Fiscale optimalisatie

7.717 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 381 382 383 384 385 386 | Laatste
Bart Meerdink
1
quote:

simidoc schreef op 17 juli 2020 07:53:


De Apple boeven zijn slimme legale boeven.

Sterker nog, het zijn helemaal geen boeven. Ze betalen gewoon hun belasting, en niet weinig ook!

Vind je dat Nederlandse bedrijven vennootschapsbelasting moeten gaan betalen in elk land waar ze iets verkopen?
objectief
0
quote:

Bart Meerdink schreef op 17 juli 2020 09:46:


[...]
Sterker nog, het zijn helemaal geen boeven. Ze betalen gewoon hun belasting, en niet weinig ook!Procentueel betalen ze maar een fractie van wat de gemiddelde Nederlandse burger betaalt; dus
Verstager van de EU moet hard ingrijpen en door procederen.
ffff
0
Fred,

Blijkbaar lees jij toch niet de artikelen die dieper op dit onderwerp ingaan. Het spectaculaire van de uitspraak/ vonnis van het Europese Gerechtshof was nu juist dat Mevr. Vestager met niet hard te maken beschuldigingen aan het adres van Apple, van Starbucks en van de Belgische bedrijven kwam. daarom heeft ze nu al drie keer een enorme nederlaag geleden.

Wat die bedrijven doen, wat die toepassen is nu juist de KERN van dit draadje: Fiscale optimalisatie, uitgedokterd door pientere, intelligente fiscale advocaten. Waar dus, grosso modo , gezegd niets tegen in te brengen valt. NIETS, omdat er wettelijk niets verkeerd gebeurt.

Als je de bedrijven aanklaagt moet je zorgen dat je een stevige basis hebt. Dat zouden politici kunnen creëren door andere wetten te maken. Maar de afgelopen jaren was en is het puur jaloezie, wat demagogisch gebral over veel te lage percentages etc. Maar dat ligt niet aan die bedrijven en hun juridische adviseurs. Die doen juist puik hun werk. Het ligt aan de wetgeving.

Vestager kan dus zelfs niet hard ingrijpen, want de internationale bedrijven slaan keihard terug en winnen diverse processen. Eigenlijk een geweldige afgang voor Europa. Met jaloezie-sentimenten bespelen redt je het niet bij de Rechtbank. Het moet juridisch kloppen.

En daar ligt het probleem: Die landen kunnen dat niet. Ze concurreren tegen elkaar en wat doen de bedrijven....Precies die halen alweer de krenten uit de pap......

Peter
DeZwarteRidder
0
Smeekbede miljonairs: laat ons meer belasting betalen

Een groep rijken uit verschillende landen, waaronder Nederland, doet een smeekbede om méér belasting te mogen betalen. ,,We vragen onze regeringen om de belasting voor mensen als wij te verhogen. Onmiddellijk. Substantieel. Permanent’’, stellen ze in een open brief.
Annemieke van Dongen 14-07-20, 16:39 Laatste update: 19:05

De brief is ondertekend door enkele tientallen superrijken als Disney-erfgenaam Abigail Disney, oprichter Jerry Greenfield van ijsmerk Ben & Jerry's en Morris Pearl, voormalig directeur van vermogensbeheerder BlackRock. ,,Zelfs in een welvarend land als Nederland komen in deze periode heel veel mensen in de knel. Dat is schandalig’', zegt ondernemer Hans Langeveld, een van de twaalf Nederlandse ondertekenaars van de petitie, in een telefonische toelichting. Langeveld verdiende zijn fortuin als headhunter en medeoprichter van een kredietverzekeringsmaatschappij. ,,Mensen met veel vermogen hebben het echt heel goed. Ik vind dat je dan best een grotere bijdrage kunt leveren aan een betere verdeling van de rijkdom.’’

De miljonairs schrijven dat ze veel verschuldigd zijn aan mensen die in de frontlinie tegen het coronavirus vechten. ,,Wij zijn niet degenen die op ic's voor de zieken zorgen. Wij besturen de ambulances niet die de zieken naar het ziekenhuis brengen. Wij vullen niet de schappen van de supermarkten en bezorgen geen eten bij mensen thuis. Maar wij hebben geld, veel geld. Geld dat keihard keihard nodig is, nu en komende jaren, als de wereld herstelt van deze crisis.’’

Wij zijn niet degenen die op ic's voor de zieken zorgen. Maar wij hebben geld, veel geld. Geld dat keihard keihard nodig is
Millionaires For Humanity

Liefdadigheid

Dat geld weggeven aan liefdadigheidsstichtingen lost de problemen die door corona worden veroorzaakt en blootgelegd niet op. ,,Regeringsleiders moeten de verantwoordelijkheid nemen om de benodigde budgetten bijeen te krijgen en eerlijk te verdelen’’, stelt de groep die zich Millionaires For Humanity noemt aan de vooravond van een G20-top. Ministers van financiën en centrale bankdirecteuren van de 20 grootste economieën vergaderen komend weekend virtueel over de coronacrisis. De pandemie maakt honderden miljoenen mensen werkloos en dreigt een half miljard mensen in armoede te drijven, waarschuwen de miljonairs. De impact daarvan zal volgens hen nog decennia voelbaar zijn.

De roep van rijken die meer belasting willen betalen is niet helemaal nieuw. Al voor de coronapandemie pleitte Patriotic Millionaires, een groep van zo'n 200 Amerikaanse superrijken (onder wie Disney en Pearl) voor een progressiever belastingsysteem. Critici stellen dat sommige leden van de groep zelf gebruik maken van de mazen in de wet die ze zouden willen sluiten. En dat niets de rijken ervan weerhoudt om vrijwillig méér belasting te betalen. ,,Er zijn 10 tot 12 miljoen miljonairs in dit land, wij zijn maar met ongeveer 200'', reageerde een van de Amerikaanse leden, Karen Seal Stewart, eerder. ,,Dus welk verschil kunnen wij nou maken?’’
Jeff Bezos

De brief van Millionaires For Humanity is een initiatief van Patriotic Millionaires, Oxfam en onder andere de Club van Rome. Bekende miljardairs als Bill Gates, Warren Buffet en Mark Zuckerberg ontbreken op de lijst met ondertekenaars. Miljardairs zagen hun vermogen sinds het begin van de coronacrisis flink toenemen, bleek onlangs. Zo verdiende de rijkste man op aarde, Amazon-oprichter Jeff Bezos, miljarden aan de pandemie. Zijn webwinkel Amazon profiteerde gigantisch van de lockdown waarin veel winkels hun deuren moesten sluiten.
voda
0
Belastingmoraal van multinationals kan eenvoudig worden aangepast
Albert Jan van Soelen is advocaat

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën stuurde begin juli een brief naar de Tweede Kamer waarin hij enthousiasmerende taal gebruikte over wat hij noemde ‘de strijd tegen belastingontwijking’ van multinationals.

Illustratie: Hein de Kort voor Het Financieele Dagblad

Aanleiding daarvoor was een rapportage voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) op basis van informatie die door de grotere multinationals is aangeleverd. ‘Met het uitwisselen van gegevens en informatie tussen de belastingdiensten van verschillende landen’, schreef de staatssecretaris, ‘zorgen we samen voor de nodige internationale transparantie’.

Uit die rapportage blijkt dat 155 Nederlandse multinationals over 2016 zo’n €24,8 mrd aan winst rapporteerden en dat zij daarover €2,6 mrd vennootschapsbelasting (vpb) betaalden.

De strijd tegen belastingontwijking die de staatssecretaris noemt, blijkt in de praktijk te bestaan uit voorgenomen overleg tussen belastingambtenaren van de landen die aan het Oeso-onderzoek deelnemen. Los van de vraag of die strijd ooit tot een overwinning kan leiden, wijst de bewindsman zelf al op de ‘complexiteit bij het meten van belastingontwijking en effectieve belastingdruk’.

De realiteit blijft dat multinationals nauwelijks een strobreed in de weg wordt gelegd om aan een deel van hun winst terecht te laten komen in landen met een vpb-tarief dat nog lager is dan in Nederland. Dat geen van hen over het Nederlandse deel van die winst een tarief lijkt te betalen dat ook maar in de buurt komt van het nominale tarief. En dat die laag belaste winsten vervolgens nagenoeg onbelast kunnen wegvloeien naar aandeelhouders buiten ons land.

‘De politieke wil voor een Europese richtlijn tegen belastingontwijking ontbreekt’
Iedere politieke oplossing van dit probleem zal op Europees niveau moeten worden aangepakt en is daarmee net zo tot mislukken gedoemd als bijvoorbeeld de discussie over het oplossen van problemen rond de euro. De Europese landen houden elkaar hiermee vakkundig in een wurggreep. Dat terwijl de blauwdruk van een Europees winstbelastingstelsel toch zo eenvoudig kan zijn. Het jaarrekeningenrecht is immers al wel grotendeels geharmoniseerd.

Een hoop problemen kunnen worden opgelost met de komst van een Europese richtlijn die een aantal zaken voorschrijft. Allereerst dat de fiscale winst gelijk moet zijn aan die volgens de jaarrekening. Ten tweede dat de Europese topholding van een multinational in het land van vestiging onderworpen is aan één centraal tarief over de geconsolideerde winst (met daarna een verdeling tussen de lidstaten waar de onderneming actief is). Ten derde dat direct of indirect betaalde rente aan groepsmaatschappijen niet aftrekbaar is. En tot slot een niet voor matiging of vrijstelling vatbare heffing op dividenden die Europa uit stromen.

Maar de wil voor zo’n richtlijn ontbreekt. Alle zorgen die de politieke elite ondertussen uit over de groeiende onvrede bij met name degenen die inkomen uit arbeid ontvangen dat wel tegen veel hogere tarieven wordt belast, zijn daarmee voor de bühne.

Ondertussen is er één stap die de Tweede Kamer wél zou kunnen zetten. Dat is het toevoegen van een bepaling in het jaarrekeningenrecht die voorschrijft dat alle Nederlandse ondernemingen die actief zijn in het buitenland in de toelichting op hun jaarrekening een uitsplitsing moeten maken van zowel de omzet, de (‘commerciële’) winst, als de daarover betaalde winstbelasting in elk van de landen waarin zij actief zijn. Nu is deze informatie niet beschikbaar en dat is niet zonder reden.

Ik durf bijvoorbeeld de stelling wel aan dat tal van automobilisten liever benzine van het ene merk dan van het andere tanken, als bekend wordt welke bijdrage elk van de hier verkrijgbare merken in financiële zin aan onze samenleving levert.
Zolang de Tweede Kamer faciliteert dat de ‘strijd tegen belastingontwijking’ alleen door de staatssecretaris en zijn ambtenaren wordt gevoerd, zal die nooit worden gewonnen.

Albert Jan van Soelen is advocaat bij Neleos in Amsterdam.

fd.nl/opinie/1352344/belastingmoraal-...
Bijlage:
voda
1
Lastenverlichting voor mkb'ers, starters en spaarders

Kleinere bedrijven en spaarders gaan het meest profiteren van de begroting 2021, waarover de coalitiepartijen het woensdagnacht eens werden. Grote bedrijven betalen grotendeels de rekening, maar kunnen dat terugwinnen als ze meer investeren.

Daarmee doet de coalitie een poging om, ondanks de coronacrisis die de schatkist dit jaar al €100 mrd kost, op Prinsjesdag over ruim twee weken nog wat goed nieuws te brengen voor het komende verkiezingsjaar. Opstekers zijn er ook voor jonge starters op de woningmarkt en zorgpersoneel, al zal de oppositie geen genoegen nemen met de 'fooi' van €500 die het kabinet daarvoor in petto heeft.

Grote bedrijven betalen
De coalitiepartijen hadden tijdens hun begrotingsberaad nog onverwacht veel moeite met de belastingmaatregelen voor bedrijven. Het hoge tarief voor de winstbelasting gaat niet omlaag van 25% naar 21,7%, zoals vorig jaar nog beloofd. Dat scheelt €2 mrd lastenverlichting waar de VVD compensatie voor eiste.

Het tarief in de lage schijf, waartegen dit jaar winst tot €200.000 wordt belast, gaat wel volgens plan omlaag, van 16,5% naar 15%. Deze schijf wordt vanaf volgend jaar bovendien in twee stappen verlengd naar winsten tot €400.000. Daarmee is bij elkaar nog structureel €1,3 mrd lastenverlichting gemoeid.

Nieuwe investeringsaftrek
Verder voert het kabinet de aanbevelingen van de commissie-Ter Haar grotendeels uit, om grote bedrijven en multinationals zwaarder te belasten omdat ze in Nederland vaak geen belasting betalen. Beperking van hun aftrekposten levert €700 mln op.

Daar staat tegenover dat er een extra aftrek komt voor investeringen, de 'Baangerelateerde Investerings Korting' of BIK. Met die nieuwe subsidieregeling, die uit de koker komt van werkgevers, zou €2 mrd gemoeid kunnen zijn. Bedrijven die investeren kunnen dan korten op hun loonheffing. Dat werkt nu ook al zo met de subsidies voor onderzoek en ontwikkeling.

Opsteker voor spaarders
Vooral de spaarzame burger kan in de begroting, ondanks de coronacrisis, nog een opsteker vinden. Voor paren gaat de vrijstelling van belasting op spaartegoeden (box 3) omhoog naar €100.000, voor individuele belastingplichtigen de helft. Nu is dat nog respectievelijk €62.000 en €31.000.
De belasting in box 3 ligt al lang onder vuur, ook bij de rechter, doordat het fictieve rendement dat wordt toegerekend hoger ligt dan de spaarrente.


Arbeidskorting omhoog, zelfstandigenaftrek omlaag
Ook gaat het lage tarief voor de inkomstenbelasting extra omlaag. Er was al vastgelegd dat het volgend jaar met een kwart procentpunt zou dalen naar 37,1%. De arbeidskorting gaat omhoog. Dat is onder meer nodig om de koopkracht grosso modo op de nullijn te houden. 'Wat in deze crisistijd al heel mooi is', vindt een coalitiebron.

De verhoging van de arbeidskorting is onder andere nodig om zelfstandigen te compenseren, die een extra verlaging van hun fiscale aftrek voor de kiezen krijgen. Daarmee zoekt het kabinet aansluiting bij de aanbeveling van de Commissie Borstlap om arbeid evenwichtiger te belasten.
Verder kan het personeel in de zorg volgend jaar opnieuw rekenen op een bonus, dit keer van €500. Dit jaar is die nog €1000. De oppositie, die in de Eerste Kamer een meerderheid heeft, eist een structurele salarisverhoging.
Overdrachtsbelasting
Starters op de woningmarkt worden, mits ze niet ouder zijn dan 35 jaar, vrijgesteld van de overdrachtsbelasting van 2%. Het plan ervoor kwam vorig jaar al voorbij in de coalitie. D66-fractieleider Rob Jetten rekende toen voor dat dat op de gemiddelde starterswoning €5500 scheelt.

Deze keer is er wel groen licht, omdat er ook meteen dekking voor is gevonden. Beleggers, dat wil zeggen kopers die niet in de aangekochte woning gaan wonen, moeten vanaf 1 januari 8% overdrachtsbelasting betalen. Ook tweede woningen vallen in die categorie en huizen voor bewoning door kinderen.

Ook hier betalen bedrijven een deel van de rekening mee. De aankoopbelasting voor bedrijfspanden gaat van 6% naar 8%.

Investeringsfonds
Kabinet en coalitie presenteren nog voor Prinsjesdag nadere details over het langverbeide Wopke-Wiebes-investeringsfonds. Het kabinet wil alvast €20 mrd reserveren, uit te smeren over vier of vijf jaar. Het fonds is bedoeld voor investeringen in innovatie en duurzaamheid, infrastructuur en leervermogen en moet het 'duurzame verdienvermogen' van Nederland versterken.

De eerste projecten zitten in de pijplijn, maar wachten op een beoordeling. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat stelt daarvoor een selectiecommissie met deskundigen in. 'Want anders wordt het een ballengooitent', zei hij vorige week tegen het FD.

fd.nl/economie-politiek/1355264/feest...
voda
1
Negatieve rente voor meer vermogende spaarders ING

Gepubliceerd op 28 augustus 2020 15:08 | Views: 533

ING 15:02
7,10 +0,15 (+2,14%)

AMSTERDAM (ANP) - ING voert de komende maanden een negatieve rente in voor spaartegoeden boven de 250.000 euro. Daarmee vergroot de bank de groep spaarders die moeten betalen om hun spaargeld bij de bank te stallen. Sinds dit jaar moesten klanten met meer dan 1 miljoen euro op hun rekening al een negatieve rente betalen.

ING gaat over tot de verlaging vanwege de aanhoudende lage en negatieve rentes in de markt. Voor zakelijke klanten gaat de wijziging op 1 oktober in. Voor particuliere klanten gebeurt dat op 1 januari.
voda
0
Europees arrest dividendbelasting kost schatkist €910 mln

Het kabinet verwacht volgend jaar bijna €1 mrd aan dividendbelasting te moeten terugbetalen. Dat komt doordat beleggers uit het buitenland anders zijn behandeld dan beleggers die in Nederland belastingplichtig zijn. Om de ongelijke behandeling op te heffen, wil het kabinet de belastingteruggave aan Nederlandse belastingplichtigen beperken.

Premier Mark Rutte gebruikte het als argument om de dividendbelasting af te schaffen: de Nederlandse heffing op winstuitkeringen aan aandeelhouders dreigt onhoudbaar te worden in Europa.

Benadeeld
Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat de minister-president in ieder geval deels gelijk had. Het Europees Hof van Justitie oordeelde in een belastingzaak dat Frankrijk buitenlandse beleggers benadeelt ten opzichte van beleggers uit eigen land. Dat doet Nederland ook, schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief aan de Tweede Kamer.

Waar gaat het om? Bedrijven met een aandelenportefeuille die in Nederland zijn gevestigd en vennootschapsbelasting (vpb) zijn verschuldigd, kunnen de voorheffing op de dividenden die zij ontvangen volledig verrekenen met de vpb. Als zij verlies lijden, en dus geen winstbelasting betalen, krijgen zij de ingehouden dividendbelasting terug van de fiscus.

Voordeel kwijt
Buitenlandse bedrijven die verlies lijden maar geen Nederlandse winstbelasting betalen, krijgen de dividendbelasting niet terug van de fiscus. Naar analogie met de Franse zaak verwacht Vijlbrief dat deze ongelijke behandeling niet standhoudt voor het Europees Hof en dat gedupeerde beleggers €910 mln belasting gaan terugvorderen.

Om het probleem op te lossen raken verlieslatende Nederlandse bedrijven het voordeel kwijt dat zij ingehouden dividendbelasting terugkrijgen van de fiscus. Het kabinet wil de verrekening van de voorheffing namelijk beperken tot maximaal de hoogte van de winstbelasting die bedrijven verschuldigd zijn.

fd.nl/economie-politiek/1357440/europ...
voda
0
Ook Rabobank laat meer spaarders negatieve rente betalen

Gepubliceerd op 30 september 2020 10:51 | Views: 598

UTRECHT (AFN) - Rabobank brengt bij meer vermogende spaarders een negatieve rente in rekening. Vanaf 1 januari moeten klanten die meer dan 250.000 euro bij de bank hebben gestald 0,5 procent betalen over het bedrag boven die grens. Eerder gold dit alleen voor rekeningen met een saldo boven de 1 miljoen euro.

Met de ingreep volgt Rabobank het voorbeeld van ING. Die bank kondigde deze zomer aan zijn negatieve rente van een half procent vanaf saldi van 250.000 euro te rekenen, in plaats van 1 miljoen euro.

De spaarrente is al tijden laag. Dat komt onder andere omdat de banken zelf rente moeten betalen over het geld dat zij bij de Europese Centrale Bank (ECB) stallen. Daarnaast wijzen economen erop dat structurele ontwikkelingen, zoals vergrijzing en mondialisering, de rentes drukken. Vergrijzing remt bijvoorbeeld de economische groei en daarmee ook inflatie. Dat heeft een lagere rente tot gevolg.

De aanpassing van Rabobank geldt per zakelijke of particuliere rekening, dus niet per klant. Volgens Rabobank hoeft slecht een klein deel van zijn klanten voortaan te betalen voor hun spaartegoeden. Bijna 99 procent van de klanten blijft voorlopig buiten schot, maar Rabobank wil niet uitsluiten dat de drempel in de toekomst verder wordt verlaagd.
voda
0
quote:

Just10 schreef op 30 september 2020 11:20:


Sparen doe ik niet meer.

Ik heb alleen een potje voor noodgevallen, de rest zit in aandelen, fysiek goud en zilver.
voda
0
Miljardenvermogen vlucht uit Nederland wegens btw-verplichting
Laurens Berentsen 09:36

Beleggingsfondsen in herverpakte bedrijfsleningen keren Nederland massaal de rug toe. De managers van deze fondsen zoeken een veilig heenkomen voor de btw die vanaf 1 januari verschuldigd zou zijn over het vermogensbeheer. Die belasting drukt de opbrengst voor de deelnemers.

Van de 78 fondsen die advocatenkantoor Baker McKenzie in oktober vertegenwoordigde in een kort geding tegen de btw-verplichting, vertrekken er 75 uit Nederland, zegt Philippe Steffens van Baker McKenzie. Daarnaast verlaat een handvol fondsen Nederland die niet meededen aan het kort geding. Volgens gegevens van onderzoeksbureau Atlantic Star Consulting verplaatsten fondsmanagers €32 mrd van Nederland naar Ierland. De eerste verhuizingen zijn sinds vorige week een feit, aldus Steffens.

Vrijstelling opgezegd
Ierland heft geen btw over de vergoeding die fondsmanagers betalen voor het vermogensbeheer. Nederland kent tot nu toe ook een btw-vrijstelling. Maar de Belastingdienst zegde die vrijstelling op vanaf 1 januari aanstaande. Dat kost deelnemers in de beleggingsfondsen 1% rendement. De geschatte kosten van een verhuizing, zo'n €350.000 per fonds, zijn in de meest gevallen lager dan deze extra btw-last.

Steffens noemt het onbegrijpelijk dat Ierland wel vrijstelling verleent, terwijl de Nederlandse fiscus op basis van dezelfde Europese btw-regels zegt de vrijstelling te moeten beëindigen. Volgens de partner van Baker McKenzie loopt de Nederlandse schatkist door de verhuizingen naar Ierland straks andere btw-inkomsten en ook winst- of vennootschapsbelasting mis.

Pensioenfondsen
Het vermogensbeheer van de beleggingsfondsen die hun biezen pakken, vindt meestal al in het buitenland plaats. Maar zij zorgen ook in Nederland voor werkgelegenheid. Zo voert trustkantoor TMF formeel het bestuur over de 78 fondsen die tevergeefs naar de rechter stapten om de btw-plicht af te wenden.

De fondsen waar het om draait kopen bedrijfsleningen op van banken en zetten die in de markt als collateralized loan obligations, oftewel CLO's. Institutionele beleggers zoals pensioenfondsen steken geld in deze herverpakte of gesecuritiseerde bedrijfsleningen.

Herwaardering
Steffens zegt dat er sprake is van een herwaardering van securitisaties. Na de financiële crisis van 2008 stonden herverpakte leningen in een kwaad daglicht. Maar in haar jongste actieprogramma voor een kapitaalmarktenunie, van afgelopen september, schrijft de Europese Commissie dat zij de securitisatiemarkt wil opschalen om de bancaire kredietverlening aan bedrijven te verruimen. De Nederlandse beëindiging van de btw-vrijstelling staat haaks op dit streven van de Commissie, aldus de jurist van Baker McKenzie.

Juridische hamvraag
De juridische hamvraag voor de vrijstelling is of het vermogensbeheer voor CLO's onder bijzonder overheidstoezicht valt. Het toeval wil dat de Hoge Raad die vraag op 4 december beantwoordde in een andere zaak waarin de Belastingdienst stelde dat bepaalde beleggingsfondsen niet onder dergelijk toezicht vallen. De hoogste belastingrechter verwierp dit standpunt. Volgens Steffens geldt de argumentatie van de Raad in deze zaak ook voor het toezicht op het vermogensbeheer bij CLO's.

De Belastingdienst laat weten nog te onderzoeken of het arrest van begin december ook geldt voor CLO's. In afwachting van de uitkomst van dit onderzoek blijft de btw-vrijstelling voorlopig gelden tot 1 juli 2021, meldde de dienst afgelopen woensdag.

'Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat dit veel CLO's zal weerhouden naar Ierland te verhuizen, gezien de onduidelijkheid over de Nederlandse vrijstelling voor de periode vanaf 1 juli', zegt Steffens. Toekomstige CLO's kunnen wel weer in Nederland terechtkomen als de btw-vrijstelling definitief wordt gehandhaafd.

fd.nl/beurs/1367740/miljardenvermogen...
voda
0
DNB: belasting over eigen huis moet gelijk zijn aan spaartaks

Gepubliceerd op 7 januari 2021 12:57 | Views: 3.432

AMSTERDAM (ANP) - Huizenbezitters dienen net zo veel belasting over hun eigen huis te betalen als ze betalen over hun spaargeld. Daarvoor pleit De Nederlandsche Bank (DNB) die wil dat er in de toekomst geen belastingverschillen meer bestaan tussen het huren en kopen van een huis.

Dit zou de oplossing kunnen zijn van de ontstane scheve verhoudingen op de woningmarkt. Nog in 2012 was het voor een starter relatief goedkoper om een huis te huren in plaats van meteen over te gaan tot koop. Maar tegenwoordig ben je met huren in de vrije sector duidelijk duurder uit dan kopen, waarschuwt de toezichthouder.

Dat laatste belemmert volgens DNB een gezonde huurmarkt, waarin mensen makkelijk kunnen verhuizen en over de gehele linie minder schulden opbouwen. De hoge kosten van huren treffen nu vooral starters en andere huishoudens die te veel verdienen om sociaal te huren maar te weinig financiële middelen hebben om een huis te kopen.

Verschillen afbouwen

De fiscale verschillen geleidelijk volledig afbouwen zou in de visie van de centrale bank goed kunnen door het eigenwoningforfait stapsgewijs te verhogen of de woning en hypotheekschuld in geleidelijke stappen te verplaatsen naar box 3. Kopers die vermogen opbouwen in de eigen woning ontvangen dan niet langer een belastingoordeel ten opzichte van huurders die op andere wijze sparen. De extra belastingopbrengsten zouden bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om andere belastingen te verlagen.

Dat huren momenteel duurder is dan kopen, heeft verschillende oorzaken. Het beperkte huizenaanbod en de lage hypotheekrente spelen een rol, maar ook de belastingvoordelen die het kopen van een huis stimuleren. DNB pleit al langer voor het afbouwen van die voordelen omdat ze het aangaan van hoge hypotheekschulden in de hand werken.

Huurders zijn ook meer geld kwijt, omdat de maandlasten van kopers deels uit aflossing bestaan. En als huurders maandelijks hetzelfde bedrag zouden sparen als het bedrag dat kopers aflossen, ervaren zij als extra nadeel dat zij hierover nu nog meer belasting moeten betalen.
voda
0
'Betalen voor je spaargeld wordt steeds meer gemeengoed'

Gepubliceerd op 9 januari 2021 09:36 | Views: 1.509

DEN HAAG (ANP) - Steeds meer banken voeren negatieven spaarrentes in. Per 1 februari hanteert ook Knab een negatieve rente. Op spaarsaldo vanaf 250.000 geldt dan een negatieve rente van 0,5 procent, zo meldt vergelijkingssite Geld.nl.

Geld.nl noemt de stap van Knab niet uniek, maar wel opvallend. Tot eind 2019 was Knab nog geregeld bovenaan de spaarrenteoverzichten te vinden. "Dat nu ook zo’n bank zich genoodzaakt voelt negatieve rente te voeren, is een voorbode dat in 2021 meer banken deze stap zullen volgen", aldus de vergelijkingssite.

Vorig jaar kondigde ook De Volksbank aan dat spaarders bij SNS Bank, ASN Bank, en Regiobank per 1 maart dit jaar een negatieve rente van 0,5 procent moeten betalen als zij meer dan 250.000 euro opzij hebben staan.

De drie grootbanken ING, Rabobank en ABN AMRO hanteerden al hetzelfde negatieve rentepercentage. Zij verlaagden de grens voor negatieve rente. Bij Rabobank en ING geldt dat voor een saldo van 250.000 euro. Bij ABN AMRO gaat het om de spaarcenten boven de 500.000 euro

Verder voert Triodos Bank voor spaarders met een saldo boven 100.000 euro een negatieve rente. Ook betalen alle spaarklanten van deze bank 2 euro per maand voor hun spaarrekening.

Kleine spaarders, tot 10.000 euro hoeven zich volgens Geld.nl voorlopig nog geen zorgen te maken. De banken zullen het saldo voor negatieve rente naar verwachting stapsgewijs verder verlagen. "Tussen spaarsaldo’s van 250.000 of 500.000 euro en bedragen van bijvoorbeeld 50.000 euro zit een flink gat. Daar kunnen de banken nog heel wat stapjes maken. Bovendien willen banken mensen zolang mogelijk blijven stimuleren om toch te sparen voor een financiële buffer", aldus de site.
Freemoneyforever
0
quote:

Just10 schreef op 30 september 2020 11:20:


Sparen doe ik niet meer.


Heel slim, lenen levert geld op ;)
'Belegger'
0
quote:

ffff schreef op 15 januari 2021 12:13:

Bob,

Dank voor je uitgebreide reactie! Van jou vandaag weer geleerd dat er maar heel weinig valutaschommelingen in de Deense Kroon zijn. Dus begrijp ik dat dat dan geen belangrijk punt is om je druk om te maken. Kortom: gewoon doorgaan met Orsted volgen Komt nog bij dat de Deense beurs een van de best presterende beurzen van het afgelopen jaar 2020 was.... Mijn bezwaar heb ik al verteld: Ik vind dat voortdurende omwisselen een nadeel, zoals ik in mijn posting hierboven beschreef. Mijn bank maakt altijd automatisch een valutarekening aan als er een storting in US Dollar, in Swiss Frs of Engelse Ponden komt. Ik moet dan zelf aangeven wanneer ik die tegoeden wil omzetten in Euro. Vandaar dus die twee verschillende bedragen op het moment dat je je dividend in buitenlandse valuta op je rekening bijgeschreven krijgt en de bank aangeeft hoeveel Euro dat is en het bedrag dat je er werkelijk voor krijgt als je enkele dagen later die vreemde valuta's omzet in Euro;s. En je snapt: De ene keer is dat meer en de andere keer minder. Probleem ontstaat bij jaaraangifte aan de fiscus: De bank geeft andere bedragen op, ( namelijk de koers van de vreemde valuta in Euro's op moment van dividenduitbetaling ) dan wat je er werkelijk voor gekregen hebt. ( Die dividenden in Euro;s omgezet) In dat lijstje staan UITERAARD altijd verschillende bedragen... En verdomd....daar komen dan wel eens vragen over...

Peter
Bovenstaande komt uit het Ørsted topic: www.iex.nl/Forum/Topic/1362096/Koffie...

Volgens mij gaat het over valuta, dividend en het fiscale aspect en niet over Ørsted. Daarom heb ik voor dit fiscale topic gekozen om verder te reageren, dus...

Peter,

Als ik je verhaal zo lees lijkt het (voor mij) of je rekening(en) hebt in vreemde valuta. Met een EUR rekening worden alle mutaties zoals aan- en verkopen maar ook corporate actions zoals dividenduitkeringen direct omgerekend en afgehandeld in EUR. Met een rekening in vreemde valuta bepaal je zelf wanneer je overboekt tussen bijvoorbeeld EUR en USD en gebeurt verder alles vanuit die USD rekening.

Kosten
Voor (dag)handelaren die telkens aan- en verkopen kan een rekening in vreemde valuta interessant zijn. Je betaalt dan niet steeds opnieuw voor het pingpongen met geld. Volgens mij heb jij jaarlijks geldbewegingen in hooguit twee richtingen. Je krijgt je dividenden en vervolgens herinvesteer je die in dezelfde valuta of misschien wel in EUR.

Risico
Een ander aspect is de tijd tussen uitkering en herinvestering van dividend. Als je in die periode je cash aanhoudt in vreemde valuta, dan zou je dat ook kunnen zien als een (speculatieve) FX positie. Stel dat daar een paar maanden tussen zit, dan speculeer je voor dat bedrag en over die periode op een koersontwikkeling van bijvoorbeeld EUR/USD. Je bent (volgens mij) een aandelenbelegger en geen valutahandelaar...

Het eerste aspect met pingpongen gaat om kosten. Het tweede aspect met cash aanhouden in andere valuta gaat over risico. Beide aspecten moet je meenemen in een eventuele (her)overweging of je rekeningen in vreemde valuta wilt (blijven) aanhouden of alleen een EUR rekening. Je kunt het natuurlijk ook eens overleggen met je bank. Als je positie groot is gaat het bij kleine verschillen vanzelf om bedragen. Het is jouw geld en alleen jij kunt die afweging voor jezelf maken.

Fiscus
Nogmaals jij weer meer van het fiscale aspect dan ik. Maar met gezond verstand zou ik zeggen dat het voor de fiscus alleen gaat om de omrekenkoers op het moment dat het dividend wordt uitgekeerd. Hoelang je vervolgens dat geld aanhoudt in vreemde valuta, of dat nu een dag is of een half jaar of meerdere jaren, staat volgens mij los van de dividenduitkering. Zie hierboven bij wat ik (speculatieve) FX posities noem.

Ørsted heeft zelf overigens nog een akkefietje lopen met de Deense belastingdienst. Zoals het er nu voor staat moet Ørsted twee keer belasting betalen over dezelfde inkomsten, zowel in Engeland als in Denemarken. Daarbij stelt de Deense belastingdienst ook nog eens dat Ørsted belasting moet afdragen over inkomsten die in toekomstige jaren worden verwacht.

Bob
7.717 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 381 382 383 384 385 386 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
651,28  +0,98  +0,15%  19 jan
 AMS25-24h^ 654,41 +0,48%
 Germany30^ 13.855,20 +0,29%
 Dutch15-index 17.653,13 0,00%
 BEL 20 3.713,33 -0,85%
 BRX20-24h^ 3.727,41 +0,38%
 Europe50^ 3.607,83 +0,35%
 Euro30-index 18.530,29 0,00%
 US30^ 30.934,91 0,00%
 Nasd100^ 12.996,06 0,00%
 US500^ 3.797,66 0,00%
 Japan225^ 28.740,22 0,00%
 Gold spot 1.849,07 +0,47%
 EUR/USD 1,2144 +0,13%
 WTI^ 53,39 +0,67%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

VIVORYON THER... +7,51%
Alfen N.V. +4,28%
Galapagos +3,81%
PROSUS +3,72%
Heijmans +1,96%

Dalers

ArcelorMittal -4,86%
Corbion -3,16%
Kendrion -2,98%
ING -2,60%
Aegon -2,54%

Nieuws Forum meer

Maleisië vecht Europees palmoliebelei...
The.Abyss op 20 jan 2021 03:15
6
Netflix overtreft verwachtingen met m...
Reality op 20 jan 2021 01:52
2
AFM: klanten groepsgewijs uitsluiten ...
Alles kwijt op 20 jan 2021 01:31
5
Klachteninstituut Kifid blijft bezig ...
Dr Joep op 20 jan 2021 01:05
3
Ook Yellen wil harde lijn VS tegen China
boldie op 20 jan 2021 00:33
13