Huizenprijzen dalen met 60% in 7 jaar en nog veel meer.

39.070 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 » | Laatste
voda
0
Sterke groei van verkochte nieuwbouwwoningen in 2020
Van onze redacteur 00:01

Vorig jaar zijn veel meer nieuwbouwwoningen verkocht dan in voorgaande jaren. In totaal werden 32.190 nieuwbouwhuizen verkocht, het jaar ervoor lag dat aantal een kwart lager. Vooral in het vierde kwartaal van 2020 zijn veel nieuwbouwwoningen verkocht, 10.744. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster.


Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is maar een klein deel van alle verkochte woningen in Nederland. In totaal wisselden vorig jaar 267.701 woningen van eigenaar. Bij 235.511 transacties ging het om reeds bestaande koopwoningen.


De totale bouw van nieuwbouwwoningen, inclusief huurwoningen, kwam in 2020 uit op ruim 69.000, zo meldde de overheid begin dit jaar. Daar kwamen nog circa 10.000 nieuwe woningen uit transformaties van bijvoorbeeld kantoorpanden. Daarmee was de doelstelling van 75.000 nieuwe woningen gehaald.

De komende jaren moet de bouw van woningen echter gaan versnellen. Het doel is om in 2030 900.000 nieuwe woningen te hebben gerealiseerd. Dat zijn 150.000 meer woningen dan als doelstelling in vorige plannen was opgenomen.

Huizenprijzen
De prijzen van verkochte woningen stegen in 2020 met gemiddeld 7,6% ten opzichte van het jaar ervoor. In 2019 nam de gemiddelde prijs die voor een woning is betaald nog toe met 7,3%. Voor bestaande koopwoningen kwam de stijging met 7,8% hoger uit dan die voor nieuwbouwhuizen (6,9%).

In het vierde kwartaal stegen de prijzen van koopwoningen gemiddeld met 8,7%. Daarmee liggen de prijsstijgingen boven het EU-gemiddelde van 5,7%. In Luxemburg stegen de prijzen met 16,7% in het vierde kwartaal het sterkst.

Originele link van het artikel: fd.nl/economie-politiek/1379949/sterk...
voorkenniskoning
0
DEN HAAG - Politiek Den Haag zal er niet in slagen het woningtekort op korte termijn op te lossen. De wooncrisis is daarvoor te complex. De komende jaren zullen de tekorten alleen maar verder oplopen waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
„We concluderen dat een grote versnelling van de woningbouw op korte termijn niet te verwachten valt”, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het maandag gepubliceerde rapport ’Wonen na de verkiezingen’.
Momenteel komen circa 331.000 woningen tekort. PBL verwijst naar onderzoek waaruit blijkt dat het tekort in 2025 is opgelopen naar 419.000 huizen. „Veel mensen worden hierdoor geconfronteerd met hoge huizenprijzen, hoge huren en lange wachttijden.” Frans Schilder, onderzoeker woningmarkt bij het PBL: „Het huidige woningtekort is groot. Jongeren en middeninkomens zijn het kind van de rekening.”

Veel politieke partijen komen in hun verkiezingsprogramma’s met voorstellen en plannen om de wooncrisis aan te pakken. Zo stellen bijna alle partijen voor om de minister van Volkshuisvesting weer terug te laten keren in een nieuw kabinet.

In een eerdere analyse wees PBL er al op dat de huidige minister van Binnenlandse Zaken ook al een regierol heeft en dat de herintroductie van een woonminister niet vanzelf alle problemen oplost.

Tekorten
Dat de woningtekorten aanhouden de komende jaren, komt volgens het Planbureau niet omdat de politieke plannen zo slecht zijn: „Dat ligt overigens niet aan de voorstellen of aan de partijen, maar aan de complexiteit en weerbarstigheid van de woning- en bouwmarkt.”

Het PBL schetst dat de problemen op de woningmarkt op allerlei niveaus aanwezig zijn, bij de rijksoverheid, bij de gemeenten, maar ook bij de bouwbedrijven. Gemeenten komen volgens de rekeneraars ambtenaren tekort om alle woonprojecten voor te bereiden: „Het lijkt met name (groei)gemeenten te ontbreken aan voldoende capaciteit om de bouwopgave ambtelijk te ondersteunen. Het Rijk kan daar middelen voor beschikbaar stellen.”

Bouwbedrijven zitten volgens het Planbureau ook aan de toppen van hun kunnen. „In 2020 is het aantal openstaande vacatures ten opzichte van de periode van de financie¨le crisis vervijfvoudigd”, zo schrijft het PBL. „Er is, ondanks de impact van corona, een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen in Nederland.”

Regionale aanpak
De adviseurs stellen dat louter een centrale regie vanuit Den Haag niet de oplossing kan zijn. Sterker nog, PBL adviseert om de woningmarkt regionaal te blijven aanpakken: „De´ woningmarkt bestaat niet: het gaat feitelijk om een groot aantal regionale markten.”
Voorlopig blijft er een grote vraag naar woningen, voorspelt het PBL. Dat komt door de bevolkingsgroei en doordat huishoudens gemiddeld steeds kleiner worden. De toename van het aantal huishoudens dat een huis nodig heeft, gaat dus harder dan de toename van de bevolking.

Een miljoen
In de Actieagenda Wonen van 33 organisaties, waaronder bouwers, woningcorporaties, gemeenten en provincies, wordt uitgegaan van de noodzaak van één miljoen extra woningen in de komende tien jaar.

Het PBL stelt dat het niet zeker is of dit aantal huizen nodig is: „Het getal van e´e´n miljoen is geen cijfer dat in beton is gegoten: het kunnen er minder, maar ook meer zijn. Bovendien is dat miljoen niet gelijk verdeeld over het land.”
Berekeningen in het rapport laten zien dat het totaal aantal benodigde woningen waarschijnlijk lager is dan de nu veel genoemde één miljoen, aldus het PBL. Onderzoekers Frans Schilder noemt de bouwopgave weliswaar ’groot’ en hij vindt dat er hard moet worden doorgebouw: „Aangezien het nog lange tijd duurt voor het benodigde eindaantal in zicht komt, is doorbouwen het devies.”

www.telegraaf.nl/financieel/200209530...
NewKidInTown
0
Tjonge jonge, het kan niet op, wie biedt er meer ?

(Disclaimer: ABN/AMRO heeft het wel vaker mis gehad)

13 april 2021

Het Economisch Bureau van ABN AMRO heeft haar voorspellingen opnieuw naar boven aangepast en verwacht een nóg grotere stijging van de huizenprijzen in 2021.
Huizenprijzen stijgen in 2021 nog meer dan verwacht

Voor dit jaar gaat het Economisch Bureau nu uit van een gemiddelde huizenprijsstijging van 7,5%. Eerder gingen zij nog uit van een stijging van 5%. Voor 2022 verwachten ze een stijging van 2,5% in plaats van 1%. De verwachting voor het aantal woning aan- en verkopen laten zij nu nog ongewijzigd. "De transactiecijfers over de eerste twee maanden van het jaar vielen weliswaar hoog uit. Wij denken dat dit tijdelijk is, omdat starters tot 35 jaar hun aankoop in verband met de lagere overdrachtsbelasting over het jaar heen hebben getild. Dit jaar dalen de woningaankopen met 10%, volgend jaar met 5%.", aldus Bokeloh.
voda
0
Huizenprijs stijgt in een jaar tijd met bijna 15 procent

De gemiddelde verkoopprijs van bestaande woningen is in het eerste kwartaal gestegen naar 385.000 euro, een stijging op jaarbasis van bijna 15 procent. Dat is sinds 2001 niet meer voorgekomen, concluderen de makelaars op basis van de laatste kwartaalcijfers.

Natasja de Groot 15-04-21, 10:00

De fikse stijging is het gevolg van het historisch lage aanbod. Er stonden halverwege het eerste kwartaal slechts 17.500 woningen te koop. Dat is 42 procent minder dan een jaar geleden. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars is dit het laagste niveau sinds 1995, toen de makelaarsclub begon met de meting.

Vorig kwartaal wisselden slechts 30.739 bestaande woningen van eigenaar, 6,8 procent minder dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Dat is het laagste aantal sinds 2015, aldus de NVM-makelaars. Zij verkochten op jaarbasis zo’n 152.000 woningen. De krapte-indicator voor bestaande woningen komt daarmee uit op een dieptepunt van 1,7. Dat wil zeggen dat een koper uit minder dan twee huizen kan kiezen.

Van alle woningtypen is de prijs van vrijstaande woningen het hardst gestegen: bijna 20 procent in een jaar tijd. De prijs van appartementen en tussenwoningen steeg in een jaar met ruim 14 procent. Ook hebben veel kopers overboden om aan een woning te komen. Meer dan 60 procent van de woningen werd boven de vraagprijs verkocht, gemiddeld gingen alle verkochte huizen 3,5 procent boven de vraagprijs weg.

Uit de nieuwste kwartaalcijfers blijkt verder dat de prijs van de gemiddelde nieuwbouwwoning met bijna 8 procent is gestegen naar 433.000 euro in het eerste kwartaal. Een jaar eerder was dat nog 400.000 euro. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen is vorig kwartaal met bijna 14 procent toegenomen naar 9.700. Ook in de nieuwbouw is de schaarste groot: het te koop staande aanbod van nieuwbouwwoningen is met 11.100 woningen 22 procent lager dan een jaar eerder.

Ongekend
NVM-voorzitter Onno Hoes uit nog eens zijn zorgen over de ontwikkelingen op de woningmarkt: ,,Het is ongekend wat er gebeurt op de huizenmarkt. De lage rente, het enorme woningtekort en de stabiele sociaaleconomische vooruitzichten zorgen voor krapte en jagen de prijzen verder omhoog.”

Hij roept het volgende kabinet op om de woningnood als prioriteit integraal aan te pakken. Een nieuwe minister met een specifieke verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening en wonen is volgens hem essentieel om het tij te keren.

,,Het is wat mij betreft de hoogste tijd om de stormbal te hijsen. Gevarieerd, betaalbaar en financieel verantwoord woongenot is het fundament van een duurzame en gezonde samenleving”, benadrukt hij. ,,Nooit eerder was de waarde van woongenot voor het welzijn van onze samenleving zo nadrukkelijk zichtbaar als nu.”

www.ad.nl/wonen/huizenprijs-stijgt-in...
DeZwarteRidder
0
FD
Woningmarkt
15:12
In Nieuw-Zeeland kun je beter niet proberen een huis te kopen

Zelfs voor een krot wordt in het land een miljoen betaald. Vrijwel nergens ter wereld zijn koophuizen zo onbetaalbaar en zo'n heilige koe. 'We zeggen niet dat we huren, het is een stigma.'

Originele link van het artikel: fd.nl/net-binnen
drooglegging
0
Amsterdam kent het systeem van de erfpacht, enkele wijken in oost uitgezonderd.
De erfpacht werd vroeger ingevoerd omdat de stad geld nodig had, heel veel geld, de kas was leeg, en dat kan natuurlijk niet!

Amsterdam zit vandaag de dag in een soortgelijke situatie, de stad is onevenredig zwaar getroffen door wegblijven toeristen en zakenlui.

De water rekening of de vuilophaaldienst rekening verhogen zet geen zoden aan de dijk, amper wisselgeld.

De huizenprijzen in Amsterdam zijn ongekend hard gestegen en gaan de komende jaren nog veel harder stijgen als ik de bankrapporten mag geloven.

Het aanstaande plan zal inslaan als een bom, maar uiteindelijk zal iedereen het begrijpen, iemand moet toch het vuil ophalen en de straten schoon houden!
voda
0
In februari sterkste prijsstijging koopwoningen in bijna 20 jaar
Stijging van 11,3 procent.

(ABM FN-Dow Jones) Nederlandse koopwoningen zijn ook in maart flink duurder geworden. Dit bleek donderdag uit cijfers van het CBS en het Kadaster.

Het ging afgelopen maand om een prijsstijging van 11,3 procent op jaarbasis. Dat is de grootste stijging na mei 2001. De prijsstijging zwakte in 2019 juist nog wat af wat af, maar trok in 2020 weer aan.

In juni 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen een dieptepunt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. De index lag in maart 2021 op het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in maart 62 procent hoger.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved
voda
0
Ruim een kwart meer huizen verkocht in eerste kwartaal
Van onze redacteur 00:01

In het eerste kwartaal van 2021 zijn ruim een kwart meer huizen verkocht dan een jaar eerder. Er veranderden in die periode 66.627 koopwoningen van eigenaar. Dat is 29,2% meer dan vorig jaar, meldt het CBS donderdag.

Ook de prijsstijging was significant met gemiddeld 10,3%, ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het CBS is dat de grootste prijsstijging in negentien jaar. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen.

Hoogste prijsstijging
De prijsstijging was met 13,7% het grootst in Flevoland. In zowel Zuid- als Noord-Holland was de prijsstijging met 9,5% het kleinst.

Hoofdstad Amsterdam is niet langer het epicentrum van de oververhitting van de huizenmarkt. Hier stegen de huizenprijzen 'slechts' 6%. In Den Haag en Rotterdam waren koopwoningen respectievelijk 9,4% en 9,5% duurder. De prijsstijging was het grootst in de gemeente Utrecht. Daar waren koopwoningen gemiddeld 10,1% duurder dan een jaar eerder.

Meer transacties
In alle provincies wisselden meer woningen van eigenaar dan een jaar eerder. Met 43,3% was de toename het grootst in Noord-Holland, gevolgd door de provincie Utrecht met 42,0%. De stijging van het aantal transacties was in Zeeland het kleinst 9,2%.

Alle woningtypen waren in het eerste kwartaal van 2021 duurder dan een jaar eerder. Het grootst was de prijsstijging van 11,4% voor twee-onder-een-kapwoningen. Het kleinst was de toename voor appartementen met gemiddeld 8,4%.

Originele link van het artikel: fd.nl/ondernemen/1381166/ruim-een-kwa...
Jelle-43
0
Nederland is vol vol vol vol .Grenzen gelijk dicht gooien. Buitenlandse investeerders en beleggers aanpakken .Huizen zijn om in te wonen en niet onderverhuren geld ook makelaars grootste criminelen ooit spelen een vies spelletje .Maken misbruik van een heel groot probleem .Aanpakken die Figuren ..Dan zal je zien dat de woning te kort binnen een paar jaar is opgelost
drooglegging
0
“Amsterdam is niet te koop,” roept een twintigtal mensen op zaterdagmiddag in De Pijp. Ze staan in de Karel du Jardinstraat voor een -als we de omschrijving op Funda mogen geloven- ‘ unieke starterswoning in de leukste buurt van Amsterdam’. De woning á 40 vierkante meter, voor een vraagprijs van 315.000 euro, is een voormalige huurwoning van woningcorporatie Ymere"

*Parool.nl voor hele artikel.

De unit zal voor 400k euro gaan/passeren, 10k euro per vierkante meter houten balken en planken met een gedeelde opgang, de speculant hoeft er waarschijnlijk niets meer aan te doen, "pret a porter"

Drie onzelfstandige eenheden, omgevingsvergunning, vakantieverhuur, alles binnen 8 weekjes rond, de buren zullen er niet blijer van worden.
drooglegging
3
De lang parkeren weilanden rond Schiphol staan al een jaar lang leeg, de reden is bekend.
Of het zich ooit weer op gaat vullen is nog maar de vraag.

Hoorde laatst een boer over "trailerparken naar Amerikaans model"
In de VS zijn dat soort parken ingeburgerd, de vrijheid staat voorop, maar het dak boven je hoofd is nog belangrijker.

De woningnood is nu maximaal, de politiek geeft niet thuis, het aantal economische daklozen groeit met de dag, is ons landje klaar voor het Fenomeen "trailerparken"?

De boeren die al volledig zijn afgeknepen hebben de sleutel in handen, het is allemaal eigen grond, the landlord makes the rules, de tijd is er rijp voor.

Binnenkort de opening van het eerste trailerpark binnen ons landje.
andre68
0
quote:

drooglegging schreef op 27 april 2021 14:07:


De lang parkeren weilanden rond Schiphol staan al een jaar lang leeg, de reden is bekend.
Of het zich ooit weer op gaat vullen is nog maar de vraag.

Hoorde laatst een boer over "trailerparken naar Amerikaans model"
In de VS zijn dat soort parken ingeburgerd, de vrijheid staat voorop, maar het dak boven je hoofd is nog belangrijker.

De woningnood is nu maximaal, de politiek geeft niet thuis, het aantal economische daklozen groeit met de dag, is ons landje klaar voor het Fenomeen "trailerparken"?

De boeren die al volledig zijn afgeknepen hebben de sleutel in handen, het is allemaal eigen grond, the landlord makes the rules, de tijd is er rijp voor.

Binnenkort de opening van het eerste trailerpark binnen ons landje.
Gezellig, "kamperen bij de boer" in de pittoreske Haarlemmermeer. Ik zeg..doen. Wat moet een jaarplaats kosten....op een reguliere camping al gauw 3000 euro. Levert voor de boer meer op dan aardappels en bieten. Ik schat dat er zomaar 50 units op een hectare passen (50 x 200 m2).
50 x 3000 = 150.000 euro per hectare per jaar. Akkerbouwgewassen.....misschien 1/10 hiervan.
voda
0
Een ton overbieden op een huis? Niemand kijkt er van op
Nelleke Trappenburg 11:19

Mensen op huizenjacht in Landsmeer ervaren hoe overspannen de huizenmarkt is. 'We boden laatst €95.000 boven de vraagprijs, maar dat was nog niet genoeg.'

Makelaar Jochem de Haas laat Mylene van der Beek (34) met een app zien waar de zon staat, tijdens een bezichtiging van een koophuis in Landsmeer Foto: Tammy van Nerum voor het FD

Serie oververhitte huizenmarkt
Het FD beschrijft de komende weken hoe de belangrijkste spelers bijdragen aan, lijden onder en handelen op de oververhitte huizenmarkt. Deze week: de koper.
‘Is dat andere huis in de straat weggegaan met een 65 aan het begin?’ Het is de eerste vraag die een aankoopmakelaar stelt als ze aankomt bij een huizenbezichtiging in Landsmeer. ‘Nee geen 65, maar 63’, antwoordt verkopend makelaar Jochem de Haas. Oftewel €630.000. ‘Oke, goed om te weten', knikt de aankoopmakelaar alleen en loopt verder.

De toon is gezet. Het huis dat vandaag te koop staat heeft een vraagprijs van 5 ton. Maar De Haas maakt er geen geheim van dat hij rekening houdt met een verkoopprijs van 10% tot 20% hoger. Hetzelfde huis een paar deuren verder stond immers voor €525.000 te koop en ging voor ruim een ton meer weg.

Kattenluikje
Hoewel het om een relatief ruim huis gaat, 138 m2, betreft het gewoon een rijtjeshuis. En niet in Amsterdam of Utrecht, maar in het dorpse Landsmeer. Een kattenluikje naast de voordeur. Geen vrij uitzicht, geen enorme tuin, geen historische tierelantijnen. Toch lijken alle bezichtigers er rekening mee te houden dat het huis voor veel meer dan vijf ton verkocht gaat worden.

‘Bij alles wat we tot nu toe hebben gezien, ging er een ton overheen’, zegt Wendy de Ridder (38). Ze zoekt samen met haar vriend Sjoerd Zigterman (37) sinds een tijdje naar een huis in Landsmeer. Of in het nabij gelegen Oostzaan. Ze wonen nu in Amsterdam, maar komen eigenlijk een slaapkamer te kort.

‘‘Bij alles wat we tot nu toe hebben gezien, ging er een ton overheen’’Wendy de Ridder (38) bij bezichtiging in Landsmeer

Nog wel een stap
Iets groters vinden in Amsterdam is vrijwel onbetaalbaar. Daarbij willen ze mede door corona wat meer 'buiten' wonen. 'Normaal gaan we naar Artis, maar dat kan nu allemaal niet', zegt De Ridder. Voor haar is het mentaal nog wel een stap om naar Landsmeer te verhuizen, want ze is er opgegroeid en wilde eigenlijk 'absoluut' niet terug.

Maar ook praktisch gezien is de stap niet zomaar gezet, want buiten de stad stijgen de prijzen nu snel, merken ze. Laatst boden ze €86.000 boven de vraagprijs, maar dat bleek nog te weinig. 'Het gaat om zoveel geld, je vraagt je wel eens af of je er wel aan mee wilt doen', zegt Zigterman. En Zigterman en De Ridder leunen nog op een flinke overwaarde. Ze hebben namelijk een benedenhuis in de Amsterdamse Pijp, dat ze waarschijnlijk met een paar ton winst kunnen verkopen.

voda
0
Deel 2:

'Je komt er niet tussen'
De starters die na hen de de woning in Landsmeer komen bekijken, hebben dat voordeel van een overwaarde niet. Zij hebben nu een huurhuis in Amsterdam, maar vinden huren eigenlijk zonde van hun geld. Maar kom er maar eens tussen op de koopmarkt. 'Dat er zo fors wordt overboden heeft ons wel verbaasd', zegt de 35-jarige ondernemer, die niet met zijn naam in de krant wil. Ook hij en zijn vrouw boden al eens €95.000 over, maar visten achter het net.

Toch weerhouden de hoge biedingen hen er niet van om een koophuis te zoeken. Sterker nog, het lijkt hen alleen maar aan te moedigen snel een huis te kopen. 'De markt wordt steeds gekker. Je krijgt elke maand minder voor je budget', zegt de ondernemer. Wel blijft hij zich erover verbazen hoe iedereen zoveel kan bieden. 'Je denkt dat je best wat te besteden hebt, maar toch kom je er niet tussen.'

Prijzen stijgen explosief
Ook Mylene van der Beek (34), die samen met haar vriend een huis zoekt, staakt haar huizenjacht niet vanwege de hoge prijzen. 'Ik denk dat 't blijft stijgen. Als je gaat wachten op een kentering, moet je misschien nog jaren in een te klein huis blijven wonen.

‘'Als je gaat wachten op een kentering, moet je misschien nog jaren in een te klein huis blijven wonen'’Mylene van der Beek (34), die samen met haar vriend een huis zoekt
Hoewel de huizenprijzen al jaren stijgen, lijken de prijsstijgingen de laatste maanden in een stroomversnelling te zijn gekomen. Landsmeer, dat net iets ten noorden van Amsterdam ligt, zag de prijzen gemiddeld maar liefst met 27% toenemen het afgelopen jaar, meldt het Centraal Bureau van de Statistiek.

Mylene van der Beek bekijkt de studeerkamer Foto: Tammy van Nerum voor het FD

Hoewel de prijzen in andere gemeenten misschien niet zo explosief gestegen zijn, gaan ze daar ook in rap tempo omhoog. Afgelopen kwartaal namen de huizenprijzen landelijk liefst met 15% toe op jaarbasis. Dat was het derde kwartaal op rij dat de prijzen van bestaande woningen met meer dan 10% stegen op jaarbasis, bleek onlangs uit cijfers van makelaarsvereniging NVM.

Bizarre taferelen
Makelaars wijten de absurd hoge huizenprijzen aan de historisch lage rente (waardoor mensen meer kunnen lenen) en het enorme tekort aan woningen. 'Het is alsof je twintig mensen met een rammelende maag voor de bakker hebt staan en die heeft maar twee broden. Mensen gaan dan gekke dingen doen', zegt Frits Markus, voormalig bestuurslid bij NVM en makelaar in Barendrecht.

Zeker nu er steeds vaker wachtlijsten zijn om überhaupt naar een bezichtiging te kunnen, ziet Markus soms rare taferelen. 'Mensen die per se een huis willen zien bellen soms gewoon aan bij de verkoper of ze gaan mij stalken of ze echt geen plekje kunnen krijgen', zegt Markus.

Overbieden
Maar 'de gekte' uit zich vooral in overbieden. Ruim 60% van de woningen wordt momenteel boven de vraagprijs verkocht, blijkt uit NVM-cijfers. Drie jaar geleden was dat nog geen 30%. En mensen bieden soms extreem over. De Haas, de makelaar in Landsmeer, zegt nog steeds af en toe verrast te worden door de hoogte van een bieding.

De overspannen markt weerhoudt hem er niet van om de prijs waar mogelijk nog wat omhoog te praten. 'De sport is om er ook in deze markt net weer iets meer uit te krijgen', zegt De Haas tussen twee bezichtigingen door.

‘'Een ton overbieden op een huis? Dat is het ons niet waard'’Hakan Tuna (46) die samen met zijn vrouw op huizenjacht is

Ruim 15% boven vraagprijs
Hakan (46) en Ayse Tuna (42) lopen even later enthousiast rond in het huis in Landsmeer. 'Deze zolder zouden onze zoons te gek vinden'. De familie Tuna wil eigenlijk in Amsterdam blijven, maar kijkt vanwege de prijzen ook wat verder. Maar ze zijn niet van plan mee te gaan in de huidige gekte. Ook al hebben ze een leuke overwaarde. 'Een ton overbieden op een huis? Dat is het ons niet waard', zegt Hakan Tuna.


Makelaar Jochem de Haas leidt Hakan en Ayse Tuna rond in het huis Foto: Tammy van Nerum voor het FD

Een ton is het uiteindelijk niet geworden. Maar andere kijkers hebben wel flink overboden op het huis. Er zijn uiteindelijk negen biedingen gedaan. Het huis is verkocht aan een stel uit Amsterdam voor ruim 15% meer dan de vraagprijs, meldt De Haas een week later. Dus wel bijna een ton.

Starters steken zich steeds dieper in de schulden

Door de hoge huizenprijzen moeten huizenkopers zich steeds dieper in de schulden steken om een huis te kopen. Dat geldt in het bijzonder voor starters, omdat die niet kunnen profiteren van de overwaarde op een eerder huis.

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, omdat de hoge schulden starters kwetsbaar maken als er tegenslag is. En dat is in deze coronatijd niet ondenkbaar. De AFM ziet daarom met lede ogen aan dat de voorzichtigheid van na de crisis steeds meer wordt losgelaten. Zo rekt de overheid de leennormen weer wat op, dat gebeurde bijvoorbeeld bij tweeverdieners.

Ook maken huizenkopers in toenemende mate gebruik van aflossingsvrije hypotheken om hun lasten dragelijk te houden. Ze hebben dan weliswaar geen hypotheekrenteaftrek, maar die levert met de huidige lage rente toch minder op. Niet alleen doorstromers, maar ook starters kiezen vaker voor deels aflossingsvrij.


Originele link van het artikel: fd.nl/ondernemen/1380839/een-ton-over...
voda
0
'Meerderheid Nederlanders denkt dat huizenbubbel knapt'
Van onze redacteur 07:53

Bijna twee op de drie Nederlanders (62%) denken dat de huizenbubbel binnen enkele jaren uiteenspat. Een minderheid (19%) is bang voor de financiële gevolgen van de coronacrisis wat betreft hun eigen woonsituatie of hypotheek.

Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van DirectResearch in opdracht van adviesketen De Hypotheker. Aan het onderzoek deden 524 respondenten mee.

Volgens commercieel directeur van De Hypotheker, Menno Luiten, lijkt het erop dat veel huizenbezitters hun eigen (financiële) situatie in het onzekere coronajaar veilig hebben gesteld. 'Nu zij zich voor langere tijd hebben verzekerd van een lage hypotheekrente door een oversluiting of een verbouwing van hun huis, zien zij de eigen toekomst met vertrouwen tegemoet.'

Meer hypotheekaanvragen
Vorig jaar steeg het aantal hypotheekaanvragen met bijna 10% in vergelijking met 2019. Ook steeg het aantal aanvragen voor een verbouwing van de woning vorig jaar fors: met liefst 41%.

Ongeveer een op de vijf hypotheekaanvragen was vorig jaar afkomstig van zogenoemde oversluiters. Vooral in het eerste kwartaal was er een forse stijging (175%). Deze mensen wilden snel profiteren van de historisch lage rente. Verder werd er vorig jaar meer geïnvesteerd in de eigen woning.

Originele link van het artikel: fd.nl/economie-politiek/1382062/meerd...
drooglegging
0
„Voor ons is belangrijk dat de verkoop tegen bitcoins slaagt en die voor beide partijen tevredenheid oplevert”, zegt Van de Laar. „Want we zien dit als het begin van een nieuw tijdperk, veel jongeren zullen in de toekomst een kooptransactie in bitcoin of andere cryptomunten gaan doen. We krijgen al veel vragen. We hebben ons afgelopen jaren verdiept in de werking van de cryptomunten, echt ons huiswerk gedaan. Want dit wordt de toekomst.”

Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zijn haar leden terughoudend met betalingen in bitcoin of andere cryptomunten. ,,De recent enorme beweeglijkheid in de bitcoinprijs is een groot obstakel. Als bitcoin gekoppeld wordt aan een pand, zou je die bitcoinkoers iedere dag moeten bijhouden en dan in crypto afrekenen, dat is niet doenlijk.”(DFT.nl)

De verkoper en de toekomstige koper gaan met de tijd mee, de makelaar snapt ook dat hij mee moet gaan.

Jongeren/starters zijn klaar met de euro, ze hebben hun eigen coins en zullen stap voor stap hun plaats in het monetaire stelsel opeisen.

Tijdens de kijkmiddag(30 stelletjes die wat zoeken) plots een geel post-it memo-tje laten zien dat je het vanmiddag nog financieel wilt afronden, "Snelheid is echter geboden"

Diverse nodeloze kostenposten worden schadeloos gepasseerd, 6 weken wachten op groen licht van een of andere NL-grootbank(je bent gewoon de speelbal van een bankfiguur) maakt je natuurlijk volstrekt kansloos, direct cash heeft voorsprong op alles!

Wat een goed artikel van de Telegraaf trouwens, wat een geweldige publiciteit voor het mooie appartement te Veghel, ik hoop maandag te lezen hoe het is afgerond.

De NVM in deze is fossiel en stoffig, dus aflopend!
josti5
0
Van de Vereniging Eigen Huis:

www.eigenhuis.nl/hypotheken/aflossing...

Met name het stukje over de verlenging van de aflossingsvrije hypotheek kan voor menigeen interessant zijn!

De scan is óók leuk!
drooglegging
0
De aflossingskosten voor huiseigenaren moeten naar beneden adviseert het CPB vandaag, de volgende aanjaagraket wordt dus in stelling gebracht!
Je kunt nog steeds niet tanken of boodschappen doen met de overwaarde van je "eigen" huis, de rijkdom zit louter tussen de oren en wordt zichtbaar bij de jaarlijkse OZB/WOZ acceptgiro.

Is het een optie om die 1,4 miljoen aflossingsvrij hypotheken die in de NL markt rouleren tijdelijk op een lichte negatieve rente te zetten? een surplus creeeren voor de noodruftigge huiseigenaar, zeg -0,50% op de totale leensom als retour bijschrijving.

Bij een hypotheek van 3 ton euro(als ondergrens) geeft dat 125 euro bijschrijving maandelijks, een beetje meer koopkracht.
De NL grootbanken en de overheid moeten de koppen bij elkaar steken om dit op de rails te zetten, er is draagvlak voor.

Ik moest bijna overgeven toen ik het CPB bericht vanochtend onder ogen kreeg.
jowi
0
Wanneer stort deze raket neer.

De kopers overbieden. Zetten een handtekening onder een hypotheek van tonnen alsof ze bij de banketbakker staan.
Beseffen ze wel dat die schuld ook terugbetaald moet worden!!!!
39.070 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
712,46  -1,68  -0,24%  18:05
 AMS25-24h^ 713,50 -0,09%
 Germany30^ 15.196,30 +0,17%
 Dutch15-index 18.965,93 -0,27%
 BEL 20 4.017,58 +0,08%
 Europe50^ 4.001,54 -0,03%
 Euro30-index 20.509,21 -0,11%
 US30^ 34.377,19 +0,45%
 Nasd100^ 13.550,40 +0,35%
 US500^ 4.178,67 +0,29%
 Japan225^ 29.279,62 +0,70%
 Gold spot 1.815,73 +1,69%
 EUR/USD 1,2053 +0,39%
 WTI 65,10 -0,38%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

OCI +5,77%
TKH +4,07%
Aperam +3,82%
SIGNIFY NV +3,28%
Arcadis +3,01%

Dalers

ForFarmers -5,69%
Alfen N.V. -4,81%
ADYEN NV -4,35%
BESI -3,47%
AMG -3,02%

Nieuws Forum meer

BAM gaat bouwen aan Brits station op ...
Bunder op 1 mei 2021 11:23
8
Verkopen webwinkel bol.com flink omho...
Waardebelegger op 26 apr 2021 10:20
12
Bayer diep in het rood door schikking...
Aspro op 23 apr 2021 20:13
27
Totale marktwaarde bitcoin weer boven...
morgen1 op 22 apr 2021 21:19
7
'Verkiezingsprogramma's schieten teko...
haas op 18 apr 2021 19:33
10