'De Amerikanen betalen dus grotendeels de ontwikkelingskosten van nieuwe medicijnen terug. Dat is op zich nog wel een potentieel risico, want in de VS gaan ook steeds meer stemmen op om de hoge kosten voor gezondheidszorg te beteugelen'.

------

Daar zou ik graag wat meer over lezen IEX! Hoe denken die Amerikaanse autoriteiten de kosten omlaag te krijgen? Zoals het in Europa gaat?!

Het zou fantastisch zijn als de 'best in class'- medicijnen worden ontzien en de mindere aandelen, met name als ze op het steeds schaarser wordende bloedplasma zijn gebaseerd, meer belast worden.

Benzine en diesel wordt uitgefaseerd omdat ze milieu belastend zijn en er alternatieven zijn. Daardoor krijgen groene waterstof en groene elektrische auto's meer kans om door te groeien en de gehele markt over te nemen van de fossiele brandstoffen.

Hetzelfde zou moeten gebeuren met op bloedplasma gebaseerde medicijnen. Bloedplasma wordt steeds schaarser én vervuilender. De kwantiteit en kwaliteit neemt steeds verder af. Als de autoriteiten zouden aankondigen dat per 2025 geen nieuwe medicijnen op plasmabasis op de markt toegelaten zullen worden , nemen ze een geweldige beslissing.