ASR Nederland - 2020

171 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Gesina49
0
Als een speer vandaag. Heerlijk groen. NN blijft hierbij, vandaag althans, bij achter.
Zit iedereen short?
0
Het zou mij niet verbazen als Scopia Capital Management binnenkort een shortpositie gaat opbouwen in ASR.
tmaster
1
quote:

Zit iedereen short? schreef op 18 mei 2020 13:36:


Het zou mij niet verbazen als Scopia Capital Management binnenkort een shortpositie gaat opbouwen in ASR.


Hadden ze dat niet beter kunnen doen toen ASR op 37 euro stond? Beetje laat nog op nu nog een short op te bouwen.
Over het algemeen zijn de meeste nu jusit winst aan het nemen en aan het afbouwen.
voda
0
Verzekeraar ASR verwacht lagere jaarwinst door corona

Gepubliceerd op 20 mei 2020 07:31 | Views: 515
ASR Nederland 19 mei
24,10 0,00 (0,00%)

UTRECHT (AFN) - Verzekeraar ASR heeft in het eerste kwartaal een lagere winst behaald en verwacht dat dit hele jaar het resultaat zal worden geraakt door de coronacrisis. ASR houdt later op de dag zijn aandeelhoudersvergadering.

Het operationeel resultaat in de afgelopen periode bedroeg 184 miljoen euro tegen 208 miljoen euro een jaar eerder. Daarbij had ASR te maken met 13 miljoen euro aan claims vanwege de februaristorm en was er een negatieve impact van 18 miljoen euro vanwege corona door het versterken van reserves.

ASR stelt dat het nog te vroeg is om een realistische en betrouwbare schatting te maken van de totale impact van de crisis op het bedrijf dit jaar. De verzekeraar verwacht wel dat het bedrijfsresultaat ten opzichte van het recordjaar 2019 zal dalen richting het niveau van 2018.
robutrecht
0
Het operationeel resultaat in het 1e kwartaal van 2020 bedroeg € 184 miljoen. In het eerste kwartaal van vorig jaar was dat nog € 208 miljoen. Het resultaat is inclusief € 13 miljoen aan claims vanwege de februaristorm en de negatieve impact van € 18 miljoen vanwege het coronavirus. Van het laatst genoemde bedrag was € 12 miljoen nodig voor het versterken van de reserves voor beleggingsverzekeringen en € 6 miljoen bij Arbeidsongeschiktheid (AOV).

De combined ratio* voor Schade en AOV bleef sterk op 94,7% (Q1 2019: 94,3%). De stijging van claims bij AOV van € 6 miljoen als gevolg van de coronacrisis wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een sterke combined ratio van P&C, ondanks de impact van de februaristorm.

De premies bedroegen € 1.839 miljoen. Dit is een stijging van 18,3% ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. De Solvency II ratio bedroeg ongeveer 235% per 31 maart 2020 en blijft daarmee solide. De Solvency II ratio is inclusief de toekomstige uitbetaling van het uitgestelde slotdividend over 2019 en de inkoop van eigen aandelen van € 75 miljoen (waarvan ongeveer € 50 miljoen reeds is uitgevoerd).
Jos Baeten: 'Over het algemeen zijn wij tevreden met de resultaten over het 1e kwartaal, waarop de gevolgen van de coronacrisis slechts een beperkte invloed hadden. Wij verwachten een verdere negatieve invloed voor de rest van het jaar, maar het is nog te vroeg om een realistische en betrouwbare inschatting te maken van de uiteindelijke impact op onze financiële resultaten. Dit hangt onder andere af van hoe lang deze situatie nog voortduurt en de impact op de wereldwijde economie en financiële markten. Op basis van de huidige inzichten is er geen noodzaak om de middellangetermijndoelstelling (2021) voor organische kapitaalcreatie bij te stellen.
robutrecht
0
Op basis van de huidige kennis en inzichten verwachten wij dat de COVID-19 crisis zowel een positieve als een negatieve impact zal hebben op onze activiteiten en financiële resultaten. In het segment Leven denken wij dat de verzekeringsrisico’s bij Pensioenen, Individueel Leven en Uitvaart per saldo meer langlevenrisico bevatten. Over het geheel genomen verwachten we dat de negatieve impact vanwege sterfte voor Individueel leven en Uitvaart wordt gecompenseerd door de baten bij Pensioenen. Het Levensegment vertegenwoordigt het grootste deel van de beleggingsportefeuille en we verwachten dat dit het segment is waar de daling van de financiële markten gevolgen zal hebben. Vooral als gevolg van afwaarderingen en herwaarderingen, maar ook als gevolg van lagere directe beleggingsopbrengsten.
In het segment Schade zien we bij de verschillende productlijnen een tegenovergesteld beeld en soms binnen de productlijnen compenserende bewegingen. AOV lijkt de productlijn te zijn waarvoor de lock down en social distancing de meest directe impact hebben. Aan het begin van de lock down zagen we een toename in het aantal claims, dat pas recent een afname laat zien. Deze claims kunnen niet goed beoordeeld worden gegeven het feit dat de regels voor social distancing dit bemoeilijken en reïntegratieprogramma’s vertraging oplopen. Bij de Zorgactiviteiten verwachten we hogere COVID-19-gerelateerde claims in verband met ziekenhuisopnames van onze klanten. Dit wordt deels gecompenseerd door minder claims voor reguliere medische behandelingen. Wij denken echter dat dit weer naar de normale situatie zal terugkeren en dat er een inhaalslag komt voor reguliere behandelingen. Bij P&C heeft de claimsratio geprofiteerd van bijvoorbeeld het tijdelijke effect van minder schades doordat door de lock down het dagelijkse woon-werkverkeer sterk is gereduceerd. Bij reisverzekeringen zien we iets meer claims, met name vanwege de annuleringsverzekeringen voor vakanties, voor die klanten die deze optionele, aanvullende dekking hebben gekozen. Onze fee-genererende vermogensbeheeractiviteiten kunnen invloed ondervinden van marktbewegingen die de fees van vermogensbeheer voor derden kunnen aantasten.
Wij zijn verheugd over de groei van de bruto geschreven premies in het eerste kwartaal, die met 18% zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, als gevolg van de groei in zowel het segment Schade als het segment Leven. De 7,6% autonome groei in P&C en AOV samen overtreft de doelstelling van 3-5% voor de middellange termijn. Als gevolg van COVID-19 verwachten we dat deze groei in de rest van dit jaar zal afvlakken.
Onze beleggingsportefeuille is van hoge kwaliteit en bestaat voornamelijk uit staatsobligaties met een gemiddelde kredietbeoordeling van AAA/AA en de bedrijfs- en financials obligatieportefeuille met een gemiddelde kredietbeoordeling van A-. Wij beheren de kredietportefeuille op een actieve wijze om het risico op wanbetaling en afwaarderingen te minimaliseren. Door ons strenge ESG beleid is onze positie in de Olie & Gas sector zeer beperkt. Onze positie in andere sectoren waarop COVID-19 een grote impact laat zien, zoals Leisure, Reizen en Transport, is eveneens zeer beperkt. Qua gevoeligheid voor een potentiële migratie van de kredietwaardigheid: als 20% van de gehele portefeuille met bedrijfsobligaties en financials met een complete letter (3 notches) afgewaardeerd zou worden, zou dit resulteren in een impact van ongeveer -5%-punt op onze Solvency II ratio, op basis van het vereiste kapitaal voor de spread. Onze vastgoedportefeuille is gericht op kwalitatief hoogwaardige winkels, kantoren en woningen. Ons winkelfonds hanteert strenge beleggingscriteria, waardoor het in feite alleen kan beleggen in minder dan 10% van de Nederlandse winkelvastgoedmarkt. Winkelstraten worden enkel geselecteerd in de grote steden en regionale winkelcentra met een sterke focus op supermarkten en levensmiddelen. De vastgoedportefeuille bestaat voor ongeveer € 1,6 miljard uit landelijk vastgoed, wat over het algemeen een relatief stabiele belegging is. Onze hypotheekportefeuille is goed beschermd, want 40% is NHG (d.w.z. met overheidsgarantie) en de gemiddelde verhouding van de lening ten opzichte van de waarde (‘loan-to-value’) is 74%. Uiteraard kunnen wij ook te maken krijgen met faillissementen en herwaarderingen in de beleggingsportefeuille, bijvoorbeeld in vastgoedbeleggingen, maar wij voelen ons comfortabel met de samenstelling en de kwaliteit van onze beleggingsportefeuille.
Gezien deze effecten op de activiteiten verwachten we een negatief effect op het operationeel resultaat dit jaar. Onze eerdere verwachting voor 2020 was dat het moeilijk zou zijn om de recordresultaten van 2019 te evenaren Hoewel het onzeker blijft, denken we op dit moment dat het operationeel resultaat voor dit jaar dichter bij het resultaat van 2018 zal komen te liggen. Tegelijkertijd houdt onze organische kapitaalgeneratie goed stand. Op basis van de huidige kennis is het op dit moment niet nodig om onze middellangetermijndoelstelling van € 500 miljoen voor 2021 te wijzigen.
REALX
0
Gummbah
0
quote:

REALX schreef op 20 mei 2020 09:04:


prima vooruitzichten! Voorlopig zijn we tevreden met koers uit 2018!


Dat dacht ik ook. Had ook verwacht dat de koers zou opveren n.a.v. deze update. Mijn adviseur is echter minder enthousiast: "De beurs wil gewoon geen financials". Thanks bye :(
voda
0
Beursblik: KBC Securities verlaagt koersdoel ASR Nederland

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
ASR Nederland NV
23,42 -0,68 -2,82 % Euronext Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft woensdag het koersdoel voor ASR Nederland verlaagd van 32,00 naar 30,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

ASR presenteerde volgens KBC een zwak eerste kwartaal met 184 miljoen euro operationele winst en stuurt volgens de analisten daarmee een winstwaarschuwing uit.

De verwachting van ASR is dat het bedrijfsresultaat voor 2020 ten opzichte van het recordjaar 2019 zal afnemen richting het niveau van 2018. Het is volgens KBC technisch nog mogelijk om dit jaar de consensusverwachting van 750 miljoen euro, "maar dat is onwaarschijnlijk", aldus de marktvorsers van KBC.

Opsteker is volgens KBC dat de solvabiliteit met 235 procent duidelijk sterk blijft en dat de doelstelling om tegen 2021 autonoom 500 miljoen euro kapitaal te genereren behouden blijft.

Het aandeel ASR leverde woensdagochtend 3,4 procent aan beurswaarde in op 23,25 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
voda
0
Jaarvergadering ASR keurt alle agendapunten goed

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
ASR Nederland NV
23,44 -0,66 -2,74 % Euronext Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van ASR Nederland hebben woensdag tijdens de jaarvergadering alle voorgestelde besluiten goedgekeurd. Dit maakte de verzekeraar na afloop bekend.

Er was onder meer goedkeuring voor de herbenoeming van Herman Hintzen als commissaris. Ook heeft de vergadering een positief stemadvies gegeven ten aanzien van het Remuneratierapport 2019.

De raad van commissarissen besloot na de jaarvergadering om Jos Baeten voor een nieuwe periode van vier jaar te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur van ASR.

Eerder al meldde ASR de dividendbetaling over 2019 uit te stellen en het lopende aandeleninkoopprogramma voorlopig stop te zetten. Daarmee gaf ASR gevolg aan de oproep die De Nederlandsche Bank en de Europese toezichthouder EIOPA op 2 april 2020 deden.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
Bernhard jr.
0
Aandeelhouders ASR mogen hoop houden op dividend-uitkering
Datum
23 mei 2020


Net als alle Nederlandse beursgenoteerde verzekeraars heeft ook ASR het (slot-) dividend geschrapt. Maar uitkering later dit jaar is zeker een mogelijkheid, zo valt te concluderen na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

ASR-topman Jos Baeten zit zelden om een kwinkslag verlegen. Of de verzekeraar ook in het buitenland naar overnames kijkt? Nee. Over de grens gaat Baeten alleen voor vakanties, zo liet hij aandeelhouders weten tijdens de vergadering die dit jaar uitsluitend digitaal plaats vond.

Ruimte voor grappen is er absoluut bij ASR, want het bedrijf draait goed. Over 2019 behaalde de onderneming een rendement op het eigen vermogen van 19.1 procent. Dat percentage ligt ver boven de kosten van kapitaal en is een prestatie waar menige concurrent alleen maar van kan dromen. Dit resultaat wordt ook nog eens op een duurzame manier behaald. ASR scoort hoog in duurzame ranglijsten.

De duurzame signatuur heeft ASR geholpen om enkele tegenvallers in de huidige crisis te omzeilen. Baeten liet tegenover beleggers fijntjes weten geen last te hebben gehad van de malaise in olie- en gas gerelateerde beleggingen, omdat dit niet past binnen het duurzame ESG-raamwerk dat ASR hanteert.

Dat wil niet zeggen dat de verzekeraar geen last heeft van de coronacrisis. Zo zag ASR binnen het Leven-segment, als grote verzekeraar van uitvaarten, een sterke stijging in het aantal claims.

Tegelijkertijd zorgt hogere sterfte ervoor dat voorzieningen voor het lang-leven-risico - voor reeds gepensioneerden - kunnen vrijvallen, wat de impact van claimontwikkeling bij uitvaarten enigszins dempt.

Lees meer over de tegengestelde invloed van de crisis op verzekeraars.

Ook binnen het schade-segment zag ASR twee trends die elkaar tegenwerkten. Een afname van de verkeersdrukte leidde tot minder claims. Maar het aantal fietsongevallen liep op.

Binnen de portefeuille van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen stegen kosten harder dan gebruikelijk. Probleem hierbij is dat coaches en bedrijfsartsen die betrokken zijn bij re-integratie, als gevolg van social distancing minder snel hun klanten kunnen bezoeken, waardoor de gemiddelde re-integratie periode (en kosten voor ASR dus) oploopt.

Aan de kant van de beleggingen geeft ASR aan vooralsnog een beperkte invloed te zien. Een groot deel van de portefeuille zit namelijk in vastrentende waarden van hoge kwaliteit staatsobligaties (AAA/AA) alsook in corporate bonds (gemiddeld: A-).

Succesvol overnemen
Even terug naar de resultaten over 2019. Die worden gedreven door organische groei, maar ASR kan ook leunen op beheerste overnames van kleine en middelgrote spelers in Nederland.

Hoe succesvol ASR is met overnames, blijkt uit de boekwinst van 188 miljoen euro die het wist te behalen op de overname van onderdelen van concurrent Loyalis.

Op vragen van de VEB, werd duidelijk dat deze boekwinst vooral ontstond, doordat ASR de merknaam Loyalis alsook de distributieovereenkomst met APG op de balans mag zetten als overgenomen activa.

Topman Baeten ziet komende jaren nog voldoende overnamepotentieel in Nederland voor ASR, zo liet hij desgevraagd weten.

Nieuwe aannames in 2019
In het 2019 jaarverslag kondigde ASR aan de aannames voor de OCC (de term die de hoeveelheid kapitaal beschrijft, dat ASR kan generen zonder overnames) te verhogen.

Onder de nieuwe aannames gaat ASR voor vastrentende waarden uit van (onder meer) een hoger langetermijn rendement op de premies die de verzekeraar belegt. Voor aandelen wordt gerekend op een rendement van 5 procent per jaar, voor vastgoed is dat percentage 4,1 procent. Door deze rooskleuriger verwachtingen, nemen ook de verwachtingen voor de OCC toe met 70 miljoen per jaar (2021).

Dividend
Net als andere verzekeraars heeft ASR gehoor gegeven aan de oproep van DNB en EIOPA ( de Europese toezichthouder voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) om de uitkering van dividend te staken, zolang de gevolgen van de coronacrisis op de balans niet bekend zijn. Baeten gaf aan “de relatie met de toezichthouder niet op het spel“ te willen zetten en refereerde aan de onwenselijke situatie van 2008, toen financiële instellingen doorgingen met dividenduitkering maar daarna alsnog door overheden gered werden.

Op de vraag van de VEB, onder welke omstandigheden men – in de tweede helft van 2020 – alsnog overgaat tot uitkeren van het 2019 slotdividend, benadrukte Baeten dat – zeker met de huidige Solvency ratio ontwikkeling – het slotdividend hoog op de agenda staat. Hierbij noemde hij ook de (veel lagere) grenswaarde van 140 procent, die geldt als minimum voor uitkering van cashdividend.

Voorzichtige conclusie moet zijn dat er wel heel wat moet gebeuren, voordat ASR niet in staat zal zijn om alsnog een slotdividend uit te keren.

Concrete uitspraken kan en mag de verzekeraar op dit punt niet geven. Uit de staat van de onderneming mogen aandeelhouders echter de nodige hoop putten.

www.veb.net/artikel/07589/aandeelhoud...

--
Vrolijke man die Jos, stemt mij positief
171 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 25 mei 2020 17:36
Koers 23,800
Verschil +0,350 (+1,49%)
Hoog 23,880
Laag 23,380
Volume 328.822
Volume gemiddeld 964.441
Volume gisteren 498.222