KBC Groep » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

KBC Groep

BRU:KBC, BE0003565737
68,060 17:29
+0,160 ( +0,24% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet
Operationele kosten 2.842,002.498,002.569,002.623,00
Afschrijvingen 597,00246,00266,00280,00
BedrijfsResultaat
Resultaat voor belastingen 2.535,003.090,003.667,003.310,00
Belastingen -104,00662,001.093,00740,00
CashFlow 4.364,0015.740,0013.060,00-5.894,00
Nettowinst 2.639,002.428,002.575,002.570,00

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa
Gewoon kapitaal 15.811,0015.957,0017.403,0017.233,00
Preferent kapitaal 2.140,06301,71392,93-606,98
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 252.356,00275.200,00292.342,00283.808,00

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 36.19936.03037.13038.064
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 418.090418.370418.600418.860
Winst per aandeel 6,315,806,156,14
Dividend per aandeel 0,002,803,003,50
Cashflow per aandeel 25,3643,0630,73-19,01
Intrinsieke waarde per aandeel 37,8235,3438,5737,67
Koers-winstverhouding 9,1410,1411,569,23
Dividend rendement (%) 0,004,764,226,18
Rendement eigen vermogen (%) 16,6915,2214,8014,91
Koers einde boekjaar 57,6758,8371,1156,68