Basic-Fit

AEX:BFIT, NL0011872650
20,350 10:58
-0,050 ( -0,25% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 259,34326,75403,70518,54
Operationele kosten 255,31305,42372,03464,65
Afschrijvingen 65,3675,4089,40211,93
BedrijfsResultaat 4,0421,3431,6853,89
Resultaat voor belastingen -31,7113,1622,4016,44
Belastingen 0,672,034,815,39
CashFlow 5,03-4,33-7,4160,86
Nettowinst -32,3711,1317,5911,05

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 329,29424,42521,76662,11
Immateriële activa 278,85269,72260,52256,81
Financiële activa 0,000,000,000,00
Vaste activa 614,79703,05792,381.886,96
Voorraden 0,811,233,056,50
Debiteuren 19,6025,6528,0830,82
Overige vorderingen 0,000,003,150,39
Liquide middelen 17,3613,035,6366,49
Vlottende activa 37,7739,9139,90106,19
Totaal activa 652,56742,96832,281.993,15
Gewoon kapitaal 305,08317,31327,07306,49
Preferent kapitaal -0,110,982,103,24
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 192,96328,35377,201.398,81
Kortlopende schulden 347,4897,30128,02287,85
Totaal passiva 652,56742,96832,281.993,15

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 3.1463.5624.1355.110
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 54.67054.67054.67054.670
Winst per aandeel -0,590,200,320,20
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel 0,611,762,164,21
Intrinsieke waarde per aandeel 5,585,805,985,61
Koers-winstverhouding -27,17100,5581,09169,25
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -10,613,515,383,60
Koers einde boekjaar 16,0320,1125,9533,85