Aegon » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Aegon

AEX:AGN, NL0000303709
3,874 17:29
-0,049 ( -1,24% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet
Operationele kosten 3.685,003.583,003.099,003.444,00
Afschrijvingen 1.405,001.296,00865,001.383,00
BedrijfsResultaat 1.166,001.152,002.828,001.289,00
Resultaat voor belastingen 754,00805,002.393,00782,00
Belastingen 134,00219,0032,0037,00
CashFlow -1.256,001.776,00-124,00-2.316,00
Nettowinst 619,00586,002.361,00744,00

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa 417.489,00425.935,00396.291,00393.031,00
Gewoon kapitaal 27.732,0024.710,0024.366,0022.864,00
Preferent kapitaal 18.085,1516.578,8514.387,8512.567,32
Aandeel van derden 9,0023,0020,0022,00
Groepsvermogen 27.741,0024.733,0024.386,0022.886,00
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 417.489,00425.935,00396.291,00393.031,00

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 31.53029.38028.31826.543
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 2.732.0602.659.5702.659.5702.680.670
Winst per aandeel 0,230,220,890,28
Dividend per aandeel 0,250,260,270,29
Cashflow per aandeel 0,331,250,210,19
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 22,7423,765,9714,57
Dividend rendement (%) 4,784,975,087,11
Rendement eigen vermogen (%) 2,232,379,693,25
Koers einde boekjaar 5,235,235,324,08