PostNL « Terug naar discussie overzicht

Rechtszaak guldenpostzegels ... de feiten.

608 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 27 28 29 30 31 » | Laatste
Filasoft
2
Beste PostNL beleggers,

Afgelopen maandag, 6 november diende in Den Haag het hoger beroep dat 9 postzegelhandelaren en 1 particulier hadden aangespannen tegen PostNL. Eis: omruil van de in 2013 ongeldig verklaarde guldenpostzegels voor nieuwe geldige postzegels.

PostNL laat zich vertegenwoordigen door Mr Tim de Greve (Stibbe advocaten). Google even en je komt vanzelf een aantal aardige feitjes tegen over Mr de Greve. Het zal in ieder geval duidelijk worden dat PostNL de zaak niet bagatelliseert en kosten noch moeite spaart om e.e.a. tot een goed einde te brengen. De strategie van Stibbe is simpel: schrijf honderden pagina’s onzin en illustreer dit met krantenknipsels en opmerkingen van eencelligen uit de diverse fora. Je zult dan als rechter van goede huize moeten komen wil je door de bomen het bos nog zien. Deze strategie is tot dusver succesvol geweest want PostNL is in de aangespannen bodemprocedure voorlopig in het gelijk gesteld. De uitspraak was echter van zo’n medelijwekkend niveau dat het aanzien van de Rechtspraak in het geding kwam. Omdat wij van mening zijn dat Nederland vooralsnog geen bananenrepubliek is was een hoger beroep vanzelfsprekend.

Even voorstellen.
Filasoft is mijn bedrijfsnaam. Ik ben de eigenaar, en 1 van de 10 eisers in deze zaak. Filasoft is een handelsonderneming, van oorsprong postzegelhandel, en is thans nog in het bezit van een hoeveelheid guldenpostzegels. Om misverstanden te voorkomen: die postzegels zijn niet vals, niet gestolen maar netjes betaald en PostNL heeft dat geld al jaren geleden ontvangen en er nog nooit een postale dienst voor geleverd. Ik wil geen geld van PostNL, ik wil dat zij de ongeldig gemaakte stukje papier omruilt voor geldige stukjes papier die ik weer kan gebruiken voor het versturen van brieven.

Waarom dit nieuwe draadje?
Rond de guldenzegels heb ik inmiddels zoveel onzin gelezen dat het mij zinvol lijkt om een aantal misverstanden uit de weg te ruimen. De berichten in o.a. het Haarlems Dagblad en de Gooi en Eemlander van zaterdag 4 november j.l. waren te summier om een gefundeert oordeel te vormen. In dit draadje zet ik graag een aantal punten op een rijtje en zal ik proberen een ieders mening te respecteren echter met inachtneming van de feiten. Heeft u een specifieke mening over postzegelhandelaren (zoals ik die heb over keukenverkopers) dan vind ik dat deze niet horen in een discussie over de juridische aspecten van deze zaak.

Alleerst maar even een aantal grote en kleine misverstanden uit de weg ruimen.

Hardnekkig misverstand nummer 1
PostNL claimt aan de lopende band postzegels ongeldig te hebben verklaard. Op grond daarvan zouden wij, handelaren, hebben moeten weten dat ooit ook de guldenzegels uit de periode 1977-2001 hun geldigheid zouden verliezen. Dat we nu worden geconfronteerd met een schade is dus ondernemersrisico en onze eigen schuld.

FEIT: PostNL heeft nooit eerder postzegels ongeldig verklaard. De laatste die dat deed was het staatsbedrijf en die mocht dat pas doen na ministeriële goedkeuring.

Nog een misverstand:
De ACM en de Consumentenbond zouden hebben ingestemd met de ongeldigheidsverklaring van de guldenzegels.
Feit: Bewijzen hiervan heeft noch PostNL, noch de ACM noch de Consumentenbond kunnen overleggen.

Filasoft
0
Hardnekkig misverstand nummer 2:
PostNL beweert dat de hoeveelheid nog in omloop zijnde guldenzegels zo gering is dat het belang hiervan te verwaarlozen valt. Zij stelt: ‘ Als een verzamelaartje nog voor 1000 euro aan guldenzegels bezit weegt dat geenszins op tegen het publieke belang dat PostNL vertegenwoordigt.’

FEIT: Het gaat niet om een 'paar' guldenpostzegeltjes. PostNL zelf praat over een geschat bedrag tussen de 20 en 200 miljoen euro. Op basis van de gegevens (oplage/verkochte aantallen) die wij hebben, komen we op een ondergrens van 275 miljoen euro. Dit geld is volledig ontvangen door PostNL/haar juridische voorgangers maar de postale dienst is door PostNL nooit geleverd. Dit geld is op 1 november 2013 door PostNL binnengeharkt.

Overigens, als iemand zou moeten weten hoeveel guldenpostzegels er nog exact in omloop waren op het moment van de ongeldigheidsverklaring op 1 november 2013, dan is het natuurlijk PostNL, maar deze bagatelliseert de hoeveelheid 'gevonden geld' als een promile van een promile van een promile, en houdt verder zijn kaken op elkaar.
Filasoft
2
Hardnekkig misverstand nummer 3
PostNL claimt alleen een formele relatie te hebben met de oorspronkelijke kopers van de postzegels. PostNL noemt dit de primaire markt. Dat PostNL alleen gehouden zou zijn de postale dienst te verlenen aan de eerste kopers zou onlosmakelijk verbonden zijn met het produkt ‘postzegel’.

FEIT: Niet de koper van de postzegel maar de bezitter van de postzegel maakt gebruik van de vooruitbetaalde dienst en heeft hier ook recht op. Degene die de postzegel op zijn brief plakt, mag er vanuit gaan dat die brief de volgende dag op de plaats van bestemming aankomt. De kosten hiervan zijn namelijk door PostNL al op een eerder tijdstip volledig geint.

Ik zal dit nog even toelichten aan de hand van een voorbeeld:
Ik heb onlangs een velletje postzegels gekocht bij onze lokale Bruna vestiging. € 7,80 voor betaald. Daarnaast heb ik nog andere velletjes in mijn bezit. Deze zijn afkomstig uit een partij van ongeveer 100 velletjes die ik gekocht heb van een bedrijf dat is overgestapt op een frankeermachine. Voor al deze zegels heeft PostNL € 0,78 per stuk ontvangen.
Het ene velletje noemt PostNL dus de primaire markt, de andere 99 velletjes ziet postNL als de secundaire markt. Als ik deze postzegels op brieven plak is onmogelijk te zien welke afkomstig is uit de primaire markt en welke uit de secundaire markt. Alleen op praktische gronden kan dat onderscheid dus al niet worden gemaakt.
Als de Rechtbank de redenering van PostNL blijft volgen dan zouden van de 1000 in mijn bezit zijnde zegels er slechts 10 frankeergeldig zijn.
Filasoft
1
Hardnekkig misverstand nummer 4
PostNL claimt dat zij in overleg met de NVPH al in 2001 (voor de invoering van de euro) zou hebben besloten dat er geen omruilregeling komt. Die omruilregeling is echter beschreven in artikel 14.2 lid 3 van de algemene voorwaarden.

FEIT: in het overleg met de NVPH in 2001 zijn in het kader van de overgang naar de euro verregaande afspraken gemaakt over een omruilregeling. Ik praat dan over de logistieke uitvoering ervan en een financiële vergoeding. Op de valreep heeft het postbedrijf besloten om de guldenzegels geldig te laten blijven. Een omruilregeling was als gevolg hiervan niet meer aan de orde. Dit overleg is door PostNL bevestigd, het wordt aangehaald in de processtukken, en de gemaakte afspraken zijn door PostNL en de NVPH vastgelegd en iedereen weet inmiddels dat de guldenzegels gewoon frankeergeldig zijn gebleven na de invoering van de euro in 2002.

Saillant detail is dat PostNL zich thans beroept op een taalkundig trucje in de formulering van zijn voorwaarden. Artikel 14.2 Lid 3: “… tevens wordt bekend gemaakt gedurende welke periode niet meer geldige, ongebruikte postzegels tegen geldige postzegels kunnen worden ingewisseld”. Gedurende welke periode …. ‘Nou…, niet!’ zegt PostNL. Die periode bedroeg 1 nanoseconde en die periode is nu voorbij. ?

Nu vraag ik mij af: zou het postbedrijf met de NVPH afspraken hebben willen maken over een omruilregeling als men niet ook zelf van mening was dat de voorwaarden maar op 1 manier kunnen worden uitgelegd. Namelijk dat er bij een ongeldigheidsverklaring een omruilregeling zou moeten komen? En waarom heeft PostNL dat zinnetje in 2002 gewoon in haar voorwaarden laten staan, maar het uit haar voorwaarden geschrapt kort voor de ongeldigheidsverklaring (in 2013) als zij zich daar op taalkundige gronden toch niet aan hoeft te houden?
Filasoft
1
Hardnekkig misverstand nummer 5
PostNL claimt geen voordeel te hebben van de ongeldigheidsverklaring.
(Toen ik het voor de eerste keer hoorde kon ik het niet geloven, maar advocaat de Greve beweert het echt!)

FEIT: PostNL heeft geen voorziening op de balans opgenomen voor nog in omloop zijnde guldenzegels en de daarmee verbonden verplichting tot het verlenen van postale diensten.
Die verplichting was er echter wel en is thans geëlimineerd. Uiteraard is dat voor PostNL een uiterst voordelige zaak. Daarvoor hoef je geen hoogopgeleide boekhouder te zijn. PostNL heeft ook zelf aangegeven dat er tot 2012 jaarlijks voor ongeveer 2 miljoen euro aan guldenzegels werden gebruikt. Die poststukken kunnen nu dus niet meer met guldenzegels worden gefrankeerd. Hiervoor zullen nieuwe zegels moeten worden aangeschaft. Extra omzet/winst voor PostNL.

Nog een piepklein misverstandje
PostNL claimt dat door het ongeldig verklaren van de guldenpostzegels deze juist in waarde zijn gestegen. Bezitters van guldenpostzegels hebben dus geen schade geleden maar zijn er juist beter van geworden.
FEIT: Hetgeen hier door PostNL gesteld wordt kan met goed fatsoen geen misverstand worden genoemd en al helemaal geen hardnekkig misverstand. Er is namelijk maar 1 persoon in Nederland die beweert dat de guldenpostzegels door de ongeldigheidsverklaring meer waard zijn geworden. Laat dat nou net de advocaat zijn van PostNL.

Uitspraak: 23 januari 2018.
Martijn van M
1
De kwestie van de postzegelverzamelaars heeft al meerdere keren voor de rechter gelegen en de verzamelaars haalden telkens bakzeil - hun claim werd niet toegekend. Heeft vermoedelijk o.a. te maken met dat je als verzamelaar niet de intentie hebt om de verzamelde postzegels op een brief te plakken... en aangezien er op grote schaal postzegels werden vervalst die niet van echte postzegels te onderscheiden waren werd PostNL min of meer genoodzaakt om alle gulden postzegels ongeldig te verklaren:

www.limburger.nl/cnt/dmf20161101_0002...

Limburgers spil in grootste fraudezaak ooit met postzegels

01-11-2016 om 11:20 door Stefan Gilissen

De Limburgers Jurgen L. (41) en Dimitri W. (40) staan dinsdag terecht voor de rechtbank in Maastricht. Ze zouden achter de grootste fraudezaak met postzegels in de Nederlandse geschiedenis zitten.

Medio 2011 gaan de alarmbellen af bij postbedrijf PostNL. Bedrijven hebben gemeld dat mogelijk valse postzegels in omloop zijn. Het gaat om zegels uit het guldentijdperk. Hoogwaardige vervalsingen: met het blote oog niet van echt te onderscheiden. Het is bijzonder slecht nieuws. Er zijn tientallen miljoenen guldenpostzegels in omloop. Die zijn ook na invoering van de euro nog interessant.

De zegels hebben nog steeds hun waarde, zijn massaal uitgegeven en bijgedrukt maar lang niet allemaal opgeplakt. En dan zijn er afgeweekte zegels: niet gestempeld en dus herbruikbaar. Tegen het einde van het vorige decennium duiken ongebruikte zegels in groten getale op. Handelaren zien daar brood in.

Hamsteren
Filatelisten hamsteren in de jaren veertig, vijftig en zestig van de vorige eeuw postzegels. Die worden in vrij beperkte oplages gedrukt. Voordeel daarvan: er is schaarste en dat drijft de waarde op. Een verstandige belegging. Dan nog wel. Omdat de filatelie vergrijst, komen de laatste decennia verzamelingen vrij. Vooral materiaal uit de jaren zeventig en tachtig. Op internet, op Marktplaats of op veilingen als eBay worden volgens ondernemers grote partijen aangeboden. Ook in nalatenschappen zouden volle boeken met zegels opduiken.

Handelaren kopen partijen op, soms voor een kwart van de waarde. Dat kan omdat de markt is veranderd. Sinds de jaren zeventig zijn oplages groter dan nodig voor gebruik, zegels blijven liggen. Omdat het aanbod groter is dan de vraag, daalt de prijs. Het is voor handelaren lucratief om de zegels door te verkopen - marge genoeg. Ook de koper betaalt minder voor de zegels dan die waard zijn. Daardoor is verzenden goedkoper.

Valse zegels
Iedereen lijkt eraan te verdienen. De eigenaar, de opkoper én de verzender. Utopia in de postwereld. Is dit koosjer? Het klinkt vreemd, maar: ja. Het zijn geldige zegels. Het is legale handel. Er gebeurt dan ook niets, totdat een melding over valse zegels PostNL bereikt. Stickervellen met gulden-postzegels die online worden aangeboden, zijn bijzonder verdacht. Kortingen lopen op tot 30 procent. Pakketten die omgerekend met 6,75 euro gefrankeerd dienen te worden, kosten nog maar 4,73 euro.

Dat is reden voor PostNL om te gaan shoppen bij de aanbieders. Stickervellen gaan mee naar het hoofdkantoor. Pas na een grondig onderzoek vallen de valse zegels door de mand. Controle met een uv-lamp toont volgens PostNL aan dat de postzegels licht reflecteren. Dat hoort niet zo te zijn. Ook stelt het postbedrijf dat kartelranden afwijken en een andere scheuring van de randen zichtbaar is. Vraag is: hoe kan dit?Waarom zijn controlesystemen niet op rood gesprongen?

Fraude
Volgens het postbedrijf omdat valse én echte postzegels op geprefabriceerde stickervellen geplakt worden. Op elk vel zou minstens één echte postzegel prijken. Links zitten de valse zegels, rechts de echte. Dat blijkt genoeg voor het controlesysteem om de zaak door te laten. PostNL doet aangifte en beticht een twaalftal bedrijven van fraude c.q. aanbieden van valse postzegels. Websites die als verdacht worden gezien, hebben namen als goedkooppostverzenden. com, posttarieven- binnenland.nl, extrapostzegels. nl, goedkoperpakkettenversturen. nl, verzendpro.nl, goedkoperverzenden. nl en boek2.nl. Maar waar komen de zegels vandaan?

Het postbedrijf richt de pijlen op de Maarssense boekhandelaar Ardi Seij. Die heeft pakketten verstuurd met vermeend valse zegels én adverteert voor bedrijven die korting op verzendkosten aanbieden. Een gerechtsdeurwaarder valt er binnen. Die legt beslag op alle eigendommen van Seij.

Onder druk
De handelaar verklaart later bij de politie geen idee te hebben wie de inval in zijn bedrijf doet en waarom beslag is gelegd. Dat gebeurt vlak voordat hij het decembersalaris kan overmaken. Seij wordt door PostNL onder druk gezet. Hij krijgt ruimte voor betalingen, maar moet ‘zijn hele hebben en houden als bewijs aan de gerechtsdeurwaarder meegeven’. Het bedrijf dreigt over de kop te gaan.

Seij zit in de binnenstad, maar moet verhuizen naar een bedrijventerrein. Een faillissement wordt ternauwernood voorkomen. Later wordt bekend dat Seij ten onrechte als verdachte is aangemerkt. Justitie spant nooit een zaak aan. PostNL stelt op basis van verkregen informatie dat de Limburgse bedrijven Vago en Philamunt valse zegels zouden fabriceren en verspreiden. Vago specialiseert zich in de zakelijke markt, het goedkoop versturen van bedrijfspost. Philamunt is voor verzamelaars.

In 2012 worden bij een grote actie van justitie meerdere verdachten opgepakt. De eigenaren van Vago en Philamunt, Jurgen L. (42) uit Geleen en Elsloonaar Dimitri W. (41), komen als hoofdverdachte bovendrijven. Ook medewerkers van hun bedrijven worden opgepakt en verhoord. Panden in Nederland, België en Duitsland worden doorzocht. Op alles wat enige waarde heeft, wordt beslag gelegd. Daarbij zitten volgens justitie een drukpers en stansplaten met postzegelvormen.

2,6 miljoen euro
Terwijl het Openbaar Ministerie de handen vol heeft, stapt PostNL binnen bij de rechtbank. Het bedrijf wil in een civiele zaak een schadevergoeding afdwingen. De rechter verplicht de Limburgse verdachten een voorschot van 2,6 miljoen euro te betalen. Dat gebeurt niet, waarop PostNL in 2012 het faillissement van Vago en Philamunt aanvraagt.

Ruim een jaar later besluit de overheid op verzoek van PostNL alle postzegels uit het gulden-tijdperk ongeldig te verklaren. Volgens een schatting van het bedrijf is op dat moment, eind 2013, tussen de 20 en 200 miljoen euro aan zegels in omloop. Verzamelaars en gebruikers ontsteken in woede. ‘We hebben betaald voor een dienst die niet meer wordt geleverd. Dat heet oplichting’, is een van de reacties op een forum voor filatelisten. ‘Verzamelingen zijn in één klap niets meer waard. Schandelijk besluit.’

In de rechtszaak tegen Jurgen L. en Dimitri W. moeten veel vragen worden beantwoord. Hoeveel valse zegels waren daadwerkelijk in omloop? Waren ze vals? Zijn echte zegels per ongeluk als vals bestempeld? En welke specialisten hebben de zegels onderzocht?
keffertje
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 18 november 2017 13:47:

Zit deze procedure nu bij het Gerechtshof of de Hoge Raad?
Gerechtshof, want bij de Hoge Raad vinden geen comparities van partijen of pleidooien plaats.
keffertje
0
Hoi Martijn bedankt dat jij de handschoen opneemt en voor wat onderstaande quote betreft geldt natuurlijk de vraag: is filasoft Jurgen L. of Dimitri W. ? :)

In de rechtszaak tegen Jurgen L. en Dimitri W. moeten veel vragen worden beantwoord. Hoeveel valse zegels waren daadwerkelijk in omloop? Waren ze vals? Zijn echte zegels per ongeluk als vals bestempeld? En welke specialisten hebben de zegels onderzocht?
DeZwarteRidder
0
quote:

keffertje schreef op 18 november 2017 13:55:

[...]Gerechtshof, want bij de Hoge Raad vinden geen comparities van partijen of pleidooien plaats.
Als PostNL verliest gaan ze vrijwel zeker in cassatie bij de Hoge Raad.
keffertje
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 18 november 2017 13:58:

[...]
Als PostNL verliest gaan ze vrijwel zeker in cassatie bij de Hoge Raad.
Uiteraard, dat is de beproefde (uitputtings)tactiek van de gevestigde orde, waarbij ik me - door gebrek aan wetenschap - geen oordeel kan aanmatigen over de inhoud van de zaak, maar we gaan het zien.
analyse_A3CD
0
Een storm in een glas water!
Wat een gelul over niks, net als de zwarte pieten discussie!

Heeft de mensheid in godsnaam niks beters te doen!?

Of is het wellicht nepnieuws van de RUSSEN??

Wahaha
Filasoft
1
@keffertje
Ik denk niet dat Jurgen L. of Dimitri W er belang bij hebben op dit forum een discussie aan te gaan over de rechtszaak rond de guldenzegels. Die zaken hebben ook eigenlijk niets met elkaar te maken behalve dat PostNL de valse zegels als argument heeft gebruikt om alle guldenzegels ongeldig te verklaren. De valse zegels waren overigens met het blote oog van echte zegels te onderscheiden. De hele kwestie met de valse zegels kwam PostNL misschien wel goed uit.

Die beproefde uitputtingsstrategie is inderdaad een dingetje. We zijn echter met z’n 10-en en hebben inmiddels laten zien dat we ons niet laten wegblazen. Dat PostNL zich daarop heeft verkeken lijkt me duidelijk.

@analyse_A3CD
Uit het feit dat er al sinds 2012 tegen PostNL wordt geprocedeerd mogen we rustig concluderen dat het geen storm in een glas water is. Een vergelijking met de Zwarte Pieten discussie komt op mij dan ook nogal oppervlakkig over. Russisch nepnieuws is doorgaans verifieerbaar. De feiten over de guldenpostzegels ook. Mocht je onjuistheden tegenkomen dan hoor ik het graag van je.
filantroop
0
quote:

analyse_A3CD schreef op 18 november 2017 14:26:

Een storm in een glas water!
Wat een gelul over niks, net als de zwarte pieten discussie!

Heeft de mensheid in godsnaam niks beters te doen!?

Of is het wellicht nepnieuws van de RUSSEN??

Wahaha
Een indrukwekkende en hoogstaande analyse die u hier ten beste geeft.

U bent kennelijk zeer goed op de hoogte van deze zaak, en uw inzichten zijn zeker een welkome aanvulling op het gedetailleerde verslag hierboven.
Ik hoop nog meer van uw deskundige analyses te mogen lezen.
Cerburus
0
als je als thread 'de feiten' start, als direct belanghebbende. Trekt dit natuurlijk mijn aandacht :)

Ik ben aandeelhouder en heb dus ook een belang :) enige objectief feitenrelaas is NIET deze thread.
maar de uitspraak van de rechter uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocum...

Als men/ik het vonnis lees, vindt ik het dapper dat er voor hoger beroep is gekozen. Immers het vonnis zelf is klip en klaar en biedt weinig uitzicht op een ander oordeel. In ieder geval succes gewenst, alhoewel ik de kans zeer klein acht dat u in het gelijk wordt gesteld. (gebaseerd op het eerdere vonnis)

Cerburus
0
"PostNL claimt aan de lopende band postzegels ongeldig te hebben verklaard. " gaarne een link onderbouwing hiervan? Ik heb dit nergens terug te lezen. ook totaal besides the point. Men heeft gewoon het recht dit te doen (wel of niet lopende band ongeleldingheidsverklaringen doet er in het geheel niet toe)

PostNL was bevoegd was om haar besluit van 28 januari 2013 te nemen. Tot de taken die, in het kader van de privatisering van het Staatsbedrijf der PTT, bij of krachtens de wet aan PostNL zijn opgedragen, behoort de uitgifte van postzegels ten behoeve van het postvervoer. Aan die taak is, ook zonder dat dat uitdrukkelijk bepaald is, inherent dat PostNL de geldigheidsduur van postzegels mag bepalen. In die bevoegdheid ligt besloten dat PostNL ook bevoegd is de geldigheidsduur van postzegels te bepalen die voorafgaand aan de privatisering in roulatie zijn gebracht en waarvan indertijd geen concrete geldigheidsduur bekend is gemaakt (vgl. hof Den Haag 24 september 2013, r.o. 2.1). Het andersluidende betoog van eisers wordt verworpen.

Ik was van plan al je 'feiten' door te nemen, maar ik stuit alleen al bij feit 1 op zo'n subjectieve argumentatie dat ik mijn tijd beter ga besteden :)
Filasoft
0
@Cerburus
De uitspraak van de rechter is gebaseerd op de pleitnota's van beide partijen. Die pleitnota's ken je niet en ik vraag me af of het in het belang is van de zaak om die pleitnota's hier online te zetten. Los daarvan, het gaat om honderden pagina's met onzin en verwijzingen naar irrelevante zaken. Dat rookgordijn is onderdeel van Tim de Greve's strategie en dat rookgordijn ga ik niet hier opnieuw opstoken. Daar is niemand bij gebaat. Dat PostNL in haar pleitnota stelt dat Postzegels aan de lopende band ongeldig zijn verklaard en in het verleden zelfs bij uitgifte al een einde geldigheidsdatum hadden, is ook een feit. Pak een postzegelcatalogus, ga bladeren en je hebt de feiten op een rijtje.

Dat je stelt dat alleen de uitspraak van de rechter uitgangspunt voor de feiten kan zijn bestrijd ik dus. De rechter heeft zijn uitspraak gedaan op basis van 2 pleitnota's. In het kort komt het hier op neer (samenvatting in mijn eigen woorden): PostNL mag postzegels ongeldig verklaren en alles wat erna komt doet er niet meer toe.
Dat vinden wij (postzegelhandelaren) nogal kort door de bocht en hiermee gaat de rechter voorbij aan andere aspecten die deze zaak juridisch interessant maken.

Binnen dit kader adviseer ik je om het draadje in zijn geheel te lezen. Het opent misschien de ogen.

Overigens, het feit dat PostNL nooit eerder postzegels ongeldig heeft verklaard staat natuurlijk los van de vraag of ze dat nu wel of niet mochten doen. Een waardepapier uitgegeven door een staatsbedrijf wordt ongeldig verklaard door een private, beursgenoteerde onderneming. Hoogst merkwaardig toch?

DeZwarteRidder
0
Ongeldigverklaring van postzegels is in feite onteigening en moet op z'n minst vergoed worden.
Filasoft
0
@DeZwarteRidder
Zover gaan we niet eens. We willen geen geld van PostNL. We willen onze guldenpostzegels inleveren en nieuwe geldige postzegels terug.
Geefgas
0
Ik vroeg me af hoe de eisers in deze zaak aan al hun postzegels komen?
Ik kan me voorstellen dat je een dergelijke zaak alleen aangaat als het je significant voordeel oplevert.

Is het bekend hoe de eisers aan hun zegels komen?

Graag alleen van reactie van mensen die het zeker weten (geen suggestieve berichten), of reactie van eisers zelf.
608 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 27 28 29 30 31 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 29 jun 2022 12:24
Koers 2,940
Verschil -0,022 (-0,74%)
Hoog 2,955
Laag 2,859
Volume 806.779
Volume gemiddeld 5.145.045
Volume gisteren 1.575.198

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront