Stikstofkwestie

580 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 24 25 26 27 28 29 | Laatste
voda
0
LTO wil toch verder praten over stikstof

Belangenclubs van boeren zijn het oneens over de vraag of ze moeten doorpraten met het kabinet over het stikstofbeleid. De samenwerkende boerenorganisaties stapten onlangs uit het overleg met het Rijk, maar LTO Nederland komt daar nu op terug.

'Wij staan er wat genuanceerder in dan andere landbouwclubs, want het kabinet gaat gewoon door met het opstellen van stikstofbeleid. Wij willen daarom het liefst doorpraten', zei voorzitter Marc Calon van belangenorganisatie LTO Nederland donderdag in een interview met de Volkskrant.

Calon vraagt zich ook af of het voor LTO Nederland nog wel zin heeft om betrokken te blijven bij het Landbouw Collectief, waarin de boerenorganisaties samenwerken. Dat collectief, waarvan ook de boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) deel uitmaakt, beëindigde het overleg met het kabinet.

'Boeren moeten front vormen'
FDF-woordvoerder Jeroen van Maanen is niet te spreken over de opmerkingen van Calon. Hij vindt dat de boeren een front moeten vormen. 'Samenwerken is altijd beter dan alleen werken. Dat hebben we allemaal op de kleuterschool geleerd. Maar kennelijk heeft Calon toen niet goed opgelet', zegt Van Maanen donderdag tegen het Agrarisch Dagblad.

De boeren trokken begin april de stekker uit het overleg met Schouten. Het Landbouw Collectief zag niets in de koers van het kabinet in het stikstofdossier, waaronder een vrijwillige uitkoopregeling. Schouten liet weten dat het kabinet gewoon doorwerkt aan het beleid om de uitstoot van stikstof in de landbouw terug te dringen.

Het Landbouw Collectief vindt dat de minister een pas op de plaats moet maken met stikstofmaatregelen nu de coronacrisis is uitgebroken. LTO Nederland raamt de schade van de epidemie voor de landbouw op €5 mrd.

fd.nl/economie-politiek/1340942/lto-w...
voda
0
Kabinet trekt vijf miljard euro uit om stikstofcrisis aan te pakken

De komende tien jaar trekt het kabinet vijf miljard euro extra uit om de stikstofcrisis aan te pakken. Drie miljard euro is voor natuurherstel, zo’n twee miljard euro gaat naar regelingen om onder meer boeren uit te kopen en boerenbedrijven te verduurzamen.

Peter Winterman 20-04-20, 18:19 Laatste update: 19:30

Dat bevestigen Haagse bronnen aan deze site. De nieuwe stikstofmaatregelen worden later deze week officieel bekendgemaakt. Ondanks het coronavirus wil het kabinet doorgaan met de aanpak van de stikstofcrisis. Dat is volgens ingewijden nodig om huizen- en wegenbouw door te laten gaan, ook als Nederland weer uit het dal klimt na de coronacrisis.

Tot 2030 wil het kabinet drie miljard euro besteden aan de versterking van natuurgebieden in Nederland. Dat geld wordt onder meer gebruikt om verzuurde stikstofgrond af te graven en grondwaterstanden te verhogen. De overheid heeft de laatste jaren veel te weinig werk gemaakt van natuurherstel, zo concludeerde de commissie-Remkes vorig jaar.

Nog eens twee miljard euro is bedoeld voor zogenoemde bronmaatregelen. Dat zijn maatregelen waarmee het kabinet de uitstoot van stikstof wil verlagen. Het grootste deel van het bedrag gaat naar opkoopregelingen voor boerenbedrijven. Ook kunnen boeren subsidie krijgen om hun bedrijf te verduurzamen. Verder gaat er geld naar extra maatregelen voor de industrie en de scheepvaart.

Raad van State
Het miljardenplan van het kabinet komt bovenop de 700 miljoen euro die eind vorig jaar werd gereserveerd voor de stikstofaanpak. Premier Rutte noemde het stikstofprobleem toen ‘een crisis van ongekende omvang’. Hij kondigde aan dat de maximumsnelheid op snelwegen overdag omlaag zou gaan naar 100 kilometer per uur. Die snelheidsverlaging is inmiddels ingevoerd.

Door een uitspraak van de Raad van State kwamen vorig jaar duizenden bouwprojecten in Nederland stil te liggen. De hoogste rechter zette een streep door het vergunningensysteem in Nederland, omdat te weinig rekening werd gehouden met stikstofvervuiling. De landbouw levert met 41 procent de grootste bijdrage aan de stikstofneerslag in de natuur.

Boerenacties
Vooral boeren kwamen daardoor in het verweer tegen de aangekondigde stikstofmaatregelen. Een oproep van regeringspartij D66 om de veestapel te halveren, zette veel kwaad bloed. Hoewel de maatregelen minder ingrijpend zijn dan groene partijen willen, zijn boerenorganisaties nog altijd boos over de huidige stikstofplannen van het kabinet. De radicale boerenclub Farmers Defence Force – die achter de grote boerenprotesten van vorig jaar zat – verklaarde het kabinet begin deze maand ‘de oorlog’.

Door de coronacrisis neemt de stikstofuitstoot in Nederland overigens tijdelijk af. Het kabinet wil die stikstofruimte gaan benutten om bepaalde bouwprojecten de komende tijd door te kunnen laten gaan.

Bekijk onze video's over het stikstofprobleem in onderstaande playlist:

www.ad.nl/politiek/kabinet-trekt-vijf...
voda
0
Kabinet versoepelt stikstofnorm voor de bouw

Het kabinet versoepelt de stikstofnormen voor de bouw door een zogeheten 'drempelwaarde' voor de uitstoot van het gas in te voeren. Bouwwerkzaamheden die minder uitstoot veroorzaken dan die waarde hebben geen vergunning meer nodig en kunnen daardoor makkelijker doorgang vinden.

Dit schrijft landbouwminister Schouten in een brief die woensdagavond naar de Tweede Kamer is gegaan. Nu liggen in de bouw veel werkzaamheden en de vergunningverlening vrijwel stil. Dit is het gevolg van de uitspraak van mei vorig jaar waarin de Raad van State het oude stikstofbeleid van de overheid als ondeugdelijk naar de prullenbak verwees. De stikstofcrisis die daardoor uitbrak, verlamde onder meer de bouw.

stikstofbrief.pdf

Compensatie voor de bouw
De bouwsector vroeg afgelopen jaar vaak om invoering van een drempelwaarde. De hoogte ervan heeft het kabinet nog niet bepaald. Die beslissing volgt later. Daarnaast komt het kabinet ook met een nader te bepalen financiële compensatie voor bouwbedrijven. Want die zullen moeten investeren in machines die minder stikstof uitstoten.

In haar stikstofbrief van woensdagavond kondigt Schouten ook aan dat het kabinet resultaatverplichtingen invoert in het nieuwe stikstofbeleid. Een wettelijke borging van deze resultaatverplichting is noodzakelijk, aldus Schouten, om te voorkomen dat de Raad van State het nieuwe stikstofbeleid opnieuw als te slap en te vaag van tafel zou kunnen vegen.

Commissie-Remkes
Met beide maatregelen, de drempelwaarde en een wettelijke vastlegging van de stikstofdoelen, komt het kabinet tegemoet aan voorstellen die de Adviescommissie Stikstofproblematiek onder voorzitterschap van VVD-kopstuk Johan Remkes deed om uit de stikstofcrisis te komen. De kabinetsbrief meldt niets over het al dan niet halveren van de ammoniakemissies door de landbouw, waarvoor de commissie-Remkes ook pleitte.

Gereserveerde reactie bouwsector
De bouwbranche reageert opgetogen, maar wel met een voorbehoud. 'We zijn er blij mee', zegt een woordvoerder van Bouwend Nederland. 'We hebben hier lang voor gepleit. Maar we zijn er nog niet. Er is bijvoorbeeld nog geen oplossing voor de stikstofuitstoot van nieuwe infrastructuur en utiliteitsbouw, als ze eenmaal is gerealiseerd, de zogenoemde gebruiksfase.'

Daarnaast roept Bouwend Nederland het kabinet op met een 'substantiële stimulering' te komen om de versnelde afschrijving van bestaand bouwmaterieel door de bouwbedrijven op te vangen en om te kunnen investeren in innovatie van het materieel.

Verder spreekt het kabinet in de brief aan de Tweede Kamer weliswaar van het wettelijk vastleggen van zo'n drempelwaarde. Maar Bouwend Nederland ziet 'deze juridische borging als een sluitsteen in het proces'. Eerst moeten politiek en de hele bouwsector een reëel pad uitwerken hoe een en ander moet worden gerealiseerd. Zo moeten ook opdrachtgevers en aanbesteders worden verplicht zich in hun opdrachten te committeren aan de nieuwe eisen, aldus de organisatie.

Kamerdebat
In de Tweede Kamer reageerden de linkse oppositiepartijen GroenLinks, SP, PvdA en Partij voor de Dieren afwijzend op de kabinetsvoorstellen. Zij vinden die niet ver genoeg gaan. De rechtse oppositiepartij PVV wijst de voorstellen ook af, maar dan omdat ze overbodig zouden zijn.

Fractiewoordvoerders van regeringspartijen D66, CDA, VVD en ChristenUnie schaarden zich achter de kabinetsbrief. Thierry Baudet van Forum voor Democratie noemt minister Schouten 'een sluipmoordenaar' van de boeren. Ondanks aandrang van de kamervoorzitter nam hij die kwalificatie niet terug. Het kabinet doet volgens hem aan 'landjepik vermomd als natuurbehoud'.

fd.nl/economie-politiek/1348221/kabin...
Bijlage:
Dikke Durk
0
Wat is er aan de hand met de boeren?

Door Jaap Majoor,

Als enige groep in de samenleving hebben zij aan de overheid precies vermeld hoeveel vee zij hebben. Wanneer een boer wilde uitbreiden, moest hij de dierrechten van een stoppende boer kopen om zo niet meer Stikstof uit te stoten. De stikstof die de gestopte boer uitgestoten had, kwam dan op naam van de boer die de rechten gekocht heeft te staan.

De overheid weet dus precies hoeveel Stikstof en Fosfaat iedere boer heeft. De industrie en het verkeer daarentegen hebben deze rechten, op enkele grote industrieën na, nooit gekocht, want de overheid vroeg daar niet naar.

Nu heeft de rechter gezegd: Er mag in Nederland niet meer Stikstof uitgestoten worden. Een zeer groot probleem voor de overheid.
Immers bij meer verkeer, industrie of uitbreiding van wegen en huizen neemt de Stikstof uitstoot toe. Hoe moeten wij dit nu oplossen, dacht Den Haag. De bouw, industrie en verkeer kan niet meer uitbreiden. Dan moeten de boeren maar een deel van de door hun gekochte rechten inleveren.

De boeren waren zo bereidwillig om mee te denken en hebben een voorstel gedaan om minder Stikstof uit te stoten (bron: cdn.nieuweoogst.nu/public/file/164214... Nee zegt Den Haag, jullie voorstel is voor ons te veel werk om te controleren. Dus heeft mevr. Schouten er een ministeriële regeling door gedrukt, waar pas, nadat de regering terug is van vakantie, een bezwaar tegen gemaakt kan worden. De regeling gaat per 1 september in en houdt in dat de boeren minder eiwit in het krachtvoer mogen hebben. De dierenartsen, veevoederindustrie en deskundigen zeggen: dit gaat ten koste van de dierengezondheid en de melkgift.
Deze afgepikte rechten geeft de regering aan de bouw, industrie en verkeer.

Schiphol kan dan weer uitbreiden, terwijl zij geen Stikstofrechten hebben gekocht, geen belasting betalen en dan ook nog ruim 2 miljard euro subsidie, om de moeilijke corona tijden door te komen, ontvangen. Hoe gaat het verder in de volgende jaren met de Stikstof. Blijft de overheid dit gratis afpikken?

Trouwens Stikstof wordt als één noemer genoemd, maar bestaat uit 2 soorten: NOx en NH3. NOx is schadelijk en hoort niet in de natuur (komt uit verbranding van allerlei brandstoffen) NH3 is het grootste bestanddeel van onze lucht en is alleen maar schadelijk bij een heel hoge concentratie, wat in Nederland niet voorkomt. Alleen enkele plantjes die niet van Stikstof houden, worden verdrongen door planten die wel van Stikstof NH3 houden. NH3 bevordert plantengroei.
Omdat NH3 en NOx gezamenlijk Stikstof wordt genoemd, ruilt de overheid NH3 in van de boeren voor NOx voor het verkeer, industrie en bouw.

Er zijn al gemeenten en industriegebieden, die Stikstofrechten van boeren overgenomen hebben bijv. gemeente Barneveld en de Moerdijk. De overheid en de industrie hebben veel meer geld dan de boeren.
Het is dus niet ondenkbaar, dat binnen afzienbare tijd de stikstofrechten (NH3) van de boeren verruild zijn voor stikstofrechten voor de bouw, industrie en verkeer (NOx)

Dit is rampzalig voor het milieu en de boeren zullen verdwijnen. Schiphol kan vast met de ruim 2 miljard subsidie Stikstofrechten kopen.

Ik ben bang, dat als alle NH3 van de landbouw verruild wordt voor NOx, dat er dan nog steeds een groot tekort is aan stikstofrechten voor al het verkeer en industrie, als zij ook een vergunning moeten aanvragen.
Er is in de samenleving een discussie gaande over discriminatie.

Als er één groep is in de samenleving is, die gediscrimineerd wordt, is dat wel de boeren. Zij worden immers altijd uitgescholden voor stomme boer, stinkboer en ga zo maar door. Als klap op de vuurpijl, pikt de overheid nu ook nog hun rechten af. De door de boeren gekochte rechten zonder te betalen.

De boeren worden alleen nog niet opgesloten. Provincies kondigen verordeningen af, dat de boeren niet meer mogen demonstreren. Inmiddels zijn in Drenthe de eerste boeren met kinderen wel opgepakt.
Wordt dit toch het einde van de boeren?

Jaap Majoor
Laag Zuthem
voda
0
Stikstofprobleem zorgt dat in groot deel van Den Haag niks nieuws gebouwd mag worden

In grote delen van Den Haag kan voorlopig niets nieuws gebouwd worden, als er geen ingrijpende maatregelen worden genomen om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Jan-Willem Navis 22-07-20, 18:19 Laatste update: 18:55

Het stadsbestuur overweegt om het Zwarte Pad in Scheveningen af te sluiten voor al het niet-elektrische autoverkeer, en andere parkeerplaatsen ‘terug te geven aan de natuur’.

Dit zijn twee van de vele maatregelen die wethouders Revis (stadsontwikkeling) en Van Tongeren (duurzaamheid) aankondigen om de hoeveelheid stikstofneerslag rond de beschermde natuurgebieden Westduinpark en Meijendel te verminderen. Die is nu soms drie keer de toegestane waarde.

Er is voorlopig geen zicht op beschikba­re uitstoot­ruim­te

Gedeputeerde Baljeu
En dat betekent maar één ding, antwoordt gedeputeerde Baljeu op vragen van deze krant. ,,Er is daarmee voorlopig geen zicht op beschikbare uitstootruimte.” Dit betekent dat nieuwe bouwprojecten niet van start kunnen, als ontwikkelaars geen maatregelen nemen om de uitstoot te verlagen.

Bouwprojecten
In belangrijke delen van de hofstad kunnen sowieso geen nieuwe huizen of tunnels komen. De plekken waar niet mag worden gebouwd in de stad heeft de provincie Zuid-Holland (middels een kaart op haar website) gemarkeerd.

Het gaat bijvoorbeeld om een kilometerslange en -brede strook die onder meer langs de kust loopt, vanaf Noord-Scheveningen tot aan het Westeindeziekenhuis, en een groot gebied naast het Westduinpark dat vanaf Kijkduin tot aan de Scheveningse haven loopt.

Stikstofbank
In hun brief aan de raad noemen de wethouders nauwelijks cijfers over te verwachten milieuwinst. Zo is niet bekend hoeveel minder stikstofuitstoot er is als 20.000 huizen verbouwd worden om van het gas af te gaan.

Als de besparing lukt, zal een strijd uitbreken over welk project als eerste door mag gaan. Hier gaat de gemeente een heuse ‘stikstofbank’ voor oprichten.

Parkeergarage
Dit wordt een centraal punt waar alle aanvragen voor bouwplannen verzameld worden, inclusief de te verwachten stikstofneerslag in de omgeving per project. Die komt niet alleen vrij bij de bouw, maar ook bij het latere gebruik.

Er komen nu al projecten in de knel. In Scheveningen wil de gemeente bijvoorbeeld een tunnel aanleggen naar de nieuwe parkeergarage van Hommerson Casino’s, op een steenworp afstand van Meijendel.

De tunnel kan er pas komen als elders stikstof­neer­slag kan worden verminderd

Woordvoerder van Revis
De parkeergarage is al af, en valt daarom niet onder het nieuwe regime. Toch moesten 81 bewonersparkeerplaatsen worden geschrapt vanwege de stikstofregeltjes. De tunnel kan er pas komen als elders stikstofneerslag kan worden verminderd, legt de woordvoerder van wethouder Revis uit.

Een kilometer verderop heeft projectontwikkelaar Impact van de bekende bouwer Bart Dura plannen om het Plesmanduin, het complex dat ooit hoofdkwartier van KLM was en daarna ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te bouwen en uit te breiden tot een complex met honderden extra woningen en ook andere voorzieningen, zoals een sportschool.

Vergunningen
Het bedrijf laat aan het AD weten dat de gevolgen van de stikstofcrisis nog niet duidelijk zijn voor dit project. De gemeente kan pas met de vergunningen van een (nog niet ingediend) ontwerp aan de slag, als eerst maatregelen zijn genomen omtrent stikstof.

Lang niet elk project kan zulke maatregelen nemen, daarom moet de stikstofbank het mogelijk maken dat de milieuwinst van maatregelen elders in de stad kan worden gebruikt om op zo’n plek te mogen bouwen.

Zeker bij grote projecten zal dat de gemeente­raad zijn

Woordvoerder van Revis
Wie het laatste woord hierover krijgt, heeft Revis nog niet precies uitgewerkt. ,,Maar zeker bij grote projecten zal dat de gemeenteraad zijn”, aldus zijn zegsvrouw. De raad krijgt zo al heel snel lastige nieuwe keuzes op haar bordje.

Omdat ruim driekwart van de stikstof van buiten de stad komt, leveren lokale maatregelen maar beperkte winst op.

www.ad.nl/den-haag/stikstofprobleem-z...
DeZwarteRidder
1
quote:

voda schreef op 23 juli 2020 07:54:


Stikstofprobleem zorgt dat in groot deel van Den Haag niks nieuws gebouwd mag worden

In grote delen van Den Haag kan voorlopig niets nieuws gebouwd worden, als er geen ingrijpende maatregelen worden genomen om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Jan-Willem Navis 22-07-20, 18:19 Laatste update: 18:55

Het stadsbestuur overweegt om het Zwarte Pad in Scheveningen af te sluiten voor al het niet-elektrische autoverkeer, en andere parkeerplaatsen ‘terug te geven aan de natuur’.

Dit zijn twee van de vele maatregelen die wethouders Revis (stadsontwikkeling) en Van Tongeren (duurzaamheid) aankondigen om de hoeveelheid stikstofneerslag rond de beschermde natuurgebieden Westduinpark en Meijendel te verminderen. Die is nu soms drie keer de toegestane waarde.

Er is voorlopig geen zicht op beschikba­re uitstoot­ruim­te

Gedeputeerde Baljeu
En dat betekent maar één ding, antwoordt gedeputeerde Baljeu op vragen van deze krant. ,,Er is daarmee voorlopig geen zicht op beschikbare uitstootruimte.” Dit betekent dat nieuwe bouwprojecten niet van start kunnen, als ontwikkelaars geen maatregelen nemen om de uitstoot te verlagen.

Bouwprojecten
In belangrijke delen van de hofstad kunnen sowieso geen nieuwe huizen of tunnels komen. De plekken waar niet mag worden gebouwd in de stad heeft de provincie Zuid-Holland (middels een kaart op haar website) gemarkeerd.

Het gaat bijvoorbeeld om een kilometerslange en -brede strook die onder meer langs de kust loopt, vanaf Noord-Scheveningen tot aan het Westeindeziekenhuis, en een groot gebied naast het Westduinpark dat vanaf Kijkduin tot aan de Scheveningse haven loopt.

Stikstofbank
In hun brief aan de raad noemen de wethouders nauwelijks cijfers over te verwachten milieuwinst. Zo is niet bekend hoeveel minder stikstofuitstoot er is als 20.000 huizen verbouwd worden om van het gas af te gaan.

Als de besparing lukt, zal een strijd uitbreken over welk project als eerste door mag gaan. Hier gaat de gemeente een heuse ‘stikstofbank’ voor oprichten.

Parkeergarage
Dit wordt een centraal punt waar alle aanvragen voor bouwplannen verzameld worden, inclusief de te verwachten stikstofneerslag in de omgeving per project. Die komt niet alleen vrij bij de bouw, maar ook bij het latere gebruik.

Er komen nu al projecten in de knel. In Scheveningen wil de gemeente bijvoorbeeld een tunnel aanleggen naar de nieuwe parkeergarage van Hommerson Casino’s, op een steenworp afstand van Meijendel.

De tunnel kan er pas komen als elders stikstof­neer­slag kan worden verminderd

Woordvoerder van Revis
De parkeergarage is al af, en valt daarom niet onder het nieuwe regime. Toch moesten 81 bewonersparkeerplaatsen worden geschrapt vanwege de stikstofregeltjes. De tunnel kan er pas komen als elders stikstofneerslag kan worden verminderd, legt de woordvoerder van wethouder Revis uit.

Een kilometer verderop heeft projectontwikkelaar Impact van de bekende bouwer Bart Dura plannen om het Plesmanduin, het complex dat ooit hoofdkwartier van KLM was en daarna ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te bouwen en uit te breiden tot een complex met honderden extra woningen en ook andere voorzieningen, zoals een sportschool.

Vergunningen
Het bedrijf laat aan het AD weten dat de gevolgen van de stikstofcrisis nog niet duidelijk zijn voor dit project. De gemeente kan pas met de vergunningen van een (nog niet ingediend) ontwerp aan de slag, als eerst maatregelen zijn genomen omtrent stikstof.

Lang niet elk project kan zulke maatregelen nemen, daarom moet de stikstofbank het mogelijk maken dat de milieuwinst van maatregelen elders in de stad kan worden gebruikt om op zo’n plek te mogen bouwen.

Zeker bij grote projecten zal dat de gemeente­raad zijn

Woordvoerder van Revis
Wie het laatste woord hierover krijgt, heeft Revis nog niet precies uitgewerkt. ,,Maar zeker bij grote projecten zal dat de gemeenteraad zijn”, aldus zijn zegsvrouw. De raad krijgt zo al heel snel lastige nieuwe keuzes op haar bordje.

Omdat ruim driekwart van de stikstof van buiten de stad komt, leveren lokale maatregelen maar beperkte winst op.

www.ad.nl/den-haag/stikstofprobleem-z...

Den Haag moet gewoon alle inwoners (incl koeien) op een eiwitarm dieet zetten.
voda
0
Boeren lijken aan winnende hand in stikstofstrijd na jaar van protest

Een jaar nadat D66-Kamerlid Tjeerd de Groot voorstelde de veestapel te halveren, zit het stikstofdossier muurvast. Een deel van de boeren radicaliseerde en de agrariërs lijken inmiddels elke slag te winnen in hun strijd tegen landbouwmaatregelen. Maar winnen ze ook de oorlog?

Sanne Schelfaut 21-08-20, 07:00 Laatste update: 07:01

,,Strijders. The world is yours: de voermaatregel is van tafel!’’ Aan spierballentaal geen gebrek bij Farmers Defence Force (FDF). Voorman Mark van den Oever en zijn bestuur bedankten woensdag uitgebreid hun ‘strijders’ voor alle acties tegen de omstreden maatregel van landbouwminister Carola Schouten. Afgelopen maand stoomden de trekkers opnieuw op richting Den Haag en het RIVM-hoofdkwartier in De Bilt om de beleidsmakers te weerhouden van een verplicht eiwitarm dieet voor melkkoeien.

De relatie tussen Schouten en de FDF was al niet best, maar volgens Van den Oever was de veevoermaatregel de bekende druppel. Hij eist haar vertrek. ,,Zij smeet het genereuze aanbod van dertien belangenbehartigers, verenigd in het Landbouw Collectief, in ons gezicht terug. We willen wel meedenken, maar dan is het cruciaal dat boeren zelf de keuzes kunnen maken die het beste bij hun bedrijfsvoering passen.’’

FDF vindt dat Schouten heeft laten zien niet geschikt te zijn voor haar job. ,,Als je onze uitgestoken hand zo afslaat, ben je ongeschikt. Geen veren voor Schouten, maar een rubberen laars.’’

Polarisatie
De harde woorden zijn tekenend voor de polarisatie tussen overheid en agrarische sector. Ingezet door de uitspraak van de Raad van State, vorig jaar mei, die rigoureus een streep zette door het Nederlandse stikstofbeleid. Om te voorkomen dat onder meer de (wegen-)bouw stil komt te liggen, moet het kabinet werk maken van stikstofreductie. Daarbij is de landbouwsector, verantwoordelijk voor ruim 40 procent van de uitstoot, nadrukkelijk in beeld.

Boeren voelden de bui al hangen en vreesden nieuwe regelgeving. Het pleidooi van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, die een jaar geleden op deze site pleitte voor een halvering van de veestapel, werkte vervolgens als een rode lap op een stier. Het Haagse Malieveld stroomde vol op 1 oktober.

Joris Wisse, fruitteler uit Zeeland, was erbij. Wisse is geen man die snel op de barricades klimt, maar de uitspraken van De Groot wekten ook bij hem woede op. ,,Een gevoel van ‘tot hier en niet verder’. Ik voelde die dag echt verbroedering. Natuurlijk moet de agrarische sector bijdragen aan reductie van stikstof, maar als een politicus van een coalitiepartij vervolgens roept dat de helft van onze dieren weg moet? Tja, dan kom je voor elkaar op.’’

D66’er De Groot heeft geen spijt van het interview. ,,Ik sta nog steeds achter elke zin in dat artikel’’, zegt hij. ,,Het was heel genuanceerd.’’ Het interview leidde tot woedende reacties en dreigementen aan zijn adres. ,,Dat hoort helaas bij dit vak. Maar ik vind het niet normaal. Iedereen moet gewoon z’n werk kunnen doen.’’

Nogal grof
Het afgelopen jaar slaagde FDF er regelmatig in de publieke opinie te domineren. Soms ging het er daarbij nogal grof aan toe. Voorman Van den Oever vergeleek de overheidsaanpak van boeren met de Jodenvervolging. In juni deed een voorstel om demonstranten bij een Vion-slachterij (‘vegagekkies’) naar hun huizen te volgen stof opwaaien. En vorige week nog lekte het plan uit om Kamerleden thuis met een bezoekje te vereren.

Je kunt ervan vinden wat je wilt, maar het lijkt wel effectief. Het afblazen van de voermaatregel is – in elk geval in de beeldvorming – weer een succes voor het felle boerenprotest.

Jaco Geurts, Kamerlid voor boerenpartij CDA, ziet dat anders. Het is niet aan het boerenprotest te danken dat de maatregel niet doorgaat, zegt hij. Volgens hem was het intrekken van de maatregel ‘de enige juiste oplossing’. ,,Feiten, dialoog en gezond boerenverstand hebben de doorslag gegeven’’, aldus Geurts. ,,Met overal keihard ‘nee’ tegen roepen, krijg je geen succes.”

Verkiezingen
Ook zijn collega De Groot (D66) zegt niet rouwig te zijn om het intrekken van het plan. ,,Ik laat daar geen traan om. Ik was nooit fan van die maatregel, omdat het niets te maken heeft met inkrimping van de veestapel of stappen richting een kringlooplandbouw.’’

De vraag is wat er dan wél gebeurt. De Tweede Kamerverkiezingen zijn al in maart. Haagse bronnen zeggen dat de landbouwsector de komende zeven maanden niet hoeft te vrezen voor nieuwe, ingrijpende maatregelen. Coalitiepartijen CDA en VVD willen de boeren niet nóg meer in het harnas jagen, klinkt het. ,,Het stikstofprobleem schuift door naar de formatie’’, aldus een bron. ,,Daar moet de nieuwe coalitie grote stappen gaan zetten.’’

Het versterkt het beeld van een weifelende overheid. Ook De Groot vindt dat minister Schouten te weinig haast maakt. Maar tegelijk is het beeld dat de coalitie het stikstofprobleem onder druk van de felle protesten voor zich uitschuift, volgens hem onterecht.

,,Voor het eerst in twintig jaar is er ingegrepen in de varkenssector’’, zegt hij. ,,En niet zo’n beetje ook. Zo’n 10 procent van de varkensstapel verdwijnt. Daar hebben ook CDA en VVD hun handtekening onder gezet. Zij hebben er ook voor getekend dat de stikstofuitstoot in de melkveehouderij fors omlaag gaat.’’

In onderstaande video wordt het stikstofprobleem in Nederland uitgelegd...

Met foto's en video's, zie link:

www.ad.nl/binnenland/boeren-lijken-aa...
voda
0
Minister verslikt zich weer in stikstofmaatregel: opkopen varkensbedrijven levert veel minder op

Het opkopen van varkenshouderijen levert veel minder stikstofwinst op dan landbouwminister Carola Schouten verwacht. Dat komt door verkeerde uitgangspunten in de berekening en omdat veel minder boeren meedoen. Daardoor kunnen projecten voor nieuwe huizen en wegen in de problemen komen.

Niek Opten 14-09-20, 07:26 Laatste update: 07:54

Dat blijkt uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico, in samenwerking met actualiteitenprogramma EenVandaag. Zij ontdekten dat het Planbureau voor de Leefomgeving, dat milieubeleid van de overheid doorrekent, de stikstofwinst van de saneringsmaatregel bijna drie keer te hoog heeft ingeschat. Op basis hiervan heeft landbouwminister Carola Schouten de bouw al twee keer zo veel stikstofruimte beloofd, als de regeling waarschijnlijk gaat opleveren.

Het Planbureau ging ervan uit dat 361 boeren meedoen aan de zogenoemde 'warme sanering’ van de sector. Maar volgens betrokkenen gaat het om hooguit 240 bedrijven. Bovendien gebruikte het Planbureau een rekenmethode die er vanuit gaat dat alleen bedrijven dichtbij natuurgebieden kunnen meedoen. Deze zorgen voor relatief veel stikstofschade. In de voorwaarden voor de regeling speelt afstand tot natuurgebieden echter geen rol. Daardoor doen ook varkensboeren mee die weinig stikstofschade veroorzaken.

Opnieuw tegenslag voor minister
Daarmee komt minister Schouten met haar stikstofdossier verder in het nauw. Onlangs moest ze de omstreden veevoer-maatregel voor boeren intrekken. Daardoor is de saneringsregeling de belangrijkste overgebleven stikstofmaatregel van dit kabinet voor de landbouw. Deze sector is verantwoordelijk voor 40 procent van het stikstofprobleem. Die uitstoot moet omlaag om ruimte te maken voor de bouw van nieuwe huizen en wegen. Sinds de rechter vorig jaar het stikstofbeleid van tafel veegde, staan veel projecten stil.

Rabobank profiteert het meest
De Rabobank was nauw betrokken bij het opstellen van de opkoopregeling, waarvoor Schouten een half miljard euro beschikbaar heeft gesteld. Uit een reconstructie door Investico blijkt nu dat de 'boerenbank’ het meest profiteert van de sanering, doordat daarmee vooral risicovolle leningen sneller worden afbetaald. Dat bedrag kan oplopen tot 180 miljoen euro.

Het ministerie houdt voorlopig vast aan de ruime berekening van PBL en blijft van mening dat de maatregelen ‘voldoende opleveren voor de bouwopgave en dat er geen tekort zal ontstaan’, zegt een woordvoerder. Desnoods worden later nieuwe maatregelen genomen. De beloften van minister Schouten aan de bouw zijn volgens het ministerie nog niet definitief: ‘Er wordt geen stikstofruimte uitgegeven voordat deze daadwerkelijk is gerealiseerd.’

Opkoopregeling is dure maatregel geworden
De ‘warme sanering’ van varkenshouderijen was ooit bedoeld om verlieslijdende boeren te helpen. Nu zet landbouwminister Schouten die in voor de aanpak van stikstofuitstoot. Daarmee is het een dure en niet-efficiënte maatregel geworden.

In 2015 verkeert de varkenssector in zwaar weer. Om die er weer bovenop te helpen wordt een commissie in het leven geroepen met daarin varkenshoudersorganisatie POV, de Rabobank en het ministerie van Landbouw. Onder leiding van oud-minister Uri Rosenthal komt de commissie met het plan om varkensboeren uit te kopen. Het kabinet maakt hier 120 miljoen euro voor vrij.

Als de plannen in 2017 naar buiten worden gebracht is er een ander etiket geplakt op de regeling, zo blijkt uit een reconstructie van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico, in samenwerking met actualiteitenprogramma EenVandaag. Landbouwminister Carola Schouten zegt namelijk dat de regeling is bedoeld voor de aanpak van geuroverlast. De steeds maar groter wordende varkenshouderijen zorgen in veel gevallen voor een toename van stank bij de buren.

Weer een andere label op de regeling
Als later blijkt dat het kabinet te weinig doet om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, wordt 60 miljoen euro toegevoegd aan de saneringsmaatregel. Varkensbedrijven stoten immers ook CO2 uit.

De rechter veegt in mei 2019 het stikstofbeleid van de overheid van tafel, waardoor veel bouwprojecten komen stil te liggen. Schouten voegt in reactie daarop een paar maanden later 180 miljoen euro aan de saneringsregeling toe. Varkenshouderijen zorgen immers ook voor de uitstoot van stikstof in de vorm van ammoniak. Minder varkens betekent minder stikstof. Dit jaar komt daar nog eens 95 miljoen euro bij, zodat het budget voor de sanering uitkomt op bijna een half miljard euro.

Vorige maand haalt Schouten bakzeil met het omstreden plan om boeren te verplichten eiwitarm veevoer te gebruiken. Om de stikstofuitstoot van de agrarische sector toch te kunnen verminderen, neemt ze alvast een voorschot op de verwachte stikstofreductie van de varkenshouderijen en zegt die toe aan de bouw.

voda
0
Deel 2:

Geur, klimaat en stikstof: allemaal prachtig, maar daar was het mij niet om te doen.

Uri Rosenthal, oud-commissievoorzitter stimulering varkenssector
Het zijn allemaal politieke gelegenheidsargumenten. ,,Geur, klimaat en stikstof: allemaal prachtig, maar daar was het mij niet om te doen”, zegt de oud-commissievoorzitter Uri Rosenthal nu. ,,Ik wilde de boeren meer rendement geven.”

Extreem duur en niet efficiënt
Maar welk label er ook aangehangen wordt, de maatregel is voor al die doelen extreem duur of niet efficiënt, blijkt nu. Zo is de stikstof-winst te hoog berekend. Het Planbureau voor de Leefomgeving gaat ervan uit dat 361 boeren meedoen. Varkenshoudersorganisatie POV zegt dat slechts 50 tot 60 procent van de 407 boeren die in aanmerking komen, ook daadwerkelijk zal tekenen. Prognoses van adviesbureaus DLV en ABAB ondersteunen dit. Het Planbureau gaat ook uit van te rooskleurige cijfers over de vermindering van ammoniak als de boeren stoppen.

Wat de aanpak van geur betreft: door te soepele voorwaarden komen ook boeren die vrijwel geen geuroverlast veroorzaken in aanmerking voor de subsidieregeling. En dan de broeikasgassen: met 1.516 euro per bespaarde ton CO2 is het een van de duurste maatregelen uit het klimaatakkoord.

Kritiek op rol Rabobank
De grote winnaar is, naast de stoppende varkensboeren, de Rabobank. Deze ‘boerenbank’ heeft veel risicovolle kredieten uitstaan in de sector en was nauw betrokken bij het opstellen van de regeling. Die is zo ingericht dat die met name aantrekkelijk is voor bedrijven met jonge stallen. Die stoten de minste geur en ammoniak uit, maar de lening daarvoor heeft de boer vaak nog lang niet afgelost. De Rabobank zal 40 procent van het subsidiebedrag ontvangen in de vorm van afgeloste leningen, aldus de berekening van Investico. Dat kan oplopen tot een bedrag van 180 miljoen euro.

Als je wilt saneren, zeg het dan gewoon

Rudy Rabbinge, Lid van stikstofcommissie Remkes
Bart Jan Krouwel, oud-Rabobankier, vindt het ‘volstrekt’ onverstandig dat de bank zo’n belangrijke rol heeft gekregen bij de totstandkoming van de overheidsmaatregel. Rudy Rabbinge, emeritus hoogleraar aan de Wageningen Universiteit en lid van de stikstof-commissie Remkes, noemt de subsidieregeling ‘weggegooid geld’. Hij heeft genoeg van de ‘gelegenheidsargumenten’ van minister Schouten: ‘Als je wilt saneren, zeg het dan gewoon’.

De Rabobank erkent dat bij het ontwerpen van de regeling veel varkenshouders liquiditeitsproblemen hadden. ,,Maar dat staat niet gelijk aan faillissementen of afboeken van financieringen, want dat komt zelden voor.” Nu varkensbedrijven weer goed draaien, loopt de bank juist inkomsten mis door het krimpen van hun portefeuille in deze sector, zegt de woordvoerder. ,,Varkenshouders lossen hun eventueel resterende schuld nu in één keer af waar ze dat anders de komende jaren hadden gedaan. De varkenshouderij-portefeuille van de Rabobank is gezond.”

Varkenshouders zijn teleurgesteld
Varkenshouders reageerden eerder teleurgesteld dat de regeling nu ‘misbruikt’ wordt om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. ,,Varkensbedrijven hebben de afgelopen jaren de ammoniakuitstoot al enorm teruggebracht, maar krijgen daar niets voor terug”, zei voorzitter Linda Janssen uit Erlecom van brancheorganisatie POV eerder in de Gelderlander. ,,Onder boeren leeft enorm het idee dat varkensboeren het maar weer moeten oplossen.’’

Bovendien, stikstof van de ene sector gebruiken voor een andere, is regio-gebonden. De meeste varkenshouderijen staan in het zuiden en oosten van het land. Janssen: ,,Daarmee kan woningbouw in het westen van het land onmogelijk gecompenseerd worden.’’

www.ad.nl/binnenland/minister-verslik...
voda
0
Maxime Verhagen: 'Zonder totaalplan stikstof gaat bouw onderuit'

Voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland is blij met de stimuleringsmaatregelen die het kabinet in het nieuwe begrotingsjaar treft voor de woning- en inframarkt. Maar het zal allemaal voor niets zijn als er niet snel een brede, structurele aanpak voor de stikstofproblematiek komt. 'Dan zullen alle mooie voornemens tot mislukken zijn gedoemd. Dan komt uit wat het Economisch Instituut voor de Bouw in april berekende: 15% krimp in de omzet in 2020 en 2021 en het verlies van 40.000 banen.'

'Voor die maatregelen hebben we fors gelobbyd en het is geslaagd', zegt Verhagen trots. Zoals de €1,5 mrd aan infra-opdrachten vanuit Rijkswaterstaat en de €500 mln aan opdrachten die het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie in de tijd naar voren halen. Of de nog eens €1 mrd extra incidentele korting op de verhuurderheffing voor bouwende woningcorporaties boven op de vorig jaar al toegezegde €1 mrd.

En de inrichting door het Rijk van een Nationaal Garantiefonds dat bij onverhoopte vraaguitval geplande woningen aankoopt. 'Dan kunnen bouwplannen toch worden doorgezet. Waarmee de broodnodige woningbouwproductie — met nu een tekort van ruim 330.000 stuks — op gang blijft.'

'Grote zorgen'
Toch is Verhagen er niet gerust op dat het kabinet erin slaagt tot een structurele stikstofaanpak te komen. 'Als ik de laatste signalen hoor, maak ik me grote zorgen.' Hij doelt onder meer op het nieuws van maandag dat veel minder varkensboeren dan gehoopt zich laten uitkopen en dan ook niet eens de boeren die relatief de meeste stikstof uitstoten. En hij wijst op de door zuivelboeren fel bekritiseerde wetgeving voor minder eiwitrijk veevoeder. Dat wetsvoorstel ging in augustus toch weer van tafel.

Verhagen blijft erop hameren dat het kabinet en de politiek met een geloofwaardig totaalpakket moeten komen voor de stikstofproblematiek om een verdere stagnatie in de bouw te voorkomen. 'Ik heb nog niets gezien.' Het kabinet moet snel knopen doorhakken. 'Er zijn maar een paar knoppen waaraan je kunt draaien. Verlaging van de stikstofuitstoot en herstel van de natuur.'
Landbouw
'Het is evident welke stikstofbronnen aangepakt moeten worden', aldus Verhagen. De sectoren die de meeste stikstof uitstoten zijn de landbouw, het verkeer en de industrie. De landbouw is verantwoordelijk voor 44% van de totale stikstofemissies in Nederland.

De bouwsector zelf, die slechts 0,6% van de totale stikstofuitstoot in Nederland veroorzaakt, is bereid zijn deel te leveren om zijn stikstofemissies te verlagen. Zeker nu het kabinet in zijn Miljoenennota geld — €100 mln per jaar, tien jaar lang — beschikbaar stelt om emissie-arm bouwen mogelijk te maken. Die subsidie is een tegemoetkoming voor de snellere afschrijving van bestaand dieselmaterieel en de aankoop van veel duurdere emissie-arme apparatuur.

Drempelwaarde
Verhagen kijkt uit naar het wetsvoorstel voor een structurele aanpak van de stikstofproblematiek dat het kabinet nu bij de Raad van State (RvS) ter advisering heeft neergelegd. Dat wetsvoorstel moet onder meer de door minister Carola Schouten in juni aangekondigde stikstofdrempelwaarde bevatten, waardoor bouwprojecten met een stikstofuitstoot onder die drempelwaarde geen natuurvergunning meer nodig hebben.

Verhagen: 'De Raad van State zal alleen met invoering zo'n drempelwaarde akkoord gaan als er een geloofwaardig totaalpakket op tafel ligt, dat zorgt voor stikstofuitstootreductie en herstel van de natuur.' Al in november vorig jaar gaf de RvS aan dat de juridische ruimte voor zo'n drempelwaarde beperkt is, gezien de slechte staat van veel beschermde Nederlandse natuurgebieden.

fd.nl/ondernemen/1357171/zonder-totaa...
voda
0
ABN Amro somberder over bouwsector in 2021

De bouw krijgt ook volgend jaar nog te maken met een stevige volumedaling, zo meldt ABN Amro vrijdag in een rapport over de sector. De bank is iets somberder geworden over het komend jaar dan vier maanden geleden. Tegelijk valt de klap in 2020 volgens de bank enigszins mee. 'De dip komt later dan verwacht', aldus ABN Amro vrijdag in een persbericht. Corona en de stikstofproblematiek zijn de grote boosdoeners.

In 2021 krimpt het productievolume in de bouw met 3,0%, verwacht ABN Amro nu. In mei ging de bank nog uit van een 2,5% lager bouwvolume. In 2020 zou de volumedaling iets minder heftig uitpakken dan eerder verwacht. Een krimp van 3,5% in plaats van 4,5%.

Corona-effect 2020 valt mee
Bij nader inzien valt het effect van de coronapandemie dit jaar nog mee, schrijft ABN Amro. De lockdown dit voorjaar was van korte duur. Maar op de langere termijn verwachten de economen dat door corona achterblijvende bedrijfsinvesteringen, oplopende werkloosheid en versoberde steunmaatregelen in de bouw hun tol gaan eisen.

Wat betreft de stikstofproblematiek zijn de aangekondigde maatregelen van het kabinet 'te beperkt', stelt de bank. Tot 2030 wil het kabinet €100 mln per jaar vrijmaken voor maatregelen om de bouw te stimuleren te investeren in elektrisch bouwmaterieel, maar dat is voor de langere termijn. Ook komt er een drempelwaarde voor bouwbedrijven om bij bouwprojecten in de buurt van beschermde natuurgebieden toch enige stikstof te kunnen uitstoten.

Aanpak stikstofprobleem gaat 'moeizaam'
Het nemen van maatregelen voor het terugbrengen van stikstofuitstoot in andere sectoren verloopt moeizaam, constateert ABN Amro. 'Eventuele compensatie door vermindering van de stikstofuitstoot op andere terreinen, waardoor de bouw meer ruimte zou kunnen krijgen, ligt daarom niet voor de hand.'

Ook is ABN Amro niet bijster onder de indruk van de Prinsjesdagmaatregelen van de overheid voor de bouw. Wel komt er €20 mln beschikbaar om leegstaand zakelijk vastgoed om te bouwen naar woningen, wordt er aan de enthousiast bouwende woningcorporaties een korting van €62 mln gegeven op de verhuurderheffing en wordt er €2 mrd aan overheidsprojecten naar voren gehaald om bouwers aan het werk te houden. 'Maar belangrijke ingrepen die de bouwsector op termijn bestendiger kunnen maken, bleven uit', oordeelt de bank.

Middelgrote bouwers de klos
De crisis zal vooral middelgrote bouwers - met tien tot honderd werknemers - raken, zo verwacht ABN Amro. 'Zij zijn vaker actief in nieuwbouwprojecten, die lijden onder de economische teruggang', zegt Madeline Buijs, sectoreconoom bouw en vastgoed van de bank.

'De kleine bouwbedrijven zitten vaak meer in renovatie. De echt grote bouwbedrijven huren juist de middelgrote bedrijven in goede tijden in. In slechtere tijden hebben die middelgrote bedrijven minder werk. Daarnaast wijken de grote bedrijven in slechte tijden uit naar kleinere projecten, waardoor ze de middelgrote bedrijven ook nog eens fikse concurrentie aandoen. Hierdoor zakt hun omzet veel harder weg dan van kleine en grote bouwbedrijven.'

Bij de middelgrote bouwers daalde de omzet in het tweede kwartaal met 12,4% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De omzet van kleine aannemers, met maximaal 10 werknemers, nam toe, met 3,8%. De omzet van grote bouwers - meer dan 100 werknemers - steeg met 3,4%.

Volumegroei bij ingenieursbureaus
De volumedaling in de bouw zal zichtbaar zijn in alle branches, behalve bij de ingenieursbureaus, verwacht ABN Amro. De ingenieursbranche komt er nog het beste van af met een minimale volumekrimp van 0,5% dit jaar en 2% groei volgend jaar.

fd.nl/ondernemen/1358405/abn-amro-som...
voda
0
Stikstof blijft knelpunt bij grote infraprojecten ondanks 100 km-grens

De oplossing voor de aanpak van een aantal grote fileknooppunten in Nederland, die door de stikstofproblematiek dreigt stil te vallen, blijkt moeilijker dan de overheid aanvankelijk hoopte. Met name de voorgenomen aanpak van het knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de A6 Almere-Lelystad is problematischer dan gedacht. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen van Verkeer en Waterstaat woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Te weinig compensatie voor stikstofuitstoot
Eind vorig jaar kondigde het kabinet een pakket generieke maatregelen aan om de door stikstofproblematiek stilvallende woningbouw en aanleg van zeven cruciale infrastructuurprojecten in Nederland vlot te trekken. De in maart ingevoerde snelheidsverlaging van 120 en 130 kilometer per uur naar 100 kilometer tussen 06.00 uur en 19.00 uur is daarvan tot nu toe de meest effectieve.

Maar toch blijkt deze 100 km-maatregel voor de aanpak van een aantal grote fileknooppunten, met name het knooppunt Hoevelaken (A28/A1) en de A6-wegverbreding tussen Almere en Lelystad, onvoldoende compenserende stikstofruimte te bieden, zo stelt de minister.

De stikstofproblematiek is medio 2019 ontstaan toen de Raad van State het stikstofbeleid van de Rijksoverheid van tafel veegde. Die oordeelde dat bij vergunningverlening activiteiten met stikstofbelasting voor natuurgebieden niet bij voorbaat kunnen worden gecompenseerd met onzekere, in de toekomst te nemen maatregelen. Dat was tot dan toe het beleid. Door de uitspraak van de Raad van State moesten veel woningbouw- en wegenprojecten worden stilgelegd.

Zoektocht naar salderingskansen
Voor zowel knooppunt Hoevelaken als de A6 Almere-Lelystad, en in mindere mate voor de aanpak van de A27/A12 Ring Utrecht, moet de minister op zoek naar 'aanvullende mogelijkheden (..) om te salderen, bijvoorbeeld via de nog aan te vullen ruimte in het stikstofregistratiesysteem of via extern salderen'. Dat registratiesysteem, bedoeld om de schaarse stikstofruimte voor geplande projecten te verdelen, is in opbouw. Compensatie zou met name gevonden kunnen in de landbouw, die sterk bijdraagt aan de stikstofdepositie in Nederland.

Over het knooppunt Hoevelaken overlegt de minister 'met de provincie Gelderland en Staatsbosbeheer over de aanleg en het beheer van nieuwe natuur'. Het tracébesluit voor knooppunt Hoevelaken verwacht ze begin volgend jaar en voor de A27/A12 Ring Utrecht nog eind dit jaar.

Ook voor de A6 Almere-Lelystad 'geldt dat de snelheidsverlaging onvoldoende ruimte biedt om in de volledige ruimtebehoefte te voorzien', schrijft de minister. 'Ik onderzoek daarom ook hier welke aanvullende mogelijkheden er nog zijn om te mitigeren of salderen.' Het ontwerp-Tracébesluit staat nu gepland voor het eerste kwartaal van 2021.

Nog vier projecten
De overige vier van de zeven projecten zijn A27 Houten-Hooipolder, A4 Haaglanden-N14, InnovA58 Tilburg-Eindhoven en InnovA58 Annabosch–Galder. Voor de projecten A4 Haaglanden-N14 en A27 Houten-Hooipolder 'worden geen knelpunten verwacht in relatie tot stikstof', aldus de woordvoerder van het ministerie in een toelichting. Voor de A27 Houten-Hooipolder heeft de Raad van State onlangs groen licht gegeven.

Wat betreft de twee InnovA58-projecten meldt de minister dat prioriteit is gegeven aan de realisatie van het traject Eindhoven-Tilburg. Dit najaar wordt bezien welke ruimte voor dit project beschikbaar is in het stikstofregistratiesysteem. Naar verwachting kan het Ontwerp-Tracébesluit medio 2022 worden vastgesteld.

Bij het InnovA58 Annabosch-Galder treedt, zoals de minister al eerder aan de Tweede Kamer meldde, drie tot vijf jaar vertraging op 'gezien de grote stikstofopgave'. Zij zoekt samen met provincie Noord-Brabant naar oplossingen.

fd.nl/ondernemen/1359755/stikstof-bli...
voda
0
Kabinet versoepelt stikstofnorm voor de bouw

Het kabinet stelt bouwbedrijven gedeeltelijk vrij van de strengste stikstofeisen. Tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden hoeven zij niet meer aan de stikstofnorm te voldoen die nu veel projecten stillegt. De bouw krijgt daarnaast €1 mrd subsidie voor de aanschaf van schonere machines die minder stikstof uitstoten.

Dat staat in een wetsvoorstel dat landbouwminister Carola Schouten dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het bevat een pakket maatregelen om de vorig jaar uitgebroken stikstofcrisis te beteugelen. Duizenden bouwprojecten kwamen stil te liggen nadat de Raad van State een streep had gezet door het Nederlandse stikstofbeleid omdat het te veel natuurschade opleverde.

Schouten stelt nu tot 2030 €3 mrd beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden. Het kabinet trekt verder €2 mrd uit om de stikstofuitstoot van de landbouw, bouw, verkeer en industrie te verminderen. Zo komt er een 'omschakelfonds' van €175 mln om boeren te helpen bij de introductie van eiwitarmer veevoer, schonere stallen en een efficiënte mestverwerking.

Accent op de bouwsector
Het gros van de maatregelen, waaronder de vrijstelling van de stikstofnorm voor de bouw, was de afgelopen maanden bekendgemaakt. De €1 mrd voor emissiearm bouwen stond in de Miljoenennota. Het pakket van de landbouwminister bevat dan ook weinig nieuwe elementen.
Wel valt op dat Schouten met dit uitgewerkte voorstel een accent legt op de bouwsector om het stikstofprobleem te verlichten. De bouw veroorzaakt 0,6% van de totale stikstofuitstoot in Nederland. Op de landbouw, die bijna de helft van de stikstofdruk veroorzaakt, laat het kabinet nauwelijks nieuw beleid los ten opzichte van eerdere plannen.

Vorige maand moest Schouten een plan voor een tijdelijk eiwitarm dieet voor vee intrekken. Ze wilde er op korte termijn stikstofruimte mee scheppen voor de bouw, maar na grote druk van landbouworganisaties ging de noodmaatregel vlak voor de ingangsdatum van tafel. De minister motiveerde dat door te wijzen op de droogte van afgelopen zomer. Die had het eiwitgehalte van gras verlaagd, wat druk zette op de gezondheid van koeien.

Helft kwetsbare natuur gezond
De bedoeling van Schoutens wetsvoorstel is dat minimaal de helft van de kwetsbare natuurgebieden in het jaar 2030 'op een gezond stikstofniveau' zit. De minister gaat daarmee veel minder ver dan de commissie-Remkes het kabinet eerder dit jaar had aangeraden. Remkes vond een halvering van de stikstofuitstoot noodzakelijk. Het pakket van Schouten leidt tot een reductie van de stikstoflast van ruwweg een kwart.

De commissie-Remkes was door Schouten aangesteld om een uitweg te helpen zoeken uit de stikstofcrisis. Onder het oude beleid kregen boeren en bedrijven extra ruimte voor de uitstoot van stikstof omdat het gunstige effect van mogelijke toekomstige schonere technieken daarin naar voren was gehaald. De Raad van State veegde deze vorm van creatief boekhouden met stikstof van tafel. Het gevolg was grote onzekerheid onder ondernemers, overheden en boeren. Nadat D66 een halvering van de veestapel als oplossing had gesuggereerd, sloeg onder boeren de vlam in de pan. Dat leidde afgelopen jaar tot een reeks trekkerdemonstraties.

Landbouwkoepel LTO Nederland verklaart in een eerste reactie dat 'het kabinet niet met grote verrassingen komt'. De boerenorganisatie had zich 'graag laten verbazen' door het overnemen van de minister van voorstellen uit de landbouwsector.

Dit artikel wordt in de loop van de dag aangepast.

fd.nl/economie-politiek/1360331/kabin...
Freemoneyforever
1
Gewoon 's nachts de maximumsnelheid naar 100 km/h. Het lijkt me, dat infrastructuur, economieverbeterende activiteiten en woninghouw belangrijker zijn dan 's avonds en 's nachts 20 of 30 km/h harder te mogen rijden. Ik ben voor woningbouw, maar dit heilige huisje mag afgebroken worden.
marcel13
0
Brussel waarschuwt Nederland dat het klimaatdoelen niet haalt
Bron: FD )14 oktober 2020, 17:50
De belangrijkste Nederlandse klimaatplannen die tot nu toe zijn gemaakt tellen op tot 31% minder uitstoot in plaats van 36%.
fd.nl/economie-politiek/1360778/bruss...
haas
0
quote:

marcel13 schreef op 14 oktober 2020 19:09:


Brussel waarschuwt Nederland dat het klimaatdoelen niet haalt
Bron: FD )14 oktober 2020, 17:50
De belangrijkste Nederlandse klimaatplannen die tot nu toe zijn gemaakt tellen op tot 31% minder uitstoot in plaats van 36%.
fd.nl/economie-politiek/1360778/bruss...


Én hoe zien de waarschuwingen voor de andere EU landen er uit ?
voda
0
Verduurzaam woningen juist bij Natura 2000-gebieden

Het kabinet heeft deze week de stikstofnorm voor de bouw versoepeld. Des te meer reden om juist in de buurt van Natura 2000-gebieden de bestaande woningvoorraad te verduurzamen.

Stikstofuitstoot is namelijk geen obstakel voor renoveren en verduurzamen bij Natura 2000-gebieden. Doordat zowel tijdens de bouwfase als tijdens de gebruiksfase minder gas wordt uitgestoten, vermindert de stikstofuitstoot altijd bij een woningverduurzaming. Dit komt vervolgens altijd ten goede aan de natuurwaarde.

Gemeenten moeten daarom de weg vrijmaken voor verduurzamingsprojecten van naoorlogse woonwijken. Dit kunnen zij doen door niet standaard om een natuurvergunningsaanvraag te vragen. Zeker wanneer je vooraf weet dat er tijdelijk zeer beperkt stikstofdepositie optreedt en dit gegarandeerd ruimschoots wordt gecompenseerd.

In een stikstofregistratiesysteem moeten projectontwikkelaars natuurvergunningen aanvragen voor bouwprojecten die leiden tot stikstofdepositie. Hiermee moeten ze aantonen dat ze binnen de norm blijven en dus geen schade veroorzaken aan kwetsbare natuur. Na een verduurzamingsproject van een groep woningen slaat beduidend minder stikstof neer, waardoor flora en fauna juist weer gaan floreren.

Gemeenten moeten daarom juist bij Natura 2000-gebieden verrduurzamingsprojecten stimuleren. Lange procedures om natuurvergunningen aan te vragen, vertragen de verduurzaming en verbetering van de bestaande woningvoorraad onnodig. Om te voldoen aan de verduurzamingsopgave die voor ons ligt, is het zaak om snelheid te maken door juist obstakels weg te nemen.

Berekeningen tonen keer op keer aan dat verduurzaming juist stikstofruimte creëert. Het kabinet heeft met de versoepeling van de stikstofnorm het goede voorbeeld gegeven. Nu de gemeenten nog.

Jasper Blanken is directeur Renovatie Concepten bij BAM Wonen.

fd.nl/opinie/1360916/verduurzaam-woni...
voda
0
Bouw vreest ontslaggolf door stikstofbeperkingen

Gepubliceerd op 26 oktober 2020 07:31 | Views: 91

AMSTERDAM (AFN) - Bij bouwbedrijven dreigt een kaalslag doordat het Rijk er na anderhalf jaar nog steeds niet in is geslaagd om stikstofruimte voor nieuwe infrastructuurprojecten te creëren. Hiervoor waarschuwen voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland, voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland en voorzitter Bernard Wientjes van de Bouwagenda in Het Financieele Dagblad.

Door stikstof komen er minder infraprojecten op de markt omdat er geen vergunningen worden verleend. Volgend jaar zullen de opdrachten daardoor opdrogen, te meer omdat lagere overheden inmiddels ook het mes zetten in wegenonderhoud en -aanleg vanwege de coronacrisis.

Verhagen van Bouwend Nederland wijst er op dat er sociale plannen klaarliggen. "Er staan duizenden banen op de tocht. Het is een gotspe dat dit gebeurt juist nu de bouw een stimulans voor de economie kan zijn. Iedere euro die wordt besteed aan de bouw gaat drie keer rond in de economie."

Verhagen, Terpstra en Wientjes willen dat de politiek het tij keert, zo zeggen ze tegen de krant. Dat zou moeten gebeuren bij de behandeling van de nieuwe stikstofwet die minister van Landbouw Carola Schouten naar het parlement heeft gestuurd. Daarin is ruimte gecreëerd voor kleinere woningbouwprojecten en er komt geld voor emissieloos materieel, maar voor infrastructuurprojecten is niets geregeld. De drie vinden dat landbouw, industrie en vervoer hun bijdrage moeten leveren om het probleem op te lossen.
voda
0
‘Stikstof is geen probleem meer bij woningbouw, het probleem is de politiek’

Als je de woningnood wilt oplossen, moet je huizen bouwen. Daar is van links tot rechts iedereen het over eens, maar het verstrekken van vergunningen blijft achter. Piet Adema, voorzitter van de grootste branchevereniging voor woningbouwers, zegt te weten waar het aan ligt: gebrek aan durf bij met name lokale politici.

Stefan ten Teije 13-11-20, 07:30

,,De urgentie die ik landelijk voel, zie ik bij gemeenten nog niet terugkomen in daden”, zegt Piet Adema via een beeldbelverbinding. Achter hem hangen de slingers nog in de woonkamer, want hij is net 56 geworden.

Adema is gepokt en gemazeld in de bouwwereld én de politiek. Als ChristenUnie-voorzitter heeft hij veel contact met alle bestuurslagen in Nederland. Als voorzitter van NVB Bouw, dat vandaag een nieuwe naam krijgt, praat hij met de grootste ontwikkelaars en aannemers over het onderwerp dat media en samenleving flink bezighoudt: er zijn te weinig huizen. Politici zouden wat meer fouten mogen maken, vindt hij.

Voor corona liep de economie als een zonnetje, maar de woningbouw bleef achter. Hoe komt dat volgens u?

,,De tijd die het duurt vanaf het moment dat een gemeente nadenkt over de bouw van een huis en het moment dat de bewoner de sleutel krijgt, is acht tot tien jaar. Ruim acht jaar geleden zaten we in Nederland in een crisis en werden behalve bouwvakkers ook mensen bij de gemeente weggestuurd die kennis hadden over hoe je bouwplannen maakt. Het gaat allemaal veel te traag.”

Ontwikkelaars en bouwbedrijven hebben het toch te druk? Als huizenkoper mag je aansluiten in de rij.
,,Onze leden zijn bij 80 procent van de woningbouwplannen betrokken. Daarom veranderen we de naam in WoningBouwersNL. Ik hoor van leden geen klachten over capaciteit. Het bouwen zelf kan snel. Ik hoor ook bijna niks meer over stikstof. Dat probleem is bijna weg voor de woningbouw. De vraag is dus: waarom duurt alles zo lang? Dat heeft weinig met bestemmingsplan- en bezwaarprocedures te maken, die terecht volgens de regels verlopen. Ja, soms maken omwonenden bezwaar en dan duurt het wat langer. Maar zelfs dan heb je aan twee tot drie jaar genoeg. Het zit hem in de jaren ervoor, van oeverloos discussiëren over locaties en wat er dan precies moet komen. 70 procent van de aanlooptijd is bestuurlijk, 20 procent juridisch en 10 procent bouwtechnisch. Uit het handelen van wethouders en gemeenteraden blijkt niet dat er tot ze is doorgedrongen dat er woningnood is in Nederland.”

Waar blijkt dat precies uit?
,,Als een ontwikkelaar een project indient, belandt het onder aan de stapel en duurt het een half jaar voordat er in het gemeentehuis naar wordt gekeken. Een half jaar! Vervolgens gaat de politiek in discussie en spelen electorale belangen een rol. In Monnickendam werd een school afgebroken om ruimte te maken voor woningbouw, begint de buurt erover dat ze een speelveldje willen behouden en is de discussie in de gemeenteraad terug bij af. Bestuurders pakken niet door. Sterker nog: ze veranderen de eisen constant, over parkeernormen, circulariteit, duurzaamheid... en dan moet er ineens nog ruimte komen voor commercieel vastgoed in een lopend project.”

Piet Adema zat de laatste decennia als provinciaal bestuurder en burgemeester dicht bij het vuur en zegt dat het deels ook logisch is dat lokale politici zich zo gedragen. Voor hen zou het al helpen als ze zich minder met grondpolitiek zouden hoeven te bemoeien, denkt de branchevoorzitter nu. ,,Gemeenten bezitten bouwgrond en willen altijd eerst die grond verkopen voordat bijvoorbeeld boeren hun landbouwgrond ter beschikking stellen aan woningbouw. Anders hebben ze een probleem met hun begroting en moeten bijvoorbeeld de belastingen omhoog. Dat wil natuurlijk niemand.” Overigens werkt het kabinet al aan een Rijksontwikkelbedrijf (een soort grondbank), om die last bij gemeenten te verlichten.

Willen projectontwikkelaars en bouwers het zichzelf niet vooral erg gemakkelijk maken met simpele locaties en maximale winst?
,,Zeer terechte vraag. Het roept wel makkelijk: zorg voor uitbreidingslocaties. Maar we moeten niet alleen stenen stapelen, maar ook natuurinclusief bouwen, oftewel meer groen in de stad met versterking van de biodiversiteit. Als we investeren in prefab-fabrieken waarin bijna kant-en-klare huizen van de band komen rollen, kunnen we sneller opschalen en goedkoper en duurzamer bouwen. Maar geloof mij: aan de wil van de bouwers ligt het niet, ze moeten alleen het perspectief hebben dat ze ook daadwerkelijk voor de lange termijn aan de slag kunnen."

Politici, ook lokaal, zijn vooral met de komende vier jaar bezig, is vaak het verwijt.
,,Dat klopt ook. Het is not done geworden om fouten te maken. Als je een succesvolle ondernemer spreekt, zegt hij dat er van de tien avonturen, zeven mislukkingen waren en slechts drie successen. Die blijven iedereen bij. Als een wethouder een fout maakt, wordt hij of zij afgeslacht in de gemeenteraad. Alles wordt daarom ingedekt, voorzichtigheid troef. Er is een overkill aan controle en het systeem raakt erdoor verlamd. Er is meer lef bij bestuurders nodig en ook bij politici, zodat ze de projecten van hun voorgangers ongemoeid laten en zelf snel aan de slag gaan.”

www.ad.nl/wonen/stikstof-is-geen-prob...
voda
0
Duo ontwikkelt revolutionaire ‘stikstofkiller’: ‘Hiermee mogen we straks misschien weer harder rijden’

Boeren met tractoren op de A4, protesterend tegen het stikstofbeleid. Dankzij een Delftse uitvinding zou dit beeld weleens tot het verleden kunnen behoren. Op de TU Delft claimt men het nijpende probleem van de te hoge stikstofuitstoot van boeren in ieder geval voor een deel op te kunnen lossen.

Frans Oremus 14-11-20, 17:00 Laatste update: 17:07

Twee gewezen studenten werktuigbouwkunde van de TU Delft ontwikkelden een apparaat waarmee boeren op het eigen erf de stikstof uit hun mest kunnen halen. ,,In korte tijd kan zo de uitstoot van stikstof in de landbouw aanzienlijk worden verminderd”, zeggen ze. ,,Hiermee helpen we het stikstofprobleem op te lossen.”

Delftse start-ups zijn vaak het domein van ambitieuze twintigers. Adriaan Lieftinck (58) en Edward Sibeijn (59) zijn echter bepaald geen jonkies meer. Na hun studie werkten ze decennialang bij grote internationale bedrijven. Sibeijn bij Shell en Maersk, Lieftinck bij onder meer adviesbureau Deloitte. Sibeijn: ,,Op een gegeven moment had ik dat wel gezien. Ik wilde terug naar de basis en aan kleinere, concrete projecten werken die een maatschappelijke impact hebben.” In Lieftinck vond hij een geestverwant. Ook hij wilde aan de slag met een op de tekentafel bedachte innovatie.

Stikstof uit vloeistof
Het duo kreeg het verzoek van Delft Enterprises (de commerciële poot van de TU Delft) om de door de universiteit uitgevonden elektrodialysetechnologie – waarmee stikstof uit vloeistof kan worden gehaald – verder uit te werken. Vanwege de actualiteit van het onderwerp en de hoge maatschappelijke impact, gingen ze er direct mee aan de slag. In april richtten ze MEZT op, een bedrijf waarbij zowel de TU Delft (als mede-eigenaar) als de Universiteit Wageningen (als onderzoekspartner) nauw zijn betrokken.

Ze bouwen een prototype van de stikstof-killer, die ongeveer de grootte heeft van een doorsnee container, en die wat de twee ontwikkelaars betreft binnen niet al te lange termijn op een groot aantal boerenerven staat. De mest uit de stallen wordt direct door het apparaat geleid. De stikstof wordt er via elektrodialyse uitgehaald. Het restproduct kan worden omgezet in kunstmest en met de vrijkomende ammoniak kan elektriciteit worden gewonnen.

Opbrengst
De mest levert de boer via deze technologie dus zelfs geld op. En dat terwijl ze nu juist moeten betalen voor de verwerking van de mest. Daarnaast scheelt het behoorlijk in CO2 uitstoot omdat de mest niet meer naar de verwerker hoeft te worden vervoerd, stelt Lieftinck. ,,Op landelijke schaal heb je het dan over een miljoen transporten met dieselauto’s. En ook de schadelijke stoffen die worden gebruikt bij mestverwerking, zoals loog, zijn niet meer nodig.”

Lieftinck en Sibeijn zien de vinding als het ei van Columbus. Het stikstofdebat houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Begin dit jaar oordeelde de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) onvoldoende bescherming biedt aan de Nederlandse (en Europese) natuur. Bouwers, maar vooral boeren, liepen te hoop tegen de nieuwe plannen van het kabinet om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Serieuze stappen
De landbouw neemt rond de 45 procent van de totale uitstoot van stikstof in Nederland voor zijn rekening. Lieftinck rekent voor: ,,Met ons systeem van elektrodialyse kan 50 tot 89 procent van de stikstof worden verwijderd uit mest. Dat betekent dat je stappen kunt maken, want Nederland telt zo’n 16.000 melkveehouderijen. Als we bij 5000 van deze bedrijven apparaten neerzetten - en dan het liefst in de buurt van Natura 2000 gebieden waar al sprake is van piekbelasting van stikstof – neem je serieuze happen uit de stikstofneerslag.”

Lieftinck verwacht dat de cijfers voor de varkenssector vergelijkbaar zijn. ,,Daarmee is deze techniek veel goedkoper en effectiever dan de maatregelen die het kabinet nu overweegt, zoals uitkoop en sluiting van veehouderijen. En het zet ook meer zoden aan de dijk dan maatregelen in het verkeer. Met de maatregel dat we minder hard zijn gaan rijden op de snelweg bereiken we slecht 1 procent vermindering van de stikstofuitstoot.”

Prototype
Het prototype van de stikstofkiller is binnen enkele weken klaar. Ondertussen zijn Lieftinck en Sibeijn in overleg met landbouworganisaties, de overheid en met boeren zelf. ,,We zijn in gesprek met twintig boeren in de buurt van Natura 2000-gebieden die onze machine graag willen installeren. En ook een grote speler als FrieslandCampina ondersteunt ons initiatief”, aldus Sibeijn.

De twee zijn enigszins verbaasd dat hun technologie, die ze in mei bij het ministerie van Landbouw hebben gepresenteerd, niet enthousiaster wordt omarmd door de politiek. Lieftinck: ,,Het ministerie wijst ons de weg naar allerlei subsidieregelingen, en dat is heel sympathiek, maar het kost ook erg veel tijd. We hebben het hier over een doorbraaktechniek waarmee we een grote impact op de stikstofcrisis kunnen bereiken in korte tijd. Als ik minister Carola Schouten was zou ik zeggen: ‘Geef die mannen een zak met geld en laat ze ons probleem oplossen.’ Ik begrijp wel dat het ministerie dit niet zomaar kan zeggen, maar vrijwel iedereen aan wie we ons plan presenteren zegt dat dit een positieve doorbraak teweeg kan brengen in de stikstofcrisis.”

Ministerie LNV: Niet één oplossing
Dit is een mooie techniek die zeker een kans gaat krijgen, laat landbouwminister Carola Schouten via haar woordvoerder weten. ,,Maar de landbouw is niet de enige bedrijfstak die stikstof uitstoot. Ook het verkeer en de industrie dragen daar aan bij. We kijken naar alle sectoren, en ieder moet zijn steentje bijdragen in het oplossen van het stikstofprobleem.”

De woordvoerder benadrukt dat er niet alleen geld gaat naar boeren die willen stoppen. ,,Er gaan ook honderden miljoenen naar innovaties, zoals bijvoorbeeld voor slimmere stalvoering, waardoor eveneens minder stikstof vrijkomt. Dit innovatiegeld is dus bedoeld voor boeren die willen doorgaan. We bekijken meerdere opties, waarvan dit overigens een hele interessante is.”

www.ad.nl/tech/duo-ontwikkelt-revolut...
580 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 24 25 26 27 28 29 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
650,85  -0,88  -0,14%  14:44
 AMS25-24h^ 650,79 -0,14%
 Germany30^ 13.820,30 +0,24%
 Dutch15-index 17.653,13 0,00%
 BEL 20 3.735,83 +0,54%
 BRX20-24h^ 3.735,69 +0,54%
 Europe50^ 3.600,13 +0,02%
 Euro30-index 18.530,29 0,00%
 US30^ 30.822,26 -0,04%
 Nasd100^ 12.815,70 +0,01%
 US500^ 3.770,12 -0,03%
 Japan225^ 28.310,23 -0,09%
 Gold spot 1.834,71 +0,34%
 EUR/USD 1,2065 -0,12%
 WTI^ 52,29 +0,30%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Sligro +3,59%
Pharming +2,55%
WDP +2,49%
Accell +2,33%
PostNL +2,24%

Dalers

VIVORYON THER... -4,52%
Air France-KLM -3,42%
Eurocommercia... -3,21%
UNIBAIL-RODAM... -3,14%
Avantium -3,13%

Nieuws Forum meer

Overlijden Hans de Boer 'ongelooflijk...
Arie S op 18 jan 2021 14:45
5
'Gedrag klant blijvend veranderd door...
Blenheim op 18 jan 2021 14:43
2
Grote steden willen steviger wetsvoor...
Nuchtere Kijk Op op 18 jan 2021 14:43
48
Huizenprijzen stijgen ''ongekend hard...
Woudsehoeve op 18 jan 2021 14:39
47
Koers bitcoin komt tot bedaren na rec...
Nuchtere Kijk Op op 18 jan 2021 14:22
33