De grondstofprijzen laten een gevoelige daling zien en dat klinkt gelijk muziek in de oren .
Ijzererts is toch gemakkelijk te ontginnen en was abnormaal gestegen .
Ook door China om minder C02 uit te stoten .