Basic-Fit » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Basic-Fit

AEX:BFIT, NL0011872650
34,300 17:29
-0,150 ( -0,44% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 204,00259,34326,75403,70
Operationele kosten 196,30255,31305,42372,03
Afschrijvingen 47,9865,3675,4089,40
BedrijfsResultaat 7,704,0421,3431,68
Resultaat voor belastingen -29,31-31,7113,1622,40
Belastingen -6,350,672,034,81
CashFlow -0,935,03-4,33-7,41
Nettowinst -22,96-32,3711,1317,59

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 247,39329,29424,42521,76
Immateriële activa 292,35278,85269,72260,52
Financiële activa 0,000,000,000,00
Vaste activa 557,15614,79703,05792,38
Voorraden 0,790,811,233,05
Debiteuren 12,3919,6025,6528,08
Overige vorderingen 0,000,000,003,15
Liquide middelen 12,3317,3613,035,63
Vlottende activa 25,5137,7739,9139,90
Totaal activa 582,66652,56742,96832,28
Gewoon kapitaal -23,60305,08317,31327,07
Preferent kapitaal -1,26-0,110,982,10
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 457,50192,96328,35377,20
Kortlopende schulden 141,96347,4897,30128,02
Totaal passiva 582,66652,56742,96832,28

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 2.7113.1463.5624.135
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 30.00054.67054.67054.670
Winst per aandeel -0,77-0,590,200,32
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel 1,730,611,762,16
Intrinsieke waarde per aandeel -0,795,585,805,98
Koers-winstverhouding -27,17100,5581,09
Dividend rendement (%) 0,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 97,33-10,613,515,38
Koers einde boekjaar 16,0320,1125,95