Basic-Fit

AEX:BFIT, NL0011872650
23,150 17:29
+0,950 ( +4,28% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 259,34326,75403,70518,54
Operationele kosten 255,31305,42372,03464,65
Afschrijvingen 65,3675,4089,40211,93
BedrijfsResultaat 4,0421,3431,6853,89
Resultaat voor belastingen -31,7113,1622,4016,44
Belastingen 0,672,034,815,39
CashFlow 5,03-4,33-7,4160,86
Nettowinst -32,3711,1317,5911,05

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 424,42521,76662,11
Immateriële activa 269,72260,52256,81
Financiële activa 0,000,000,00
Vaste activa 703,05792,381.886,96
Voorraden 1,233,056,50
Debiteuren 25,6528,0830,82
Overige vorderingen 0,003,150,39
Liquide middelen 13,035,6366,49
Vlottende activa 39,9139,90106,19
Totaal activa 742,96832,281.993,15
Gewoon kapitaal 317,31327,07306,49
Preferent kapitaal 0,982,103,24
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 328,35377,201.398,81
Kortlopende schulden 97,30128,02287,85
Totaal passiva 742,96832,281.993,15

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 3.1463.5624.1355.110
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 54.67054.67054.67054.670
Winst per aandeel -0,590,200,320,20
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel 0,611,762,164,21
Intrinsieke waarde per aandeel 5,585,805,985,61
Koers-winstverhouding -27,17100,5581,09169,25
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -10,613,515,383,60
Koers einde boekjaar 16,0320,1125,9533,85