Almunda Professionals (vh Novisource) « Terug naar discussie overzicht

Almunda Professionals 2022

138 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 » | Laatste
marcello106
0
Toelichting op agendapunt 10 Machtiging tot inkoop van aandelen
Aan de vergadering wordt voorgesteld om voor een periode van 18 maanden het bestuur te machtigen om maximaal 20 % van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in aandelen in te kopen.
Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de Vennootschap wordt gevraagd de Raad van Bestuur te machtigen om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot inkoop van aandelen voor een periode van 18 maanden, met dien verstande dat deze bevoegdheden beperkt zijn tot een inkoop van ten hoogste 20 % van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, op de dag van de verkrijging. De duur van de gevraagde machtiging vangt aan na goedkeuring van het voorgestelde besluit.
De aandelen kunnen worden verkregen ter beurze of onderhands tegen een prijs die moet liggen tussen het bedrag van de nominale waarde en een bedrag gelijk aan 110 % van de gemiddelde slotkoers aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. van de laatste vijf beursdagen vóór de verkrijging van de aandelen. Door het verlenen van deze machtiging is de Raad van Bestuur hiertoe tot 15 november 2023 bevoegd.
Almunda Professionals NV
Frank Lagerveld, CEO ir@almunda.nl
Max
0
Volgens mij een algemene mededeling? zijn weinig verhandelbare aandelen en zou deze inkoopbeleid zin hebben om ze bij de bestaande aandeelhouders vandaan te halen.
marcello106
0
quote:

Max schreef op 8 mei 2022 16:57:

Volgens mij een algemene mededeling? zijn weinig verhandelbare aandelen en zou deze inkoopbeleid zin hebben om ze bij de bestaande aandeelhouders vandaan te halen.
Nee, gewoon een agendapunt op de AvA. Normaal gesproken zijn inkoop en uitgifte van Max 20% een hamerstuk op een AvA.
Als ik me niet vergis ontbrak dit item vorig jaar op de AvA.

Inkoop van aandelen is natuurlijk per definitie van bestaande aandeelhouders. Of het zin heeft is afhankelijk van de koers. Als Almunda in staat is om tegen de huidige ongekend lage koers stukken in te kopen hoeft de winst over minder aandelen verdeeld te worden. Bovendien kunnen deze stukken in een later stadium, bijvoorbeeld als de koers significant hoger staat, weer aangewend worden om een overname mee te financieren.
Max
0
Inkoop op de markt zou op dit moment de juiste keuze zijn , want na goede cijfers en goede vooruitzichten blijft de koers ver achter.
marcello106
1
In de zorg lijkt het niet de plotselinge groei van de vraag te zijn, maar vooral een verschuiving van loondienst naar zelfstandige arbeid, met een aanhoudende trend in de toename van het aantal zelfstandigen in de zorg, zowel verpleegkundigen als thuiszorg.’

www.kvk.nl/over-kvk/media-en-pers/nie...
Max
0
Volgende week AVA en een mooi moment voor een standpunt van meerwaarde in het aandeel.
marcello106
0
quote:

Max schreef op 14 juni 2022 23:08:

Morgen AVA en benieuwd of er nieuws uit komt
Ten aanzien van de gang van zaken meldt Almunda het volgende. Zoals aangegeven bij de publicatie van de jaarcijfers 2021 op 29 april 2022 voelt Novisource de effecten van krapte op de arbeidsmarkt. Dat heeft tot gevolg dat het aantal professionals in het eerste kwartaal per saldo niet is gegroeid. De inspanningen zijn erop gericht om in de tweede jaarhelft wel te groeien in aantal professionals. In het eerste kwartaal werd door Novisource een tevredenstellend resultaat gerealiseerd.

Sinds begin 2022 maakt ook PIDZ (platform voor zorgprofessionals) deel uit van Almunda. Almunda houdt 80 procent van de aandelen. PIDZ heeft zich in de eerste drie maanden van 2022 goed ontwikkeld en het groeipad voortgezet.
Bij de publicatie van de jaarcijfers 2021 sprak Almunda de verwachting uit dat de omzet en EBITDA in 2022 zeer sterk zouden toenemen. Die verwachting wordt onverminderd gehandhaafd.

prod1-plate-attachments.s3.amazonaws....
Max
0
Benieuwd hoe ze aan extra personeel gaan komen , maar mooi van de resultaten ontwikkelingen , alleen de koersontwikkeling is erg stroperig.
Maar als het dividend op termijn stijgende is zullen er meer investeerders een belang nemen en met een lage free float maakt ruimte omhoog.
marcello106
0
Outperformance Value8 in eerste halfjaar
Investeringsmaatschappij Value8 heeft in het eerste halfjaar 2022 relatief goed gepresteerd.

Het eigen vermogen per aandeel bedroeg eind juni 8,91 euro per aandeel. Gecorrigeerd voor dividend is dat 6,1 procent hoger dan eind juni 2021 en 2,6 procent lager dan ultimo 2021.

De investeringsmaatschappij stelt daarmee over beide tijdvakken beter te presteren dan de AEX index. Die relatieve outperformance is volgens Value8 te danken aan de sectorskeuze (onder andere gezondheidszorg) en de goede ontwikkeling van de bedrijven in portefeuille.

De grootste vier belangen van Value8 - Renewi, Kersten, Ctac en Almunda Professionals - hebben zich in het eerste halfjaar operationeel goed ontwikkeld.

Vanwege de afhankelijkheid van het beurssentiment – 64,5 procent van de portefeuille van Value8 is beursgenoteerd – waagt de investeerde zich niet aan een prognose voor heel 2022. Wel stelt Value8: “Wij hebben veel vertrouwen in de groeikansen van onze bedrijven en blijven ons inzetten voor een voortzetting van het lange-termijngroeipad.”
Max
0
Duidelijk in een stijgende trend beland na super cijfers van de uitzendbranche , te kort aan mensen blijft en marges gaan verder omhoog.

1,50 richting cijfers wellicht
Pitmans
0
Melding van 14/7, pas recent in het register gemeld.
Per saldo 168869 stukken A er bij + 548868 stukken B. Zal gaan om dividendstukken, conform :

Persbericht
Uitvoering Dividendbesluit
Amsterdam, dinsdag, 21 juni 2022
Conform het besluit in de aandeelhoudersvergadering van 15 juni 2022 zal Almunda Professionals
NV een dividend uitkeren van 0,05 euro per gewoon aandeel, naar keuze in contanten of in
aandelen. De verhouding is vastgesteld op 1 nieuw aandeel op 23 bestaande aandelen. Het aandeel
Almunda (ISIN: NL0010696704) zal op 23 juni 2022 ex-dividend noteren, de record date is 24 juni
2022 en de keuzeperiode start op 27 juni 2022 en eindigt op 11 juli 2022. Het dividend zal
betaalbaar zijn per 14 juli 2022. Op de betaling van dividend in contanten wordt 15%
dividendbelasting ingehouden, op de uitkering in aandelen wordt geen dividendbelasting inhouden.
Almunda Professionals N.V.
Frank Lagerveld, CEO
info@almunda.nl
Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.
prod1-plate-attachments.s3.amazonaws....

Almunda Professionals N.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register geplaatst kapitaal uitgevende ondernemingen. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

Datum meldingsplicht 14 jul 2022 Uitgevende instelling Almunda Professionals N.V. Inschrijving handelsregister 20060872 Plaats Nieuwegein

Totale kapitaalverdeling
Maand Totaal geplaatst kapitaal Totaal aantal stemmen
1.840.140,30 EUR 18.401.403,00
Vorige melding
Soort aandeel ISIN Nominale waarde Aantal geplaatst Aantal stemmen per aandeel Aantal gecertificeerd
Aandelen A 0,10 3.700.000 1,00 0
Aandelen B NL0009127547 0,10 13.983.666 1,00 0
Nieuwe melding
Soort aandeel ISIN Nominale waarde Aantal geplaatst Aantal stemmen per aandeel Aantal gecertificeerd
Aandelen A geen ISIN 0,10 3.868.869 1,00 0
Aandelen B NL0009127547 0,10 14.532.534 1,00 0
marcello106
0
quote:

Max schreef op 29 juli 2022 08:56:

Duidelijk in een stijgende trend beland na super cijfers van de uitzendbranche , te kort aan mensen blijft en marges gaan verder omhoog.

1,50 richting cijfers wellicht
In alle sectoren is te zien dat de groei aan zzp’ers doorzet. Met absolute uitschieters in de zorg, techniek en bouw, zo blijkt uit een analyse van de Volkskrant. In de eerste helft van 2022 stopten er weliswaar relatief veel eenmanszaken, maar er startten nog steeds meer eenpitters dan er de brui aan gaven. Veel van die nieuwe ondernemers vinden werk via een bemiddelingsplatform.
marcello106
0
Acquisitie PIDZ draagt belangrijk bij
Sterke groei voor Almunda in eerste halfjaar
Amsterdam, woensdag, 31 augustus 2022
Almunda Professionals N.V. is in het eerste halfjaar 2022 sterk gegroeid. Begin 2022 heeft Almunda een meerderheidsbelang genomen in PIDZ, het platform dat opdrachtgevers en zelfstandige professionals in de zorg met elkaar verbindt. Het belang in PIDZ bedraagt thans 80 procent; de resultaten van PIDZ zijn in het eerste kwartaal voor 60 procent en in het tweede kwartaal (na contractuele koopprijscorrectie) voor 80 procent meegenomen.
Omzet en winst stijgen meer dan 80 procent
De omzet van Almunda Professionals steeg in het eerste halfjaar van 6,90 naar 12,91 miljoen euro, een stijging van 87 procent. De autonome omzetgroei van Almunda bedroeg 7 procent. De winst voor belasting nam met 83 procent toe van 0,78 tot 1,43 miljoen euro. De nettowinst steeg met 85 procent van 0,61 naar 1,13 miljoen euro. De nettowinst toekomend aan aandeelhouders Almunda steeg van 0,61 naar 0,94 miljoen euro, een stijging van 54 procent.
De overname van het belang in PIDZ is gedeeltelijk gefinancierd met de uitgifte van nieuwe aandelen. Daardoor is het aantal uitstaande aandelen Almunda toegenomen van 11,75 tot 17,70 miljoen stuks. De winst per aandeel na amortisatie kwam uit op 5,3 eurocent per aandeel, fractioneel hoger dan de 5,2 eurocent winst per aandeel over de eerste helft van 2021. De winst per aandeel voor amortisatie steeg wel aanzienlijk, namelijk van 5,4 in de eerste helft van 2021 tot 11,4 eurocent per aandeel in de eerste helft van 2022.
Ook de vermogenspositie werd versterkt. Het aan aandeelhouders toekomende eigen vermogen verdubbelde en steeg in de eerste zes maanden van 2022 van 5,77 miljoen euro naar 11,74 miljoen euro.
PIDZ groeimotor in eerste jaarhelft
De activiteiten binnen Almunda – Novisource en PIDZ – lieten een verschillende dynamiek zien. Novisource was niet in staat om de goede resultaten van het eerste halfjaar 2021 vast te houden. De omzet daalde met 10,6 procent tot 6,2 miljoen euro en de EBITDA daalde met 13,8 procent tot 0,82 miljoen euro. Novisource staat voor de uitdaging om in een krappe arbeidsmarkt nieuwe professionals aan te trekken om zo in aantal professionals te kunnen groeien en aan de vraag uit de markt te kunnen voldoen.
PIDZ boekte in het eerste halfjaar forse groei. Steeds meer zorginstellingen maken gebruik van de diensten van PIDZ om vacatures tijdelijk in te vullen of om piekbelasting en vakanties van medewerkers op te vangen. Bij zorgmedewerkers blijft de wens om als zelfstandig professional te werken toenemen. De omzet van PIDZ steeg in de eerste zes maanden met 30,5 procent tot 6,7 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg met 27,1 procent tot 2,7 miljoen euro.
Verwachtingen tweede helft 2022: voortzetting sterke groei
Almunda verwacht de sterke groei van omzet en resultaat in de tweede helft van 2022 voort te zetten. Novisource pleegt extra inspanningen op recruitment gebied om groei van het aantal professionals te bewerkstelligen. PIDZ verwacht de gezonde groei van het eerste halfjaar voort te zetten. Op basis daarvan verwacht Almunda Professionals over geheel 2022 uitstekende resultaten te kunnen boeken, waarbij – afgezien van eventuele buitengewone lasten - de resultaten van het eerste halfjaar in het tweede halfjaar 2022 naar verwachting kunnen worden geëvenaard.
Voorts bekijkt Almunda de mogelijkheden om een nieuwe “vertical” toe te voegen. Indien Almunda in dat kader een acquisitie pleegt, zou dat met een kleine emissie (minder dan 10 procent van het geplaatste aandelenkapitaal) gepaard kunnen gaan.
Almunda Professionals N.V. Frank Lagerveld, CEO info@almunda.nl
* op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast
** Almunda verwacht de volledige halfjaarcijfers op 7 september a.s. te kunnen publiceren op haar website www.almunda.nl
marcello106
0
quote:

marcello106 schreef op 31 augustus 2022 10:42:

De winst per aandeel na amortisatie kwam uit op 5,3 eurocent per aandeel, fractioneel hoger dan de 5,2 eurocent winst per aandeel over de eerste helft van 2021. De winst per aandeel voor amortisatie steeg wel aanzienlijk, namelijk van 5,4 in de eerste helft van 2021 tot 11,4 eurocent per aandeel in de eerste helft van 2022.

Volgens mij schrijft Almunda af op goodwill PIDZ.
138 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 11 jul 2024 12:46
Koers 1,280
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 0,000
Laag 0,000
Volume 0
Volume gemiddeld 634
Volume gisteren 1.301

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront