Rabobank Certificaat « Terug naar discussie overzicht

Forum Rabobank Certificaat geopend

8.910 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 442 443 444 445 446 » | Laatste
[verwijderd]
0
Wel bijzonder... volg bovenstaande discussie met vragen enzo...
Blijkt op deze website al in nov.2016 de antwoorden te staan (artikel Rabobank Certificaten: 12 + 1 vragen).

" 10. Wat als Rabobank de rente niet kan betalen?
De certificaten zijn diep achtergesteld en eeuwigdurend. U kunt dan helemaal achteraan sluiten in de rij, net als aandeelhouders bij een beursgenoteerd bedrijf. De Rabobank kan altijd (!!) besluiten om de rente niet, of slechts gedeeltelijk te betalen. U hebt achteraf ook geen recht op die niet uitbetaalde rentevergoeding (non-cumulatief heet dat).
Ook (!!) DNB kan een stok in het wiel steken door de Rabobank te verbieden rente uit te betalen, als het dat niet verstandig vindt. "

Duidelijk verhaal... niets nieuws dus !
Laten we ook niet vergeten dat door het niet uitkeren, het vermogen wordt versterkt en dat dat de koers ten goede komt... zoals een collega van mij zei 'uitkering is (anders) sigaar uit eigen doos'.
Stabiele factor
0
Die oude Rabo commercials, voelt nu aan als "Van Kooten en de Bie' en/of Jiskefet materiaal.

Freakertje, hoop dat ik je vraag met plezier beantwoord heb!

[verwijderd]
1
quote:

Stabiele factor schreef op 2 april 2020 13:54:

[...]

Voor iemand die niets beweert doe je er best lang over.
Dat is een andere posting dan mijn tweede. In die tweede beweerde ik niet primair iets maar stelde ik primair een vraag. Dáár ging het over.

Wat ik in die eerste posting beschreef was mijn persoonlijke analyse van de situatie. Daar mag je het wel of niet mee eens zijn maar reageer dan graag wel inhoudelijk en degelijk beargumenteerd.

Met wat je hier boven zei leverde je niet echt een zinvolle bijdrage hier. Door dat soort one-liners loopt een forum zo snel vol dat er niet meer doorheen te komen is en dat veroorzaakt dan weer een self fulfilling prophecy dat mensen steeds dezelfde vragen of opmerkingen wel moeten stellen en maken.

Enige zelfbeheersing in het posten en niet meteen elke losse gedachte hier neerschrijven zou daar zeer behulpzaam bij zijn.

Het valt me ook op dat een deel van de mensen hier continueert in een formalistische 'oude' kijk op de ledencertificaten waarbij men de exceptionele omstandigheden die de Coronapandemie hieraan heeft toegevoegd volledig lijkt te negeren.

Die oude wereld bestaat niet meer. Dit is een volstrekt andere realiteit waarbij ook een volstrekt andere behandeling van een veelheid aan onderwerpen het gevolg zal moeten zijn. Dat aspect systematisch niet meenemen in de discussie getuigt m.i. van een gebrek aan realiteitszin en draagt ook weinig bij aan een constructieve discussie. Die formalistische kijk zie ik nu al meermaals herhaald worden. De wereld waarin dat als enige argument kon gelden bestaat helemaal niet meer.
bdj
0
quote:

Stabiele factor schreef op 2 april 2020 13:00:

[...]

De Rabo houdt nadrukkelijk een voorbehoud inzake alles. Dus of en zo ja hoeveel dividend er uit gekeerd gaat worden,
ik weet niet of dat een tikfoutje is maar dividend is juist wat het niet is.
Stabiele factor
0
quote:

bdj schreef op 2 april 2020 14:50:

[...]

ik weet niet of dat een tikfoutje is maar dividend is juist wat het niet is.

Klopt.
Stabiele factor
0
quote:

Publicist schreef op 2 april 2020 14:37:

[...]

Dat is een andere posting dan mijn tweede. In die tweede beweerde ik niet primair iets maar stelde ik primair een vraag. Dáár ging het over.

Wat ik in die eerste posting beschreef was mijn persoonlijke analyse van de situatie. Daar mag je het wel of niet mee eens zijn maar reageer dan graag wel inhoudelijk en degelijk beargumenteerd.

Met wat je hier boven zei leverde je niet echt een zinvolle bijdrage hier. Door dat soort one-liners loopt een forum zo snel vol dat er niet meer doorheen te komen is en dat veroorzaakt dan weer een self fulfilling prophecy dat mensen steeds dezelfde vragen of opmerkingen wel moeten stellen en maken.

Enige zelfbeheersing in het posten en niet meteen elke losse gedachte hier neerschrijven zou daar zeer behulpzaam bij zijn.

Het valt me ook op dat een deel van de mensen hier continueert in een formalistische 'oude' kijk op de ledencertificaten waarbij men de exceptionele omstandigheden die de Coronapandemie hieraan heeft toegevoegd volledig lijkt te negeren.

Die oude wereld bestaat niet meer. Dit is een volstrekt andere realiteit waarbij ook een volstrekt andere behandeling van een veelheid aan onderwerpen het gevolg zal moeten zijn. Dat aspect systematisch niet meenemen in de discussie getuigt m.i. van een gebrek aan realiteitszin en draagt ook weinig bij aan een constructieve discussie. Die formalistische kijk zie ik nu al meermaals herhaald worden. De wereld waarin dat als enige argument kon gelden bestaat helemaal niet meer.

Uiteraard is een oneliner goedkoop en makkelijk om te reageren. Het gaat echter om de gedachte erachter. Eerst som je puntsgewijs op waarom de Rabobank op vele punten fout zit en vervolgens een vraag in de trant van: 'maar hoe zit het eigenlijk?'. Ik kon discussietechnisch een eind met je eerste post meekomen maar met je tweede post haalde je de eerste onderuit.

Zijdelings, het is uiteraard niet zo raar dat de 'oude' kijk latent aanwezig is. Dat komt door de tijdlijn van alles. Indien de ledencertificaten op enigerlei wijze gestopt waren en een compleet nieuw en ander product gestart was, zou dat in ieder geval qua sentiment een andere discussie met zich meegebracht hebben. Waar ik het wel mee eens ben is dat sentiment op zich uiteraard niets waard kan zijn, of misplaatst is etc. etc.
shaai
0
quote:

matad schreef op 2 april 2020 12:10:

[...]

Sorry dat is niet mijn punt.
Er staat immers ook niets in de voorwaarden van de Rabo dat ze mijn rente mogen gebruiken om aan andere personen/bedrijven uit te betalen mocht er Corona komen. Ze maken een winst van 2,2 miljard en ik heb half maart aan de verkopende partij rente betaald waar ik naar kan fluiten. Wat de Rabo doet is gewoon boefachtig.
Ik werd afgelopen dagen nog gebeld door mijn accountmanager dat de aflossing van onze bedrijfsleningen en mijn privéleningen eventueel zes maanden opgeschort konden worden. Toen ik vroeg of dat renteloos was viel het gesprek dood.
Hypocrieten.Bah.

Groet.
er staat wel in de voorwaarden dat ze de vergoeding mogen stoppen, overslaan, verhogen verlagen etc etc, allemaal zomaar en discretionair. Dat hebben ze gedaan. Wat ze daarna ermee doen, is hun pakkie an.
[verwijderd]
0
quote:

Stabiele factor schreef op 2 april 2020 15:10:

[...]

Uiteraard is een oneliner goedkoop en makkelijk om te reageren. Het gaat echter om de gedachte erachter. Eerst som je puntsgewijs op waarom de Rabobank op vele punten fout zit en vervolgens een vraag in de trant van: 'maar hoe zit het eigenlijk?'. Ik kon discussietechnisch een eind met je eerste post meekomen maar met je tweede post haalde je de eerste onderuit.

Zijdelings, het is uiteraard niet zo raar dat de 'oude' kijk latent aanwezig is. Dat komt door de tijdlijn van alles. Indien de ledencertificaten op enigerlei wijze gestopt waren en een compleet nieuw en ander product gestart was, zou dat in ieder geval qua sentiment een andere discussie met zich meegebracht hebben. Waar ik het wel mee eens ben is dat sentiment op zich uiteraard niets waard kan zijn, of misplaatst is etc. etc.
Daarom waren het ook twee postings. Ik weet ook niet alles en daarom stelde ik apart die vraag. Daarmee geef ik juist aan dat ik dat (nog) niet weet. Over iets niet weten hoeft niemand zich te schamen (van vragen word je wijs) en het doet niets af aan de al dan niet inhoudelijke waarde van mijn eerste posting. Die dient gewoon puur op de eigen inhoud beoordeeld te worden.

Ik heb de indruk dat je mijn verwijzing naar de 'oude' kijk interpreteerde als verwijzend naar de periode van de oorspronkelijke introductie van de certificaten toen het risicoprofiel heel anders was dan later. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel daarmee de houding van: "Het zijn nu eenmaal zwaar achtergestelde stukken en je wist waar je aan begon". Dát vind ik veel te simpel gesteld nu de wereld totaal veranderd is door de Coronapandemie.

Nu wordt nl. door een financieel nog gezonde bank een middel ingezet dat in redelijkheid alleen was bedoeld om in te zetten bij een bank in zeer zwaar weer. En in mijn eerste posting gaf ik de redenen en alternatieven aan die de noodzaak hiervan nóg veel kleiner zouden kunnen maken. Ik geef daar juist ook aan dat de banken onterecht extra risico's wordt opgedrongen die naar mijn mening door ons allemaal, dus de staat, gedragen dienen te worden.

Ik probeerde daar redelijk, constructief en probleemoplossend zowel kritiek als suggesties te leveren. Ik denk dat we met die benadering de meeste winst kunnen behalen bij het oplossen van de veelheid aan problemen die onze overheid (en die van de meeste landen buiten China, Hong Kong, Singapore, Zuid Korea en misschien nog een paar andere) heeft laten ontstaan door volstrekt inadequaat beleid te voeren inzake deze Coronapandemie.

En ja. Dat is nou een onderwerp waar ik wél bovengemiddeld geïnformeerd over kan meepraten en dus over kan oordelen. Simpel gezegd. Als ik (of anderen met mijn achtergrond) Minister President van Nederland was geweest dan was het nooit zover gekomen en zouden heel veel doden voorkomen zijn. Maar dat is hier min of meer off-topic, alhoewel het zó ontzettend belangrijk is dat het eigenlijk overal als on-topic zou moeten worden beschouwd.
Highsand
0
quote:

Publicist schreef op 2 april 2020 12:05:

Naast de al genoemde hiaten in de argumentatie van de Rabobank wat betreft het feit dat de hoogte van de vergoeding niet is gekoppeld aan de winst van de Rabobank, wat een typisch kenmerk is van dividenduitkering op aandelen, zijn er nog andere punten waar men overheen heeft gekeken lijkt het. Ook dat het slechts een advies was en geen bindende instructie was al genoegzaam gemeld. Dit is eigenlijk een instrument dat de Rabobank alleen in redelijkheid verwacht mag worden in te zetten als de bank in zeer zwaar weer zit dan wel op omvallen staat. De Rabobank verkeert absoluut niet in die situatie en heeft elke stresstest doorstaan. Dat is ook al gemeld.

1.
Wat men doet is geld weghalen bij een in principe willekeurige groep Nederlanders om die te kunnen gebruiken voor financiële hulp aan een in principe even willekeurige andere groep.

Deze pandemie is anders dan alles wat we tot nu toe hebben meegemaakt. Daarbij kunnen de tot op heden gangbare handelswijzen niet meer onverkort worden toegepast. Dit vereist specifiek voor deze pandemie gemaakt beleid.

De financiële schade zal door de hele wereld moeten worden gedragen, waarbij het dan wel zo redelijk is dat de sterkste schouders meer van die lasten zullen dragen.

Het verstrekken van extra steunleningen die mogelijk een hoger risico hebben dan men normaal acceptabel zou vinden zal men willen doen omdat iedereen geholpen moet worden om deze financiële storm te kunnen overleven zodat, als er eenmaal een vaccin is waardoor het normale leven weer hervat kan worden, men dan nog in een situatie verkeert om die normale economie ook daadwerkelijk weer te kúnnen hervatten. Volkomen logisch en rationeel.

Het is echter niet redelijk om deze extra risico's bij de banken neer te leggen. Wij moeten het als volledige bevolking doen. Die bevolking wordt vertegenwoordigd door de staat. De staat moet dat risico dus dragen en dat niet afwentelen op de banken.

Voor deze extra, mogelijk extra risicovolle, specifieke steunleningen gerelateerd aan de Coronapandemie zou de staat zich dus garant behoren te stellen. De staat heeft dan ook weer middelen tot haar beschikking om de kosten daarvan te dragen. Daar ga ik nu niet verder op in. De banken zouden in dezen dan eigenlijk ook niet veel meer dan een doorgeefluik moeten zijn en geen risicodragers.

2.
Men lijkt over het hoofd te hebben gezien dat zich onder de groep particuliere beleggers ook wel eens mensen zouden kunnen zitten die zelf ook financieel geschaad zijn door deze pandemie en het rendement op hun beleggingen hard nodig kunnen hebben om die schade te reduceren. Deze mensen kunnen net zo goed behoren tot de groep mensen die financiële hulp nodig kunnen hebben. Door deze maatregel worden hún problemen vergroot om de problemen bij andere mensen te verkleinen. Een gat vullen door een nieuwe kuil te graven is géén zinvolle actie.

3.
De particuliere belegger kan behoorlijk vermogend zijn maar er zijn er genoeg die dat niet zijn en hun zuur verdiende spaarcentjes zo goed mogelijk proberen te benutten om een bescheiden inkomen iets aan te vullen. Die groep op deze manier treffen is simpelweg onethisch.

4.
Het kan dat de Rabobank iets heeft gedaan wat ze helemaal niet hadden gemogen, al was het maar volgens het altijd wettelijke geldende principe van 'redelijkheid en billijkheid'. Dan dient het dus volledig te worden teruggedraaid. De Autoriteit Financiële Markten dient dit dan ook zo spoedig mogelijk zéér grondig op alle aspecten te onderzoeken en er een reactie over te geven.

5.
Er had op zijn minst overwogen moeten worden om onderscheid te maken tussen institutionele beleggers en particuliere beleggers. Ik heb geen inzicht in hoeveel procent van de Ledencertificaten in bezit zijn bij die twee groepen. Het is niet onmogelijk dat het grootste deel bij die institutionele beleggers in hun portefeuille zit. Natuurlijk hebben die ook problemen door de pandemie maar daar zijn ook weer andere oplossingen voor te bedenken. Zoals ik al zei vereist deze pandemie zo nodig volledig nieuw op maat gesneden beleid.

Het zou echter een optie kunnen zijn om de vergoeding alleen op te schorten voor de institutionele beleggers en niet voor de particuliere beleggers. Je zou eventueel nog verder kunnen gaan door onderscheid te maken m.b.t. de hoogte van het belegd vermogen (totaal en/of in ledencertificaten). Ik zei al dat de sterkere schouders meer van de lasten van deze pandemie behoren te dragen. Die financieel sterkeren kunnen die vergoeding in de meeste gevallen probleemloos missen. De kleinere beleger in certificaten hééft het mogelijk al financieel moeilijker door de pandemiecrisis en behoort juist tot de groep die gesteund behoort te worden.

Het IS allemaal niet zo simpel Rabobank!

Mochten nuanceringen zoals bij punt 5 beschreven in het huidige wettelijke kader niet toegelaten zouden zijn dan is het simpel. Zoals gezegd is voor deze crisis maatwerk nodig. Daar heb je dan dus noodwetten voor waarmee voor bepaalde situaties en tijdsduren afwijkingen van de reguliere wetgeving mogelijk kunnen worden gemaakt. Daar zijn ze voor en zo doe je dat als je adequaat wilt besturen als overheid.

Je moet het ook weer niet ingewikkelder maken dan het is:
1) Bedrijfsrisico
2) Beleggersrisico
3) Beleggersrisico
4) Dit zal zeker onderzocht worden. We wachten de uitkomst af.
5) Praktisch onuitvoerbaar....ook niet met aangepaste wetgeving. Beleggers opereren vanuit de gehele wereld.

Je bijdrage is geschreven vanuit jouw wereldbeeld. Ik ben je dankbaar dat je daar een inkijkje in hebt gegeven.
Stabiele factor
0
Beste Publicist, je bent, net als ik trouwens, net lid van dit forum.

We roeptoeteren allebei maar wat. Jij ook met je punten wat er allemaal aan schort, inclusief noodwetgevingen etc.

De huidige realiteit is goed verwoord door een ander: er staat wel in de voorwaarden dat ze de vergoeding mogen stoppen, overslaan, verhogen verlagen etc etc, allemaal zomaar en discretionair. Dat hebben ze gedaan. Wat ze daarna ermee doen, is hun pakkie an.

Zoals je zelf al verwoordde: de huidige situatie inclusief wat de rabobank besloten heeft is de realiteit, de bijzondere situatie in ogenschouw nemende.

[verwijderd]
0
quote:

Highsand schreef op 2 april 2020 16:18:

[...]

Je moet het ook weer niet ingewikkelder maken dan het is:
1) Bedrijfsrisico
2) Beleggersrisico
3) Beleggersrisico
4) Dit zal zeker onderzocht worden. We wachten de uitkomst af.
5) Praktisch onuitvoerbaar....ook niet met aangepaste wetgeving. Beleggers opereren vanuit de gehele wereld.

Je bijdrage is geschreven vanuit jouw wereldbeeld. Ik ben je dankbaar dat je daar een inkijkje in hebt gegeven.
Dit is dus precies wat ik bedoelde met de 'oude' formalistische kijk. Net zoals er een pre- en een post 9/11 wereld is ontstaan (wat mij op die dag zelf al direct duidelijk was), is er nu een pre- en post Coronapandemie wereld. In deze nieuwe veranderde realiteit kunnen al die oude gezichtspunten overboord en moeten die (zonodig) vervangen worden door inzichten die mede gebaseerd zijn op alle gevolgen van die veranderde realiteit.

Het is niet anders. We hebben geen keuze (meer).
Stabiele factor
0
quote:

Publicist schreef op 2 april 2020 16:26:

[...]

Dit is dus precies wat ik bedoelde met de 'oude' formalistische kijk. Net zoals er een pre- en een post 9/11 wereld is ontstaan (wat mij op die dag zelf al direct duidelijk was), is er nu een pre- en post Coronapandemie wereld. In deze nieuwe veranderde realiteit kunnen al die oude gezichtspunten overboord en moeten die (zonodig) vervangen worden door inzichten die mede gebaseerd zijn op alle gevolgen van die veranderde realiteit.

Het is niet anders. We hebben geen keuze (meer).

En in die nieuwe realiteit is ons mogelijk verlies aan rente en koersverlies een niets en niemandalletje (helaas).
Highsand
1
quote:

Publicist schreef op 2 april 2020 16:26:

[...]

Dit is dus precies wat ik bedoelde met de 'oude' formalistische kijk. Net zoals er een pre- en een post 9/11 wereld is ontstaan (wat mij op die dag zelf al direct duidelijk was), is er nu een pre- en post Coronapandemie wereld. In deze nieuwe veranderde realiteit kunnen al die oude gezichtspunten overboord en moeten die (zonodig) vervangen worden door inzichten die mede gebaseerd zijn op alle gevolgen van die veranderde realiteit.

Het is niet anders. We hebben geen keuze (meer).

Start een politieke partij. Maak een mooi manifest (ik vermoed dat punt nr. 1 het basisinkomen wordt). De realiteit verandert elke elke dag en de de (financiële) wereld past zich daaraan aan. Succes!!
belegger1986
0
Even een vraag, want ik begrijp het niet helemaal.
Ik heb mijn certificaten verkocht ten tijde van de corona crisis voor 101,80 omdat ik vermoede dat ze nog verder zouden dalen.
Nu zijn ze nog verder gedaald inderdaad doordat de Rabo heeft besloten de rente niet uit te keren.

Ik kan ze nu toch voordeliger inslaan en toekomstig weer rente uitgekeerd krijgen? Dan is de prijs ook voordelig en is het aannemelijk dat de certificatenkoers toekomstig weer stijgt boven de 100 euro per stuk?

Graag jullie advies in deze, dank!
[verwijderd]
1
quote:

belegger1986 schreef op 2 april 2020 16:42:

Even een vraag, want ik begrijp het niet helemaal.
Ik heb mijn certificaten verkocht ten tijde van de corona crisis voor 101,80 omdat ik vermoede dat ze nog verder zouden dalen.
Nu zijn ze nog verder gedaald inderdaad doordat de Rabo heeft besloten de rente niet uit te keren.

Ik kan ze nu toch voordeliger inslaan en toekomstig weer rente uitgekeerd krijgen? Dan is de prijs ook voordelig en is het aannemelijk dat de certificatenkoers toekomstig weer stijgt boven de 100 euro per stuk?

Graag jullie advies in deze, dank!
Het is afhankelijk wat de Rabobank op advies van de toezichthouder(s) DNB en ECB gaat besluiten over de Rabo Certificaten en de couponrente. Na corona moet de Rabobank haar buffers weer gaan vergroten. Ik weet niet zeker of er dan wel een vergoeding kan plaatsvinden. Wanneer de Rabobank gered moet worden, omdat zij bijvoorbeeld de markt teveel of te risicovol heeft gefinancierd, kunnen onze certificaten ook waardeloos worden of worden geconfisqueerd.
[verwijderd]
0
Ben benieuwd wat de forumleden vinden van de huidige koers. Komt mij nogal fors hoog over voor een verstrekte lening waarvan je weet 6 maanden geen rente te krijgen. En daarna is ook niet duidelijk of en hoeveel rente er wordt betaald. Sterker, niet duidelijk of de lening ooit wordt terugbetaald cq waardeloos wordt.
Highsand
0
quote:

Monnie schreef op 2 april 2020 17:27:

Ben benieuwd wat de forumleden vinden van de huidige koers. Komt mij nogal fors hoog over voor een verstrekte lening waarvan je weet 6 maanden geen rente te krijgen. En daarna is ook niet duidelijk of en hoeveel rente er wordt betaald. Sterker, niet duidelijk of de lening ooit wordt terugbetaald cq waardeloos wordt.
Het is een eeuwigdurende lening.
Ik ben benieuwd waarom jij vindt dat de koers nogal "fors" is. De drie niet uitkeerde / uit te keren couponrentes zijn verdisconteerd in de obligatieprijs. Het eeuwigdurende aspect zit al in sinds de introductie in 2004 in de product. Op basis van welke andere gronden zou de prijs in jouw opinie lager moeten staan en welke percentage is op basis van jouw gronden dan wel passend?
[verwijderd]
0
quote:

Highsand schreef op 2 april 2020 17:42:

[...]
Het is een eeuwigdurende lening.
Ik ben benieuwd waarom jij vindt dat de koers nogal "fors" is. De drie niet uitkeerde / uit te keren couponrentes zijn verdisconteerd in de obligatieprijs. Het eeuwigdurende aspect zit al in sinds de introductie in 2004 in de product. Op basis van welke andere gronden zou de prijs in jouw opinie lager moeten staan en welke percentage is op basis van jouw gronden dan wel passend?
Zo eeuwigdurend is deze lenjng niet mocht de Rabo omvallen. Ik weet niet wat een reele koers is. Maar ik zie weinig positieve punten om de RC te portefeuille te nemen. De redenen heb ik al genoemd. Dan lijkt mij een koers niet al te ver van de nominale rente behoorlijk. Welke voordelen zie jij dan momenteel?
Highsand
0
quote:

Monnie schreef op 2 april 2020 17:47:

[...]

Zo eeuwigdurend is deze lenjng niet mocht de Rabo omvallen. Ik weet niet wat een reele koers is. Maar ik zie weinig positieve punten om de RC te portefeuille te nemen. De redenen heb ik al genoemd. Dan lijkt mij een koers niet al te ver van de nominale rente behoorlijk. Welke voordelen zie jij dan momenteel?
Laat ik het anders zeggen: voor deze lening geldt geen inlossingsverplichting. Ik heb op 31 maart al een complete uiteenzetting gegeven over de koers. Zelf sta ik hier neutraal in.
Het is natuurlijk aan een ieder om een keuze te maken dit product in portefeuille te nemen / houden. Als jij weinig positieve punten / opwaarts potentieel ziet, zou ik mijn horizon verbreden. Er zijn talloze alternatieven.
8.910 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 442 443 444 445 446 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 12 apr 2024 17:35
Koers 104,310
Verschil -0,220 (-0,21%)
Hoog 105,000
Laag 104,210
Volume 6.575.350
Volume gemiddeld 6.271.023
Volume gisteren 10.660.875

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront