Flow Traders « Terug naar discussie overzicht

FT Inhoudelijk Draadje

892 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 » | Laatste
John Doe
0
quote:

Cato de jongere schreef op 7 maart 2022 17:54:

www.iex.nl/Artikel/741701/Slotcall-bi... Afgelopen vrijdag al de IEX beleggersdesk getipt en vanmorgen aan mij bevestigd per mail, maar nu ook openbaar:

"Ook Flow Traders sprokkelde weer een winstje bij elkaar. Wij zijn erg benieuwd hoe de financial geraakt wordt door het verwijderen van Russische aandelen uit tal van indices. De Beleggersdesk heeft hierover wat vragen uitstaan bij Flow Traders."
In het zelfde stukje iets verder wordt dit nog gezegd:

Flow Traders (+ 1,9%) doet het opnieuw koersmatig best aardig, maar het is onduidelijk wat er met de ETP's met daarin Russische aandelen speelt.
Cato de jongere
0
quote:

John Doe schreef op 7 maart 2022 18:14:

[...]

In het zelfde stukje iets verder wordt dit nog gezegd:

Flow Traders (+ 1,9%) doet het opnieuw koersmatig best aardig, maar het is onduidelijk wat er met de ETP's met daarin Russische aandelen speelt.

Er zit iets iig. Het zal geen gigantische/mega impact hebben, want als dat zo was dan hadden we dat allang gehoord. Het kan echter wel betekenen dat er een afschrijving dient plaats te vinden. Ik noem eens een bedrag, maximaal 10 miljoen. Dat kan wat betekenen voor de netto winstgevendheid dit kwartaal, die best nog eens tegen kan vallen.

Dat maakt dit aandeel op de huidige koers nog altijd een hold. Vanaf 37,5 zou het eventueel al richting een beperkte sell kunnen gaan. Het is echter zeker geen reden om nu maar alles te verkopen. Het is wel een reden om je positie minder ambitieus uit te breiden of zelfs af te schalen bij een verdere stijging.
John Doe
1
Ik maak me er geen zorgen over. Eerst is er veel verdiend daar. Daarna is de Russische handel weggevallen. Als ik nog niet in ft zou zitten zou ik dat met deze prijzen als nog doen.
John Doe
1
Uit het artikel van Daan W

Finally, the VIX has continued its steady climb amid record put purchases, and hit a level of 36, the highest in over a year. This is a level where traders traditionally expect it to signal a market bottom. If that fails to happen, a quick trip to 50 is almost guaranteed.

Vandaag is de vix boven de 36 gesloten.
Fartknock
0
[Modbreak IEX: Gelieve hier geen reclame te maken, bericht is bij dezen verwijderd.]
Fartknock
0
[Was geen reclame maar link naar het volgende artikel:]

Beursblik: Euronext kan weer veilige haven worden

De verhoogde volatiliteit op de aandelenmarkten, met hoge handelsvolumes, zal de komende maanden aanhouden, wat gunstig is voor Euronext, Deutsche Boerse en Flow Traders. Dat stelde UBS donderdag in een sectorrapport.

De twee beursbedrijven zullen zich bovendien mogelijk ontpoppen als veilige haven voor beleggers in een turbulente markt en kunnen dan een sterke koersontwikkeling laten zien, aldus de analisten.

De volatiliteit begon nadat de Europese Centrale Bank begin februari meer havikachtig werd over mogelijke renteverhogingen en liep sterk op door de Russische invasie in Oekraïne.

De analisten merken op dat de aandelen van Deutsche Boerse en Euronext aanvankelijk even hard daalden als de rest van de markt, zoals ook gebeurde aan het begin van de pandemie in februari en maart 2020. In de maanden daarna deden de beursbedrijven het respectievelijk 30 en 22 procent beter dan de markt.

UBS verwacht dat de volatiliteit gedurende het gehele tweede kwartaal verhoogd zal blijven, hoewel minder hoog dan de piek in maart, om in de tweede helft van het jaar te normaliseren. Met name voor de vastrentende producten zal de onzekerheid rond monetair beleid en inflatie zorgen voor veel handel, ongeacht hoe de oorlog in Oekraïne zich ontwikkelt.

Voor Flow Traders verhoogt UBS zijn winstverwachting het sterkst, met 20 procent, tegen 2 procent voor Euronext en 4 procent voor Deutsche Boerse.

Toch blijft Flow Traders op de verkooplijst staan bij de Zwitserse zakenbank, omdat het koersdoel van 24,00 euro ruim onder de huidige koers van rond de 30 euro ligt.

Euronext en Deutsche Boerse blijven op de kooplijst, met koersdoelen van 95,00 en 180,00 euro, wat respectievelijk 19 en 26 procent opwaartse potentieel biedt.
Cato de jongere
1
Wat een clowns bij UBS. Winstraming met 20% verhogen maar het koersdoel niet wijzigen.
[verwijderd]
1
Als CFO aan het kopen slaat is dat een gunstig teken!

executivefinance.nl/2021/09/flow-trad...
De Porscheknakker
3
Flow Traders ziet voldoende kansen en gaat meer kapitaal vrijmaken voor groei
Flow Traders speelt sinds 2015 een prominente rol in de portefeuille van Add Value Fund. De fintech onderneming
met inmiddels ruim 600 werknemers, waarvan 40% zich bezighoudt met technologie, is Europees marktleider als
liquiditeitsverschaffer van Exchange Traded Products (ETPs). Daarnaast heeft het in verschillende nichemarkten
een nummer 1 of top-3 positie in de wereld. Daarin concurreert het met grote Amerikaanse market makers zoals
Jane Street, Citadel, Jump Trading, DRW en Susquehanna.
Flow Traders vervult als authorised participant en liquidity provider een belangrijke rol in het financiële ecosysteem.
Door het continu afgeven van bied- en laatprijzen met hele kleine spreads kunnen particuliere en professionele
beleggers altijd, zowel op de beurs als buiten de beurs om, ETPs aan- en verkopen. Door de komst van Flow
Traders en andere marktpartijen zijn de bied-laatspreads van veel ETPs de afgelopen jaren enorm verkleind.
Daardoor zijn de kosten voor beleggers significant gedaald. De kracht van Flow Traders komt vooral naar boven
tijdens onrustige periodes op de beurs, zoals nu, wanneer liquiditeit op en buiten de beurs het hardst nodig is.
Flow Traders rapporteerde prima cijfers over het vierde kwartaal van 2021. Op basis van de netto handelsinkomsten
(€ 80 mln) was dit het op een na beste vierde kwartaal ooit. De onderneming handelde in Amerika in een
recordaantal ETP-producten (€ 202 miljard), waarmee de handel in deze producten voor het tweede kwartaal op rij hoger lag dan in Europa.
De Porscheknakker
2
Ondanks de hogere verhandelde waarde in Amerika werd daar slechts 10% van de totale netto handelsinkomsten
in het kwartaal behaald (€ 8,1 miljoen). De handelsinkomsten in deze zeer competitieve Amerikaanse markt zijn
erg volatiel en de marges zijn lager tijdens rustige periodes op de beurs. Daarnaast is Flow Traders bezig haar
marktpositie, nu slechts circa 2% marktaandeel, in Amerika sterk uit te breiden. Om marktaandeel te winnen wordt
er gehandeld tegen scherpere prijzen en dus lagere marges.
De resultaten in Amerika stelde de markt teleur en samen met een verlaging van de dividend pay-out ratio
reageerde de beurskoers negatief op de cijfers. Als lange termijn aandeelhouder kijken we echter met meer
interesse naar het grotere plaatje. Uit de begeleidende tekst van het management bleek dat de lange- en
middellange termijn groeitrends beter zijn dan ooit tevoren. Waarom zullen wij hieronder nader toelichten.
In 2021 groeide de voor Flow Traders belangrijke ETP-markt van een beheerd vermogen van € 6.422 miljard eind
2020 naar € 9.030 miljard eind 2021. De toename van ruim 40% was te danken aan koerswinsten en een record
aan netto instroom van nieuw kapitaal. Vergeleken met het volatiele COVID-jaar 2020 nam de totale verhandelde
waarde in ETPs toe met 5%. Met het fors hogere beheerd vermogen is in 2021 de basis gelegd voor een structurele
toename van de handel in ETPs. Immers, wanneer de volatiliteit op de financiële markten toeneemt zal dat de
omloopsnelheid van het totale beheerd vermogen doen stijgen waardoor de verhandelde waarde en de marges
weer zullen toenemen.

Marktleider Blackrock verwacht overigens dat het beheerd vermogen van de ETP-markt de komende jaren met
50% zal gaan groeien van € 9.000 miljard in 2021 naar € 13.500 miljard in 2025.
In de sterk groeiende ETP-markt wist Flow Traders ook verder te groeien, zo werd er een record aan ETP-waarde
verhandeld. Daarnaast wist het 25% meer tegenpartijen aan te sluiten, handelde het in meer verschillende ETPs
en op meer platformen. Het toegenomen aantal tegenpartijen, aangesloten platformen en ETP-producten vormen
een stevige basis voor goede resultaten voor de komende jaren.
De diversificatiestrategie van Flow Traders begint nu echt haar vruchten af te werpen; de nettowinst ligt in zowel
gunstige als minder gunstige marktomstandigheden veel hoger dan in het verleden (zie grafiek hieronder). Dit heeft
geresulteerd in hogere piek- en bodemwinsten. De recordwinst van 2020 (€ 422 mln) overtrof ruimschoots het
vorige record uit 2018 (€ 161 mln). En het minder goede jaar 2017 (€ 40 mln) overtrof weer ruimschoots 2012
(€ 28 mln). In 2021, een normaal tot goed jaar, realiseerde Flow Traders een nettowinst van € 115 mln.
De Porscheknakker
2
Doordat steeds meer institutionele beleggers cryptovaluta zijn gaan accepteren nam deze markt in 2021 een
enorme vlucht. De marktwaarde van alle cryptomunten bij elkaar steeg op het hoogtepunt tot bijna $ 3.000 miljard.
Er werden verschillende ETP-producten gelanceerd en Amerika zag de eerste Bitcoin future ETF gelanceerd
worden. Flow Traders is erbij gebaat dat steeds meer beleggers toegang hebben tot gereguleerde cryptoproducten.
In Europa is Flow Traders met een marktaandeel van circa 45% marktleider in crypto-ETPs.
Een ander speerpunt van de diversificatiestrategie van Flow Traders is de handel in obligaties, traditioneel nog een
‘ouderwetse markt’ die telefonisch verloopt via brokers en banken. In 2021 maakte Flow Traders flinke stappen
voorwaarts om deze markt binnen te treden. Zo werd Flow Traders in het derde kwartaal officieel
liquiditeitsverschaffer in meer dan 8.000 verschillende obligaties. In sommige segmenten van de obligatiehandel
wordt nu al meer dan 70% via verschillende platformen elektronisch verhandeld, wat een enorm voordeel is voor
fintech ondernemingen zoals Flow Traders. Het momentum van de elektronische obligatiehandel zal de komende
jaren significant toenemen. De handelsinkomsten uit obligaties leidde in het vierde kwartaal nog niet tot het
gewenste effect. De focus op het winnen van marktaandeel, de lage volatiliteit en de lage volumes speelde de
onderneming parten. Met de sterk oplopende rentes, grotere spreads en hogere volumes is het jaar 2022 in ieder geval goed begonnen.

Met de ingezette diversificatiestrategie maakt Flow Traders de afgelopen jaren een transformatie door, van een
market maker puur gericht op de ETP-markt naar een one-stop shop voor liquiditeit in verschillende asset classes
en onderliggende waardes. De traditionele key performance indicators geven dan ook een wat vertekend beeld
over de financiële prestaties van de onderneming. Door te kijken naar de totale verhandelde waarde inclusief nonETPs krijgen we een beter beeld. In onderstaande grafiek zien we dan ook een mooie opgaande trend van de verhandelde waarde. De revenue capture, een indicator voor de behaalde marge, blijft redelijk stabiel tussen de 0,45 en 0,60 basispunten met fors hogere marges tijdens gunstige marktomstandigheden zoals in 2018 en 2020.
De Porscheknakker
3
Een verassing was de verlaging van de dividend pay-out ratio van normaliter rond de 70% naar 51% van de winst
in 2021. Flow Traders ziet veel kansen en wil een groter gedeelte van de winst inhouden om het handelskapitaal
te verruimen. Wij juichen dit toe zolang Flow Traders hoge rendementen blijft behalen op hun handelskapitaal en
de nettowinst doet toenemen.
Wij zullen dan ook scherp in de gaten houden dat een hoger handelskapitaal ook daadwerkelijk leidt tot hogere
handelsresultaten. Wij verwachten dat dit een van de speerpunten zal zijn in de komende periode van de nieuwe
CFO, Mike Kuehnel. Als blijk van vertrouwen heeft hij recentelijk 25.000 aandelen Flow Traders aangekocht tegen
€ 31,77 per aandeel. Flow Traders heeft in ieder geval een sterk track record opgebouwd met een hoog rendement
op het handelskapitaal van tussen de 20% en 70%.
Met het aantreden van de nieuwe CFO kijkt Flow Traders ook naar de financiering van het handelskapitaal. Op dit
moment is dat grotendeels gefinancierd uit het eigen vermogen. Er wordt niet uitgesloten dat in de toekomst een
deel van het handelskapitaal gefinancierd zal gaan worden door het aantrekken van vreemd vermogen.

Flow Traders is nu zeer conservatief gefinancierd en heeft geen schulden. Concurrent Virtu heeft bijvoorbeeld wel schuld op de balans staan en is hierdoor in staat flexibeler in te spelen op veranderingen in de markt. Virtu had eind 2021 1,4x het brutobedrijfsresultaat (EBITDA) aan schuld op de balans staan en heeft daarmee bijna driekwart van haar handelskapitaal gefinancierd met vreemd vermogen.
Een ander vlak waarop de nieuwe CFO een prominente rol lijkt te spelen is in het promoten en actief sturen van
het hele ecosysteem rond ETPs, crypto’s en obligaties. Voor Flow Traders is het belangrijk dat het marktaandeel van elektronische handel (met name voor de obligatiemarkt) en de transparantie in de financiële markten toeneemt.
Flow Traders probeert dit actief te bevorderen door belangen te nemen in verschillende start-ups die nieuwe
handelsplatformen en technologieën creëren die zorgen voor betere en een snellere beschikbaarheid van
handelsdata in de markt. In 2021 investeerde Flow Traders een bedrag van € 5,4 miljoen in verschillende initiatieven .
De Porscheknakker
4
Flow Traders heeft naar onze mening een uitstekend jaar gehad, waarbij het dankzij een grotere schaal een steeds
belangrijkere rol in het financiële ecosysteem is gaan spelen. Met de diversificatiestrategie en de alsmaar groeiende
ETP-markt is de onderneming goed op weg om continu, zowel in gunstige als in minder gunstige
marktomstandigheden, haar verdiencapaciteit te vergroten en marktpositie te verbeteren.
Een lagere dividend pay-out ratio met als doel om meer in toekomstige groei te investeren kan dan ook alleen maar
als positief worden gezien. Daarom blijft Flow Traders een prominente rol spelen in onze portefeuille. Enerzijds
fungeert de participatie als defensieve waarde in neergaande markten. En anderzijds is de kwaliteitsonderneming
actief in een aantrekkelijke groeimarkt met hoge winstmarges en rendementen op het geïnvesteerd kapitaal.
Daarnaast blijft de waardering van het aandeel onzes inziens ver achter bij wat je mag verwachten van een ijzersterk
gefinancierde fintech onderneming die door de cycli heen een heel fraai track record heeft opgebouwd.
Sinds de beursgang in 2015 heeft Flow Traders in totaal € 14,50 per aandeel aan dividenden uitgekeerd, ofwel
bijna 50% van de huidige beurskoers. Ondanks dat Flow Traders haar dividend pay-out ratio heeft verlaagd naar
50%, is het dividendrendement van 4,4% op basis van het afgelopen jaar (totaal € 1,35 per aandeel) nog steeds
zeer aantrekkelijk.
Uitgaande van conservatieve aannames van een gemiddelde winstgevendheid van € 0,65 per aandeel per kwartaal,
verwachten wij dat in 2022 circa € 2,60 per aandeel wordt verdiend. Tegen de huidige beurskoers wordt daarmee
slechts 11,8x de genormaliseerde winst betaald. Uitgaande van een gemiddelde pay-out ratio van 50% bedraagt
het dividendrendement in dit scenario 4,2%.
beleggertje2020
0
Dank je wel Porsche Knakker voor deze toch wel zeer belangrijke info ! Ik zal hier weinig reageren en wie weet wordt dit draadje dadelijk zelfs nog beter gebruikt dan het draadje waar ik nu eenmaal graag op zit. Zoals beloofd hou ik mijn reacties op dit draadje extreen beperkt !
892 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 17 aug 2022 17:35
Koers 20,600
Verschil -0,560 (-2,65%)
Hoog 21,300
Laag 20,460
Volume 184.112
Volume gemiddeld 166.134
Volume gisteren 172.436

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront