Stikstofkwestie

580 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 » | Laatste
DeZwarteRidder
0
Stikstofregels raken alle sectoren, dus niet alleen de boeren en de bouwers

De stikstofmaatregelen pakken niet alleen slecht uit voor bouwers en boeren. Alle sectoren in ons land gaan de gevolgen in meer of mindere mate voelen, voorspelt ABN Amro in zijn vandaag verschenen rapport ‘Stikstof waait breed uit over sectoren’.
Natasja de Groot 30-10-19, 06:01

ABN onderzocht de gevolgen van de stikstofuitspraak op het Nederlands bedrijfsleven. De uitkomst? Geen enkele sector komt er ongeschonden uit. Alleen verschilt de impact sterk per sector. Van de bouw- en vastgoedsector is bekend dat zij veruit het grootste risico lopen op faillissementen nu veel projecten geen vergunning meer krijgen.

Voor de agrarische sector dreigt een net zo somber scenario als straks de omvang van de veestapel ingeperkt moet worden. De problemen in de bouw en agrarische sector raken op hun beurt rechtstreeks de leveranciers en afnemers van de bouwbedrijven en agrarische ondernemers in de portemonnee, verwacht ABN. Dat varieert van van supermarkten, woonwinkels of producenten tot fabrikanten en vervoerders.

Festivals

Het leed zal zich niet beperken tot de voor de hand liggende sectoren, denken de onderzoekers. Zo moeten ook de IT en de zakelijke dienstverlening rekening houden met de gevolgen. De IT-sector bijvoorbeeld doordat er minder datacenters kunnen worden neergezet omdat er geen vergunning wordt verleend. Datzelfde kan opgaan voor festivals die in kwetsbare natuurgebieden plaatsvinden. Ook verkopers van auto’s met een niet-zuinige motor moeten vrezen, aldus ABN.

De bank ziet overigens wel een lichtpuntje voor de ondernemers die duurzaam bezig zijn. ,,Die bedrijven hebben goede mogelijkheden om wél door de vergunningsprocedure te komen. Bijvoorbeeld de makers van prefabhuizen”, zegt Madeline Buijs van ABN. ,,Maar ook autohandelaren die vooroplopen in de verkoop van elektrische auto’s kunnen profiteren.”
whammy
0
De geest is uit de fles. Het geduld raakt niet op maar is op.
Tegen het einde van het bouwersprotest in de Hofstad hing er even een gespannen sfeer toen een aantal demonstranten met flessen naar agenten gooide. De ME moest daarop de rust herstellen. Daarbij zijn zeven personen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.
voda
0
Kabinet: Snelheid met spoed omlaag om huizen te bouwen

STIKSTOFCRISISOm de woningbouw al binnen een paar weken vlot te trekken, wil het kabinet met spoed de maximumsnelheid op wegen verlagen. De stikstofruimte die dat oplevert, wordt gebruikt om nieuwbouwprojecten door te laten gaan.

Peter Winterman 31-10-19, 03:00

Op dit moment laat het kabinet spoedmaatregelen in het verkeer, de landbouw en de industrie doorrekenen. Die maatregelen moeten - al op zeer korte termijn - voorkomen dat de woningbouw vastloopt. Een verlaging van de snelheid op snelwegen en provinciale wegen heeft het meeste effect, zo melden Haagse bronnen.

Dat de maximumsnelheid omlaag moet om de stikstofcrisis te beteugelen, was al bekend. Maar het kabinet zei eerder daar pas begin volgend jaar besluiten over te nemen. Dat moment wordt nu vervroegd, om zo woningbouwprojecten uit het slop te trekken. Voor een andere stikstofmaatregel - het uitkopen van boeren - is veel meer tijd nodig.

,,Waar de nood het hoogst is, gaan we die nood ledigen’’, zei stikstofminister Carola Schouten woensdag op het Malieveld. Ze kondigde een zogenoemde drempelwaarde aan voor stikstofuitstoot in de woningbouw. Daardoor kunnen kleine en middelgrote bouwprojecten - ‘tot tweehonderd woningen’ - weer doorgaan.

Rechter
Maar zo’n drempelwaarde kan alleen worden ingevoerd als daar direct stikstofbesparende maatregelen tegenover staan. Zonder die maatregelen veegt de rechter bouwvergunningen meteen van tafel. ,,Je realiseert eerst stikstofruimte, en die geef je vervolgens uit’’, zegt een Haagse bron. ,,Een deel gaat naar woningbouw. En een deel wordt niet gebruikt, want de stikstofneerslag in de natuur moet uiteindelijk omlaag.’’

Boeren gaan mogelijk ook een bijdrage leveren aan de maatregelen om de woningbouw vlot te trekken. Als veehouders stikstofarm veevoer gaan gebruiken, zou de uitstoot van ammoniak op korte termijn verlaagd kunnen worden. Ook deze optie wordt op dit moment doorgerekend.

Raad van State
De snelle maatregelen leveren geen enorme stikstofwinst op, maar de opbrengst is wel genoeg om een deel van de woningbouwprojecten door te laten gaan. Voor alle andere projecten is het wachten op een advies van de Raad van State, dat bekijkt of er een algemene drempelwaarde voor stikstofuitstoot kan komen. Dat wordt pas half december duidelijk.

Met de spoedmaatregelen geeft het kabinet gehoor aan de waarschuwende woorden van de bouwsector, die stelt dat door de stikstofcrisis een nieuwe recessie dreigt. ,,Wij gaan hier geen economische crisis veroorzaken’’, zei minister Eric Wiebes van Economische Zaken woensdag op het Malieveld.

Eerder deze week meldde het kabinet al dat vanaf eind dit jaar de normen voor kunstmatige chemische stoffen (PFAS) in aarde en slib hoogstwaarschijnlijk omhoog gaan, om zo de bouwsector te ontzien.

Gedeeld belang
Het kabinet zoekt naarstig een uitweg uit de stikstofimpasse. Waar de coalitiepartijen overhoop liggen over de veestapel, hebben ze allen een belang om de bouwers hun zin te geven. VVD en CDA steunen de bouwsector, en die partijen vinden net als D66 en ChristenUnie dat het woningtekort moet worden opgelost.

Toch leidt de kabinetskoers tot opgetrokken wenkbrauwen binnen de coalitie. ,,Het lijkt nu alsof er pas wat gebeurt als er een grote demonstratie wordt aangekondigd’’, zegt een coalitiebron. ,,Met zulk ad-hocbeleid is de kans groot dat er nog veel meer demonstraties zullen volgen.’’

www.ad.nl/politiek/kabinet-snelheid-m...
voda
0
'Tientallen projecten in olie- en gassector stil door stikstofcrisis'


Honderden miljoenen euro’s aan investeringen in de olie- en gassector dreigen voor Nederland verloren te gaan indien er geen snelle oplossing komt in het stikstofdossier. Dat zegt brancheorganisatie Nogepa, zo meldt energienieuwsdienst Energeia. Ook regulier onderhoud is ingewikkeld geworden.

Als gevolg van uitspraken van de Raad van State ligt de vergunningverlening voor activiteiten nabij stikstofgevoelige natuurgebieden nagenoeg stil. Daar wordt ook de olie- en gassector door geraakt. Zeker 33 projecten met een totale investeringswaarde van ruim €800 mln ondervinden hinder, ook al is de stikstofuitstoot miniem.

'Kapitaalvernietiging'

'Dit alles leidt tot het versneld uitputten van de bestaande reserves, kapitaalvernietiging en een onnodige reductie van de inkomsten van de Nederlands staat', schrijft secretaris-generaal Jo Peters van Nogepa aan het kabinet. 'De import van aardgas en LNG zal sneller dan nodig toenemen met een negatieve impact op het klimaat als gevolg.'

Volgens hem worden operators naar de rand van de afgrond gedrongen: 'In mijn ogen is dat niet te verkroppen.'

De branchevereniging stelt dat het hard nodig is om juist nu te investeren in de Nederlandse olie- en gassector. De komende jaren moet een begin worden gemaakt met het opruimen van infrastructuur op zee. De kans dat nieuwe velden kunnen worden aangesloten neemt hierdoor af, met als gevolg dat gasvoorraden voor altijd verloren kunnen gaan. Andere landen, en dan met name het Verenigd Koninkrijk, hebben volgens Nogepa juist de rode loper uitgelegd voor de sector.

fd.nl/ondernemen/1322702/tientallen-p...
Chiddix
1
In Nieuwsuur kregen we uitleg van een deskundige op het gebied van de situatie in de bouw. Met vergunningen verlenen loopt men al een halfjaar achter.
De doelstelling kabinet om 75000 woningen te bouwen is gereduceerd tot 55000 op jaarbasis bij de voortgang.
28000 banen lopen gevaar in de bouw en aanverwante sectoren.

Het kabinet wil projecten tot 200 woningen vlottrekken door vergunningen te verlenen. Is in strijd met de normen maar men wil dan op andere plaatsen stikstof terugdringen.
De Raad van State moet dat goedkeuren en de klimaatactivisten die de rechter op hun hand hebben in de meeste gevallen.
Dan hebben we de infrastructuur die grotendeels plat ligt terwijl Lagarde gisteren Nederland op de vingers tikte, om meer uit te geven aan infrastructuur.
T is een grote chaos met dit klimaatkabinet die de economie te gronde aan het richten is. Dit zie je nergens ter wereld.
Chiddix
2
Rutte zal een kopje koffie moeten gaan drinken met Lagarde die morgen aantreedt als ECB president. Het lijkt of mevrouw niet weet , dat de Nederlandse infrastructuur op zijn gat ligt.
Ze heeft natuurlijk gelijk als ze ziet, dat de regering Rutte weinig meer uitgeeft aan infrastructuur. Projecten verbreding snelwegen Utrecht, vliegveld Lelystad enz staan in de ijskast of zijn afgeblazen.
De zwakke Rutte laat met zich sollen door Brussel. Helaas. We hebben figuren nodig als Thatcher of Johnson. Niet een onderworpen Rutte die het in zijn broek doet.
Ja mevrouw, ja meneer, waar moet ik tekenen?
Chiddix
0
Nederland heeft een bevolking van ruim 17 miljoen mensen op een tamelijk kleine oppervlakte waar veel industrie is(exportland). Daarnaast lopen veel migranten het land binnen. En nu normen opleggen die 18000 projecten laten stilvallen. Dat moet je niet pikken, die Brusselse dictatuur.
In het VK heeft men jarenlang gewaarschuwd tegen meer bevoegdheden door Brussel. We zien nu de gevolgen. Dit kan leiden tot een volksopstand.
Dan hebben we het nog niet over gedwongen van het gas af of zonnepanelen op het dak. We zijn goed bezig.
Chiddix
1
Oplossing stikstofprobleem FVD:

Trek de Nederlandse regels gelijk met Duitse. Stikstof vormt een boekhoudkundig probleem, geen milieuprobleem. Stikstof zit voor 80% in onze atmosfeer. Het is geenszins gevaarlijk of milieu-onvriendelijk.
rene l
9
Waar is in vredesnaam onze "nationale volksheld", annex bruggenbouwer, genaamd Dhr. M. Rutte gebleven.

Ik denk dat hij zich opgesloten heeft in zijn flatje, hij heeft zichzelf het nodige lachgas toegediend, en al lachend gooit hij het vaasje stuk tegen de muur.
Schaterlachend roept hij, scherven brengen geluk, en ik zal alle burgers tot het uiterste mangelen, net zo lang tot ze als makke schapen in het gareel aan de ketting van Brussel lopen.
Dan pas is mijn missie geslaagd en heb ik goed werk geleverd.

Hoe zijn de mensen bedonderd bij de laatste verkiezingen.
Ik hoor het Rutte nog roepen, we zijn beter uit de crisis gekomen, dit is volledig aan mij te danken, veel hebben we samen opgebouwd, nu gaat iederéén het merken, zeker in de portemonnee, geld moet rollen.

Een paar jaar geleden begon het gedonder over het klimaat.

We moeten van het gas af, waarom in vredesnaam, gas is nota bene de meest schone brandstof, ik snap er weinig van.
We moeten al onze huizen drastisch gaan verbouwen om deze geschikt te maken voor een warmtepomp.
Mensen worden wanhopig, ze snappen er niets van, en ze krijgen slapeloze nachten als ze horen wat het allemaal kost.

Persoonlijk hou ik niet van de winter, het is me veels te koud.
Maar ik hoop eigenlijk dat we dit jaar een horror-winter krijgen met diepvriestemperaturen.
Ik wil dan wel eens zien of de mensen die inmiddels een warmtepomp hebben het thuis warm krijgen, of het in ieder geval warm krijgen als ze de afrekening van de energierekening onder ogen krijgen.

De Duitsers en de Denen zijn momenteel druk doende om zich op het gas aan te laten sluiten van de dikke leiding die vanuit Rusland komt.
Het kost weinig, er is zat, het transport van gas gaat nagenoeg klimaatneutraal, en de leidingen zijn onzichtbaar.

En het is net als met de storende windmolens, ons land moet er vol mee komen te staan, net als de Noordzee, het zijn subsidie-slurpers, kolossale gedrochten die er niet uitzien, en wat levert het in vredesnaam op.
Hoeveel energie is er nodig om zo'n ding te produceren en hoeveel CO2 komt er alleen al bij de productie vrij.

En dan deze week het bericht, windmolens lekken op jaarbasis vele kilo's zwavelhexafluoride (SF6), dit stofje is vele malen erger dan stikstof of CO2 als het in het milieu terecht komt.

Inmiddels is het er ook doorgedrukt dat we benzine E10 moeten tanken.
Dit is normale benzine waaraan 10% bio-ethanol toegevoegd is.
Gek genoeg neemt het verbruik van auto's met deze brandstof ruim 8,5% toe en het is maar de vraag wat het op termijn met de motor doet.
Het heeft dus geen enkele toegevoegde waarde.

Daarna werd de target op de boeren gericht, de veestapel moet met 50% gereduceerd worden om de stikstofuitstoot te verminderen.
Ruim 30% van alle stikstof komt overwaaien uit het buitenland, en wat doen ze daar, helemaal niets.
Boeren zijn de wanhoop nabij, steeds veranderende regels, een paar jaar terug werd hun juist aangemoedigd om megastallen te bouwen, het melkquotum werd afgeschaft, en nu is het weer ingevoerd.
Het is om gek van te worden.

Daarna werden de pijlers op de bouwers gericht op wat stofjes in de grond, poly- en perfluoralkylstoffen, (PFAS), het komt af van de teflonlaag in pannen.
Het is zeer minimaal, en ik vraag mij af, we krijgen het dus ook binnen wanneer we ons eten in zo'n pan bereid hebben, of heb ik dit nu mis.

Alle bouwwerkzaamheden worden nagenoeg stilgelegd, grond mag niet meer verplaatst worden, en waarom, we eten toch geen zand.
Bouwbedrijven zijn de wanhoop nabij maar dan bedenken ze een subtiel plan.

We sturen de mensen gewoon de WW in en geven ze gratis geld.
Onbegrijpelijk en gevaarlijk, het is gewoon een feit dat het makkelijker is om in de WW te komen dan er weer uit.
En wat te doen met de vele ZZP-ers die werkzaam zijn in de bouw, voor hun zal het allemaal wel op eigen risico zijn, tot de bijstand volgt.
Ik hoor het ook bij bedrijven, de baas zegt het zelf, ik trek het niet, alle vaste lasten en kosten lopen door, ik ben volgende maand gewoon genoodzaakt om al mijn personeel te ontslaan en faillissement aan te vragen.

Ook kwamen de vissers nog even aan de beurt.
De magneetvissers hebben ze tussentijds in opdracht van Brussel al flink gemangeld omdat ze niet diervriendelijk bezig zijn.
Nu moet 50% van de vissersvloot opgedoekt worden omdat het te druk wordt in de Noordzee met alle windmolens.
De vis wordt straks duur betaald.

Ook zijn we drukdoende om onze laatste bossen te kappen, al het hout wordt verstookt in bio-centrales, het zou goed zijn voor het milieu.
En dan komt deze week de aap uit de mouw, bio-centrales produceren meer CO2 dan traditionele kolencentrales.

Hoe maak je de mensen gek en drijf je ze tot wanhoop, niet zo moeilijk, gewoon doorgaan waar je mee bezig bent en beslissingen op de lange baan schuiven.

Maar gelukkig hebben we nu Lagarde als baas van de ECB.
Draghi was al een draak, maar ik heb het eerder gezegd, het aanstellen van Lagarde was een vooropgesteld plan, de stemming was een show voor de buhne om de burgers koest te houden.

Ik durf te voorspellen dat Mevr. Lagarde zich zal ontpoppen als een 7-koppig monster en ons financieel tot het bot uit zal kleden om de Eurofiele droom in stand te houden.
Je zag het gisteren al, ze bemoeit zich nu al met ons begrotingsoverschot en we moeten dit met gezwinde spoed ten gelde maken.

Persoonlijk zou ik zeggen, betaal er maar een deel van de staatschuld mee af.
Als het strak economisch weer slechter gaat dan hebben we nog iets achter de hand.

Bedankt rariteitenkabinet, de meeste burgers zijn jullie volledig beu, trek je eigen conclusies, en ga ergens anders de boel verzieken.

En ik zou wel eens een inkijkje willen nemen in jullie dubbele agenda.

Maar geef mij m'n eigen land weer terug!

Chiddix
0
Rutte laat van zich horen en vindt het onbegrijpelijk, dat men zijn naam steeds laat vallen in de stikstofcrisis en PFAS. We hebben daar een minister en staatssecretaris voor , zegt Rutte. Dat zegt hij nu wel maar ondertussen is er crisisoverleg aan de lopende band in het kabinet over de kwestie.
Maar Rutte wil het doen voorkomen, dat het zijn pakkie niet is. Hij zal zich ook niet schuldig voelen terwijl in het land de frustratie zich ophoopt over Rutte 3.
JP Samosa
0
quote:

Chiddix schreef op 31 oktober 2019 18:23:


Rutte laat van zich horen en vindt het onbegrijpelijk, dat men zijn naam steeds laat vallen in de stikstofcrisis en PFAS. We hebben daar een minister en staatssecretaris voor , zegt Rutte. Dat zegt hij nu wel maar ondertussen is er crisisoverleg aan de lopende band in het kabinet over de kwestie.
Maar Rutte wil het doen voorkomen, dat het zijn pakkie niet is. Hij zal zich ook niet schuldig voelen terwijl in het land de frustratie zich ophoopt over Rutte 3.


Bij toeval zag ik van de week Rutte in de Eerste kamer de hele avond lang, minitieus vragen beantwoorden.
Dat doet hij er nog ff tussendoor.
Ik krijg steeds meer bewondering voor die man
jonas
1

Ja zeker voor die Rutte die effectief het land in de vbernieling weet te werken met zijn klimaathysterie, bejubelen van de EU en maar betalen, toestaat dat ouderen worden beroofd door ECB beleid.

Komt nog bij je kunt bijna geen uitvoerende overheidsinstelling bedenken waar het wel goed functioneert? UWV miljoenen over de balk, gelijke kansen in onderwijs met 1 op de 3 ouders met geld die voor bijles betaald.

Halvering boerenstand? Platleggen bouw! etc etc etc

Geweldig figuur die Rutte? Hoe kan je dat beweren!

Groet, Jonas
jonas
0

Nou mijn buurman zou het nog beter doen en dat is dus minder schade aanrichten!

Wat een puinhoop heeft die Rutte gemaakt met zijn klimaattafels en uitverkoop Nederland aan de EU.

Voorzie over 10 jaar stafproces voor deze man vanwege landsverraad, bedrog etc etcetc en dan 30 jaar in de cel.

Heel eng mannetje overigens. Is Rutte eigenlijk wel een man? Hij is ook gek op dat gendergedoe. Mogelijk is het wel een meisje of iets tussen man en vrouw dat wil zitten op de genderneutrale toiletten van Genderneutraal vriendje CEO bij NS?

Ik weet het niet, maar wel een vreemde kerel die Rutte.

Groet, Jonas

moneypocket
0
Rene; top posting!! Ik ben het volledig met je eens!

Zou als aanvulling willen schrijven dat Rutte straks zelf op het pluche in Brussel en Strassburg zal zitten en continue zal vertellen hoe goed hij Nederland aan de ketting van de Europese Unie heeft gelegd. De Italianen, Grieken, Portugezen en Fransen zullen schaterlachend de EU vergaderingen bijwonen indien Rutte zijn verhaaltje komt doen.

Deze clown moet nu maar eens van het politieke podium verdwijnen. We hebben al genoeg voorstellingen gehad.

Chiddix
0
quote:

moneypocket schreef op 31 oktober 2019 23:57:
Deze clown moet nu maar eens van het politieke podium verdwijnen. We hebben al genoeg voorstellingen gehad.Wat Rutte ondertekend heeft gaat hij uitvoeren. Klimaatakkoord Parijs, klimaatwet Nederland en stikstofnormen opgelegd door Brussel.
Deze gekte gaat veel banen kosten maar dat interesseert Rutte niet. Zijn doel is het klimaat. Eerder was het de economie aanjagen en banen scheppen en thans is het andersom.
Hoe Rutte het wil invullen kun je vraagtekens bij plaatsen maar de meerderheid van het volk heeft Rutte fiat gegeven om de doelen te bereiken. Het Nederlandse volk heeft op de klimaatpartijen gestemd in meerderheid(80%) en bij de EU verkiezingen liep men zelfs Frans Timmermans achterna.
Het beleid wordt in het stemhokje bepaald, niet op het Malieveld. Het volk(meerderheid) is zelf de oorzaak van de klimaatgekte door Rutte na te lopen.
Chiddix
0
De actievoerders bouw op het Malieveld eisten een noodwet die direct in werking gaat maar ze vingen bot.
Rutte wil eerst de Raad van State bepaalde maatregelen laten bekijken en de GroenLinks activisten of die toestemming geven. Die laatsten werken samen met de rechter en hebben een grote vinger in de pap.
Rutte staat achter de activisten GroenLinks want die sluiten naadloos aan bij zijn ideeen gesteund door Wiebes,Jetten en Nijpels.
Hij kreeg gisteren kritiek , dat hij zich zo weinig liet zien maar dat heeft natuurlijk een reden.
Chiddix
0
Het Economisch Instituut voor de bouw(EIB) verwacht volgend jaar een krimp in de bouw van 3%(stikstofproblemen). 10000 tot 12000 minder voltijdsbanen en 10000 minder nieuwhuizenbouw.
Het kabinet heeft 150 tot 200 miljoen gereserveerd voor mensen in de bouw die zonder werk komen te zitten.
Uiterlijk 1 December maakt het kabinet bekend welke maatregelen van kracht worden en zeker is de verlaging van de maximumsnelheid op autowegen. Het paradepaardje bij verkiezingen van de VVD gaat van tafel. 130 km is een vies woord geworden bij de VVD.
Jesse Klaver heeft luid de loftrompet geblazen en zegt, na 25 jaar is het groenprogramma van onze partij overgenomen door Mark Rutte. Leve de VVD.
haas
0
quote:

Chiddix schreef op 1 november 2019 08:09:Jesse Klaver heeft luid de loftrompet geblazen en zegt, na 25 jaar is het groenprogramma van onze partij overgenomen door Mark Rutte. Leve de VVD.


met name ALLE partijen hebben meegedaan/zich ingegraven in de groene brigade
Ik heb geen verwachtingen dat er in DenHaag kollectief afstand wordt gedaan van de gezamenlijke misstappen in hun klimaat/stikstof-beleid !
Chiddix
0
quote:

haas schreef op 1 november 2019 08:45:


[...]

met name ALLE partijen hebben meegedaan/zich ingegraven in de groene brigade
Ik heb geen verwachtingen dat er in DenHaag kollectief afstand wordt gedaan van de gezamenlijke misstappen in hun klimaat/stikstof-beleid !


Het volk is in extase geraakt en danst om het groene(gouden) kalf de polonaise. Opperzangmeester: Rutte
580 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
650,52  -1,21  -0,19%  14:24
 AMS25-24h^ 650,55 -0,18%
 Germany30^ 13.814,30 +0,19%
 Dutch15-index 17.653,13 0,00%
 BEL 20 3.731,07 +0,41%
 BRX20-24h^ 3.731,10 +0,41%
 Europe50^ 3.597,02 -0,07%
 Euro30-index 18.530,29 0,00%
 US30^ 30.808,76 -0,08%
 Nasd100^ 12.817,33 +0,02%
 US500^ 3.769,00 -0,06%
 Japan225^ 28.295,23 -0,14%
 Gold spot 1.834,40 +0,33%
 EUR/USD 1,2065 -0,12%
 WTI^ 52,25 +0,22%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Sligro +3,70%
WDP +2,63%
Accell +2,51%
PostNL +2,24%
Pharming +2,14%

Dalers

Air France-KLM -4,19%
VIVORYON THER... -4,14%
Eurocommercia... -3,33%
UNIBAIL-RODAM... -3,26%
BAM -2,82%

Nieuws Forum meer

Koers bitcoin komt tot bedaren na rec...
Nuchtere Kijk Op op 18 jan 2021 14:22
33
Grote steden willen steviger wetsvoor...
DeZwarteRidder op 18 jan 2021 14:17
43
Overlijden Hans de Boer 'ongelooflijk...
Makita op 18 jan 2021 14:14
3
Plan om stroomstoringen te voorkomen ...
Jopie1962 op 18 jan 2021 14:08
7
Voormalig werkgeversvoorman Hans de B...
free 1 op 18 jan 2021 13:43
6