieke positie nabij de luchthaven van Eindhoven uit tot bijna 50.000 m(2)

Intervest Offices & Warehouses (hierna "Intervest") heeft een turnkey
koop-overeenkomst afgesloten onder de gebruikelijke opschortende
voorwaarden voor de logistieke projectontwikkeling Gold Forum op het
bedrijvenpark Flight Forum nabij de luchthaven van Eindhoven. Het gebouw
zal architecturaal en functioneel één geheel vormen met het
bedrijfspand Silver Forum dat Intervest eerder dit jaar verwierf,
waardoor een totaal logistiek complex van bijna 50.000 m(2) zal
ontstaan.

Gold Forum wordt een state-of-the-art zeer duurzaam distributiecentrum
van ca. 21.000 m(2) met een opvallende organische vorm en een
goudkleurige gebogen gevelafwerking. Het logistieke gebouw wordt
ontwikkeld door en op risico van Kero Vastgoed, een Nederlandse
vastgoedontwikkelaar uit de Eindhovense regio. Het zal bij oplevering
door Intervest worden verworven voor een aankoopsom van EUR 18,9
miljoen. De oplevering van het project is voorzien in het derde kwartaal
van 2019.

Gezien de grote vraag en de beperkte beschikbaarheid in de regio worden
de kansen op verhuring tijdens de constructieperiode hoog ingeschat.
Indien het gebouw evenwel niet verhuurd zou zijn op moment van
oplevering wordt door de ontwikkelaar een huurgarantie van 2 jaar à
rato van EUR 1,2 miljoen per jaar toegekend. Het project zal dus vanaf
oplevering onmiddellijk huurinkomsten genereren voor de vennootschap en
een brutoaanvangsrendement opleveren van 6,2%.

Volledig persbericht:

Bijlage

-- Intervest breidt haar SHYlogistieke positie uit
prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Down...

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
PERSBERICHT: Intervest versterkt haar logistieke portefeuille met acquisities in Gent en Roosendaal voor EUR 40 miljoen en verhuring in Boom van 17.100 m(2)

-- Gent (B) -- sale-and-lease-back van 38.000 m(2)

-- Roosendaal (NL) -- built-to-suit van 17.800 m(2)

-- Boom (B) -- verhuring

Bijlage

-- Intervest versterkt haar logistieke portefeuille met acquisities in Gent
en Roosendaal voor EUR 40 miljoen en verhuring in Boom van 17.100 m(2)
prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Down...

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
PERSBERICHT: Intervest Offices & Warehouses: Kapitaalverhoging ten belope van EUR 99,9 miljoen volledig onderschreven

Kapitaalverhoging ten belope van EUR 99,9 miljoen volledig onderschreven

Resultaten van het aanbod en het verschuldigde bedrag aan de houders van
de niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten Openbare
aanbieding tot inschrijving op maximaal 5.397.554 nieuwe aandelen voor
een bedrag van maximaal EUR 99.854.749 in het kader van een
kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met
onherleidbaar toewijzingsrecht

Resultaat van de verkoop van scrips

Volledig persbericht:

Bijlage

-- Kapitaalverhoging volledig onderschreven
prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Down...

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
PERSBERICHT: Intervest Offices & Warehouses finaliseert aangekondigde sale-and-lease back van farmaceutische site van 38.000 m(2) in Gentse zeehaven

Op 3 december heeft Intervest Offices & Warehouses alle aandelen
verworven van een vastgoedvennootschap die eigenaar is van een
farmaceutische site in het Gentse zeehavengebied, North Sea Port. Deze
transactie werd eerder aangekondigd en is nu effectief gerealiseerd.

Volledig persbericht:

Bijlage

-- Finalisatie sale-and-lease-back in Gentse zeehaven
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
PERSBERICHT: Intervest Offices & Warehouses : Uitbreiding logistieke clusters in Zuid-Nederland en finalisatie aangekondigde acquisitie van het kantoorcomplex Ubicenter

Intervest breidt logistieke clusters in Zuid-Nederland verder uit door
verwerving van een derde site in Raamsdonksveer

Intervest heeft een sale-and-lease back overeenkomst gesloten voor een
derde logistieke site in het bedrijventerrein Dombosch in Raamsdonksveer,
waardoor de cluster Raamsdonksveer inmiddels meer dan 73.000m(2)
gebouwen omvat.

Intervest finaliseert eerder aangekondigde acquisitie van hedendaags
kantoorcomplex Ubicenter op Philipssite in Leuven

Intervest heeft verder de op 2 november 2018 aangekondigde verwerving
van Ubicenter gefinaliseerd met de ondertekening van de authentieke
akte. Ubicenter is een hedendaags kantoorcomplex van 23.150 m(2) aan de
stadsrand van Leuven. Het gebouw is voor meer dan 95% verhuurd aan 12
huurders, beschikt over een foyer, een bedrijfsrestaurant, een
auditorium en een businesscentrum uitgebaat door MC Square.

Volledig persbericht:

Bijlage

-- Logistieke site Raamsdonksveer & Ubicenter
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...

(END) Dow Jones Newswires
rambo
0
Coupon 21: dividende pro rata temporis 1/1/2018 - 29/11/2018: € 1,28

Ex-date: jeudi 15 novembre 2018
Record date: vendredi 16 novembre 2018
Paiement: à partir du mardi 21 mai 2019

Coupon 22: dividende pro rata temporis 30/11/2018 - 31/12/2018: € 0,12

Ex-date: vendredi 3 mai 2019
Record date: lundi 6 mai 2019
Paiement: à partir du mardi 21 mai 2019
Mijn vraag heb ik nog coupon 21 als ik nu koop?
rambo
0
aie nee dus denk ik.
er staat
15/11/2018
Un dividende intermédiaire est détaché ce jour sur la valeur Intervest Offices & Warehouses.
voda
0
PERSBERICHT: Intervest Offices & Warehouses: Verslag van de gewone algemene vergadering van 24 april 2019

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Intervest Offices & Warehouses
25,00 0,05 0,20 % Euronext Brussel

De gewone algemene vergadering van Intervest Offices & Warehouses nv
gehouden op 24 april 2019 heeft alle agendapunten goedgekeurd.

Volledig persbericht:

Bijlage

-- Resultaten gewone algemene vergadering
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
PERSBERICHT: Intervest Offices & Warehouses: Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van 13 mei 2019

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Intervest Offices & Warehouses
24,70 -0,30 -1,20 % Euronext Brussel

Aangezien op de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2019 het
vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, worden de aandeelhouders
van Intervest Offices & Warehouses nv bijgevolg opnieuw uitgenodigd op
een tweede buitengewone algemene vergadering die geldig zal beraadslagen
en besluiten over dezelfde dagorde.

Deze buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op maandag 13
mei 2019 om 10 uur op de maatschappelijke zetel, Uitbreidingstraat 66,
2600 Berchem.

Volledig persbericht:

Bijlage

-- Oproeping buitengewone algemene vergadering 13.05.2019
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
PERSBERICHT: Intervest biedt haar aandeelhouders een keuzedividend en maakt de voorwaarden hiervoor bekend

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Intervest Offices & Warehouses
25,50 0,25 0,99 % Euronext Brussel

De jaarlijkse algemene vergadering van Intervest Offices & Warehouses
heeft op 24 april 2019 beslist voor boekjaar 2018 een brutodividend van
EUR 1,40 per aandeel uit te keren dat bestaat uit:


-- EUR 1,28 bruto per aandeel voor de periode vanaf 1 januari 2018 tot en
met 29 november 2018, vertegenwoordigd door coupon nr. 21 (die reeds werd
onthecht op 15 november 2018) en,

-- EUR 0,12 bruto per aandeel voor de periode vanaf 30 november 2018 tot en
met 31 december 2018, vertegenwoordigd door coupon nr. 22 (die onthecht
wordt op 3 mei 2019 voor beurs).

Volledig persbericht:

Bijlage

-- Keuzedividend Intervest
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
PERSBERICHT: Intervest Offices & Warehouses NV: Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2019

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Intervest Offices & Warehouses
25,75 0,50 1,98 % Euronext Brussel

-- Acquisitie built-to-suitSHYcentrum op logistieke hotspot Borchwerf II in
Roosendaal voor een aanschafwaarde van EUR 16,8 miljoen.

-- Genk Green Logistics (ontwikkelingspotentieel van meer dan 250.000 m(2)
logistiek vastgoed op de voormalige Ford-site in Genk): sloop- en
saneringswerken lopende, commercialisatie volop aan de gang.

-- Reële waarde van de totale vastgoedSHYportefeuille: EUR 891 miljoen
op 31 maart 2019 (EUR 867 miljoen op 31 december 2018) of toename met 3%.

-- Stabiele bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille: 93% op 31 maart
2019 (93% op 31 december 2018).

-- Bezettingsgraad van de kantorenportefeuille blijft op 88% op 31 maart
2019 (88% op 31 december 2018).

-- Bezettingsgraad van de logistieke portefeuille: 97% op 31 maart 2019 (98%
op 31 december 2018).

-- Toename van het EPRA resultaat met 37% in het eerste kwartaal van 2019
(t.o.v. eerste kwartaal 2018) voornamelijk door hogere huurinkomsten als
gevolg van de acquisities uitgevoerd in de loop van 2018.

-- Stijging EPRA resultaat per aandeel met 4%: EUR 0,38 in het eerste
kwartaal van 2019 (EUR 0,36 in eerste kwartaal 2018).

-- Brutodividend voor 2019 voorzien van minimum EUR 1,50 per aandeel.

-- Nettowaarde (reële waarde) bedraagt EUR 19,98 op 31 maart 2019 (EUR
19,62 op 31 december 2018). EPRA NAV bedraagt EUR 20,33 op 31 maart 2019
(EUR 19,88 op 31 december 2018).

-- Daling van de financieringskost: gemiddelde rentevoet van de
financieringen is 2,4% in het eerste kwartaal van 2019 (2,5% in eerste
kwartaal 2018).

-- Looptijd van de langetermijnfinancieringen: 4,6 jaar op 31 maart 2019
(4,4 jaar eind 2018).

-- Toename van de schuldgraad: 44,1% op 31 maart 2019 (43,5% op 31 december
2018).

-- Buffer aan beschikbare kredietlijnen van EUR 95 miljoen voor de uitkering
van het dividend over boekjaar 2018 in mei 2019 en de financiering van de
gecommitteerde pijplijn aan acquisities.


Volledig persbericht:

Bijlage

-- Resultaten eerste kwartaal 2019
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
PERSBERICHT: Intervest Offices & Warehouses: Resultaat van het keuzedividend in aandelen voor boekjaar 2018

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Intervest Offices & Warehouses
25,05 -0,60 -2,34 % Euronext Brussel

-- Aandeelhouders kiezen voor 45,2% van de aandelen voor keuzedividend

-- Versterking van het eigen vermogen met EUR 8,6 miljoen

De aandeelhouders van de gereglementeerde vastgoedvennootschap Intervest
Offices & Warehouses hebben voor 45,2% van hun dividendgerechtigde
aandelen geopteerd voor de inbreng van hun dividendrechten in ruil voor
nieuwe aandelen in plaats van de uitbetaling van het dividend in cash.
In totaal werd 44,9% van de coupons nr. 21 (die het dividend van 1
januari 2018 tot en met 29 november 2018 vertegenwoordigen) en 47,5% van
de coupons nr. 22 (die het dividend van 30 november 2018 tot en met 31
december 2018 vertegenwoordigen) ingeleverd tegen nieuwe aandelen.

Volledig persbericht:

Bijlage

-- Resultaat keuzedividend
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
PERSBERICHT: Intervest breidt haar logistieke vastgoedportefeuille in Nederland verder uit. Vroegtijdige verbreking huurovereenkomst in Opglabbeek.

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Intervest Offices & Warehouses
24,60 0,35 1,44 % Euronext Brussel

Intervest start met de bouw van haar duurzaam logistiek project op
Borchwerf I in Roosendaal

Zoals eerder aangekondigd, tekende Intervest op 25 januari 2018 een
koopovereenkomst voor de verwerving van een terrein ter ontwikkeling van
een modern en hoogwaardig logistiek distributiecentrum van 28.000 m(2)
op het bedrijventerrein Borchwerf I in Roosendaal. Het terrein werd, na
de benodigde sloopwerkzaamheden, op 25 april 2019 bouwrijp overgedragen
aan Intervest, waarna de bouwwerkzaamheden van start zijn gegaan.

Intervest verwerft logistieke site in Nijmegen als strategische
grondpositie

In het kader van haar strategie om het logistieke gedeelte van haar
vastgoedportefeuille verder uit te breiden, heeft Intervest een
logistieke site in Nijmegen verworven via een
sale-and-lease-backovereenkomst.

Het distributiecentrum van in totaal circa 19.200 m(2) omvat 17.500 m(2)
magazijnruimte en 1.700 m(2) kantoorruimte. De site is gelegen in
Nijmegen op het bedrijventerrein Westkanaaldijk ten westen van het
centrum van Nijmegen. Het bedrijventerrein is goed omsloten via zowel de
A73 als de A50.

Vroegtijdige verbreking huurovereenkomst in Opglabbeek

Huurder Medtronic heeft, zoals reeds eerder aangekondigd, haar
logistieke vestiging in Opglabbeek gesloten. De huurovereenkomst met
Medtronic had een eerste opzegmogelijkheid per 31 augustus 2022.
Intervest en Medtronic zijn op 5 juni 2019 tot een akkoord gekomen om de
huurovereenkomst vroegtijdig te beëindigen. Medtronic heeft
hiervoor een eenmalige verbrekingsvergoeding van 80% van al haar
contractuele verplichtingen tot augustus 2022 betaald aan Intervest
(voor huurinkomsten, onroerende voorheffing, gemeenschappelijke lasten,
enz.).

Volledig persbericht:

Bijlage

-- Roosendaal - Nijmegen - Opglabbeek
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...


(END) Dow Jones Newswires
voda
0
PERSBERICHT: Intervest Offices & Warehouses : Jean-Paul Sols, ceo van Intervest Offices & Warehouses, kondigt zijn vertrek aan.

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Intervest Offices & Warehouses
25,40 -0,25 -0,97 % Euronext Brussel

Intervest start zoektocht naar een nieuwe ceo.

Jean-Paul Sols heeft besloten om zijn mandaat als ceo en lid van het
directiecomité van Intervest Offices & Warehouses te
beëindigen op het einde van dit kalenderjaar.

Volledig persbericht:

Bijlage

-- Vertrek ceo Jean-Paul Sols
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...

(END) Dow Jones Newswires
198 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 23 apr 2024 17:35
Koers 20,850
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 20,950
Laag 20,850
Volume 2.025
Volume gemiddeld 26.728
Volume gisteren 2.473

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront