Tot nu zijn alle witwasoperaties die onder het falende toezicht van DNB bij ING konden passeren door ministerie van financien aardig uit de wind gehouden.
Je vraagt je af in wiens belang dit is. Duidelijk is dat de DNB zijn eigen broek geen eens kan ophouden. Ze verdienen daar zeker nog niet genoeg.