Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Stikstofkwestie

1.283 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 61 62 63 64 65 » | Laatste
tradersonly
0
Draadje voor nieuws(artikelen) omtrent de stikstofkwestie die Nederland in een wurggreep heeft.
tradersonly
1
Stikstofregels dreigen ’dramatisch’ uit te pakken voor haven- en industrieterrein Moerdijk
MOERDIJK - Door de stikstofcrisis dreigen zeker acht bedrijven- en duurzaamheidsprojecten op Haven- en Industrieterrein Moerdijk (HIM) lamgelegd te worden. Een daarvan is een bedrijfsvestiging van een buitenlandse investeerder waarbij oude banden verwerkt worden tot biobrandstof voor de scheepvaart. Omvang van die investering: 100 miljoen euro.

Franka van der Rijt 07-09-19, 06:00 Bron: BN DeStem
11
Dat meldt een uiterst bezorgde directeur Ferdinand van den Oever van Havenbedrijf Moerdijk in een brief aan het landelijke adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van voormalig minister Remkes. ,,Enorme vertraging bij het doorlopen van vergunningprocedures is nu al onafwendbaar. Waar leidt dit toe? Als oplossingen op korte termijn uitblijven, doemt een rampscenario op voor Moerdijk.”

Lees ook
Stikstofpaniek! Gaat West-Brabant op slot?
PREMIUM
Stikstofpaniek! Gaat West-Brabant op slot?
Lees meer
Hoofdpijndossier stikstof leidt in Brabant tot nog meer migraine
PREMIUM
Hoofdpijndossier stikstof leidt in Brabant tot nog meer migraine
Lees meer
Brief aan Remkes is wake up call
De brief aan Remkes is bedoeld als wake up call. Het adviescollege is door landbouwminister Schouten ingesteld om, hopelijk deze maand, oplossingen aan te dragen voor de stikstofcrisis die heel Nederland in de greep houdt.

De Raad van State verwees in mei het Programma Aanpak Stikstof (PAS) naar de prullenmand. Hierdoor zijn landelijk inmiddels duizenden projecten (woningbouw, infrastructuur, industrie) stil komen te liggen. De PAS bood ruimte om nabij kwetsbare natuurgebieden te bouwen waarbij in de vergunning werd voorgesorteerd op stikstofbeperkende maatregelen in de toekomst. Dat mag niet meer.

De vergunningprocedure (waaronder een Milieu Effect Rapportage) voor het bandenverwerkende bedrijf was bijna volledig doorlopen, maar ligt nu stil. Als het lang gaat duren, vreest Van den Oever dat de investeerder eieren voor zijn geld kiest en uitwijkt naar bijvoorbeeld Antwerpen. Daar heeft het bedrijf niets te duchten van beperkingen vanwege Nederlandse Natura 2000-gebieden.

Ferdinand van den Oever, directeur van Havenbedrijf Moerdijk, vreest een rampscenario voor het haven- en industrieterrein door de stikstofcrisis. Er liggen al acht projecten stil.
Ferdinand van den Oever, directeur van Havenbedrijf Moerdijk, vreest een rampscenario voor het haven- en industrieterrein door de stikstofcrisis. Er liggen al acht projecten stil. © Pix4Profs/René Schotanus
Schrijnende gevolgen voor Moerdijk
De gevolgen voor het haven- en industriegebied van Moerdijk zijn des te schrijnender omdat projecten juist bijdragen aan verduurzaming, aldus Van den Oever. Het produceren van biobrandstof uit banden past precies in de doelstellingen van circulaire economie, neergelegd in de Havenstrategie Moerdijk 2030. De biobrandstof helpt bovendien om de vervuilende zeeschepen schoner te laten varen.

Ook de aanleg van een CO2- en warmwaternetwerk van Moerdijk naar het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland in Dinteloord is stil komen te liggen. Doel van dit project is om restwarmte van bedrijven op Moerdijk, dat nu nog via de lucht of het oppervlaktewater wordt afgevoerd, via een transportleiding rechtstreeks naar de kassen in Dinteloord te leiden. Die kunnen de restwarmte goed gebruiken.

Verder loopt de vestiging van een luchtscheidingsinstallatie voor de productie van zuurstof, stikstof en argon gevaar. De installatie is volgens Van den Oever belangrijk voor de versterking van op het haven- en industrieterrein aanwezige chemische en recyclingclusters.

Industrieterrein Moerdijk en het Hollandsch Diep, bezien vanuit Strijensas
Industrieterrein Moerdijk en het Hollandsch Diep, bezien vanuit Strijensas © Dennis Nuiten
Onmogelijke opgave
De directeur van Havenbedrijf Moerdijk hekelt het ‘postzegel-denken’ in Nederland. ,,Verspreid door heel het land liggen 160 Natura 2000-gebieden; allemaal postzegels die verenigd moeten worden met economisch belangrijke activiteiten. Een haast onmogelijke opgave, blijkt nu.” Moerdijk wordt, wat betreft stikstof, bijvoorbeeld beperkt door het Ulvenhoutse bos.

Van den Oever heeft wel goede hoop dat er eindelijk weer vaart komt in het Logistiek Park Moerdijk (LPM). In het najaar doet de Raad van State uitspraak over een inpassingsplan met daarin afspraken met beheerders van Natura 2000-gebieden over compenserende stikstofmaatregelen.
tradersonly
1
Stikstof zou de natuur in Nederland aantasten (met name heide). Laat dit nu een door de mens gecreeerde natuur zijn ipv oorspronkelijke beplanting welken stikstof uit de lucht onttrekken.

groene-rekenkamer.nl/10350/wat-is-nu-...

tradersonly
0
Geachte Cora Nieuwenhuizen, het is vliegen óf vee
Publicist en communicatieadviseur Onno Aerden geeft wekelijks ongevraagd advies aan iemand in het nieuws. Deze week aan minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (VVD): goed dat u behoedzaam reageert op ‘go’ uit Brussel voor Lelystad Airport – de echte strijd volgt nog, in het kabinet.

Onno Aerden
Publicist en communicatieadviseur Onno Aerden geeft wekelijks ongevraagd communicatie-advies aan iemand (m/v) die de publiciteit haalde.

Goed nieuws afgelopen donderdag voor Lelystad Airport. Dat mag van de Europese Commissie een ‘overloopvliegveld’ worden voor vakantievluchten die nu nog vertrekken vanaf het overvolle Schiphol.

U moet blij zijn – en dat gráág willen delen. Want Lelystad Airport, dat bent u. ‘Lelystad Airport gaat er gewoon komen!’ riep u vorig jaar nog. En na het eerste uitstel wierp u zich op als woordvoerder voor de geplaagde luchthaven in Flevoland: ‘Het wordt krap voor reisorganisaties.’

Weer daarna: het wordt ‘niet eenvoudig‘ en is ‘heel verdrietig‘ om almaar te wachten.

Geen hosanna?
En nu? Geen hosanna, maar een afgewogen reactie via het ANP. ‘Behoedzaam’ was het woord.

En ja: dat is slim. Het Brusselse fiat is namelijk vooralsnog een lege huls.
Dat ligt niet alleen aan klagende omwonenden, maar vooral aan een ander Europees instituut. Het Europese Hof van Justitie oordeelde aan het begin van de zomer dat Nederland te laks is met het terugdringen van de stikstofuitstoot. De Raad van State volgde dat besluit en nu liggen ineens allerlei grote infrastructurele projecten onder vuur.

U en uw collega’s hebben geen begin van een idee hoe die ‘stikstofcrisis’ aan te vliegen – de paniek in en om het Torentje is begrijpelijk.

Uw collega, landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie), liet een crisisteam de hele zomer inventariseren hoe groot de schade zal zijn en juist deze week bleek dat die enorm is.

De bouwsector schat het omzetverlies door het besluit alvast op 14 miljard euro. Met een ongekend hoge woningnood luidt de sector de noodklok: ‘Dit gaat helemaal mis.’ En ook juist deze week klaagden bestuurders van twee van de grootste steden dat grootschalige woningbouw averij oploopt: te veel stikstof.

Bedreigd én boosdoener
Lelystad Airport prijkt in de bovenste regionen van twee lijstjes: die van bedreigde investeringen – en die van de boosdoeners.

Stikstof is vooral het bijproduct van intensieve landbouw en veeteelt – vandaar dat de inventarisatie-actie begon bij Schouten. De Nederlandse agrarische sector produceert relatief veel stikstof en dat moet anders. Maar de effecten overstijgen haar departement verre en luchtvaart is een tweede grote vervuiler – veel méér nog dan de bouwsector die nu massaal alarm slaat.

Zo bezien is de Brusselse ‘go’ voor Lelystad Airport deze week een pyrrusoverwinning.

De oplossing ligt voor de hand. U zult binnen het kabinet subiet prioriteiten moeten gaan stellen om de uitstoot in lijn te brengen met de regels – en niet wachten tot oud-minister Johan Remkes ergens in het najaar met zijn aanbevelingen komt.

Willen we vliegen of willen we vee? Het wordt een stevig potje armpje drukken met Schouten.
Slainte
0
Er wordt verdacht weinig aandacht in de media aan gegeven, dus het is heel erg.
Maar ja, de regeringspartijen zijn drukker met deugpunten scoren, dan met beleid uitstippelen.
Dit is echt een mega faal, zou het kabinet best voor mogen aftreden.

'Het stikstofbesluit van de Raad van State heeft een bureaucratische kortsluiting veroorzaakt. Nieuwe projecten – van wegverbredingen tot extra stallen, van woningbouw tot windparken – kunnen voorlopig fluiten naar een vergunning. Hoe kon het kabinet zich zo laten overvallen?'

www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/...
marique
0
quote:

tradersonly schreef op 7 september 2019 17:57:

Stikstof zou de natuur in Nederland aantasten (met name heide). Laat dit nu een door de mens gecreeerde natuur zijn ipv oorspronkelijke beplanting welken stikstof uit de lucht onttrekken.

groene-rekenkamer.nl/10350/wat-is-nu-...

Mooi verklaring voor de heidevelden in Drente.
In Engeland, o.a. Cornwall en Yorkshire zijn er heidevelden zo ver het oog reikt. Nooit gehoord dat 'de mens' ook daar als schuldige is aangewezen.

tradersonly
0
De laatste weken worden we overspoeld met de resultaten van de uitspraak van de Raad van State aangaande de PAS. Inmiddels schijnen meer dan 18.000 bouwprojecten stil te liggen, terwijl het kabinet juist wil inzetten op versnelde woningbouw. Aan een oplossing voor de imPASse schijnt gewerkt te worden, maar daar horen we dan weer niets over. Weet wel dat ene D. Samsom hierbij betrokken is en u hebt meteen de link naar de klimaattafels. Ondertussen neemt de economische schade sneller toe dan de stikstofuitstoot. Tijd om eens in het dossier te duiken. In het netwerk van Batavirus bevindt zich een internationaal gerenommeerd chemicus die verbonden is aan een even gerenommeerde universiteit in Nederland. Het onderstaande stuk is mede door hem tot stand gekomen. Ik wil hem danken voor de verrassende invalshoeken.

Achtergrond PAS
De PAS is voortgekomen vanuit de EU. Internationaal heeft men de wens uitgesproken om meer te doen aan natuurbehoud. De basis voor de PAS vormen de gebieden voortkomend uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, beter bekend als Natura 2000. In Nederland is de PAS ingevoerd in 2015, met andere woorden onder Rutte II. Lezers die verder willen duiken in de achtergronden worden verzocht om 1 van de volgende links aan te klikken (1,2,3). Onder link 3 vindt u de Europese kaart van alle gebieden.

Stikstof
Stikstof is één van de elementen uit het Periodiek Systeem der Elementen. Een ieder die ooit scheikundelessen heeft mogen volgen in het voortgezet onderwijs zal zich dat herinneren. De naam stikstof is ontstaan omdat het in onze dampkring de tegenhanger is van het voor de mens zo belangrijke element zuurstof. Een teveel zou ten koste gaan van de beschikbare hoeveelheid zuurstof en dan kun je nou eenmaal stikken. Voor de plantenwereld gelden iets andere normen, afhankelijk van het soort plant zijn ze dol op stikstof. De stikstofkringloop is dan ook onmisbaar, zonder deze was er geen leven op aarde.

tradersonly
1
De discussie die nu gevoerd wordt in de diverse media verdient wel enige nuance. En daarvoor is iets meer kennis van de chemie noodzakelijk. De pure stikstof in de dampkring is namelijk totaal onbruikbaar voor onze planten. Het terugdringen van stikstof is sowieso een nondiscussie. De aarde is een gesloten systeem en de hoeveelheid stikstof zal altijd hetzelfde blijven. Waar we werkelijk over praten zijn de verbindingen die stikstof aangaat met andere elementen. De voornaamste elementen zijn waterstof en zuurstof. Om zich te kunnen verbinden met deze elementen dient stikstof reactief te worden. De stikstof in onze dampkring is dat dus niet. Vergelijk het met koolstof dat in vele verschijningsvormen en verbindingen voorkomt. De meest bekende uit de media zijn uiteraard koolmonoxide (CO) en kooldioxide(CO2). Beide zijn het resultaat van verbranding, dus een chemisch proces ligt ten grondslag aan het ontstaan van deze verbindingen. Het ooit onschuldige koolstof verandert in een dodelijk gas (CO) of een broeikasgas (CO2). En dat gaat dus ook op voor stikstofverbindingen. Waar pure stikstof totaal onschuldig is ontstaan nieuwe verbindingen met compleet andere eigenschappen.

De analyse
En daar komen we meteen bij een eerste kritiekpunt op de huidige discussie. We hebben het niet over stikstof, maar over (de gevolgen van) reactief stikstof. Reactief stikstof is overigens ongeveer 1% van de beschikbare stikstof op aarde, de overige stikstof bevindt zich in pure vorm in onze dampkring. Deze 1% heeft dus het leven op aarde mogelijk gemaakt. Hou dus op met verkondigen in de media dat wij stikstof produceren en uitstoten. We zijn niet meer dan een schakel in de stikstofkringloop. We zijn met name verantwoordelijk voor het uitstoten van reactief stikstof. De grootste boosdoener is onze veestapel, maar dezelfde mest die veel reactief stikstof bevat gebruiken we weer als middel om vruchtbare landbouwgronden te creëren. Nergens ter wereld evenaart men de opbrengst per hectare van de Nederlandse landbouw. De agrarische sector is een belangrijke economische motor en vormt ruim 2% van het BNP.

Verder naar het tweede kritiekpunt. Nergens in de discussie over stikstof, lees reactief stikstof, hebben we concrete getallen gezien. Naast de mens kennen we bijvoorbeeld een natuurverschijnsel dat verantwoordelijk is voor de vorming van reactief stikstof, namelijk de bliksem in een onweersbui. Hoe verhoudt zich bijvoorbeeld de vorming van reactief stikstof ten gevolge van een onweersbui ten opzichte van de hoeveelheid die de mens creëert met al zijn activiteiten? Let wel, activiteiten die bijdragen aan een normaal leven met voldoende voedsel en woningen en waarbij we ons ook nog mogen verplaatsen.
tradersonly
1
Het volgende kritiekpunt, nummer 3 alweer, snijdt pas echt hout. De aarde houdt al miljoenen jaren de stikstofkringloop in stand. Als er sprake is van een verhoging van reactief stikstof in een gebied past moeder natuur haar vegetatie aan om deze toename te kunnen verwerken. En daar ligt de basis van de actuele idioterie. We willen onze huidige habitat beschermen, terwijl een brandnetel slechts door de mens bestempeld is als onkruid en wordt bestreden. We gaan er even aan voorbij dat we hierdoor juist de belangrijke stikstofkringloop verstoren. Bizar is dat de hardste roepers om een circulaire economie hierin vooroplopen.

Het laatste kritiekpunt, numero 4, betreft de gedachtegang richting een oplossing. Het komt niet in de hoofdjes op om eens een keer niet te PAS en te onPAS bij voorbaat minder, minder te roepen. Als brandnetel en ook hennep bekend staan als grootverteerders van reactief stikstof is het ook een mogelijkheid om deze op te nemen in de stikstofkringloop. Beide planten kunnen een grote bijdrage leveren aan nieuwe ontwikkelingen in bijvoorbeeld de verduurzaming van de bouw en de textiel. Het voordeel is dat we dan de groei van het reactief stikstof ten gevolge van het in stand willen houden van onze leefwijze terugdringen, waarbij we de wereld ook nog een stukje verduurzamen. Twee vliegen in één klap!

En laten we ophouden over natuur in Nederland. Nederland is namelijk niet meer dan een volledig ingericht park. Alles wat hier groeit en bloeit is aangeplant en wordt beheerd door de mens. Als we weer oerbossen willen zullen we terug moeten naar een land met behoorlijk minder inwoners. Overigens geen gekke optie, we hoeven dan ook niet meer zoveel bij te bouwen, minder transport etc. En met een beetje geluk hebben we dan helemaal geen stikstofprobleem. Tijd om eens PAS op de plaats! te maken, zodat we weloverwogen kunnen besluiten welke weg we inslaan. Wat mij betreft is het een weg waar we gaan voor innovatie en verduurzaming die gericht is op een gezonde en veilige leefomgeving, waarbij de groei van de welvaart en met name ons welzijn centraal staat. Sowieso, na de eclatante overwinning van het Nederlands elftal op Duitsland kunnen we paniekvoetbal beter aan de Duitsers laten.
josti5
0
'terwijl een brandnetel slechts door de mens bestempeld is als onkruid en wordt bestreden.'

Ja, dáár zeg je-me zo iets...
In een zure omgeving gedijen de brandnetel en de braam uitstekend.
Het blad van beide is zeer voedzaam (vooral het jonge), en ieder voorjaar trek ik weer naar mijn plekjes voor de oogst.
Heerlijke thee!
Brandnetelsoep is trouwens óók niet te versmaden.
josti5
0
'En laten we ophouden over natuur in Nederland. Nederland is namelijk niet meer dan een volledig ingericht park. Alles wat hier groeit en bloeit is aangeplant en wordt beheerd door de mens.'

Zéér ware woorden!
Zie ook de enorme soortenarmoede van flora en fauna.

En maar klagen over de buxusmot en de processierups.
Tsja: vogeltjes weg...
izdp
0
quote:

josti5 schreef op 8 september 2019 17:58:

'terwijl een brandnetel slechts door de mens bestempeld is als onkruid en wordt bestreden.'

Ja, dáár zeg je-me zo iets...
In een zure omgeving gedijen de brandnetel en de braam uitstekend.
Het blad van beide is zeer voedzaam (vooral het jonge), en ieder voorjaar trek ik weer naar mijn plekjes voor de oogst.
Heerlijke thee!
Brandnetelsoep is trouwens óók niet te versmaden.

Braam en brandnetel gedijen minstens zo goed op kalkrijke grond.
Ik lees het meer, maar ik heb ze hier tot bijna 3 meter staan op kleigrond en moet ze toch echt wel wat onder de duim houden, want anders kan ik nergens meer lopen.
Nog zoiets van de braam.
Mag je officieel niet plukken in de openbare ruimte zonder toestemming.
Om de vogels wordt gezegd.
Nu heb ik hier echt veel soorten vogels, maar niet 1 die bramen eet.
Dus die zijn voor vliegen, verdrogen of verrotten aan de struik.
Met frambozen net eender.
Bessen is totaal anders; zelfs de meest giftige voor de mens, is wel een vogel voor te vinden die ze kan eten.
Ik constateer wel dat de soorten hier alleen maar toenemen, net zoals vlinders trouwens.
tradersonly
0
Gemeenten worstelen met stilgelegde projecten door stikstofuitspraak
VANDAAG, 17:39 BINNENLAND
NIEUWSUUR
Van woonwijken waar een streep door gaat tot boerenbedrijven die niet mogen uitbreiden. Tenminste zeven gemeenten hebben honderd of meer projecten die in de knel komen vanwege de stikstofuitspraak van de Raad van State. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwsuur onder Nederlandse gemeenten.

Zo meldt de gemeente Leudal in Limburg dat er 133 projecten worden geraakt door de uitspraak van de Raad van State. Het Friese Weststellingwerf en het Gelderse Zutphen melden respectievelijk 118 en 113 projecten die in gevaar kunnen komen.

Van alle projecten die door de gemeenten zijn genoemd, betreft 52 procent de bouw van woningen. Daarnaast gaat het in 16 procent om plannen in de landbouw. En 12 procent van de geraakte projecten zijn te vinden in de industrie.

Wil je weten of in jouw gemeente ook projecten zijn stilgelegd? Bekijk het op de kaart hieronder:

Hoe zit het in jouw gemeente?
De Raad van State bepaalde in mei dat het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen niet voldoet. Het kabinet denkt al maanden na over een goede aanpak en praat er elke vrijdag over. En een commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes werkt aan een advies.

De gemeenten willen snel duidelijkheid van het kabinet zodat ze verder kunnen. De wethouder Ruimte en Economie van de gemeente Schagen, Jelle Beemsterboer, zegt dat hij had verwacht dat er direct na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei al een plan van het kabinet zou liggen.

"Een plan met daarin duidelijkheid voor de gemeenten. Want die uitspraak kwam echt niet als een verrassing. Nu blijft er nog steeds onduidelijkheid bestaan", zegt Beemsterboer. En de vertraging in projecten die nu ontstaat, kan hij naar eigen zeggen niet uitleggen aan zijn inwoners.

"We willen hier een oud kassencomplex slopen voor de bouw van zestig gasloze woningen. Vanwege de stikstofuitspraak moeten we nu een uitgebreid onderzoek laten doen en dat leidt op zijn minst tot vier maanden vertraging. Terwijl iedereen kan bedenken dat een oud kassencomplex meer stikstof uitstoot."

Ook de bouw van een wildopvangcentrum in Renkum ligt nu stil. Het duurzame ontwerp voor de opvang is al helemaal klaar, maar de stikstofuitspraak gooit vlak voor de eindstreep roet in het eten.

nos.nl/nieuwsuur/artikel/2301009-geme...
tradersonly
0
GroenLinks-leider Jesse Klaver stelt het kabinet een deadline en wil dat er nog voor het eind van deze maand een noodwet ligt om de problemen rond de stikstofuitstoot aan te pakken. Daarnaast vraagt hij het kabinet met Prinsjesdag extra geld uit te trekken voor het uitkopen van boeren zodat in maximaal vijftien jaar tijd de bio-industrie kan worden gehalveerd.

Jesse Klaver: “Jarenlang heeft het kabinet gedaan alsof we niet hoeven te kiezen, alsof we de economie boven onze natuur en gezondheid kunnen plaatsen. Het resultaat: Nederland zit op slot. Om te zorgen dat noodzakelijke projecten, zoals de bouw van woningen, niet stil komen te liggen moet de politiek in een noodwet prioriteiten stellen. Door de veestapel te halveren en de maximumsnelheid te verlagen komen andere noodzakelijke projecten niet in het gedrang en beschermen we de Nederlandse natuur.”

PAS
Nederland is in 100 jaar tijd 80% van de planten en dieren verloren. Dat is de afgelopen jaren onverminderd voortgegaan. Ook al moest de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) dat voorkomen. Maar de Raad van State concludeerde dit voorjaar dat die aanpak niet werkt. Als gevolg van die uitspraak dreigt de aanleg van naar schatting 18.000 projecten stil te komen liggen.

"Voor eind van de maand duidelijkheid over terugdringen veestapel en hervatten woningbouw"

Halvering veestapel
Wat GroenLinks betreft wordt in de noodwet vastgelegd dat in vijftien jaar de veestapel halveert. Om dat te bereiken moet volgens GroenLinks vijftien jaar lang 500 miljoen euro worden uitgetrokken om veehouders uit te kopen.

Daarnaast wil GroenLinks in de noodwet ook vastleggen dat er een verbod komt op de groei van het vliegverkeer en dat de maximumsnelheid op snelwegen terug naar 120 km/h gaat en op snelwegen die door natuurgebieden of langs steden lopen terug naar 100 km/h. Op die manier regelt de wet dat de Nederlandse natuur beschermd blijft, terwijl projecten met een grote maatschappelijke prioriteit, zoals woningbouw, dijkverzwaring en verduurzaming van de energievoorzieningen, gewoon kunnen worden doorgezet.

Klaver: “Iedere dag dat de woningbouw en de aanpak van klimaatverandering vertraging oploopt, is de verantwoordelijkheid van dit kabinet. Wat mij betreft moeten we dit problemen binnen een maand opgelost hebben. Nederland heeft snel concrete actie en scherpe politieke keuzes nodig. Dit is geen technische, juridische kwestie. Dit gaat over de toekomst van Nederland. Wat mij betreft speelt dit onderwerp een hoofdrol bij de aankomende algemene politieke beschouwingen.”

Bron: GroenLinks
jonas
0

Wat een GroenLinks onzin over onze boeren!

We hebben de beste boeren ter wereld die onder een veelheid aan regels zeer goed en productief landbouwen en nu zouden ze afgeschaft moeten worden.

Is dat vanwege verborgen veganisten bij de Partij van de Dieren met de 7 de dag adventisten zoals miss Thieme? GroenLinks de partij van en wethouder in Wageningen die wat had te maken met de moord op Fortuin doet uiteraard ook druk mee met dat boerenbashen.

Stel we gooien hier in plaats van al die door de linkse kliek zo geliefde nieuwkomers die niks bijdragen de Hollandse echte en beste boeren ter wereld eruit. Zal Nederland daar dan van vooruit gaan. Kan veeteelt enzo in het buitenland dan met minder uitstoot?

Leg het mij eens uit!! Erger me rot aan al dat domme gekat op de Nederlandse boeren! Dus kom maar op! Veel te slappe boerenorganisaties zoals LTO gaan er niet echt hard in. Echt CDA gedoe.

Groet, Jonas
JP Samosa
1
quote:

josti5 schreef op 8 september 2019 17:58:

'terwijl een brandnetel slechts door de mens bestempeld is als onkruid en wordt bestreden.'

Ja, dáár zeg je-me zo iets...
In een zure omgeving gedijen de brandnetel en de braam uitstekend.
Het blad van beide is zeer voedzaam (vooral het jonge), en ieder voorjaar trek ik weer naar mijn plekjes voor de oogst.
Heerlijke thee!
Brandnetelsoep is trouwens óók niet te versmaden.

M'n vriendin had ook een brandnetelfase met brandnetelsoep , brandnetelthee.
En ja , ik heb n poosje meegedaan.
Werkelijk ongelooflijk smerig.

Tegenwoordig hou ik de brandnetel onder de duim. Maaien hielp niet.
Slechts een paar druppeltje vergif werkt geweldig. Doe je het niet,dan ontwikkelt zich in notime een enorm wortelstelsel waar je akelig van wordt
JP Samosa
0
quote:

jonas schreef op 9 september 2019 21:29:

Wat een GroenLinks onzin over onze boeren!

We hebben de beste boeren ter wereld die onder een veelheid aan regels zeer goed en productief landbouwen en nu zouden ze afgeschaft moeten worden.

Is dat vanwege verborgen veganisten bij de Partij van de Dieren met de 7 de dag adventisten zoals miss Thieme? GroenLinks de partij van en wethouder in Wageningen die wat had te maken met de moord op Fortuin doet uiteraard ook druk mee met dat boerenbashen.

Stel we gooien hier in plaats van al die door de linkse kliek zo geliefde nieuwkomers die niks bijdragen de Hollandse echte en beste boeren ter wereld eruit. Zal Nederland daar dan van vooruit gaan. Kan veeteelt enzo in het buitenland dan met minder uitstoot?

Leg het mij eens uit!! Erger me rot aan al dat domme gekat op de Nederlandse boeren! Dus kom maar op! Veel te slappe boerenorganisaties zoals LTO gaan er niet echt hard in. Echt CDA gedoe.

Groet, Jonas
Megastallen is gekkenwerk! Veel te gevoelig voor ziekteuitbraak.
De stank is niet te harden voor omwonenden. Ga anders op een mooie zomerdag eens ruiken in Brabant.
En wat te denken voor de dieren zelf!
Mensen daarentegen, die kan je gerust met mijoenen bij elkaar zetten in een stad. Die vinden het wel leuk.
Varkens niet
jonas
0

Marique leuk dat ik je zie. Dingen gaan hier wat anders met premum enzo , maar ik begrijp dat wel. Zou het jammer vinden als je daarom afhaakt.

Dan die heidegronden. Ik begrijp dat ergens niet. Die zouden dan mooier zijn dan bomen met vruchten en ander groen. Vind zelf dat heide maar kale eenzaamheid. Dat zou dus zogenaamd oorspronkelijke natuur alhier zijn?

Welke oorspronkelijke natuur dan en wie maakt dat uit? De gesubsidieerde milieu-organisaties? Het is in die hoek echt gekte ten top en daarom krijg je dan ook Oostwaartse Plassen dingen met onnoddig dierenleed.

Bij mij op LNV zei me een collega die meer over natuur ging qua financieel toezicht toen ik het hem vroeg over zijn 30 mln voor natuur naar besteding en of het opschoot: Jonas directie heeft besloten dat meer dan E 100 per meter voor verplaggen heidegrond idiotie is en ben ik he mee eens en dus blijft wat over.

Moest ik nog meer geld wegzeten met mijn echte boerensectoren! Begrotingsregels het rijk met jaar budget en anders terug naar rijkspot. Geld binnen houden, maar tegelijk opletten dat er niet geld wordt verkwist.

Groet, Jonas

Heupie van Salland
0
Gewoon overal max 100 km/u en alles is opgelost (las ik). iedereen een dak boven zijn hoofd, minder ernstige ongevallen etc etc. Én minder stress. Open deur, tja.
izdp
0
quote:

Señor Acero schreef op 9 september 2019 21:40:

[...]

M'n vriendin had ook een brandnetelfase met brandnetelsoep , brandnetelthee.
En ja , ik heb n poosje meegedaan.
Werkelijk ongelooflijk smerig.

Tegenwoordig hou ik de brandnetel onder de duim. Maaien hielp niet.
Slechts een paar druppeltje vergif werkt geweldig. Doe je het niet,dan ontwikkelt zich in notime een enorm wortelstelsel waar je akelig van wordt
Oho gif, foei Señor!

Was ze zwanger en jij een beetje?

Ik kan overheerlijke brandnetelsoep maken hoor.
Met thee heb ik niets.
1.283 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 61 62 63 64 65 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
731,81  -11,78  -1,58%  18:10
 Germany40^ 15.004,90 -1,35%
 BEL 20 3.626,44 -0,86%
 Europe50^ 4.143,75 -1,51%
 US30^ 32.155,58 -0,02%
 Nasd100^ 12.714,50 -0,21%
 US500^ 3.958,07 +0,07%
 Japan225^ 27.313,80 -0,15%
 Gold spot 1.977,82 -0,71%
 EUR/USD 1,0758 -0,69%
 WTI 69,17 -0,47%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Flow Traders +2,15%
Accsys +1,63%
UNILEVER PLC +1,05%
ForFarmers +0,78%
Pharming +0,61%

Dalers

AZERION -11,75%
VIVORYON THER... -8,40%
Eurocommercia... -6,20%
Arcadis -5,92%
Avantium -5,61%

Nieuws Forum meer

'Veel animo Fortis-claim'
Demir op 19 mrt 2023 07:08
35
'Uitkering Fortis-claim onder druk'
Demir op 19 mrt 2023 07:03
29
Campermaker Knaus Tabbert kondigt beu...
twinkletown op 22 feb 2023 10:46
26
Verlies vliegtuigmotorenbouwer Rolls-...
spartapiet op 16 feb 2023 23:17
9
GameStop weer smaakmaker op Wall Stre...
DeZwarteRidder op 8 dec 2022 12:10
78

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront