Hamon Groep « Terug naar discussie overzicht

Forum Hamon geopend

802 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 35 36 37 38 39 40 41 » | Laatste
Leefloon
1
Niet nagekeken, maar ik verwacht dat de maximale duur tot maatregelen uiterlijk een kalenderjaar is, en met "definitieve" jaarcijfers e.d. als een eerste formele hindernis. Dat jaar of een halfjaar wordt waarschijnlijk niet gehaald, omdat Hamon geen vage lege huls met vage belanghebbenden is.

In handelsdagen, inclusief eventuele beursvakanties, duurde de vorige langdurige koers van €2,70 toen 58 dagen (29 maart tot en met 18 juni), en tot en met vandaag 63 handelsdagen een koers van €0,782, vanaf 29 oktober. Jaartallen hoeven er nog niet bij, maar ook wat dat betreft een overschrijding met minstens 1 dag...
JdeFL
1
Elders op de koerstabel.....

Reddingsplan wist kleine aandeelhouder Rosier uit
Na een monsterverlies over 2021 zet grootaandeelhouder Borealis een pak schulden om in nieuwe aandelen. De kleine belegger ziet zijn belang tot bijna niets verwateren.
Drie weken na de schorsing van het aandeel, komt de meststoffenproducent Rosier met een uitleg naar buiten over de redenen van die beslissing. En die zijn niet rooskleurig, integendeel.
Over boekjaar 2021 dook de groep voor het zesde jaar op rij in het rood. Het verlies verdubbelde zelfs tot 49 miljoen euro of 192 euro per aandeel. Dat blijkt uit de bijeenroeping voor een buitengewone aandeelhoudersvergadering, op 14 maart. Een reden wordt niet gegeven, maar het laat zich raden dat de omgevingsfactoren van de voorbije jaren - zware concurrentie en dus grote druk op prijzen - niet verbeterd zijn.
De bijeenroeping is een verplicht nummer: door het nieuwe monsterverlies is het maatschappelijk kapitaal uitgewist door de opgestapelde verliezen. En zo treedt de 'alarmbelprocedure' van de Belgische vennootschapswetgeving in werking, waarbij de aandeelhouders zich moeten beraden over de toekomst van een bedrijf waar een groot deel van hun initiële inleg verloren is gegaan.
De uitkomst staat op voorhand vast. Borealis, de grootaandeelhouder, verkiest voortzetting boven ontbinding. En aangezien de Oostenrijkers 77,5 procent van de aandelen controleren, is die voortzetting een feit.
Borealis komt meteen met maatregelen om de aan flarden geschoten balans recht te trekken. En die zijn voor de minderheidsaandeelhouders niet van de poes. De Oostenrijkse groep gaat voor 55 miljoen euro schulden omzetten in nieuwe aandelen. Dat verloopt tegen 20 euro per stuk, één derde van de beurskoers bij de schorsing van het aandeel in januari (62 euro).
Het gevolg: een vloedgolf van 2,75 miljoen nieuwe aandelen, ruim tien keer het aantal op dit ogenblik uitstaande stukken (255.000). Een ander gevolg is meteen ook dat Borealis volgens onze berekeningen zijn belang opdrijft van 77 naar 98 procent.
Meteen rijst weer de vraag wat nog het nut van de beursnotering is. Borealis verwierf de controle over Rosier in 2013 door een meerderheidsbelang over te kopen van de Franse oliereus Total (nu TotalEnergies). Vervolgens lanceerden de Oostenrijkers een uitkoopbod tegen 203,38 euro per aandeel.
Beleggers haalden hun neus op voor dat toen als te karig beschouwde bod en Borealis strandde op 77,5 procent van het kapitaal. Operationeel integreerde de groep uit Wenen - zelf in handen van olie- en gasgroep OMV - Rosier al volledig in de eigen groep. Sindsdien is de beurskoers door de opeenvolgende verliesjaren gedecimeerd (zie grafiek). De beurswaarde beliep bij schorsing nog 16 miljoen euro. (Tijd.be).

Hebben we eigenlijk allemaal al gehad bij Hamon. 2* dacht ik, en nog niet genoeg.
JdeFL
1
Mont-Saint-Guibert, 9 februari 2022
Hamon & Cie (International) SA - Bemoedigende commerciële resultaten voor 2021 en versnelde
herstructurering van de groep via een gerechtelijke reorganisatieprocedure.
Ondanks een economische context die in het eerste halfjaar van 2021 nog sterk te lijden had onder de
pandemie, getuigt het aantal bestellingen, op het einde van het jaar, ter waarde van 302 miljoen EUR, van
een positieve commerciële dynamiek in de verschillende marktsegmenten waarin de groep actief is.
Niettegenstaande de volgehouden inspanningen van het management en de Raad van Bestuur en de
bevestigde belangstelling van potentiële investeerders voor de ontwikkeling van de activiteiten inzake
koolstofopvang en energietransitie, kon de noodzakelijke tweede fase van het in 2021 aangekondigde
kapitaalversterkingsplan1
tot op hedenniet worden uitgevoerd, aangezien de behoeften groter zijn dan het
aanvankelijk aangekondigde bedrag van 7 miljoen EUR2
.
Als gevolg van het uitblijven van een tijdige uitvoering van het kapitaalversterkingsplan, hebben de banken
besloten de uitgifte van nieuwe bankgaranties ten gunste van de vennootschappen van de Hamon-groep
op te schorten, waardoor de cashflow van de groep onder druk is komen te staan.
In het licht van deze situatie, teneinde de herstructurering mogelijk te maken en de lopende
onderhandelingen met potentiële partners voort te zetten, heeft Hamon & Cie (International) SA, de
overkoepelende vennootschap van de Hamon-groep, besloten zich onder de bescherming van de
Ondernemingsrechtbank (“Tribunal de l’Entreprise”) te stellen door een verzoekschrift in te dienen met het oog op de tenuitvoerlegging van een procedure tot gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord.
In het kader van de herstructurering van de Hamon-groep zijn reeds andere maatregelen getroffen of zullen
deze nog moeten worden genomen, zoals de aanvraag van het faillissement of de plaatsing onder
gerechtelijke bescherming van sommige dochtervennootschappen.
Deze procedures hebben tot doel de Hamon-groep in staat te stellen zijn commerciële activiteiten voort te
zetten, alsook de lopende projecten in het kader van de procedure tot gerechtelijke reorganisatie door
collectief akkoord uit te voeren, dit gedurende de periode die nodig is voor het sluiten van overeenkomsten
met een of meerdere investeerders.
In deze context deelt de Hamon-groep de markt mee dat de vennootschap Hamon & Cie (International) SA
gevraagd heeft om de schorsing van de notering van het Hamon-aandeel (HAMO) en die van de Hamonobligatie op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels te handhaven. Wanneer de besprekingen in
het kader van de gerechtelijke reorganisatie, het toelaten duidelijkheid te bieden over een definitief
herstructureringsplan voor de Hamon-groep, zal de vennootschap ervoor zorgen dat het strategisch
bedrijfsplan gedetailleerd toegelicht wordt en zal zij tegelijkertijd de hervatting van de notering vragen.
www.hamon.com/files/files/press-relea...

Nog helemaal niet voor direct dus, een notering.
JdeFL
1
Leefloon
1
quote:

JdeFL schreef op 9 maart 2022 11:54:

Zou het?

Staat zelfs geen datum meer bij...
Waarschijnlijk, indicatief, omdat er bij de AVA wél een datum staat (26 april).

Komt vaker voor: www.europost.nl/wp-content/uploads/20...
JdeFL
1
Hamon & Cie (International) SA - Gerechtelijke reorganisatieprocedure die bij vonnis van 21 februari 2022 is geopend
www.hamon.com/files/files/press-relea...
....De opschorting van tenuitvoerlegging die door de Rechtbank aan de vier bovengenoemde
vennootschappen is verleend, vangt aan op de datum van de uitspraak van het vonnis en eindigt op 16 mei 2022.
De Rechtbank heeft voorts, 2 mei 2022 om 10.00 uur vastgesteld als datum van de hoorzitting tijdens dewelke over de plannen van de vier bovenvermelde vennootschappen zal worden gestemd en over de goedkeuring van de plannen zal worden beslist. (Hamo)

Pas gezien, is al bijna een maand oud.

Leefloon
1
quote:

JdeFL schreef op 9 februari 2022 19:30:

Helaba, ...van een of meer dochterondernemingen. 't Is al erg genoeg.....
Drie dochters dus. Van de vier. Blijkbaar zit er nog leven in de rest...
Donatello
2
Waals industrieel icoon Hamon vraagt faillissement aan

De beursgenoteerde bouwer van koeltorens en luchtzuiveringssystemen Hamon vraagt het faillissement aan. Het bedrijf wijst met een beschuldigende vinger naar de banken.

Het meer dan een eeuw oude bedrijf sukkelde de voorbije twee decennia van de ene herstructurering naar de andere, maar nu lijkt het definitief over en out. Het management van Hamon zegt dat het maandag aangifte heeft gedaan van faillissement bij de ondernemingsrechtbank van Waals-Brabant.
JdeFL
1
Was er al uit aan 1.305, met behoorlijk wat pluimenverlies. Vooral door die van de vorige kv, 50 cent, maar dan reverse split, stonden dan aan 4.82€ in mijn tabel, sep 2019 gekocht, nog niet zo lang geleden.
Helaas, veel hoogmoed bij de vorige familie, wereldspeler willen worden.
Is de 3de die failliet gaat waar ik inzat. DAF, Barrack Mines (AU siliciumproducent - zouden nu goud verdienen) en Hamon (oké, niet tot aan de dood gevolgd, die 2 eerste wel)..
Leefloon
1
quote:

JdeFL schreef op 13 april 2022 18:15:

Was er al uit aan 1.305

DAF
Een suggestie, geen tip, voor anderen: dumpen, zodra dat kan.

Wel ooit getipt, hooguit op enkele meters afstand van een Joep-telefoontoestel. Helaas voor de ontvanger van deze tip, over een voorspelbare koersdaling, deed deze ontvanger slechts mee aan een beleggingswedstrijd van het toenmalige weekblad Beursplein 5.
JdeFL
1
live.euronext.com/nl/product/equities...
Nog ééntje in de bied, de rest werd weggehaald.... Hoe gaat dat verder?, faillissement, schrapping notering?, maar dat zit nog in tal van portefeuilles.
Voor mijn Dafjes kreeg ik niets meer (dat ging ook erg snel), voor Barrack mines werd later nog iets uitgekeerd (aan een crescentkoers, iets van 0.01..., voor Hamon zal waarschijnlijk niets meer gegeven worden, vermoed ik.
Leefloon
1
quote:

JdeFL schreef op 14 april 2022 09:47:

iets van 0.01...
Op live.euronext.com/nl/product/equities... staat achter "Tick size" Index 21, met daarin de actuele noteringsfractie voor alle koersen. Tot nader order is €0,0002 de laagste, of 98% onder die €0,01.

Ik verwacht dat de handel nog hervat kan worden. Het komt soms voor dat een aandeel "gegarandeerd" waardeloos is, maar dat het als penny stock toch zomaar stevig stijgt, en je geeft het beleggende publiek een kans om er nog vanaf te geraken zonder nog langdurig met Hamon in je portefeuille geconfronteerd te worden. Kun je meteen ervaren of de gehanteerde maximumprovisie bij Euronext wel of niet 50% van het effectieve transactiebedrag is.

Jammer allemaal; Hamon bracht met haar activiteiten diversiteit naar de beurs.
JdeFL
1
• De beursgenoteerde bouwer van koeltorens en luchtzuiveringssystemen Hamon vroeg het faillissement
aan en wees haar bankiers aan als schuldige. Maar de groep sukkelde al tientallen jaren lang van de
ene in de andere herstructurering en moest ook recent weer op de proppen komen met een zo
geloofwaardig mogelijk reorganisatieplan. Het vorige plan zou immers veel meer kosten dan de
aangekondigde 7 miljoen euro en dus had de groep al bescherming tegen zijn schuldeisers
aangevraagd. Over en out. (Bolero)

Rare taalmix, over en out..... er op and er over..... geeft wel wat mogelijkheden...
Leefloon
1
quote:

JdeFL schreef op 14 april 2022 10:25:

Over en out. (Bolero)
Om aan een mix bij te dragen: die uitdrukking betekent niet dat het laatste woord al gesproken is. Bolero is uit-gesproken, maar het woord wordt over-gedragen aan de gesprekspartner. Toch vrees ik dat Bolero "einde verhaal" bedoelt, en van de gesprekspartner hooguit een "out" verwacht.

Aan de banken zal het inderdaad niet liggen. Het verhaal zal niet goed genoeg zijn geweest, ondanks eerdere enorme offers. Wanhopige, moeizame reddingspoging nummer zoveel. Mogelijk zit er buiten de beurs om nog een doorstart in voor enkele onderdelen, al is het met diensten om eerder verkochte specialistische installaties in bedrijf te houden.
JdeFL
1
John Cockerill neemt een deel over (Tijd). Helemaal gedaan dus, gelet op de schuldeisers met voorrang. Misschien komt er later nog wat meer info vrij.
Leefloon
1
Inclusief info over eventuele hervatting van de handel; wie weet...

De laagst mogelijke koers boven nul is momenteel nog €0,0002, maar dat kan snel worden aangepast in een noteringsfractie of tick size van ten laagste €0,0001 wanneer Euronext Brussel aan Hamon een andere handelsgroep toekent.
Leefloon
1
live.euronext.com/nl/product/equities... (binnen Health Care een soort te kleine Nedap met een vleugje VZH) laat zien dat het weleens terecht is dat de medewerker Koersacceptatie de handel in inschrijfrechten blokkeert. Om snijden tegen te gaan. Bij Hamon was daar ooit geen sprake van, met onzinnige koersen van het aandeel en onzinnige conclusies over de waarde van het aandeel Hamon tot gevolg.

Je ziet ook meteen hoe dat werkt met 4 cijfers achter de komma. Men kan gewend zijn aan de "goedkope" warrants, en koopt er 1 miljoen van. Ik weet niet of die mogelijke koper het geld heeft om de rechten te gebruiken, noch of de koper gelet heeft op de free float, noch of de koper gelet heeft op het aantal uitstaande aandelen. En een waarschuwing voor snelle handelaars, die de market orders zien: de handel in het aandeel is zeer dun, dus de "waarde" van de rechten kan het best bijkomend op basis van analyse worden bepaald. Het koersje van het aandeel is nauwelijks een betrouwbare gids.
JdeFL
1
"A titre indicatif, sur la base de la moyenne pondérée par les volumes des 20 dernières séances de bourse arrêtée le 21 juin 2022, soit 2,22 €, le prix d'émission des actions nouvelles de 1,00 € fait apparaître une décote de 54,55%. La valeur nominale d'une action nouvelle sera de 0,20 € faisant ressortir une prime d'émission par action nouvelle de 0,80 €.

Sur la base du cours de clôture de l'action Bluelinea le 21 juin 2022 (2,37 €) et des modalités retenues de l'opération, la valeur théorique d'un DPS ressort à 1,51 €." (press release kv)

Zo iets hebben we hier inderdaad ook gezien....
802 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 35 36 37 38 39 40 41 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 28 okt 2021 17:35
Koers 0,782
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 0,000
Laag 0,000
Volume 0
Volume gemiddeld 0
Volume gisteren 1.941

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront