TomTom « Terug naar discussie overzicht

De algemene rekenkamer

2.535 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 123 124 125 126 127 » | Laatste
[verwijderd]
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 17 maart 2015 07:54:

[...]

Je suggestie om allerlei cijferdraadjes te vervangen door een samenvattende draad 'Rekenkamer' vind ik niet zo gek. Dus een vervanging, evt. per jaar, van de huidige draadjes 'outlook', 'deferred revenues' en 'jaarverslag'. Mits inderdaad beperkt tot de pure cijfers en cijferanalyses, anders waaiert het teveel uit.

Dus outlook idd beperkt tot de cijfermatige outlook (met evt. verwijzing naar andere draadjes als het bijv. om details van of kans op nieuwe opdrachten/contracten gaat).

Bij genoeg bijval van andere cijferaars als martinmartin, Tom3, Bart1805 (indien hij zich weer zou melden), marique, groeibriljant, Strijkijzer en anderen die ik nu even vergeet (sorry), wil ik wel zo'n draad starten met een beperkte 'samenvatting van het voorafgaande'.

Al heb ik geen illusies over het zuiver houden van dergelijke draadjes, er komen altijd wel 'zeloten' (jouw woordkeus) tussendoor.

boem!
0
@Justin ik steun je voorstel.

@BDB kijk uit naar je samenvatting en wat je daarbij nog meer te opperen hebt als hoofd van de rekenkamer.
mjmj
0
Goed initiatief Justin! Ik ondersteun de oproep aan een ieder om cijferanalyses hier te plaatsen!
[verwijderd]
0
Laat ik eens beginnen met een grosso modo inschatting van het currency effect. De daling van de euro ten opzichte van de dollar.

- een afname van de bruto marge van 4% punt. Onder andere loonkosten van mensen die voor tomtom werken in India, de VS en de UK. Ervan uitgaande dat tomtom haar prijzen nog niet verhoogt, maar dat geleidelijk wel gaat doen bij nieuwe producten. Effect op de brutowinst: minus 40 miljoen.

- een toename van de omzet uit niet- eurolanden. Ongeveer 250 miljoen euro omzet komt van buiten europa. Deze omzet is, als je het omslaat naar euro's nu ongeveer 25% meer waard geworden. Dit betekent een omzetstijging van 62,5 miljoen euro. Effect op de brutowinst: +32 miljoen euro

- een toename van het pnd marktaandeel in Europa ten koste van Garmin, omdat Garmin haar marges moet beschermen en nu ineens allemaal goedkope euro's aan omzet binnenkrijgt. Bij een 2% marktaandeel groei schat ik het effect op 16 miljoen euro omzet. Effect op brutowinst: +8 miljoen.

- tomtom gaat versneld de aziatische markt met oa fitness bewerken, nu de marges die daar behaald kunnen worden een stuk aantrekkelijker zijn geworden. Het effect van groei in Azie kan ik niet inschatten.

Samenvattend:
Ik denk eigenlijk dat het effect van de euro daling vrijwel nihil is voor tomtom en op termijn positief. De afgelopen jaren zagen we steeds betere marges maar wel met een krimpende omzet. Nu gaan we het andersom zien: hogere omzetten en brutomarges lager.

Op termijn zie ik het effect als positief. De omzet wordt ook geografisch diverser (minder uit alleen Europa) en daarnaast denkt tomtom de marges te kunnen herstellen door te heronderhandelen met partijen in de toeleveringsketen die nu baat hebben bij de eurodollar.
Beperktedijkbewaking
0
Hoho, tut tut...
Justin is kennelijk van het type: "Wie z'n vinger opsteekt is de pineut".

Maar goed, eigen schuld dikke bult...
Ik wilde direct maar zwaar beginnen, namelijk de excelweergave van JV2014. Helaas, die valt hier natuurlijk niet als bijlage mee te geven.
Wel als link:
corporate.tomtom.com/investor.cfm
Klik desgewenst rechtsonder op 'Tables'.
Beperktedijkbewaking
0
Als 2e wilde ik Justin's eigen projectie t/m 2017 als bijlage posten, die staat op mijn harde schijf met een datum in feb 2015. Ook dat lukt me niet, Joost mag weten...? Justin, doe het evt. zelf?
Beperktedijkbewaking
1
Alle bekende getallen over deferred revenues vanaf 2010 (in € mln)

R = omzet in voorafgaande jaar. Als je de groei (delta) van DT in dat jaar hierbij optelt, krijg je de gefactureerde/virtuele omzet.
DT (= DL+DK) = totale defrev.
DL = non-current defrev.
DK = current defrev (vrijval binnen een jaar).

31dec2010 : DT = 62 , R = 1521

31dec2011 : DT = 83, DL = 13, DK = 70 , R = 1273

30sep2012 : DT = 93,
31dec2012 : DT = 95, DL = 18, DK = 77 , R = 1057

31mrt2013 : DT = 86, DL = 20, DK = 66
30jun2013 : DT = 84, DL = 25, DK = 59
30sep2013 : DT = 115, DL = 31, DK = 84
31dec2013 : DT = 114, DL = 38, DK = 76 , R = 963

31mrt 2014: DT = 109, DL = 40, DK = 69
30jun 2014: DT = 108, DL = 42, DK = 66
30sep 2014: DT = 139, DL = 50, DK = 89
31dec 2014: DT = 146, DL = 55, DK = 91 , R = 950

31dec 2015: DT = 196, DL = 85, DK = 111 , R = 1020

Dat cursieve laatste is mijn schatting, mede gebaseerd op nu bekende contracten.
Tom3
2
Hier een kleine samenvatting van mijn commentaar, aangevuld met enig voortschrijdend inzicht, op het jaarverslag 2014.

In mijn ogen creert Tom2 de navolgende spaarpotten:
a) deferred revenues,
b) onduidelijke (en waarschijnlijk minimale) waardering onderhanden werk,
c) verhoogde afschrijving op de databasis.

Ad a) De hoogte van de deferred revenues worden bepaald door IFRS. Ook Garmin heeft zo`n verplichting op de balans. De toename van deze post is echter sterker dan bij Garmin (door groeiende portefeuille). De post deferred revenues bestaat voor 80% uit EBIT (vaste lasten zijn al genomen in voorgaande jaren).

Ad b) uit de analisten conference call naar aanleiding van de 2014 Q4 cijfers blijkt dat er wel degelijk een post onderhanden werk is. Het is echter nauwelijks niet substantieel zichtbaar voor de buitenwacht.

Ad c) afschrijvingen zijn hoog en ongelijk verdeeld over de BU`s.
De post afschrijvingen/amortisatie bij zowel Licensing en Automotive en Consumer bedroegen in 2014: resp. 41,3%, 48,6% en 3,5% van de omzet).

De amortisatie heeft grotendeels betrekking op de databasis (2014: 81,6% van Euro 114,7 mio, 2013: 74,6% van Euro 117,4).

Gevolg is dat de EBITDA als percentage van de omzet merkwaardige verschillen laat zien:

EBITDA in % van revenues 2014/ 2013
Consumer 8,93/ 8,68
Automotive 18,28/ 34,08
Licensing 26,90/ 26,80
Telematics 35,50/ 33,40

Uitgaande van een correcte verdeelsleutel voor het verdelen van de indirecte (amortisatie) kosten, trek ik de conclusie is dat Consumer in beide jaren een veel te laag rendement heeft laten zien (had ook tussen de 25 en 35% moeten liggen) en dat Automotive in 2014 heeft geleden onder onder de ontwikkelkosten tbv PSA, VW en andere opdrachtgevers.

Automotive en Licensing kunnen de hoge amortsatielasten niet dragen gezien hun negatieve EBIT (2014: Automotive -Euro 28,6 mio, Licensing - Euro 11,3 mio). Alleen op Telematics scoort goed.

Voor de lage resp. negatieve EBIT`s zijn in mijn ogen de volgende verklaringen:
* Tom2 schrijft te veel af op haar databasis (waarom wordt er jaarlijks netto (afschrijvingen minus investeringen) Euro 25 mio op afgeschreven terwijl de economische waarde waarschijnlijk hoger is als de boekwaarde?
* De grootste kostenpost is personeelslasten (2014: Euro 248,3 mio (+2,8% tov 2013). Maar liefst 66,9% (2013: 64,8%) van het totale personeel had daarbij betrekking op R&D. Van de toelichting eind 2014 afgedrukt in de Telegraaf weten we dat R&D inmiddels decentraler wordt aangestuurd en daardoor effectiever werkt. Sales kosten evenals R&D drukken bij Tom2 veel zwaarder op de bruto marge dan bij Garmin het geval is. Deze kosten, die deels stammen uit een tijdperk dat de omzet van Tom2 veel groter was zouden derhalve niet verder moeten groeien nu Tom2 weer gaat groeien.

Doordat de totale operationele kosten vrijwel vast liggen leidt elke verhoging van de bruto marge tot een verhoging van de EBIT. Voor 2015 wordt de wpa outlook, ondanks de voorspelde groei van de omzet met Eur 50 mio (voornameijk bij Telematics en Sportwatches), gedrukt door een gedaalde marge als gevolg van de gestegen $ en toename van HAD kosten. Goddijn kiest er kennelijk niet voor om de HAD kosten te activeren.
Daarnaast hebben we nog dark horses zoals de PND omzet (gaat deze verder stabiliseren?) en de Go Mobile app en later dit jaar de Apple Car play lancering. In genoemde conference call is er weinig aandacht gegeven aan deze nieuwe ontwikkelingen. Het zou me niets verbazen dat de Q1 2015 cijfers een positieve update van de forecast bevat.

Beperktedijkbewaking
0
martinmartin over omzetten:

De terugloop vanuit PND brengt de omzet ... op 1.215 in 2017 en 1.315 in 2018. De daarbij behorende netto winst per aandeel is 95 cent voor 2017 en 1.30 euro voor 2018.

In diezelfde sheet stokt de omzet bij de gedane aannamen in 2015 op 1.006 waarna 2016 1.109 laat zien.

Deze omzetten zijn echt de ondergrens waarbij ik niet uitsluit dat via 1.050 in 2015 daarna 1.400 in de boeken gezet kan worden in het meest optimistische scenario in 2017.(met een netto wpa van 1.40).

Met name de uitspraken dat de vw deals niet in het orderbook 2014 of 2015 zitten geven mij de indruk dat ik de groei in Automotive van 109 mio in 2014 naar 209 mio in 2018 wel heel voorzichtig heb ingeschat.
Daarnaast kan de GO app wel eens heel veel onvoorziene omzet gaan genereren...

Beperktedijkbewaking
0
AB, Tom3. Was al van plan je te citeren, maar natuurlijk kan je beter voor jezelf spreken (en het bespaart mij werk).
Beperktedijkbewaking
0
Uit een andere draad, 12 feb 2015:

- Als de 'verdubbeling' van defrev bij Automotive in 2014 alleen het gevolg is van enkele (voor 2015 vooruitbetaalde?) maanden traffic voor VW in Europe, dan kan je in 2015 alleen dáárdoor al veel meer verwachten.
- De defrevgroei bij Consumer gaat ook vrolijk door. Zeiden ze niet dat alle pnd-modellen nu lifetime C&S hebben (looptijd 4jr)?
- De totale defrevgroei per jaar verloopt volgens een aardig reeksje in de afgelopen drie boekjaren: +12, +19, +32 mln.

Bij IQ-testjes mag je het volgende getal invullen-;)


En toen sloegen we op hol... (Justin kwam met 57).

Hoewel?
Beperktedijkbewaking
0
quote:

mjmj schreef op 17 maart 2015 18:38:

Ik gok op 51
Zou heel goed kunnen.
Bij een voorbeeldreeksje van slechts drie getallen zijn er natuurlijk meerdere formules en dus meerdere 'volgende getallen' te verzinnen. Bij Justin's recept zou het getal voor 2016 maar liefst 106 worden! Bij jou 76.

Maar goed, dat 'reeksje' is maar een geintje.
Inhoudelijk, qua outlook gezien, zou de defrevgroei in 2015 heel wel rond of tegen de 50 mln kunnen uitpakken.
Beperktedijkbewaking
0
Bijgaand een eerder door Justin geposte cijfer-'outlook' t/m 2017.
(Lukte gisteren niet, nu na wat gepruts wel. Zijn dit nog steeds je beste schattingen, Justin?)
Bijlage:
boem!
1
quote:

*Justin* schreef op 17 maart 2015 15:07:

Laat ik eens beginnen met een grosso modo inschatting van het currency effect. De daling van de euro ten opzichte van de dollar.

- een afname van de bruto marge van 4% punt. Onder andere loonkosten van mensen die voor tomtom werken in India, de VS en de UK. Ervan uitgaande dat tomtom haar prijzen nog niet verhoogt, maar dat geleidelijk wel gaat doen bij nieuwe producten. Effect op de brutowinst: minus 40 miljoen.

- een toename van de omzet uit niet- eurolanden. Ongeveer 250 miljoen euro omzet komt van buiten europa. Deze omzet is, als je het omslaat naar euro's nu ongeveer 25% meer waard geworden. Dit betekent een omzetstijging van 62,5 miljoen euro. Effect op de brutowinst: +32 miljoen euro

- een toename van het pnd marktaandeel in Europa ten koste van Garmin, omdat Garmin haar marges moet beschermen en nu ineens allemaal goedkope euro's aan omzet binnenkrijgt. Bij een 2% marktaandeel groei schat ik het effect op 16 miljoen euro omzet. Effect op brutowinst: +8 miljoen.

- tomtom gaat versneld de aziatische markt met oa fitness bewerken, nu de marges die daar behaald kunnen worden een stuk aantrekkelijker zijn geworden. Het effect van groei in Azie kan ik niet inschatten.

Samenvattend:
Ik denk eigenlijk dat het effect van de euro daling vrijwel nihil is voor tomtom en op termijn positief. De afgelopen jaren zagen we steeds betere marges maar wel met een krimpende omzet. Nu gaan we het andersom zien: hogere omzetten en brutomarges lager.

Op termijn zie ik het effect als positief. De omzet wordt ook geografisch diverser (minder uit alleen Europa) en daarnaast denkt tomtom de marges te kunnen herstellen door te heronderhandelen met partijen in de toeleveringsketen die nu baat hebben bij de eurodollar.
Het 2%-effect van een dalende euro met 10% tov de dollar is een door MW gegeven.
Jouw inschatting dat dat uitkomt op 4% in 2015 spreek ik niet tegen.
Wat jij echter vergeet is, dat tom2 bezig is in de transitie van hardware naar C&S.

De laatste jaren steeg de brutowinst-marge op basis van dit fenomeen met 2 a 3% per jaar.
Dit proces is niet gestopt. Integendeel de omzet C&S zal versterkt groeien en met brutomarges van 90% voor Licensing en 75% voor overige C&S omzet zal dit zijn weerslag hebben op de bruto-marge die behaald gaat worden.

Het negatieve currency-effect in q4-2014 was 17 mio.
In een worst-case-scenario(euro dollar naar .80) zou dat een negatief effect kunnen hebben van 76 mio.(4*10% down in currency geeft een eenmalig effect van 4*2% marge =76 mio).

Daar staat tegenover dat tom2 deze discrepantie aan zal pakken door daar waar mogelijk is marge terug te halen.

Ik stel, dat je jouw -4% moet corrigeren met de verbetring in marge die voortkomt uit het feit, dat tom2 de transitie heeft gemaakt van hardware naar C&S.

Ik heb dat gedaan met mijn verlaging in het worstcase-scenario, daling met 8% door currency maar door hogere C&S omzet wordt de margeverlaging in 2015 beperkt tot 2.6%(van 55.1% in 2014 naar 52.5% in 2015) om in de jaren daaropvolgend weer gewoon op te lopen tot 67.5% in 2018.
[verwijderd]
0
@bdw

Geen laptop bij de hand de komende week dus nieuw staatje komt later. Grosso modo verwacht ik 50 mln meer omzet dan nu in staatje staat en 1 a 2 % minder brutomarge. Effect daarvan op bottomline is nihil.
Beperktedijkbewaking
0
quote:

*Justin* schreef op 17 maart 2015 15:07:

Laat ik eens beginnen met een grosso modo inschatting van het currency effect. De daling van de euro ten opzichte van de dollar.

- een afname van de bruto marge van 4% punt. Onder andere loonkosten van mensen die voor tomtom werken in India, de VS en de UK. Ervan uitgaande dat tomtom haar prijzen nog niet verhoogt, maar dat geleidelijk wel gaat doen bij nieuwe producten. Effect op de brutowinst: minus 40 miljoen.
...

Samenvattend:
Ik denk eigenlijk dat het effect van de euro daling vrijwel nihil is voor tomtom en op termijn positief. De afgelopen jaren zagen we steeds betere marges maar wel met een krimpende omzet. Nu gaan we het andersom zien: hogere omzetten en brutomarges lager.
...
Over die loonkosten. Kwalitatief kan ik het volgen, kwantitatief zet ik er vraagtekens bij. De meeste dure mensen bij TT (m.n. die bij management en R&D) werken in NL en Dld.
Dus, kan je die minus 40 mln onderbouwen?

Met je slotconclusie ben ik het (voorzover ik kennis van zaken heb en het kan beoordelen) wel eens.
Beperktedijkbewaking
0
quote:

martinmartin schreef op 18 maart 2015 15:06:

[...]

Het 2%-effect van een dalende euro met 10% tov de dollar is een door MW gegeven.
Jouw inschatting dat dat uitkomt op 4% in 2015 spreek ik niet tegen.
Wat jij echter vergeet is, dat tom2 bezig is in de transitie van hardware naar C&S.

De laatste jaren steeg de brutowinst-marge op basis van dit fenomeen met 2 a 3% per jaar.
Dit proces is niet gestopt. Integendeel de omzet C&S zal versterkt groeien en met brutomarges van 90% voor Licensing en 75% voor overige C&S omzet zal dit zijn weerslag hebben op de bruto-marge die behaald gaat worden.
...
Inderdaad, AB. Dat door Justin genoemde currency-effect wordt minder belangrijk door de overgang naar steeds meer C&S. De R&D kosten voor die content worden vooral in NL + DLD gemaakt.

Als TT steeds meer traffic deals wint bij vooral Europese autofabrikanten, doet de dollar weinig terzake. Misschien juist omgekeerd: die Europese fabrikanten kunnen bij een lage euro makkelijker exporteren buiten eurolanden, met mogelijk ook leuke gevolgen voor TT?

In dit verband: de omzetten van TT in Amerika en Rest of world nemen nog steeds behoorlijk af, in procenten zelfs dramatisch. Ondanks allerlei (natuurlijk 'zonder financiële details' meegedeelde) contractjes met Clear Channel etc.
(Om van hun JV met Autonavi maar te zwijgen, wie hoort er ergens nog iets van? In het jaarverslag zie ik daarover slechts peanuts, nog dalend ook.)

Mogelijk kan de hogere dollarkoers t.o.v. de euro dat eens doen omkeren?
[verwijderd]
0
Ik ben het ook eens met Martin.

Wat ik namelijk bedoelde te zeggen is puur wat het currency effect is op omzet en marge. Daarnaast is er het positieve effect op marges, als gevolg van meer verkoop van content en services. En door deferrals, hoewel de marge impact nog steeds negatief is als de nieuwe deferrals hoger zijn dan de vrijvallende deferrals.

De afgelopen jaren nam de marge steeds met 1% punt toe als gevolg van meer content en services. Dat zal zo doorzetten denk ik. Ook zal de marge in de loop van het jaar herstellen door prijsverhogingen in de hele sector en door heronderhandeling in de keten. En op termijn ook door geografische mix (meer omzet van buiten Europa).

Het totaal effect bekijkend denk ik aan 6% omzetgroei en 4-1 = 3% gross margin krimp. Het komt op mij een beetje over als vestzak/broekzak. Ik denk echter dat markten eerder positief reageren op omzetgroei dan op margegroei. Wat is het eerste wat in een nieuwsbericht of op een RTLZ wordt verteld? Dat is toch de omzet...
Tom3
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 18 maart 2015 14:35:

Bijgaand een eerder door Justin geposte cijfer-'outlook' t/m 2017.
(Lukte gisteren niet, nu na wat gepruts wel. Zijn dit nog steeds je beste schattingen, Justin?)

Heel erg bedankt voor jullie forecasts. Zou het mogelijk zijn dit te verfijnen door ook een onderscheid te maken (binnen Consumer) tussen Fitness, PND, apps en (ex Automotive) hardware. In 2013 bedroeg deze laatste omzetcategorie Euro 84,8 mio. Voor 2014 heb ik het niet kunnen achterhalen. Dit segment wordt toch uitgefaseerd?
2.535 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 123 124 125 126 127 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 16 apr 2024 17:35
Koers 7,275
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 7,275
Laag 7,075
Volume 227.592
Volume gemiddeld 272.576
Volume gisteren 213.528

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront