Nieuwe Steen Investments « Terug naar discussie overzicht

2022

325 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » | Laatste
Branco P
1
quote:

junkyard schreef op 29 september 2022 17:06:

[...]

Klinkt alsof IEX goede adviezen verstrekt, koop advies op hoge koersen en verkoop advies bij lage koersen. Meestal volgen analisten de marktontwikkeling wat, maar uit zich dit vooral in aanpassing koersdoel.

NSI dividend is nu ongeveer gelijk aan het direct resultaat (€ 2,16 dividend t.o.v. direct resultaat outlook € 2,05-2,10), dit is dus redelijk strak. NSI keert nu wel grotendeels uit in stock dividend, waarmee cash / resultaat binnenboord wordt gehouden maar wat wel (iets) leidt tot verwatering van toekomstig resultaat.

Afwaardering van vastgoed raakt het direct resultaat niet, NSI heeft een sterke balans (zeer lage LTV) en kan dus aardig wat waarderingstikken vangen voordat iets zou moeten worden verkocht. Ik veronderstel verder dat NSI projecten voorlopig uitstelt (te laag rendement, teveel risico) en NSI niets aankoopt (geen vastgoed of eigen aandelen - dit zou het direct resultaat wel kunnen verhogen).

NSI heeft € 375 miljoen aan schulden, waarvan € 220 miljoen in de vorm van obligaties met verval in 2026 (€ 40 miljoen @ ca. 2%), 2028 (€ 50 miljoen @ ca. 2%), 2029 (€ 50 miljoen @ 1,4%), 2030 (€ 40 miljoen @ 1,6%) en 2031 (€ 40 miljoen @ 1,7%). De overige € 155 miljoen aan financiering vervalt grotendeels in 2023, met verval van secured debt (€ 66 miljoen) en een term loan (€ 80 miljoen). Deze € 146 miljoen is eenvoudig te herfinancieren (bij geen toegang tot de obligatiemarkt) vanuit de RCF met looptijd tot 2026 en een onbenutte kredietruimte van € 295 miljoen.

Totale gemiddelde rente van de € 220 miljoen vastrentende obligaties is 1,60%, waarbij de obligatiefinanciering met langere looptijd een lagere rente heeft. De totale NSI financiering van € 375 miljoen heeft een gemiddelde rente van 2,1%. Dit betekent dat de overige € 155 miljoen aan financiering een gemiddelde rente van ongeveer 2,80% heeft. Bij herfinanciering van de € 146 miljoen die vervalt in 2023 vanuit de RCF zal dit misschien tot iets hogere rentelast leiden (afhankelijk van rente beweging), maar dit gaat geen enorme gevolgen hebben voor het resultaat. Bij RCF herfinanciering en nieuw tarief van 4,0% is dit +1,2% extra, op € 146 miljoen is dit € 1,75 miljoen per jaar extra (= € 0,09 per aandeel per jaar).

De mogelijke afwaarderingen en herfinanciering (2023) hebben dus geen grote gevolgen hebben voor het direct resultaat (t/m 2025). Vooral de huurontwikkeling (incl. bezetting) zal het direct resultaat beïnvloeden. Best guess voor mij is dat het direct resultaat komende jaren ongeveer vlak blijft, zeker omdat NSI recent meldde:
We continue to see healthy demand for good quality space and are confident we can improve the occupancy rate by year-end.
Lease indexation is a key contributor to our like-for-like growth and is set to end up at circa 6% for the whole year

Hiermee zou het dividend ongeveer vlak kunnen blijven, tenzij FBI regelgeving tot extra belastingdruk leidt. Het is op dit punt afwachten wat de exacte gevolgen zijn, mede omdat het flankerend beleid onbekend is. Ik verwacht niet dat het volledige directe resultaat vpb plichtig zal worden, als we niet in keiharde recessie knallen en NSI redelijk blijft verhuren (bezetting >90%) verwacht ik (op basis van huidige portefeuille en geen projecten / aankopen) dat een dividend van € 1,80 over 2024 en 2025 in ieder geval haalbaar moet zijn. Over 2022 en 2023 kan NSI wel > € 2 uitdelen aangezien dit nog onder fbi regime valt.

Op huidig koersniveau vind ik NSI zeer aantrekkelijk, als het dividend naar € 1,80 gaat dan is het dividendrendement alsnog 8% en op langere termijn zal de economie weer eens aantrekken met hogere kansen op huurgroei en aanvang van winstgevende projecten. Vooral de sterke balans en obligatiefinanciering tegen lage fixed rates zijn pluspunten, hierdoor kan NSI lange tijd omgaan met tegenwind.

Alleen als NSI er toch voor kiest om nu zelfstandig grote projecten (zoals Well House) te starten en de balans te verzwakken, word ik negatief over NSI.
Prima stuk Junkyard, ik neem aan dat je afgelopen dagen ook weer positie hebt ingenomen c.q. hebt uitgebreid?

Binnen nu en twee jaar kun je ervan uitgaan dat de woning-nieuwbouwmarkt volledig stil valt en dan zitten bouwbedrijven opeens om werk verlegen. We hebben het een kleine 8 jaar geleden toch al een keer meegemaakt allemaal? Stel nu dat NSI een huurder van naam weet te vinden die zo'n Well House wil aanhuren, een huurder die extreem wil uitblinken in ESG, dan kan het prima zo zijn dat NSI lekker kan gaan bouwen in 2024.

Ik neem wel aan dat NSI nu NIET op risico gaat bouwen. Dus éérst verhuren en dan pas de rest. Dat zou ALTIJD the way to go moeten zijn, maar nu helemaal. Ik ben dus zeker benieuwd naar de aanstaande update!
voda
0
voda
0
Beursblik: ING zet Houden advies op NSI
Koersdoel van 25 euro.

(ABM FN-Dow Jones) ING is dinsdag gestart met het volgen van NSI met een Houden advies en een koersdoel van 25,00 euro.

"NSI is een pure aanbieder van kantoorvastgoed met een portefeuille van 1,4 miljard euro die de afgelopen twee jaar een flinke verandering heeft doorgemaakt", aldus analist Francesca Ferragina.

Over de portefeuille maakt de analist geen zorgen, die is "erg veilig", bijna volledig geïndexeerd en "erg conservatief" gefinancierd. De zogeheten loan to value is 28 procent.

NSI komt na stevige desinvesteringen nu in een fase van herinvesteren, aldus Ferragina, met drie projecten met een investeringswaarde van circa 400 miljoen euro.

"Het cyclische karakter van het kantorensegment, gecombineerd met volatiliteit en druk op de ontwikkelingskosten, die mogelijk de vooruitzichten voor de winstgevendheid drukken, leiden ertoe dat we met een Houden advies starten."

Het verlies van de status van fiscale beleggingsinstelling, ook wel FBI, kan de winst per aandeel NSI met 10 tot 15 procent treffen, waarschuwt ING. "En dat kan ook het huidige genereuze dividend ter discussie stellen."

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
junkyard
1
Ook ING stelt op voorzichtige wijze dat alle seinen op rood staan om nu de sterke balans op te geven, en dit in een bouwput van € 400 miljoen te steken. Naast fel stijgende kapitaalkosten (hogere benodigde NIY), stijgende bouwkosten en een aankomende recessie (wat bezetting/huren raakt) kan het verlies van fbi status fiscale nadelen opleveren bij projecten.

Hopelijk is NSI in zeer beperkte mate 'committed' aan deze projecten, en kan voor uitstel / afstel worden gekozen totdat het toekomstperspectief duidelijker is.

Als NSI stelt dat er moet worden geherinvesteerd vanuit de eerdere desinvesteringen, dan (veel) beter om eigen aandelen in te kopen tegen ruim 50% discount. Er ligt een mandaat om tot 10% van de eigen aandelen in te kopen, er zouden dus ongeveer 2 miljoen eigen aandelen kunnen worden ingekocht.

Deze inkoop kan NSI op basis van huidige balans en lijnen eenvoudig opvangen, en zal helpen om het resultaat (en boekwaarde) per aandeel in volgende jaren te steunen.

Afgelopen jaren heeft NSI ruim 2 miljoen aandelen uitgegeven als onderdeel van het stock dividend, met als melding dat dit zou worden gebruikt om groei te realiseren. Dit geld is nog niet uitgegeven, momenteel zou passend zijn om deze aandelen terug te kopen om de verwatering van het stock dividend tegen te gaan.

Ik ben benieuwd naar wat NSI donderdag te melden heeft bij de Q3 cijfers. Normaal gesproken geven kwartaalcijfers weinig richting, maar bij huidige markt ontwikkelingen, de fbi wijziging en go/no go projecten zal NSI wat meer kleur moeten bekennen.
voda
0
07:04
*NSI Q3 vergelijkbare huurgroei 5,3 procent
07:04
*NSI EPRA-leegstand Q3 stabiel op 6,9 procent
07:04
*NSI verhoogt outlook winst per aandeel 2022 naar 2,10 tot 2,15
voda
0
NSI verhoogt winstverwachtingen
Leegstand stabiel.

(ABM FN-Dow Jones) NSI verwacht dit jaar meer winst te maken dan aanvankelijk gedacht. Dit bleek donderdag uit een kwartaalupdate van het vastgoedfonds.

NSI boekte in de eerste negen maanden een EPRA-winst van 1,59 euro. Het vastgoedfonds zag hierdoor ruimte om de EPRA-outlook voor dit jaar te verhogen tot 2,10 tot 2,15 euro per aandeel. Eerder werd gemikt op een winst per aandeel van 2,05 tot 2,10 euro.

"Het derde kwartaal is meestal een rustige periode, maar dit keer niet", aldus CEO Bernd Stahli, wijzend op een verdere stijging van de inflatie en de plannen om in Nederland de FBI-status voor vastgoedfondsen per 2024 te schrappen. "We zitten in een sterke positie om de storm te doorstaan, maar dat er een storm is lijkt me wel duidelijk."

Door het afschaffen van de FBI-status wordt NSI belast als een regulier bedrijf, namelijk met 25,8 procent vermogensbelasting. "We denken dat we de enkele maatregelen kunnen treffen om het effectieve belastingtarief terug te brengen tot 10 of 12 procent."

De topman noemde het verliezen van de status van fiscale beleggingsinstelling niet alleen maar negatief. "Het opent kansen voor NSI. We kunnen bijvoorbeeld ontwikkelingsprojecten verkopen of gemakkelijke joint ventures opzetten."

NSI boekte in de eerste drie kwartalen een direct resultaat, bestaande uit de huuropbrengsten, verminderd met de exploitatiekosten, beheerskosten, algemene kosten en financieringskosten, van 31,4 miljoen euro. Dat is iets minder dan vorig jaar, toen het vastgoedfonds een direct resultaat rapporteerde van 34,7 miljoen euro.

De huurinkomsten daalden met 6,5 procent van 47,2 naar 44,1 miljoen euro. Het bedrijf wees zelf op de vergelijkbare bruto huurinkomsten, die juist stegen met 5,3 procent. Netto en op vergelijkbare basis stegen de inkomsten zelfs met 8,6 procent.

Het indirecte resultaat, inclusief de fluctuerende herwaarderingen van het vastgoed, kwam uit op 8,7 miljoen euro positief, tegenover 11,7 miljoen euro in het jaar ervoor.

Dat bracht het totale resultaat op 40,1 miljoen euro, tegen 46,3 miljoen euro een jaar eerder.

De leegstand steeg van 5,9 eind december 2021 naar 6,9 procent aan het einde van het derde kwartaal.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
Branco P
0
Mooie resultaten. Een stuk boven mijn verwachting. Nog geen capex committed voor ontwikkelprojecten. Men doet er verstandig aan hiermee te wachten want huren gaan verder stijgen en bouwkosten zullen dalen nu de woningbouw op zijn gat komt te liggen. Jammer dat men vorig jaar de expirerende lening in 2023 niet voortijdig verlengd heeft. Dat is eigenlijk een misser. Leegstand stabiel, dat is wel een meevaller wat mij betreft. En mooie stijging van de bruto en vooral netto huurinkomsten lfl!
Branco P
0
En ook relevant: maximale schade afschaffen FBI regime is 10-12% van het commercieel resultaat. En dat wordt lager door fiscale herstructurering en/of flankerende overheidsmaatregelen!

Outlook ook nog even 5 cent omhoog voor 2022.

Bij de huidige koers een dividendrendement van 8% voor een vastgoedportefeuille met een LTV van 28% en een reeds gestegen NIY naar 4,5% (was 4,1%). Dus dat is minimaal 7% dividendrendement na correctie voor FBI nadeel.
Happy One
0
quote:

Branco P schreef op 13 oktober 2022 07:51:

En ook relevant: maximale schade afschaffen FBI regime is 10-12% van het commercieel resultaat. En dat wordt lager door fiscale herstructurering en/of flankerende overheidsmaatregelen!

Outlook ook nog even 5 cent omhoog voor 2022.

Bij de huidige koers een dividendrendement van 8% voor een vastgoedportefeuille met een LTV van 28% en een reeds gestegen NIY naar 4,5% (was 4,1%). Dus dat is minimaal 7% dividendrendement na correctie voor FBI nadeel.
Met 2,16 dividend kom ik nu op 9,6% dividend en straks op 8,4% (als het dividend inderdaad 12% zakt).
Branco P
0
Resultaat zal 2,10-2,15 per aandeel zijn en pay out (verwacht ik) tegen ondergrens van het mogelijke, dus 85%, dat is dan € 1,80 dividend. Dat is mijn conservatieve inschatting.

Overigens is de leegstand niet stabiel, maar licht lager: leegstand toegenomen van 6,6% (H1) naar 6,9% (Q3). Daar houd ik persoonlijk niet van. 0,3% per kwartaal erbij noem ik niet stabiel.

Enfin, eind 2023 gaat de rente op de leningen ongeveer 1% omhoog dus dat betekent ca. 3 mio extra kosten. Dat is een effect van 15 cent per aandeel op het resultaat. Maar vervolgens blijft het daarna jaren constant.

Door de hoge huurstijging dit jaar en volgend jaar kan de waardering tegen steeds hogere NIY plaatsvinden zonder dat er sprake is van waardedaling. Nu reeds is de NIY al toegenomen van 4,1% naar 4,5%. Daarmee wordt het herwaarderingsrisico ook in rap tempo gemitigeerd.
Branco P
0
Development

At the end of Q3 2022 we obtained a higher quote from our contractor for the development of Well House. This quote is unfortunately above our budget, partly due to a high level of volatility in the market for building materials. Positively, our rental assumptions for this project are looking increasingly conservative based on the latest market evidence. The building permit for Well House has been granted in Q3 and is expected to be irrevocable by end October. We will use the coming months to obtain more comfort over the possible profit margin on this project, be it through lower costs, more clarity on current and prospective capital values, or higher pre-lets and rent levels, before starting construction. At both the Laanderpoort and Vitrum projects we expect to complete the final design in November, after which we will apply for the environmental permit.


Daarover zal Junkyard tevreden zijn. Geen vastgoedcowboys bij NSI dus, zoals ik al verwachtte.
voda
0
Beursblik: resultaten NSI overschaduwd door onzekerheid rond FBI-status
Degroof Petercam trekt koopadvies in.

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft in het derde kwartaal conform verwachting gepresteerd, maar onzekerheid rond het schrappen van de FBI-status voor vastgoedfondsen overschaduwde de cijfers. Dit stelde analist Vivien Maquet van Degroof Petercam donderdag.

Door het afschaffen van de FBI-status wordt NSI belast als een regulier bedrijf, namelijk met 25,8 procent vermogensbelasting. "We denken dat we de enkele maatregelen kunnen treffen om het effectieve belastingtarief terug te brengen tot 10 of 12 procent", zei het vastgoedfonds vanochtend.

"NSI was duidelijk op weg een ommekeer te bewerkstelligen met een aantrekkende EPRA-winst per aandeel, wat de weg naar een solide groei moest vrijmaken", aldus Maquet. NSI verhoogde vanochtend zelfs de outlook voor de winst per aandeel voor dit jaar.

"Maar het nieuws over het schrappen van de FBI-status kwam als een donderslag bij heldere hemel en zal de verwachtingen voor de winst per aandeel voor 2024 en daarna beïnvloeden", zo waarschuwde de analist.

Degroof Petercam trok dan ook het koopadvies en koersdoel voorlopig in om de taxaties voor NSI nog eens te herzien.

Het aandeel NSI steeg donderdagochtend met 1,1 procent tot 22,80 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
Branco P
0
Dat is een zwaktebod van Degroof. NSI geeft toch expliciet aan wat de maximale schade is van de FBI issue? Degroof zou alles reeds doorgerekend moeten hebben en dan is het 1 druk op de knop wanneer je da effectieve belastingtarief van 10 a 12% doorrekend.

Kijk, wanneer Degroof een paar weken geleden het koopadvies had ingetrokken, had ik het begrepen. Nu intrekken en verder niks melden, dat is een zwaktebod.
Happy One
0
quote:

voda schreef op 13 oktober 2022 09:37:

Beursblik: resultaten NSI overschaduwd door onzekerheid rond FBI-status
Degroof Petercam trekt koopadvies in.

"Maar het nieuws over het schrappen van de FBI-status kwam als een donderslag bij heldere hemel en zal de verwachtingen voor de winst per aandeel voor 2024 en daarna beïnvloeden", zo waarschuwde de analist.

Onder welke steen (no punt intended) heeft deze analist geleefd?
Branco P
0
quote:

Happy One schreef op 13 oktober 2022 10:31:

[...]

Onder welke steen (no punt intended) heeft deze analist geleefd?
Happy, ik zie dit toch anders. DeGroof wilde bewust vandaag naar buiten komen met een non-bericht. Als ze echt onder een steen geleefd hadden, dan waren ze daar nog even rustig blijven zitten, vol schaamte. Het lijkt knullig, maar men wilde bewust een inhoudsloos, maar wel duidelijk negatief, geluid laten horen. Dat neemt niet weg dat er een duidelijk positief kwartaalbericht is afgegeven en dat de koers nu, zelf rekening houdend met het FBI effect (terwijl dat nog niet eens zeker is) én rekening houdend met hogere rentelasten per eind 2023, veel te laag is. We hebben het hier nog steeds over een hoogwaardige kantorenportefeuille en een extreem lage LTV.
Happy One
0
quote:

Branco P schreef op 13 oktober 2022 10:55:

[...]

Happy, ik zie dit toch anders. DeGroof wilde bewust vandaag naar buiten komen met een non-bericht. Als ze echt onder een steen geleefd hadden, dan waren ze daar nog even rustig blijven zitten, vol schaamte. Het lijkt knullig, maar men wilde bewust een inhoudsloos, maar wel duidelijk negatief, geluid laten horen. Dat neemt niet weg dat er een duidelijk positief kwartaalbericht is afgegeven en dat de koers nu, zelf rekening houdend met het FBI effect (terwijl dat nog niet eens zeker is) én rekening houdend met hogere rentelasten per eind 2023, veel te laag is. We hebben het hier nog steeds over een hoogwaardige kantorenportefeuille en een extreem lage LTV.
De koers staat veel te laag, daarover verschillen we niet van mening. Ik heb zelf een behoorlijke positie in NSI.

Waar het mij om gaat is dat ik dit bericht belachelijk vind. Dit is al meer dan 3 weken bekend, er is in de media volop aandacht aan besteed. Als je dan nu bericht dat afschaffing van de FBI status als een donderslag bij heldere hemel komt maak je vooral jezelf belachelijk. Niet meer en niet minder. Wat precies de bedoeling is maakt voor mij dan ook niet veel meer uit.
Branco P
0
quote:

Happy One schreef op 13 oktober 2022 11:41:

[...]

De koers staat veel te laag, daarover verschillen we niet van mening. Ik heb zelf een behoorlijke positie in NSI.

Waar het mij om gaat is dat ik dit bericht belachelijk vind. Dit is al meer dan 3 weken bekend, er is in de media volop aandacht aan besteed. Als je dan nu bericht dat afschaffing van de FBI status als een donderslag bij heldere hemel komt maak je vooral jezelf belachelijk. Niet meer en niet minder. Wat precies de bedoeling is maakt voor mij dan ook niet veel meer uit.
Helemaal mee eens!
TX23
0
Ondernemers en box3 beleggers worden keihard aangepakt door de (r)overheid. Door de crisis gaan bedrijven tevens veel slechter draaien....

Optisch lijkt NSI niet al te duur maar wat gebeurt er als huurders de huur niet meer op kunnen brengen en de roverheid nog veel meer makkelijke slachtoffers gaat aanpakken met belasting om de extreem hoge uitgaven (klimaat, steunpaketten, immigratie) te bekostigen?

Iedereen en alles met wat vermogen, vastgoed en onderpanden zal geplukt blijven worden door de boevenbende in Den Haag.
junkyard
1
Q3 cijfers gaven weinig richting. NSI wil de operationele prestatie en potentieel van de business iets te mooi presenteren, waarschijnlijk om zo het groeipad middels projectontwikkeling alsnog voort te kunnen zetten zonder strategische heroriëntatie. Dit is jammer, aangezien alternatieven (aankoop kantoren of aandeleninkoop) aantrekkelijker kunnen zijn en hogere rendementen genereren dan aanvang van projecten.

De storm die afgelopen maanden over de markten raast zal niet snel verdwijnen omdat er op teveel fronten onzekerheden zijn, grote nieuwbouw projecten starten lijkt daarmee voorlopig uitgesloten. Wat mij betreft start NSI pas met projecten (die een plusje aan boekwaarde opleveren) zodra de beurskoers dicht(er)bij boekwaarde noteert, anders hebben beleggers hier weinig aan en zal de beurskoers vooral last hebben van de extra project onzekerheden en bijbehorende balans verzwakking.

Het is goed mogelijk dat er komende maanden aankoopkansen (kantoren) komen, waarbij door terugvallende vraag NSI tegen goede prijs kan aankopen. Liever zie ik een aandeleninkoop (mede ivm verlies fbi status), maar dit zal waarschijnlijk slecht passen bij de groei ambitie van NSI.

NSI meldt dat er sprake is van stable vacancy rate, terwijl de leegstand in Q3 iets is toegenomen en de leegstand over geheel 2022 met 1% is gestegen (van 5,9% naar 6,9%) ondanks dat vastgoed met zeer hoge leegstand is verkocht ('t Loon). Vooral in Amsterdam is de leegstand hoog (7,8%), waarbij de verplaatsing van NSI hoofdkantoor naar Amsterdam (Centerpoint) dit ietsje oppoetst. In Centerpoint is de leegstand relatief hoog en ook het laatste project in Amsterdam (2 jaar geleden opgeleverd) is nog steeds niet gevuld:
www.fundainbusiness.nl/kantoor/amster...
www.fundainbusiness.nl/kantoor/amster...
www.fundainbusiness.nl/kantoor/amster...

Leegstand in de Centerpoint kantoren is zo'n 30%, en is waarschijnlijk stijgend met 1.200m2 aan aflopende huren begin 2023.

Door deze stijgende leegstand in Amsterdam (wat ook marktbreed zichtbaar is) lijkt stijging van markthuren (ERV) in Amsterdam ver weg. Toch denkt NSI juist dat markthuren hoger zouden moeten liggen (en dat markthuren stijgen?) op Well House, en dat dit de stijgende bouwkosten (hogere offerte aannemer) iets kan compenseren om dit project zo wat levend te houden:
our rental assumptions for this project are looking increasingly conservative based on the latest market evidence.

Door deze projecten in de lucht te houden, kan NSI moeilijk een andere focus aanbrengen, wat ik als tegenvaller beschouw.

Verder interessant te lezen dat NSI erop rekent dat de cost of borrowing nu ruim boven de 4% ligt, en de gemiddelde cost of borrowing na herfinancering in 2023 zal stijgen naar circa 3.0%. Ik denk dat NSI in deze indicatie rekent op stijgende schulden door aanvang van projecten (of aankoop kantoren?), anders lijkt mij dit een wat hoge indicatie aangezien 60% van de NSI financiering een vaste rente heeft ter hoogte van ongeveer ongeveer 1,7% (met einddatum / renteverval vanaf 2026). BIj gelijkblijvende financieringshoogte (in € - dus zonder extra financiering voor projecten) moet NSI in 2023 herfinanciering tegen ongeveer 5,0% om op jaareinde 2023 op 3,0% uit te komen.

Bij 4-5% financieringslasten (vreemd vermogen) en een gewenst rendement op eigen vermogen van 8-10% (op basis van huidige beurskoers) heeft NSI bij 40% vreemd vermogen financiering (en 60% EV) een netto aanvangsrendement op projecten nodig van 7,2%. Bij de halfjaarcijfers meldde NSI dat er werd gerekend met een GIY (bruto rendement) van 4,8%, waarmee duidelijk is dat dit voorlopig geen waarde toevoegt door de hogere kapitaalkosten.
325 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 3 feb 2023 17:36
Koers 24,650
Verschil -0,400 (-1,60%)
Hoog 25,200
Laag 24,550
Volume 16.509
Volume gemiddeld 23.661
Volume gisteren 34.930

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront