analisten estimates FY20-21

196 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » | Laatste
boem!
0
Ik wil niet vervelend doen maar wat ING zegt is precies wat ik aangaf met de FCF methode,

Je zult zien, dat ABN- Amro dezelfde analyse maakt.

Omzet is operationele omzet en door Opex boven Capex te plaatsen zal de Amortisation die nu nog 260 mio bedraagt in 4 jaar volledig verdwijnen waardoor de Opex met 260 mio wordt verlicht.

Dat deze "krankzinnige" nog steeds een goed gevoel heeft bij de dividendbetaling gecombineerd met het schrappen van aandelen zal in de toekomst blijken.

Feit is dat TT niet alleen zegt maar daarnaar ook handelt om de vrijgekomen operationele FCF toe te delen aan optimalisatie van de kas, investeringen en aandeelhoudersuitkeringen.
Deze benadering heeft ertoe geleid dat men zowel in 2017 als in 2019 en 2020 besloten heeft om tot uitkering over te gaan tweemaal door een SBB en eenmaal door het schrappen van aandelen via dividend en dat alles nadat de optimale kaspositie (voor acquisitie van AI?) was bepaald.

Bij de verdeling van de FCF over 2021 moet TT weer aangeven wat zij met de FCF wenst te doen, ervan uitgaande dat de optimale kaspositie rond de 400 mio ongewijzigd blijft zit er niets anders op dan het overschot uit te keren aan aandeelhouders,
In dat kader zou een dividenduitkering ad 1 euro niet misstaan.
Bij het ontbreken aan investeringen in intangible assets is het voor TT heel goed mogelijk een 130 mio aan FCF uit te keren in de vorm van dividend.

Dat zal de koers goed doen en zeker indien men in de gaten krijgt dat deze 1 euro nog maar het begin is van veel hogere bedragen.

boem!
0
Het doel van iedere belegger is houdbaar en liefst stijgend dividend te ontvangen.

Ik denk dat het voor iedereen nu wel duidelijk is, dat daarvoor een postieve operationele FCF noodzakelijk is.

De verdeling van die FCF komt toe aan aandeelhouders, zij hebben daarbij 3 keuzes
1. liquiditeitspositie in evenwicht brengen met de ideale liquiditeitspositie die bepaald wordt door het gewenste kussentje in de rug bij het uitbreken van ongewenste calamiteiten.
2. investeringen
3. aandeelhoudersuitkeringen

Ieder professioneel geleid bedrijf zal zijn financiele KPI's afstemmen op de FCF met drie van wezenlijk belang zijnde variabelen a) omzet b) kosten en c) ideale werkkapitaalpositie gegeven a en b.
Uit deze drie variabelen komt de gewenste liquiditeitspositie te voorschijn bij uitvoering van het operationele en cash management systeen.

Vanuit dit gegeven en de kaspositie bij het begin van de periode volgt wat er te verdelen valt aan FCF,
Na aftrek van het gewenste stootkussentje en de benodigde investeringen(bij TT 30 mio voor leasing en PPE omdat intangible assets niet meer worden gevoed vanuit R&D) resteert het bedrag dat zonder moeite aan aandeelhouders kan worden toebedeeld.
De hoge positieve kaspositie verraadt mi dat TT nog steeds rekening houdt met een substantiele acquisitie.

Nadat het SBB programma over 2020 is uitgevoerd is er geen reden meer om een nieuw SBB programma op te starten.
Het ligt daarmee voor mij voor de hand dat men voorzichtog vastgestelde FCF voor 2021 onder aftrek van 30 mio aan investeringen inzet voor dividenduitbetaling desnoods als interimdividend ad 50% van dat bedrag.

Alles wijst op een zelfstandige onafhankelijke voortzetting van A&E getuige het vergezicht dat wel erg ver in de toekomst is gelegd en de uitspraken door HG daarover bij herhaling gedaan.

Ik denk dat iedere aandeelhouder heel blij zal worden van houdbare stijgende dividendbetalingen en zie daarom geen enkele reden waarom de grootste profiteurs onder de aandeelhouders te weten de FF's bereid zouden zijn dit voordeel weg te geven door een bod te accepteren van 25-30 euro in nota bene 2023 wanneer de aandeelhoudersuitkering al zal zijn gegroeid naar ....???? .

Neen indien de FF's kwade plannen hadden gehad had dat spel zich al afgespeeld voor de verkoop van TTT.
boem!
2
Hoe ziet de verborgen agenda van HG eruit is de vraag die allen bezig houdt hier op het forum.

Ik denk die te kennen.

HG hecht veel waarde toe aan de FCF omdat dat cijfer uiteindelijk de waarde van het bedrijf zal ontsluiten.

We moeten dus op zoek naar de kasontvangsten en de kasuitgaven die HG in zijn road-map heeft staan voor de komende jaren.

HG neemt als basis de ontvangsten uit 2018 te weten 445 mio voor A&E welke door ruime toepassing van deferred als een omzet van 372 wordt gerapporteerd.

In zijn mid & longterm outlook gaat de altijd voorzichtige HG uit van een CAGR van 15% muv de periode 2018-2021 welke een CAGR van 10% krijgt toebedeelt.
De reden voor die vermindering in CAGR moet niet gevonden worden in de optimistische blik van HG in de verdere toekomst maar heeft gewoon te maken met het effect van de toepassing van deferred in tijden van opbouw van de "voorziening" deferred revenue long.

HG heeft als target 15% CAGR genomen en die CAGR groei in kasomzet vertaald zich in een CAGR groei van 10% in gerapporteerde omzet in de periode 2018-2021.

UItgaande van een operationele omzet van 445 mio in 2018 (25% groei tov 2017 en 2016) laat hij de operationele omzet met 15% stijgen naar:
2019 510 mio
2020 590 mio
2021 675 mio
2023 895 mio
2025 1,180 mio
Vwb 2019 was de geprognotiseerde CAGR van 15% 6% tte laag want de operationele omzet steeg van 445 mio naar 540 mio (+21%)
2020 vertelt ons een heel ander verhaal tot op heden blijft de ontvangen omzet (133 A + 84 E ) ad 217 mio ver achter bij 50% van de prognose ad 295 mio.
De reden is bekend . het zal er daarom om spannen hoe dicht TT op deze gestelde target ad 490 kan uitkomen in de 2de helft van het jaar.
Dat TT door het Coronavirus minimaal 100 mio aan ontvangsten A&E misloopt in 2020 is een gegeven, veel belangrijker is het effect op de omzet over 2021 en volgende jaren.

Ook aan de uitgavenkant geeft TT ons een inkijkje hoe men die inschat.
In de CMD heeft men het over total cash spend 520 mio(est 2019), het aandeel van R&D daarin 350 mio en het aandeel van de investeringen in Capex 25 mio.
Dit zijn de totale cashuitgaven dus inclusief Consumer 70 mio en het gedeelte aan R&D uitgaven die TT boekt onder COS A&E 45 mio.

Aansluiting: Opex 746 mio - 290 mio (D&A) + 25 mio (capex) + 45 mio (cos A&E) = 526 mio.

TT geeft aan dat de cash spend zal toenemen de komende jaren maar met een lager % dan de stijging in 2019 ( 520 vs 443 = 17%).
Ik schat in, dat HG uitgaat van 7,5% stijging.

Daarmee komt hij uit op 520 mio - 70 mio (consumer) = 450 mio x 1,075 = 485 target cash spend A&E 2020.

Cash spend:
2019 450 mio
2020 485 mio
2021 520 mio
2023 600 mio
2025 695 mio

Cash spend 2020 : Opex 350 mio - 144 mio(D&A) + 20 mio (Cos A&A) + 4 mio (capex) = 230 mio
Met een toedeling van 35 mio aan Consumer komen de kasuitgaven van A&E gedurende het 1st half jaar 2020 ad 195 mio ver onder de target uit van 242 mio.
Omdat het grootste gedeelte van de onderschrijding voortkomt uit Corona zie ik nog geen reden om de kosten aan te passen.

De road-map van HG ziet er dus voor A&E als volgt uit.
2020 ontvangsten 590 mio uitgaven 485 mio operationele FCF 105 mio
2021 ontvangsten 675 mio uitgaven 520 mio operationele FCF 155 mio
2023 ontvangsten 895 mio uitgaven 600 mio operationele FCF 295 mio
2025 onyvangsten 1,180 mio uitgaven 695 mio operationele FCF 495 mio.

Met deze road-map voor ogen iis het duidelijk dat HG gaat voor zelfstandige voortzetting en niet geinteresseert is in een overname of het toelaten van een deelneming.

Van de operationele kas moeten alleen de tax en de investeringen nog betaald worden om aan te geven wat de aandeelhouders toekomen.

2020 105 mio x 0,80 (tax) - 40 mio (investeringen) = 45 mio geeft FCF pa 35 cent
2021 155 mio x 0,80 (tax) - 45 mio (investeringen) = 80 mio geeft FCF pa 60 cent
2023 295 mio x 0,80 (tax) - 50 mio (investeringen) = 185 mio geeft FCF pa 1,40 euro
2025 485 mio x 0,80 (tax) - 60 mio (investeringen) = 325 mio geeft FCF pa 2,50 euro

HG heeft geen trek in een overname en dat is alleszins te begrijpen indien je kijkt naar het spoorboekje dat voor hem ligt.
Hij heeft bij het afronden van 2021 al meer zekerheid of de door hem ingeplande bedragen voor ontvangsten en uitgaven te hoog dan wel te laag zijn ingeschat.

1, 5 jaar om het bewijs geleverd te krijgen of A&E inderdaad zo succesvol is als verondersteld valt voor iedereen te overzien.
boem!
0
De oppervlakkige lezer ziet een bedrijf in verval dat er maar niet in wil slagen om een hogere winst te boeken dan 30 mio per jaar en verwijten HG dat hij het bedrijf heeft opgegeten door hoge investeringen te plegen zonder tastbare bewijzen te leveren voor het nut van deze investeringen.
Sommigen gaan in hun negatieve benadering naar HG zover om hem uit te maken voor ordinaire dief.

Ik ben een 'fan" van HG en vindt dat hij een puik stukje ondernemersschap heeft laten zien door zich niet neer te leggen bij de grote aanval die Google heeft ingezet om TT kapot te maken maar TT opnieuw uit te vinden door de transitie in te zetten van BtC Hardware berijf naar BtB C&S bedrijf waarbij het oude bedrijf de centjes moest binnenhalen om die transitie te bekostigen.

Nu we aan de vooravond staan van de definitieve afrekening; de definitieve cijfers over 2020 en 2021 zullen het gelijk dan wel ongelijk aangeven welke visie de juiste blijkt te zijn ben ik erg benieuwd hoe de reactie zal zijn uit het kamp dat zijn ongelijk moet erkennen.

Voor mij is dat duidelijk indien blijkt dat alle inspanningen niet zullen leiden tot een potentie om jaarlijks enige euro''s aan aandeelhouders uit te keren zal ik mij oprecht excuseren voor de te roze bril die ik heb opgezet bij het analyseren van TT.

tatje
0
Wim Gille Q2 2019.
The second question, still related to D&A. You mentioned during the prepared remarks that the D&A profile post all the changes. So as of 2021, would amount to about EUR 75 million, but your CapEx is more closer to EUR 35 million. So should we just model for that gap between D&A and
CapEx in 2021 to close in a matter of 6 years? Is that the way to look at it or will that reduce in a step-by-step or in a quicker way?

Antwoord Taco.
Taco J. F. Titulaer - TomTom N.V. - Member of Management Board & CFO
Let me dive into the D&A questions. Indeed, as of 2021, we expect D&A to decline to EUR 75 million. CapEx this year is expected to be roughly EUR
35 million. If all things are equal, which never happens obviously, but then you could also say that CapEx is EUR 35 million in 2021. The gap between
these 2 will narrow, indeed, but not completely close because there is also something in between, related to IFRS 16, which is our lease liabilities
of EUR 15 million in total. So over time, our D&A will come down, but not completely to the EUR 35 million.

Taco had het over een blijvertje in D en A van rond de 50.

Nou Taco gezien de capex gaat het steeds minder worden.

Het nummer dat ik er voor zet is het nummer op de balans.

14 intangible assets
1/1 2020 360
Geen capex 1e HJ
A 266
Stand 31/12 2020 114

15 PPE
1/1 2020 28
capex 1e HJ 4
D als 2019 11
31/12 2020 21

15 Lease
We zien lease iets stijgen dus 14 D maken we 16 van.

14 other intangible assets
Nog 2021 en 2022 en weg.

15 PPE
geen capex meer in 2021 en eind 2022 ook weg.

16 Lease. zal aan D 16 worden en misschien 20

Geen capex meer en 14 en 15 drogen op.

Dus na 2023 uiterlijk zal D en A hoogstens de 20 van Lease zijn.

Dus de huidige D en A van 291 wordt vanaf 2023 nog D en A 20.

Bij Q2 2019 had Wim het over een capex van 35.
In 2020 is in het 1e HJ 4 miljoen aan capex geboekt, namenlijk 4 miljoen voor PPE.
terwijl taco het voor 2021 over 35 had aan capex met de woorden.
Taco: CapEx this year ( 2019 ) is expected to be roughly EUR 35 million. If all things are equal, which never happens obviously, but then you could also say that CapEx is EUR 35 million in 2021.

optimaliseren van de balans.
Slank - slanker - slankst


tatje
0
Kun je met FCF ook een balans optimaliseren.

Deze post is ook van invloed op de FCF.

Change in liabilities (excluding provisions)1 -51,315
1 Includes movements in the non-current portion of deferred revenue presented under non-current liabilities.

Trade payables 25,144 47,085
Lease liabilities 13,533 11,737
Provisions 8,389 8,274
Deferred revenue 143,081 152,939
Other contract related liabilities 18,150 26,745
Income taxes 14,500 14,701
Accruals and other liabilities 44,384 68,816
Total current liabilities 267,181 330,297

Is 63 verschil.
Bij Total non-current liabilities staat een toename van deferred van 12.
1 Includes movements in the non-current portion of deferred revenue presented under non-current liabilities

Juist 63 min 12 is 51.

Kom vaak bij fam met een zaak van rond de 2 miljoen omzet.
Omzet is door corona ingekakt, dus NOW, Tom Tom niet, antwoord hoort niet bij zaken doen.
Vermindering current liabilities stopgezet, Tom Tom niet.
Leveranciers bellen en geven uitstel van betaling. Tom Tom niet verminderd de post trade payables met 22.

Verminderd de post Other contract related liabilities met 8
Verminderd de post Accruals and other liabilities met 24.

Je kunt dus je FCF sturen.

Balans optimaliseren.
Slank - slanker - slankst.

Je hebt straks niets meer af te schrijven.

Je current liabilities, op wat trade payables en wat deferred na, zullen ook sterk verminderen en gaan ook richting de uitgang.

Boem heeft het ook ooit geschreven, welke posten op de balans overblijven :-)

Dat alles hoeft een overnemende partij dus niet meer te doen :-)
boem!
0
Ik denk dat TT graag een impairment zou nemen op de Goodwill ad 192 mo.

Het is namelijk vreemd dat het geactiveerde bedrag uit de overname van Tele-Atlas nu versneld wordt afgeschreven naar 0 terwijl het meerdere dat als Goodwill is geboekt nog altijd op 192 mio staat.

Voor de FCF waar TT nadrukkelijk op stuurt maakt het geen verschil daar het een non-cash gegeven is die enkel het eigen vermogen raakt maar het is wel vreemd dat een post die de waardering van de asset te boven ging nu nog wel op de balans is terug te vinden terwijl TT de assetwaarde als zodanig op 0 zet.
win some...
0
quote:

boem! schreef op 26 juli 2020 11:36:


Ik denk dat TT graag een impairment zou nemen op de Goodwill ad 192 mo.

Het is namelijk vreemd dat het geactiveerde bedrag uit de overname van Tele-Atlas nu versneld wordt afgeschreven naar 0 terwijl het meerdere dat als Goodwill is geboekt nog altijd op 192 mio staat.

Voor de FCF waar TT nadrukkelijk op stuurt maakt het geen verschil daar het een non-cash gegeven is die enkel het eigen vermogen raakt maar het is wel vreemd dat een post die de waardering van de asset te boven ging nu nog wel op de balans is terug te vinden terwijl TT de assetwaarde als zodanig op 0 zet.


Net zo vreemd was het afschrijven van het Consumer-deel van de TeleAtlas intangible assets naar 0. Juist dit onderdeel heeft afgelopen jaren een positieve EBIT gehad. Ten tijde van de afschrijving draaide Consumer weliswaar verlies, maar dit was te wijten aan het onderdeel Sports. Een onderdeel dat tijdens de overname van TeleAtlas nog niet eens bestond.

Boekhoudregels zijn blijkbaar niet eenduidig of worden in ieder geval niet consistent toegepast. Een kritische houding van de accountant heb ik ook nog niet kunnen bespeuren op dit vlak. Voor de belegger betekent dit dat het altijd maar weer afwachten is wat er bij de kwartaalcijfers voor verrassingen uit de hoge hoed worden getoverd.
boem!
0
Voor mij zit de eenduidigheid van de door TT toegepaste boekhoudregels erin dat men de focus legt op de FCF bij A&E op termijn, want door de toepassing van deferred bij A&E is de FCF niet direct af te lezen uit de gerapporteerde cijfers.
Dit mankement verdwijnt vanzelf op het moment dat de uit ficaal oogpunt gecreeerde voorziening van deferred zodanig gevuld is dat de vrijval in evenwicht komt met de opbouw.

Voor de belegger wordt het makkelijker om TT te beoordelen want daarvoor dien je slechts de gerapporteerde omzet te vervangen door de operationele omzet.
win some...
0
quote:

boem! schreef op 26 juli 2020 13:19:


Voor mij zit de eenduidigheid van de door TT toegepaste boekhoudregels erin dat men de focus legt op de FCF bij A&E op termijn, want door de toepassing van deferred bij A&E is de FCF niet direct af te lezen uit de gerapporteerde cijfers.
Dit mankement verdwijnt vanzelf op het moment dat de uit ficaal oogpunt gecreeerde voorziening van deferred zodanig gevuld is dat de vrijval in evenwicht komt met de opbouw.

Voor de belegger wordt het makkelijker om TT te beoordelen want daarvoor dien je slechts de gerapporteerde omzet te vervangen door de operationele omzet.Als de boekhoudregels enige ruimte bieden, dan wordt dit door bedrijven meestal gebruikt om de cijfers wat 'op te leuken'. Op het eerste gezicht lijken de resultaten dan iets positiever dan ze in werkelijkheid zijn. Het is niet zo moeilijk om de motivatie daarachter te zien.

TT is momenteel het enige bedrijf dat ik ken dat de ruimte die er binnen de boekhoudregels schijnt te bestaan, gebruikt om de cijfers te 'downplayen'. Op het eerste gezicht lijken de cijfers dan negatiever dan ze in werkelijkheid zijn. Wat zou de motivatie hierachter zijn?
boem!
0
marique
0
quote:

win some... schreef op 26 juli 2020 17:09:


[...]

Als de boekhoudregels enige ruimte bieden, dan wordt dit door bedrijven meestal gebruikt om de cijfers wat 'op te leuken'. Op het eerste gezicht lijken de resultaten dan iets positiever dan ze in werkelijkheid zijn. Het is niet zo moeilijk om de motivatie daarachter te zien.

TT is momenteel het enige bedrijf dat ik ken dat de ruimte die er binnen de boekhoudregels schijnt te bestaan, gebruikt om de cijfers te 'downplayen'. Op het eerste gezicht lijken de cijfers dan negatiever dan ze in werkelijkheid zijn. Wat zou de motivatie hierachter zijn?

Dat zgn downplayen is flauwekul. Zolang ik TT volg, dat is al vanaf 2005, zie ik dat handig gebruik wordt gemaakt van fiscale constructies. Geen winst? Dan ook geen winstbelasting. Zo simpel is dat.
Prangende vraag is of alle investeringen ooit eens rendement gaan opleveren. Met alle respect voor het diepgravende werk van @Boem! e.a. die een glorieuze toekomst voorzien, is mijn nuchtere conclusie dat TT een eeuwige belofte lijkt te zijn.

marique
0
quote:

ketchup schreef op 23 juli 2020 14:00:


(...)
en dat er dan ook nog forumleden schrijven dat de uitkering van Telematics een dividend uitkering is, dan ben je echt krankzinnig, we hebben daar allemaal 43% van onze aandelen voor ingeleverd.
(...)

Het doet er niet toe hoe je het wil noemen. Komt er eigenlijk op neer dat TT in één keer een forse aandeleninkoop heeft gedaan en de ingekochte aandelen meteen heeft ingetrokken.

Inkoopprijs conform de koers in die tijd.
Aandeelhouders die de afgedwongen prijs te laag vonden hadden alle tijd om zoveel aandelen in te kopen dat hun oorspronkelijke belang hetzelfde bleef.

Fair deal vind ik.
ketchup
1

Neen dat zie je verkeerd, want als TT die aandelen met de opbrengst van Telematics aan de markt gekocht had, dus als TT voor 750 mio eigen aandelen aan de beurs(markt) gekocht had, dan was het aandeel naar 15 euro plus, wellicht zelfs naar 20 euro gegaan en dat was absoluut NIET de bedoeling van de FFF en dan hadden de aandeelhouders zelf kunnen beslissen of ze aan die prijs wensten te verkopen

nu is het een synthetische share buy-back geweest op een fixed prijs, compleet ander verhaal qua uitkomst voor aandeelhouderswaarde.

daarbij hadden de FFF dan een zeer moeilijke beslissing moeten nemen, wil ik ook mee verkopen op deze windfall koers bij zulke inkoop , of wil ik controle houden, nu was deze gewetensvraag niet aan de orde.

niks fair deal.
ketchup
0

voor de rest 2e helft 2020 zonder verdere lockdowns gaat goed zijn voor TT
Automotive & consumer gaan beteren voor cijfers
Opex gaat omlaag
Enterprise gaat minder worden vanwege een zwakke $

uiteindelijk kan dit resulteren in een halvering van de adjusted EBIT van ( 113 mio ) naar (53 mio) - dat gaat positief ontvangen worden

marique
0
"compleet ander verhaal qua uitkomst voor aandeelhouderswaarde."

Je kan ook stellen dat dat dankzij die zuinige inkoopprijs TT heel veel cash heeft bespaard. Voor de nu zittende aandeelhouders is dat positieve aandeelhouderswaarde.

ketchup
0
Wat inkoopprijs, er is geen aandeel ingekocht, er heeft een forced share reduction plaats gevonden , shares for cash , zo kon niemand profiteren van een windfall profit en bleven alle onderlinge belangen en controles ongewijzigd

Dat was de hele opzet , maar goed dat was toen, we zitten nu in het heden en het herstel kan eindelijk omgezet worden naar betere hogere ondernemingswaarde
win some...
0
quote:

marique schreef op 26 juli 2020 18:49:


[...]
Dat zgn downplayen is flauwekul. Zolang ik TT volg, dat is al vanaf 2005, zie ik dat handig gebruik wordt gemaakt van fiscale constructies. Geen winst? Dan ook geen winstbelasting. Zo simpel is dat.
Prangende vraag is of alle investeringen ooit eens rendement gaan opleveren. Met alle respect voor het diepgravende werk van @Boem! e.a. die een glorieuze toekomst voorzien, is mijn nuchtere conclusie dat TT een eeuwige belofte lijkt te zijn.

Het ging hier over het versneld afschrijven van de TeleAtlas-assets in de commerciële jaarrekening. Dit heeft gevolgen voor de commerciële winst die wordt getoond. Voor zover ik weet leidt dit niet automatisch tot een aanpassing in de afschrijving volgens de fiscale jaarrekening en daarmee ook niet tot een aanpassing van de fiscale winst.

Iets anders is dat TT inderdaad nogal afkerig is van winstbelasting. Bij toenemende opbrengsten bestaat de neiging ook de investeringen te laten toenemen, zodat de winst beperkt blijft. Als grootaandeelhouder die zich door een meerderheid van de aandelen weet gesteund, voelt deze CEO niet de druk van de markt om in de nabije toekomst mooie winstcijfers te laten zien. Dat mag wat hem betreft wel naar de verdere toekomst worden verschoven. De vraag is wanneer die verre toekomst is en of de gewone aandeelhouders dan ook mee gaan profiteren.
boem!
0
De opmerkingen gemaakt door zowel @marique als @ketchup snijden beiden hout vwb de aandeleninkoop.
Beide gemaakte opmerkingen zijn waar:
@marique de aandelen zijn tegen de toenmalige marktwaarde in cash omgezet en boodt alle aandeelhouders de mogelijkheid zijn/haar relatieve belang in TT te vergroten.
De FFF hebben daar geen gebruik van gemaakt.
@ketchup indien de SBB op een normale wijze had plaatsgevonden door voor 750 mio aandelen uit de markt te halen was de koers waarschijnlijk verder opgelopen en was het belang van de FF tov het totaal zeker gewijzigd.

Dat de grootaandeelhouders daar niet voor hebben gekozen geeft aan dat zij een andere agenda hadden met deze synthetische share buy back tegen fixed price.
Door gebruik te maken van deze methode konden de FF hun ingebrachte extra kapitaal van 40 mio ten tijde van de emissie met 100% rendement terugkrijgen terwijl ook JdM rendement op kon schrijven bij zijn investering.
Voor de aandeelhouders die mee hebben gedaan met de emissie was dit een normale dividenduitbetaling die zij konden gebruiken om hun belang in het bedrijf te vergroten.
De FFF hebben dit dividend gewoon geaccepteerd en zagen hun kapitaalinjectie ten tijde van de emissie ad 40 mio uitbetaald worden tegen 80 mio.
Voor de aandeelhouders die NIET hebben meegedaan met de emissie was dit een non-event doordat men met het ontvangen bedrag slechts hun aandeel in de vermindering van de intrinsieke waarde(kas) ontving en er aan hun belang niets wijzigde.

De FF hebben besloten de extra kapitaalinjectie met 100% winst te gelde te maken en zijn daarmee terug bij hun aanvankelijke inbreng tegen 17,50 euro.
Ook het terugbrengen naar het "oude" aantal uitstaande aandelen( 125 mio) via de SBB van 2017 en de gestaakte SBB van 2020 geeft aan dat men de strijd om te bewijzen dat de investering in TT uiteindelijk lonend zal zijn met open vizier wenst aan te gaan.

Tot op heden staan zij nog op een verlies van 10 euro.

De indicatie tegen welke prijs zij eventueel bereid zijn hun aandelen vrijwillig in te leveren geeft een prijs aan van minimaal 35 euro indien je daarvoor het rendement gemaakt op hun tweede investering in TT als leidraad gebruikt.

Daarvoor dient TT dan wel "winstpotentie" te tonen.
Omdat de analisten voor een groot gedeelte deze "winstpotentie" laten zien bij het afgeven van hun targets geeft aan dat TT nog een lange weg te gaan heeft om daar de 35 euro op de borden te krijgen(huidige targetprijzen afgegeven door de analisten is nl 10 euro).

De commerciele rapportage uitgegeven door TT vertoont nogal wat mist.
Ten eerste is daar het door @win some terecht opgemerkte verschil tussen de commerciele jaarrekenig en de fiscale jaarrekening door net te doen of de afschrijving op Tele-Atlas nog niet heeft plaatsgevonden.
Daar dit verschil einde dit jaar verdwijnt verdient dit item niet meer dan een voetnoot.

Veel belangrijker is de toepassing van deferred revenue.
TT stelt zich terecht op het standpunt dat er een onderhoudsplicht bestaat op gedane leveringen.
Het is klip en klaar dat afnemers moeten kunnen beschikken over de beloofde functionaliteiten bij aankoop.
Indien daar gebreken in optreden zal TT dit moeten herstellen.
Dat TT daar in fiscaal opzicht de grens in opzoekt is acceptabel en vanuit cash=flow standpunt toe te juichen(tijdelijk voordeel door belastinguitstel).
Maar juist omdat het slechts een uitstel maar geen afstel betreft is het onvermijdelijk om tot een goed inzicht te komen in de feitelijke financiele prestatie van TT om de hoogte van deze "voorziening" te toetsen aan de werkelijk te schatten uitgaven mbt tot deze after-sales activiteit.

Deze after-sales activiteiten vinden nu ook plaats en de kosten verbonden aan die activiteiten worden normaal verantwoordt onder de Opex.
Hoe verhouden de gedane uitgaven mbt de aftersales activiteiten zich tot de opgevoerde voorziening is de prangende vraag.
Indien je de voorzienig beperkt tot de deferred long staat daar een bedrag voor in de boeken van 216k per 31 dec 2019.
Dit impliceert dat TT voor het jaar 2021 en de daarop volgende jaren een bedrag aan after-sales sctiviteiten nodig denkt te hebben van 216k voor leveringen uit 2019 en de jaren daarvoor.
Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te beseffen dat dit bedrag bezijden iedere realiteit ligt gegeven de totale uitgaven die op 450 mio uitkomen voor 2020 en dat zijn bedragen voor alle ontwikkelingen waarvan after-sales slechts een klein gedeelte uitmaakt.

Om dit euvel te elimineren zou je de deferred moeten vervangen door een bedrag dat dichter bij de werkelijke uitgaven van de aftersalesactiviteiten ligt.

Ik doe dat door de IFRS omzetten te vervangen door de operationele omzetten en een schatting te maken van de feitelijke aftersales kosten.
Omdat die kosten de 5% norm voor aftersales niet ver zullen overstijgen (voor geheel 2019 5% van 540 mio = 27 mio) laat ik die voorziening slechts een bijrol spelen en hecht daaraan slechts aanvullende waarde toe in het volgen van TT op basis van werkelijke ontvangsten en uitgaven.

Zoals jullie zien komt de waarheid wat de feitelijke ontwikkeling is bij TT eerder tot zijn recht indien je er op de manier naar kijkt zoals ik doe.

Ik zeg niet dat mijn manier de enig juiste is maar het is een manier van kijken naar een aandeel wat het dichtst in de buurt komt van de FCF die met het aandeel behaald "kan" worden.

En het is uiteindelijk de gerealiseerde FCF die borg moet staan voor houdbare dividenduitkeringen adn wel de waarde bij verkoop.
196 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 28 okt 2020 17:35
Koers 5,745
Verschil -0,190 (-3,20%)
Hoog 5,920
Laag 5,665
Volume 743.909
Volume gemiddeld 355.281
Volume gisteren 464.382