Basic-Fit » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Basic-Fit

AEX:BFIT, NL0011872650
32,150 17:16
+0,300 ( +0,94% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 204,00259,34326,75403,70
Operationele kosten 196,30255,31305,42372,03
Afschrijvingen 47,9865,3675,4089,40
BedrijfsResultaat 7,704,0421,3431,68
Resultaat voor belastingen -29,31-31,7113,1622,40
Belastingen -6,350,672,034,81
CashFlow -0,935,03-4,33-7,41
Nettowinst -22,96-32,3711,1317,59

Balans (x 1.000.000)

  201620172018
Materiële activa 329,29424,42521,76
Immateriële activa 278,85269,72260,52
Financiële activa 0,000,000,00
Vaste activa 614,79703,05792,38
Voorraden 0,811,233,05
Debiteuren 19,6025,6528,08
Overige vorderingen 0,000,003,15
Liquide middelen 17,3613,035,63
Vlottende activa 37,7739,9139,90
Totaal activa 652,56742,96832,28
Gewoon kapitaal 305,08317,31327,07
Preferent kapitaal -0,110,982,10
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 192,96328,35377,20
Kortlopende schulden 347,4897,30128,02
Totaal passiva 652,56742,96832,28

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 2.7113.1463.5624.135
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 30.00054.67054.67054.670
Winst per aandeel -0,77-0,590,200,32
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel 1,730,611,762,16
Intrinsieke waarde per aandeel -0,795,585,805,98
Koers-winstverhouding -27,17100,5581,09
Dividend rendement (%) 0,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 97,33-10,613,515,38
Koers einde boekjaar 16,0320,1125,95